GT4 Kyalami - 10.8.2021

# name car class gap best lap laps
1 Alexander Fedotov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:50.640 1:50.640 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotov 4:00.115 2:42.496 0:44.646 0:32.973
2. Alexander Fedotov 1:50.640 0:34.068 0:44.043 0:32.529
2 Andrey Vorona / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.104 1:51.744 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Vorona 2:39.106 1:21.133 0:44.832 0:33.141
2. Andrey Vorona 1:51.744 0:34.722 0:44.331 0:32.691
3 Nikita Burov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.167 1:51.807 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Burov 3:23.224 2:04.450 0:45.633 0:33.141
2. Nikita Burov 1:51.807 0:33.996 0:44.463 0:33.348
4 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:01.626 1:52.266 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 2:43.051 1:21.901 0:47.559 0:33.591
2. Denis Yefimov 1:52.266 0:34.206 0:44.988 0:33.072
5 Alexander Dudarev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:01.692 1:52.332 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Dudarev 3:59.374 2:40.240 0:45.528 0:33.606
2. Alexander Dudarev 1:52.332 0:34.161 0:44.637 0:33.534
6 Alexey Panchenko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.728 1:52.368 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Panchenko 3:18.529 1:59.185 0:45.339 0:34.005
2. Alexey Panchenko 1:52.368 0:34.311 0:44.949 0:33.108
7 Dmitry Sichev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:05.985 1:56.625 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Sichev 3:07.351 1:33.400 0:50.985 0:42.966
2. Dmitry Sichev 1:56.625 0:35.595 0:46.137 0:34.893
8 Anvar Osmanov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:08.301 1:58.941 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 3:58.024 2:37.498 0:45.726 0:34.800
2. Anvar Osmanov 1:58.941 0:34.740 0:44.808 0:39.393
9 Colman Corkery / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Colman Corkery 3:08.647 1:50.761 0:44.865 0:33.021
2. Colman Corkery 1:51.162 0:33.897 0:44.106 0:33.159
10 Vladimir Rybkin / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Rybkin 2:53.482 1:34.549 0:45.057 0:33.876
11 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 3:22.555 2:03.136 0:45.504 0:33.915
12 Dmitry Marikhin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Marikhin 3:46.036 2:18.187 0:49.773 0:38.076
13 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
14 Alexey Luzin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Luzin 4:19.321 2:59.842 0:45.756 0:33.723
15 Vlad Samsonenko / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Samsonenko 3:20.332 1:58.927 0:47.475 0:33.930
2. Vlad Samsonenko 1:54.207 0:34.797 0:45.783 0:33.627
16 Rodion Sorokin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Rodion Sorokin 3:08.074 1:48.139 0:45.504 0:34.431
17 Albert Kerimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Albert Kerimov 3:07.432 1:48.337 0:45.135 0:33.960
2. Albert Kerimov 1:53.922 0:35.127 0:44.667 0:34.128
18 Igor Lysenko / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Lysenko 2:39.550 1:19.987 0:45.858 0:33.705
2. Igor Lysenko 2:10.602 0:34.143 1:01.512 0:34.947
19 Alexey Sirotkin / Ginetta G55 GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 3:19.198 1:59.065 0:46.650 0:33.483
20 Leonid Kaplansky / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
21 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 3:11.848 1:50.962 0:46.560 0:34.326
2. Alexander Ilyin 1:53.946 0:34.410 0:45.543 0:33.993
22 Maksim Morozov / BMW M4 GT4 GT4 +29:33.007 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 2:41.041 1:22.318 0:45.192 0:33.531
# name car class gap best lap laps
1 Max Khomazyuk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 1:50.007 1:50.007 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Khomazyuk 3:21.760 2:03.400 0:44.883 0:33.477
2. Max Khomazyuk 1:52.452 0:33.759 0:44.814 0:33.879
3. Max Khomazyuk 1:50.877 0:33.945 0:44.130 0:32.802
4. Max Khomazyuk 1:52.677 0:34.308 0:44.592 0:33.777
5. Max Khomazyuk 1:50.007 0:33.768 0:43.713 0:32.526
2 Alexander Fedotov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.012 1:50.019 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotov 3:05.880 1:42.297 0:44.457 0:39.126
2. Alexander Fedotov 1:50.664 0:34.071 0:43.917 0:32.676
3. Alexander Fedotov 1:58.062 0:39.108 0:44.256 0:34.698
4. Alexander Fedotov 1:50.019 0:33.735 0:43.749 0:32.535
5. Alexander Fedotov 2:30.651 1:13.620 0:44.226 0:32.805
6. Alexander Fedotov 1:50.541 0:34.287 0:43.770 0:32.484
7. Alexander Fedotov 1:50.328 0:33.711 0:43.803 0:32.814
3 Andrey Vorona / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.180 1:50.187 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Vorona 3:44.763 2:26.769 0:44.754 0:33.240
2. Andrey Vorona 1:52.491 0:33.801 0:44.757 0:33.933
3. Andrey Vorona 1:51.219 0:33.840 0:44.373 0:33.006
4. Andrey Vorona 1:51.543 0:34.191 0:44.673 0:32.679
5. Andrey Vorona 3:07.113 1:48.831 0:44.817 0:33.465
6. Andrey Vorona 1:50.712 0:33.810 0:43.944 0:32.958
7. Andrey Vorona 1:50.910 0:33.861 0:44.253 0:32.796
8. Andrey Vorona 1:50.187 0:33.774 0:43.677 0:32.736
4 Vladimir Rybkin / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.246 1:50.253 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Rybkin 4:40.086 3:13.683 0:48.012 0:38.391
2. Vladimir Rybkin 1:51.831 0:34.215 0:44.769 0:32.847
3. Vladimir Rybkin 1:51.237 0:34.071 0:44.451 0:32.715
4. Vladimir Rybkin 2:56.001 1:38.832 0:44.433 0:32.736
5. Vladimir Rybkin 1:50.253 0:33.639 0:44.085 0:32.529
6. Vladimir Rybkin 1:50.874 0:33.867 0:43.995 0:33.012
7. Vladimir Rybkin 1:51.270 0:34.032 0:44.124 0:33.114
5 Daniil Seregin / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:00.309 1:50.316 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Daniil Seregin 6:53.422 5:29.782 0:45.063 0:38.577
2. Daniil Seregin 1:50.514 0:33.675 0:44.025 0:32.814
3. Daniil Seregin 1:50.373 0:33.693 0:44.115 0:32.565
4. Daniil Seregin 1:50.316 0:33.729 0:43.965 0:32.622
5. Daniil Seregin 1:50.814 0:33.915 0:44.178 0:32.721
6. Daniil Seregin 1:50.136 0:33.624 0:44.001 0:32.511
6 Colman Corkery / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.321 1:50.328 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Colman Corkery 4:06.780 2:48.363 0:44.925 0:33.492
2. Colman Corkery 1:51.405 0:34.062 0:44.040 0:33.303
3. Colman Corkery 1:50.769 0:33.987 0:44.064 0:32.718
4. Colman Corkery 1:50.436 0:33.741 0:43.971 0:32.724
5. Colman Corkery 3:25.932 2:02.547 0:47.172 0:36.213
6. Colman Corkery 1:50.328 0:33.927 0:43.950 0:32.451
7 Alexey Sirotkin / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:00.603 1:50.610 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 5:19.449 3:56.079 0:44.763 0:38.607
2. Alexey Sirotkin 1:51.468 0:33.768 0:44.355 0:33.345
3. Alexey Sirotkin 1:51.021 0:34.083 0:44.109 0:32.829
4. Alexey Sirotkin 1:50.322 0:33.576 0:43.770 0:32.976
5. Alexey Sirotkin 5:16.845 3:58.812 0:44.724 0:33.309
6. Alexey Sirotkin 1:50.610 0:33.852 0:43.929 0:32.829
8 Alexander Krouk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.675 1:50.682 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Krouk 6:27.547 5:07.912 0:44.652 0:34.983
2. Alexander Krouk 1:51.105 0:34.050 0:44.202 0:32.853
3. Alexander Krouk 3:48.369 2:30.216 0:44.853 0:33.300
4. Alexander Krouk 1:50.682 0:34.035 0:43.803 0:32.844
9 Vitaliy Uvarov / BMW M4 GT4 GT4 +00:00.678 1:50.685 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Vitaliy Uvarov 9:00.211 7:41.872 0:44.985 0:33.354
2. Vitaliy Uvarov 1:59.913 0:34.227 0:47.325 0:38.361
3. Vitaliy Uvarov 3:02.670 1:45.468 0:44.469 0:32.733
4. Vitaliy Uvarov 1:52.455 0:34.554 0:44.688 0:33.213
5. Vitaliy Uvarov 1:50.694 0:33.642 0:44.205 0:32.847
6. Vitaliy Uvarov 1:51.057 0:33.933 0:44.181 0:32.943
7. Vitaliy Uvarov 1:50.685 0:33.651 0:44.052 0:32.982
10 Albert Kerimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:00.684 1:50.691 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Albert Kerimov 4:59.592 3:40.656 0:44.340 0:34.596
2. Albert Kerimov 1:52.395 0:34.218 0:44.295 0:33.882
3. Albert Kerimov 1:54.690 0:37.362 0:44.406 0:32.922
4. Albert Kerimov 3:59.727 2:41.400 0:44.745 0:33.582
5. Albert Kerimov 1:50.691 0:33.765 0:44.187 0:32.739
11 Nikita Burov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:00.795 1:50.802 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Burov 4:09.120 2:51.165 0:45.063 0:32.892
2. Nikita Burov 1:52.326 0:34.575 0:44.526 0:33.225
3. Nikita Burov 1:50.802 0:33.957 0:44.232 0:32.613
4. Nikita Burov 2:00.585 0:33.732 0:52.761 0:34.092
5. Nikita Burov 1:51.045 0:34.248 0:44.058 0:32.739
12 Andrei Rudey / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:00.852 1:50.859 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 3:44.260 2:22.834 0:44.757 0:36.669
2. Andrei Rudey 1:51.525 0:34.293 0:44.346 0:32.886
3. Andrei Rudey 1:51.186 0:34.461 0:43.950 0:32.775
4. Andrei Rudey 1:51.042 0:34.080 0:44.250 0:32.712
5. Andrei Rudey 3:17.742 2:00.291 0:44.355 0:33.096
6. Andrei Rudey 2:17.004 0:58.872 0:45.195 0:32.937
7. Andrei Rudey 1:50.859 0:33.945 0:44.019 0:32.895
13 Alexey Panchenko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:00.870 1:50.877 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Panchenko 3:54.813 2:29.457 0:46.215 0:39.141
2. Alexey Panchenko 1:51.909 0:34.092 0:44.628 0:33.189
3. Alexey Panchenko 1:51.132 0:33.942 0:44.313 0:32.877
4. Alexey Panchenko 1:52.131 0:34.197 0:44.844 0:33.090
5. Alexey Panchenko 1:50.877 0:34.014 0:44.178 0:32.685
6. Alexey Panchenko 1:51.306 0:33.768 0:44.142 0:33.396
14 Maksim Morozov / BMW M4 GT4 GT4 +00:01.008 1:51.015 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 3:12.867 1:54.444 0:45.048 0:33.375
2. Maksim Morozov 1:51.894 0:33.864 0:44.478 0:33.552
3. Maksim Morozov 4:02.304 2:41.655 0:44.832 0:35.817
4. Maksim Morozov 1:51.015 0:33.669 0:44.349 0:32.997
5. Maksim Morozov 1:51.282 0:33.849 0:44.172 0:33.261
6. Maksim Morozov 1:51.342 0:33.795 0:44.223 0:33.324
15 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:01.110 1:51.117 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 2:52.065 1:31.743 0:44.802 0:35.520
2. Aleksandr Zaytsev 1:51.345 0:34.134 0:44.337 0:32.874
3. Aleksandr Zaytsev 1:51.168 0:34.242 0:44.088 0:32.838
4. Aleksandr Zaytsev 3:19.251 2:01.374 0:44.964 0:32.913
5. Aleksandr Zaytsev 1:51.117 0:34.197 0:44.145 0:32.775
6. Aleksandr Zaytsev 1:51.249 0:34.065 0:44.280 0:32.904
16 Anton Sergienko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:01.401 1:51.408 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Sergienko 4:46.291 3:27.427 0:45.156 0:33.708
2. Anton Sergienko 3:32.274 2:09.288 0:49.323 0:33.663
3. Anton Sergienko 3:09.699 1:48.762 0:44.874 0:36.063
4. Anton Sergienko 1:51.408 0:34.092 0:44.430 0:32.886
5. Anton Sergienko 1:52.329 0:34.170 0:44.376 0:33.783
17 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:01.410 1:51.417 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 4:13.017 2:51.180 0:45.684 0:36.153
2. Denis Yefimov 1:53.868 0:34.224 0:45.660 0:33.984
3. Denis Yefimov 1:51.522 0:34.260 0:44.328 0:32.934
4. Denis Yefimov 1:51.537 0:34.122 0:44.508 0:32.907
5. Denis Yefimov 3:51.393 2:31.218 0:46.680 0:33.495
6. Denis Yefimov 1:51.813 0:34.443 0:44.415 0:32.955
7. Denis Yefimov 1:51.417 0:34.002 0:44.340 0:33.075
18 Leonid Kaplansky / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.539 1:51.546 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Kaplansky 3:53.289 2:32.685 0:46.977 0:33.627
2. Leonid Kaplansky 1:52.296 0:34.152 0:44.721 0:33.423
3. Leonid Kaplansky 3:08.931 1:50.469 0:45.183 0:33.279
4. Leonid Kaplansky 1:51.546 0:34.341 0:44.442 0:32.763
5. Leonid Kaplansky 5:05.964 3:47.412 0:45.117 0:33.435
6. Leonid Kaplansky 1:51.060 0:33.783 0:44.556 0:32.721
19 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:01.569 1:51.576 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 6:58.020 5:35.532 0:47.427 0:35.061
2. Vyacheslav Velichko 1:52.407 0:34.149 0:44.706 0:33.552
3. Vyacheslav Velichko 1:52.257 0:34.362 0:44.583 0:33.312
4. Vyacheslav Velichko 1:51.822 0:34.080 0:44.496 0:33.246
5. Vyacheslav Velichko 1:51.999 0:34.161 0:44.154 0:33.684
6. Vyacheslav Velichko 1:51.576 0:34.146 0:44.286 0:33.144
20 Alexey Luzin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:01.641 1:51.648 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Luzin 4:13.257 2:45.150 0:46.536 0:41.571
2. Alexey Luzin 1:51.648 0:34.086 0:44.469 0:33.093
3. Alexey Luzin 3:28.029 2:09.570 0:45.219 0:33.240
4. Alexey Luzin 2:01.899 0:33.918 0:54.516 0:33.465
5. Alexey Luzin 2:08.031 0:33.975 0:45.261 0:48.795
6. Alexey Luzin 1:52.110 0:34.239 0:44.490 0:33.381
21 Alexander Dudarev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:01.773 1:51.780 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Dudarev 3:58.303 2:35.881 0:45.444 0:36.978
2. Alexander Dudarev 4:40.752 3:22.932 0:44.907 0:32.913
3. Alexander Dudarev 1:52.605 0:33.855 0:44.277 0:34.473
4. Alexander Dudarev 1:51.177 0:33.765 0:44.301 0:33.111
5. Alexander Dudarev 1:51.780 0:33.792 0:44.244 0:33.744
22 Rodion Sorokin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:02.121 1:52.128 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Rodion Sorokin 5:35.814 4:11.808 0:46.110 0:37.896
2. Rodion Sorokin 2:01.752 0:34.626 0:45.045 0:42.081
3. Rodion Sorokin 1:52.431 0:34.488 0:44.721 0:33.222
4. Rodion Sorokin 2:45.453 1:22.977 0:45.315 0:37.161
5. Rodion Sorokin 1:51.360 0:34.344 0:44.145 0:32.871
6. Rodion Sorokin 1:54.441 0:34.263 0:44.466 0:35.712
7. Rodion Sorokin 1:52.128 0:34.269 0:44.001 0:33.858
23 Vlad Samsonenko / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:02.301 1:52.308 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Samsonenko 3:42.075 2:22.638 0:45.675 0:33.762
2. Vlad Samsonenko 1:55.023 0:34.506 0:46.062 0:34.455
3. Vlad Samsonenko 1:53.067 0:34.398 0:45.228 0:33.441
4. Vlad Samsonenko 3:36.732 2:17.271 0:45.765 0:33.696
5. Vlad Samsonenko 1:53.514 0:34.134 0:44.868 0:34.512
6. Vlad Samsonenko 1:52.308 0:34.674 0:44.535 0:33.099
24 Igor Lysenko / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:02.364 1:52.371 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Lysenko 4:54.351 3:34.851 0:45.687 0:33.813
2. Igor Lysenko 1:52.905 0:34.386 0:45.042 0:33.477
3. Igor Lysenko 1:52.401 0:34.284 0:44.790 0:33.327
4. Igor Lysenko 1:53.136 0:34.761 0:45.033 0:33.342
5. Igor Lysenko 1:52.518 0:34.350 0:45.096 0:33.072
6. Igor Lysenko 1:52.689 0:34.587 0:45.012 0:33.090
7. Igor Lysenko 1:52.371 0:34.194 0:44.934 0:33.243
25 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +00:02.499 1:52.506 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 3:37.146 2:17.664 0:45.909 0:33.573
2. Alexander Ilyin 1:52.506 0:34.047 0:44.814 0:33.645
3. Alexander Ilyin 4:05.178 2:45.441 0:45.981 0:33.756
4. Alexander Ilyin 1:56.829 0:37.071 0:46.032 0:33.726
5. Alexander Ilyin 1:53.145 0:34.152 0:44.991 0:34.002
6. Alexander Ilyin 1:53.262 0:34.587 0:45.147 0:33.528
26 Dmitry Marikhin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:02.526 1:52.533 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Marikhin 4:36.201 3:13.839 0:48.669 0:33.693
2. Dmitry Marikhin 2:18.897 0:34.374 0:45.798 0:58.725
3. Dmitry Marikhin 1:54.597 0:35.235 0:45.054 0:34.308
4. Dmitry Marikhin 3:22.227 1:57.561 0:49.155 0:35.511
5. Dmitry Marikhin 1:52.533 0:34.476 0:45.132 0:32.925
27 Pavel Morev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:02.766 1:52.773 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Morev 9:27.115 8:02.590 0:49.542 0:34.983
2. Pavel Morev 1:55.032 0:35.379 0:46.038 0:33.615
3. Pavel Morev 2:13.377 0:35.610 0:45.639 0:52.128
4. Pavel Morev 1:57.915 0:35.361 0:48.336 0:34.218
5. Pavel Morev 1:52.773 0:34.194 0:44.862 0:33.717
6. Pavel Morev 1:53.793 0:34.830 0:45.423 0:33.540
28 mikhail polonskiy / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:03.018 1:53.025 5
# name lap time s1 s2 s3
1. mikhail polonskiy 7:57.112 6:36.028 0:46.305 0:34.779
2. mikhail polonskiy 3:53.067 2:33.165 0:45.732 0:34.170
3. mikhail polonskiy 1:54.630 0:34.803 0:45.243 0:34.584
4. mikhail polonskiy 1:53.025 0:34.086 0:45.063 0:33.876
5. mikhail polonskiy 1:54.399 0:34.131 0:46.455 0:33.813
29 Anvar Osmanov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:03.183 1:53.190 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 4:45.498 3:20.763 0:50.643 0:34.092
2. Anvar Osmanov 1:55.044 0:37.008 0:44.796 0:33.240
3. Anvar Osmanov 4:33.294 2:52.104 0:45.477 0:55.713
4. Anvar Osmanov 1:53.874 0:34.992 0:45.483 0:33.399
5. Anvar Osmanov 1:53.190 0:34.365 0:45.228 0:33.597
30 Stanislav Samoshin / BMW M4 GT4 GT4 +00:04.260 1:54.267 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Samoshin 12:28.987 11:07.876 0:46.569 0:34.542
2. Stanislav Samoshin 2:02.637 0:36.081 0:51.936 0:34.620
3. Stanislav Samoshin 1:54.267 0:34.248 0:46.032 0:33.987
4. Stanislav Samoshin 3:29.589 2:02.373 0:45.702 0:41.514
5. Stanislav Samoshin 1:54.417 0:34.851 0:45.342 0:34.224
31 Dmitry Sichev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:05.451 1:55.458 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Sichev 3:48.750 2:27.024 0:47.649 0:34.077
2. Dmitry Sichev 1:56.334 0:34.857 0:48.006 0:33.471
3. Dmitry Sichev 1:59.085 0:35.292 0:45.789 0:38.004
4. Dmitry Sichev 4:44.850 3:18.078 0:47.322 0:39.450
5. Dmitry Sichev 1:55.563 0:35.094 0:46.359 0:34.110
6. Dmitry Sichev 1:55.458 0:35.094 0:46.386 0:33.978
# name car class gap best lap laps
1 Andrey Vorona / Aston Martin Vantage GT4 GT4 00:25:54.758 1:50.208 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Vorona 1:57.234 0:40.038 0:44.382 0:32.814
2. Andrey Vorona 1:51.165 0:33.987 0:43.962 0:33.216
3. Andrey Vorona 1:50.571 0:33.690 0:44.127 0:32.754
4. Andrey Vorona 1:50.208 0:33.624 0:44.109 0:32.475
5. Andrey Vorona 1:50.523 0:33.762 0:44.163 0:32.598
6. Andrey Vorona 1:50.511 0:33.906 0:43.923 0:32.682
7. Andrey Vorona 1:50.994 0:33.678 0:44.094 0:33.222
8. Andrey Vorona 1:51.351 0:34.122 0:44.229 0:33.000
9. Andrey Vorona 1:50.493 0:33.708 0:44.250 0:32.535
10. Andrey Vorona 1:51.327 0:34.167 0:44.202 0:32.958
11. Andrey Vorona 1:50.790 0:33.837 0:44.172 0:32.781
12. Andrey Vorona 1:51.015 0:33.978 0:44.271 0:32.766
13. Andrey Vorona 1:51.012 0:33.903 0:44.154 0:32.955
14. Andrey Vorona 1:50.988 0:33.735 0:44.184 0:33.069
2 Alexander Fedotov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:03.613 1:50.130 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotov 1:56.739 0:39.774 0:43.968 0:32.997
2. Alexander Fedotov 1:51.399 0:34.131 0:44.148 0:33.120
3. Alexander Fedotov 1:50.130 0:33.531 0:43.941 0:32.658
4. Alexander Fedotov 1:50.457 0:33.870 0:43.863 0:32.724
5. Alexander Fedotov 1:52.428 0:35.745 0:44.229 0:32.454
6. Alexander Fedotov 1:50.700 0:33.981 0:44.010 0:32.709
7. Alexander Fedotov 1:51.015 0:34.005 0:44.043 0:32.967
8. Alexander Fedotov 1:51.159 0:33.723 0:44.523 0:32.913
9. Alexander Fedotov 1:51.801 0:34.749 0:44.265 0:32.787
10. Alexander Fedotov 1:52.839 0:33.690 0:44.358 0:34.791
11. Alexander Fedotov 1:50.715 0:33.762 0:44.145 0:32.808
12. Alexander Fedotov 1:51.471 0:34.359 0:44.181 0:32.931
13. Alexander Fedotov 1:50.568 0:33.819 0:43.989 0:32.760
14. Alexander Fedotov 1:50.574 0:33.717 0:44.067 0:32.790
3 Alexey Sirotkin / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:05.116 1:50.202 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 1:56.826 0:39.540 0:44.430 0:32.856
2. Alexey Sirotkin 1:50.862 0:34.074 0:43.992 0:32.796
3. Alexey Sirotkin 1:51.000 0:33.711 0:44.241 0:33.048
4. Alexey Sirotkin 1:51.174 0:33.723 0:44.364 0:33.087
5. Alexey Sirotkin 1:50.202 0:33.882 0:43.875 0:32.445
6. Alexey Sirotkin 1:50.436 0:33.585 0:44.055 0:32.796
7. Alexey Sirotkin 1:51.318 0:33.927 0:44.436 0:32.955
8. Alexey Sirotkin 1:50.823 0:33.741 0:44.187 0:32.895
9. Alexey Sirotkin 1:50.952 0:34.245 0:43.950 0:32.757
10. Alexey Sirotkin 1:52.746 0:33.753 0:45.003 0:33.990
11. Alexey Sirotkin 1:51.054 0:33.891 0:44.268 0:32.895
12. Alexey Sirotkin 1:52.257 0:34.779 0:44.574 0:32.904
13. Alexey Sirotkin 1:50.778 0:33.780 0:44.265 0:32.733
14. Alexey Sirotkin 1:51.345 0:33.558 0:44.571 0:33.216
4 Maksim Morozov / BMW M4 GT4 GT4 +00:14.141 1:50.448 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 5:08.847 3:49.815 0:45.822 0:33.210
2. Maksim Morozov 1:52.437 0:35.334 0:44.097 0:33.006
3. Maksim Morozov 1:50.886 0:33.720 0:44.142 0:33.024
4. Maksim Morozov 1:54.186 0:35.097 0:45.216 0:33.873
5. Maksim Morozov 1:50.448 0:33.552 0:44.106 0:32.790
6. Maksim Morozov 1:52.287 0:33.786 0:45.504 0:32.997
7. Maksim Morozov 1:51.087 0:33.684 0:44.418 0:32.985
8. Maksim Morozov 1:51.249 0:34.113 0:44.124 0:33.012
9. Maksim Morozov 1:51.438 0:34.305 0:44.091 0:33.042
10. Maksim Morozov 1:50.589 0:33.798 0:44.013 0:32.778
11. Maksim Morozov 1:52.161 0:33.690 0:44.373 0:34.098
12. Maksim Morozov 1:51.195 0:33.870 0:44.358 0:32.967
13. Maksim Morozov 1:51.837 0:34.050 0:44.730 0:33.057
14. Maksim Morozov 1:51.111 0:33.777 0:44.148 0:33.186
5 Vladimir Rybkin / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:14.655 1:50.490 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Rybkin 2:00.012 0:41.220 0:45.711 0:33.081
2. Vladimir Rybkin 1:52.323 0:35.070 0:44.424 0:32.829
3. Vladimir Rybkin 1:51.432 0:34.098 0:44.310 0:33.024
4. Vladimir Rybkin 1:53.157 0:34.797 0:45.609 0:32.751
5. Vladimir Rybkin 1:51.480 0:33.981 0:44.316 0:33.183
6. Vladimir Rybkin 1:52.059 0:33.768 0:45.576 0:32.715
7. Vladimir Rybkin 1:51.174 0:33.765 0:44.733 0:32.676
8. Vladimir Rybkin 1:51.231 0:33.783 0:44.265 0:33.183
9. Vladimir Rybkin 1:51.417 0:34.170 0:44.127 0:33.120
10. Vladimir Rybkin 1:50.490 0:33.882 0:44.001 0:32.607
11. Vladimir Rybkin 1:52.404 0:33.882 0:44.856 0:33.666
12. Vladimir Rybkin 1:51.144 0:33.987 0:44.070 0:33.087
13. Vladimir Rybkin 1:53.022 0:34.386 0:45.543 0:33.093
14. Vladimir Rybkin 1:50.898 0:33.789 0:44.286 0:32.823
6 Andrei Rudey / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:17.289 1:51.339 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 1:57.387 0:39.168 0:44.865 0:33.354
2. Andrei Rudey 1:52.395 0:34.812 0:44.523 0:33.060
3. Andrei Rudey 1:51.879 0:34.296 0:43.992 0:33.591
4. Andrei Rudey 1:52.782 0:35.028 0:44.460 0:33.294
5. Andrei Rudey 1:51.387 0:33.945 0:44.421 0:33.021
6. Andrei Rudey 1:51.423 0:34.101 0:44.445 0:32.877
7. Andrei Rudey 1:51.453 0:34.122 0:44.259 0:33.072
8. Andrei Rudey 1:52.944 0:33.987 0:44.817 0:34.140
9. Andrei Rudey 1:51.603 0:34.101 0:44.274 0:33.228
10. Andrei Rudey 1:51.408 0:34.002 0:44.349 0:33.057
11. Andrei Rudey 1:51.432 0:34.017 0:44.559 0:32.856
12. Andrei Rudey 1:51.339 0:34.110 0:44.253 0:32.976
13. Andrei Rudey 1:52.290 0:34.149 0:44.649 0:33.492
14. Andrei Rudey 1:52.914 0:34.125 0:45.753 0:33.036
7 Albert Kerimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:18.300 1:50.703 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Albert Kerimov 1:57.732 0:39.591 0:44.538 0:33.603
2. Albert Kerimov 1:51.711 0:34.755 0:43.941 0:33.015
3. Albert Kerimov 1:50.703 0:34.251 0:43.896 0:32.556
4. Albert Kerimov 1:56.967 0:38.004 0:44.937 0:34.026
5. Albert Kerimov 1:51.999 0:34.572 0:44.574 0:32.853
6. Albert Kerimov 1:51.951 0:34.800 0:44.241 0:32.910
7. Albert Kerimov 1:51.765 0:33.942 0:44.313 0:33.510
8. Albert Kerimov 1:51.276 0:33.990 0:44.256 0:33.030
9. Albert Kerimov 1:51.243 0:34.005 0:44.226 0:33.012
10. Albert Kerimov 1:51.672 0:33.891 0:44.325 0:33.456
11. Albert Kerimov 1:51.846 0:33.771 0:45.126 0:32.949
12. Albert Kerimov 1:50.901 0:33.780 0:44.259 0:32.862
13. Albert Kerimov 1:50.997 0:33.807 0:44.265 0:32.925
14. Albert Kerimov 1:53.577 0:33.921 0:46.539 0:33.117
8 Alexander Dudarev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:19.447 1:50.760 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Dudarev 5:04.749 3:45.198 0:46.209 0:33.342
2. Alexander Dudarev 1:53.160 0:35.091 0:44.211 0:33.858
3. Alexander Dudarev 1:51.723 0:34.212 0:44.451 0:33.060
4. Alexander Dudarev 1:55.995 0:33.912 0:44.361 0:37.722
5. Alexander Dudarev 1:50.760 0:33.870 0:44.106 0:32.784
6. Alexander Dudarev 1:51.243 0:34.002 0:44.484 0:32.757
7. Alexander Dudarev 1:51.870 0:34.602 0:44.268 0:33.000
8. Alexander Dudarev 1:51.147 0:33.885 0:44.166 0:33.096
9. Alexander Dudarev 1:51.837 0:34.587 0:44.217 0:33.033
10. Alexander Dudarev 1:51.033 0:33.915 0:44.418 0:32.700
11. Alexander Dudarev 1:50.856 0:33.903 0:44.217 0:32.736
12. Alexander Dudarev 1:51.123 0:33.918 0:44.307 0:32.898
13. Alexander Dudarev 1:50.832 0:33.783 0:44.319 0:32.730
14. Alexander Dudarev 1:50.928 0:33.867 0:44.475 0:32.586
9 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:23.801 1:51.237 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 5:10.473 3:50.865 0:46.011 0:33.597
2. Aleksandr Zaytsev 1:53.841 0:35.199 0:44.688 0:33.954
3. Aleksandr Zaytsev 1:51.453 0:34.116 0:44.262 0:33.075
4. Aleksandr Zaytsev 1:52.068 0:34.056 0:44.673 0:33.339
5. Aleksandr Zaytsev 1:52.995 0:35.196 0:44.649 0:33.150
6. Aleksandr Zaytsev 1:53.031 0:34.092 0:45.903 0:33.036
7. Aleksandr Zaytsev 1:51.933 0:34.758 0:44.265 0:32.910
8. Aleksandr Zaytsev 1:51.450 0:33.957 0:44.253 0:33.240
9. Aleksandr Zaytsev 1:53.151 0:35.097 0:45.129 0:32.925
10. Aleksandr Zaytsev 1:51.681 0:34.014 0:44.406 0:33.261
11. Aleksandr Zaytsev 1:51.648 0:34.095 0:44.535 0:33.018
12. Aleksandr Zaytsev 1:51.237 0:34.017 0:44.367 0:32.853
13. Aleksandr Zaytsev 1:51.672 0:34.230 0:44.298 0:33.144
14. Aleksandr Zaytsev 1:51.714 0:34.362 0:44.511 0:32.841
10 Colman Corkery / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:27.397 1:50.661 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Colman Corkery 1:58.746 0:40.011 0:44.715 0:34.020
2. Colman Corkery 2:02.463 0:45.270 0:44.253 0:32.940
3. Colman Corkery 1:53.457 0:34.671 0:45.480 0:33.306
4. Colman Corkery 1:52.113 0:34.218 0:44.655 0:33.240
5. Colman Corkery 1:52.086 0:34.611 0:44.721 0:32.754
6. Colman Corkery 1:51.654 0:33.822 0:44.214 0:33.618
7. Colman Corkery 1:51.786 0:34.209 0:44.214 0:33.363
8. Colman Corkery 1:51.138 0:34.236 0:44.142 0:32.760
9. Colman Corkery 1:50.889 0:33.729 0:44.208 0:32.952
10. Colman Corkery 1:52.062 0:33.963 0:45.186 0:32.913
11. Colman Corkery 1:51.576 0:33.843 0:44.553 0:33.180
12. Colman Corkery 1:50.856 0:33.711 0:44.313 0:32.832
13. Colman Corkery 1:50.661 0:33.663 0:44.082 0:32.916
14. Colman Corkery 1:54.879 0:34.545 0:46.470 0:33.864
11 Nikita Burov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:29.086 1:51.123 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Burov 1:59.406 0:40.173 0:45.879 0:33.354
2. Nikita Burov 1:52.314 0:35.382 0:44.259 0:32.673
3. Nikita Burov 1:53.520 0:34.428 0:45.666 0:33.426
4. Nikita Burov 1:51.705 0:33.999 0:44.421 0:33.285
5. Nikita Burov 1:52.779 0:34.401 0:45.588 0:32.790
6. Nikita Burov 1:54.807 0:33.780 0:47.655 0:33.372
7. Nikita Burov 1:51.420 0:34.392 0:44.223 0:32.805
8. Nikita Burov 1:52.119 0:33.954 0:44.157 0:34.008
9. Nikita Burov 1:53.631 0:35.250 0:45.510 0:32.871
10. Nikita Burov 1:51.834 0:34.041 0:44.637 0:33.156
11. Nikita Burov 1:51.396 0:34.143 0:44.091 0:33.162
12. Nikita Burov 1:51.543 0:34.191 0:44.508 0:32.844
13. Nikita Burov 1:51.123 0:33.942 0:44.271 0:32.910
14. Nikita Burov 1:56.880 0:34.788 0:46.554 0:35.538
12 Daniil Seregin / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:30.674 1:50.850 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Daniil Seregin 1:57.336 0:39.954 0:44.415 0:32.967
2. Daniil Seregin 1:57.654 0:33.750 0:44.343 0:39.561
3. Daniil Seregin 1:50.850 0:33.849 0:44.481 0:32.520
4. Daniil Seregin 1:52.902 0:33.840 0:45.252 0:33.810
5. Daniil Seregin 1:52.263 0:34.626 0:45.150 0:32.487
6. Daniil Seregin 2:02.985 0:34.533 0:55.491 0:32.961
7. Daniil Seregin 1:50.952 0:33.915 0:44.271 0:32.766
8. Daniil Seregin 1:55.458 0:33.720 0:48.708 0:33.030
9. Daniil Seregin 1:50.892 0:33.891 0:44.166 0:32.835
10. Daniil Seregin 1:51.564 0:33.843 0:44.619 0:33.102
11. Daniil Seregin 1:51.168 0:34.119 0:44.388 0:32.661
12. Daniil Seregin 1:51.693 0:34.113 0:44.466 0:33.114
13. Daniil Seregin 1:51.354 0:34.380 0:44.250 0:32.724
14. Daniil Seregin 1:51.231 0:33.945 0:44.139 0:33.147
13 Max Khomazyuk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:34.297 1:50.319 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Khomazyuk 5:06.426 3:36.765 0:56.247 0:33.414
2. Max Khomazyuk 1:52.881 0:34.809 0:45.381 0:32.691
3. Max Khomazyuk 1:52.290 0:34.860 0:44.217 0:33.213
4. Max Khomazyuk 1:50.673 0:34.176 0:43.809 0:32.688
5. Max Khomazyuk 1:50.319 0:33.723 0:44.031 0:32.565
6. Max Khomazyuk 1:51.318 0:33.969 0:44.253 0:33.096
7. Max Khomazyuk 1:50.529 0:33.804 0:43.773 0:32.952
8. Max Khomazyuk 1:54.987 0:33.774 0:48.195 0:33.018
9. Max Khomazyuk 1:50.526 0:33.681 0:43.872 0:32.973
10. Max Khomazyuk 1:52.164 0:33.921 0:45.300 0:32.943
11. Max Khomazyuk 1:57.165 0:33.849 0:50.190 0:33.126
12. Max Khomazyuk 1:50.733 0:33.894 0:44.094 0:32.745
13. Max Khomazyuk 1:51.168 0:34.056 0:44.463 0:32.649
14. Max Khomazyuk 1:50.943 0:34.194 0:43.959 0:32.790
14 Alexey Panchenko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:35.875 1:50.823 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Panchenko 5:10.557 3:50.868 0:46.299 0:33.390
2. Alexey Panchenko 2:06.327 0:47.559 0:44.220 0:34.548
3. Alexey Panchenko 1:55.533 0:37.392 0:44.874 0:33.267
4. Alexey Panchenko 1:52.023 0:34.140 0:45.075 0:32.808
5. Alexey Panchenko 1:51.198 0:33.972 0:44.367 0:32.859
6. Alexey Panchenko 1:51.555 0:34.200 0:44.427 0:32.928
7. Alexey Panchenko 1:52.101 0:34.206 0:45.015 0:32.880
8. Alexey Panchenko 1:51.492 0:34.107 0:44.481 0:32.904
9. Alexey Panchenko 1:50.823 0:33.930 0:44.118 0:32.775
10. Alexey Panchenko 1:51.105 0:34.053 0:44.289 0:32.763
11. Alexey Panchenko 1:51.624 0:34.044 0:44.985 0:32.595
12. Alexey Panchenko 1:51.945 0:33.984 0:44.613 0:33.348
13. Alexey Panchenko 1:52.758 0:34.635 0:45.051 0:33.072
14. Alexey Panchenko 1:52.773 0:34.737 0:44.709 0:33.327
15 Rodion Sorokin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +00:37.731 1:51.444 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Rodion Sorokin 5:04.440 3:44.526 0:46.044 0:33.870
2. Rodion Sorokin 1:52.788 0:34.989 0:44.310 0:33.489
3. Rodion Sorokin 1:51.444 0:33.942 0:44.376 0:33.126
4. Rodion Sorokin 1:52.686 0:34.047 0:44.721 0:33.918
5. Rodion Sorokin 1:51.978 0:34.734 0:44.334 0:32.910
6. Rodion Sorokin 1:57.003 0:33.900 0:50.001 0:33.102
7. Rodion Sorokin 1:52.422 0:33.945 0:44.454 0:34.023
8. Rodion Sorokin 1:53.847 0:35.313 0:45.156 0:33.378
9. Rodion Sorokin 1:52.491 0:34.686 0:44.559 0:33.246
10. Rodion Sorokin 1:53.829 0:34.659 0:46.002 0:33.168
11. Rodion Sorokin 1:52.164 0:34.677 0:44.616 0:32.871
12. Rodion Sorokin 1:51.546 0:34.050 0:44.550 0:32.946
13. Rodion Sorokin 1:55.845 0:37.497 0:45.228 0:33.120
14. Rodion Sorokin 1:53.145 0:34.560 0:45.078 0:33.507
16 Leonid Kaplansky / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:38.253 1:51.567 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Kaplansky 5:07.293 3:48.174 0:45.651 0:33.468
2. Leonid Kaplansky 1:56.682 0:37.983 0:45.231 0:33.468
3. Leonid Kaplansky 1:53.703 0:35.223 0:44.868 0:33.612
4. Leonid Kaplansky 1:52.944 0:34.404 0:44.832 0:33.708
5. Leonid Kaplansky 1:51.567 0:33.813 0:44.553 0:33.201
6. Leonid Kaplansky 1:52.542 0:34.206 0:45.042 0:33.294
7. Leonid Kaplansky 1:52.410 0:34.107 0:44.661 0:33.642
8. Leonid Kaplansky 1:51.969 0:34.767 0:44.190 0:33.012
9. Leonid Kaplansky 1:52.353 0:34.092 0:45.030 0:33.231
10. Leonid Kaplansky 1:53.358 0:35.025 0:44.979 0:33.354
11. Leonid Kaplansky 1:52.560 0:34.107 0:45.375 0:33.078
12. Leonid Kaplansky 1:52.659 0:34.188 0:44.763 0:33.708
13. Leonid Kaplansky 1:56.943 0:38.475 0:45.423 0:33.045
14. Leonid Kaplansky 1:53.100 0:34.140 0:45.159 0:33.801
17 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +00:45.215 1:52.197 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 5:04.170 3:42.891 0:46.941 0:34.338
2. Alexander Ilyin 1:53.586 0:34.947 0:45.153 0:33.486
3. Alexander Ilyin 1:53.511 0:34.746 0:45.225 0:33.540
4. Alexander Ilyin 1:52.965 0:34.029 0:45.018 0:33.918
5. Alexander Ilyin 1:53.814 0:34.953 0:45.654 0:33.207
6. Alexander Ilyin 1:57.522 0:39.462 0:44.733 0:33.327
7. Alexander Ilyin 1:53.490 0:34.305 0:45.066 0:34.119
8. Alexander Ilyin 1:53.679 0:34.464 0:45.789 0:33.426
9. Alexander Ilyin 1:53.175 0:34.476 0:45.039 0:33.660
10. Alexander Ilyin 1:52.740 0:34.293 0:44.934 0:33.513
11. Alexander Ilyin 1:52.317 0:34.206 0:44.454 0:33.657
12. Alexander Ilyin 1:52.497 0:34.284 0:44.634 0:33.579
13. Alexander Ilyin 1:52.197 0:34.047 0:44.778 0:33.372
14. Alexander Ilyin 1:54.369 0:34.332 0:45.249 0:34.788
18 Vitaliy Uvarov / BMW M4 GT4 GT4 +00:50.509 1:51.336 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vitaliy Uvarov 1:59.025 0:40.017 0:45.771 0:33.237
2. Vitaliy Uvarov 2:04.902 0:47.058 0:44.784 0:33.060
3. Vitaliy Uvarov 1:51.384 0:34.293 0:44.292 0:32.799
4. Vitaliy Uvarov 1:53.835 0:33.909 0:44.094 0:35.832
5. Vitaliy Uvarov 1:52.704 0:34.500 0:45.189 0:33.015
6. Vitaliy Uvarov 1:51.819 0:33.837 0:44.697 0:33.285
7. Vitaliy Uvarov 1:51.336 0:33.894 0:44.364 0:33.078
8. Vitaliy Uvarov 1:58.200 0:37.404 0:46.815 0:33.981
9. Vitaliy Uvarov 1:54.732 0:35.955 0:45.165 0:33.612
10. Vitaliy Uvarov 1:53.274 0:34.740 0:44.874 0:33.660
11. Vitaliy Uvarov 1:53.550 0:34.548 0:45.300 0:33.702
12. Vitaliy Uvarov 1:53.466 0:34.650 0:45.018 0:33.798
13. Vitaliy Uvarov 1:53.961 0:34.818 0:45.162 0:33.981
14. Vitaliy Uvarov 1:54.447 0:34.767 0:45.057 0:34.623
19 Anton Sergienko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:54.069 1:51.207 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Sergienko 5:08.676 3:48.885 0:46.215 0:33.576
2. Anton Sergienko 2:02.448 0:44.421 0:44.742 0:33.285
3. Anton Sergienko 1:52.992 0:34.986 0:44.799 0:33.207
4. Anton Sergienko 1:51.564 0:34.014 0:44.451 0:33.099
5. Anton Sergienko 1:52.302 0:34.083 0:44.661 0:33.558
6. Anton Sergienko 1:52.791 0:34.374 0:45.225 0:33.192
7. Anton Sergienko 1:51.207 0:33.876 0:44.433 0:32.898
8. Anton Sergienko 2:05.319 0:47.274 0:45.168 0:32.877
9. Anton Sergienko 1:52.215 0:34.296 0:44.829 0:33.090
10. Anton Sergienko 1:58.413 0:34.332 0:50.790 0:33.291
11. Anton Sergienko 1:52.383 0:34.203 0:44.748 0:33.432
12. Anton Sergienko 1:52.311 0:34.302 0:44.610 0:33.399
13. Anton Sergienko 1:52.326 0:34.218 0:44.625 0:33.483
14. Anton Sergienko 1:52.809 0:34.356 0:44.715 0:33.738
20 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +01:03.528 1:52.734 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 5:21.030 3:49.566 0:55.311 0:36.153
2. Vyacheslav Velichko 1:53.520 0:34.977 0:44.904 0:33.639
3. Vyacheslav Velichko 1:58.332 0:34.797 0:49.968 0:33.567
4. Vyacheslav Velichko 1:53.352 0:34.437 0:45.141 0:33.774
5. Vyacheslav Velichko 1:52.857 0:34.095 0:45.024 0:33.738
6. Vyacheslav Velichko 1:53.247 0:34.155 0:45.291 0:33.801
7. Vyacheslav Velichko 1:52.971 0:34.290 0:45.087 0:33.594
8. Vyacheslav Velichko 1:52.743 0:34.638 0:44.802 0:33.303
9. Vyacheslav Velichko 1:52.734 0:34.473 0:45.012 0:33.249
10. Vyacheslav Velichko 1:54.345 0:35.580 0:44.751 0:34.014
11. Vyacheslav Velichko 1:53.049 0:34.533 0:45.099 0:33.417
12. Vyacheslav Velichko 1:58.509 0:34.485 0:49.590 0:34.434
13. Vyacheslav Velichko 1:53.562 0:34.293 0:45.201 0:34.068
14. Vyacheslav Velichko 1:53.097 0:34.977 0:44.562 0:33.558
21 Vlad Samsonenko / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +01:04.990 1:52.299 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Samsonenko 5:12.012 3:44.553 0:52.860 0:34.599
2. Vlad Samsonenko 1:55.107 0:36.303 0:45.036 0:33.768
3. Vlad Samsonenko 1:54.663 0:36.513 0:45.117 0:33.033
4. Vlad Samsonenko 1:53.415 0:34.236 0:45.744 0:33.435
5. Vlad Samsonenko 1:53.142 0:34.296 0:45.468 0:33.378
6. Vlad Samsonenko 1:53.283 0:34.350 0:45.294 0:33.639
7. Vlad Samsonenko 1:53.688 0:34.488 0:46.032 0:33.168
8. Vlad Samsonenko 1:52.299 0:34.296 0:44.817 0:33.186
9. Vlad Samsonenko 1:53.508 0:34.731 0:45.366 0:33.411
10. Vlad Samsonenko 1:59.718 0:34.407 0:50.574 0:34.737
11. Vlad Samsonenko 1:52.899 0:34.461 0:45.051 0:33.387
12. Vlad Samsonenko 1:57.984 0:34.734 0:49.572 0:33.678
13. Vlad Samsonenko 1:54.504 0:34.626 0:45.708 0:34.170
14. Vlad Samsonenko 1:54.594 0:35.508 0:45.627 0:33.459
22 Pavel Morev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +01:06.319 1:53.139 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Morev 5:11.763 3:40.554 0:56.673 0:34.536
2. Pavel Morev 1:55.014 0:35.517 0:45.675 0:33.822
3. Pavel Morev 1:54.255 0:34.680 0:45.747 0:33.828
4. Pavel Morev 1:54.633 0:34.995 0:45.927 0:33.711
5. Pavel Morev 1:53.415 0:34.257 0:44.739 0:34.419
6. Pavel Morev 1:53.139 0:34.770 0:44.904 0:33.465
7. Pavel Morev 1:53.880 0:34.593 0:45.423 0:33.864
8. Pavel Morev 1:54.288 0:34.479 0:46.032 0:33.777
9. Pavel Morev 1:55.140 0:35.595 0:45.939 0:33.606
10. Pavel Morev 1:54.651 0:34.713 0:45.228 0:34.710
11. Pavel Morev 1:54.927 0:35.103 0:46.155 0:33.669
12. Pavel Morev 1:55.179 0:35.214 0:45.780 0:34.185
13. Pavel Morev 1:53.340 0:34.758 0:44.862 0:33.720
14. Pavel Morev 1:53.643 0:34.527 0:44.985 0:34.131
23 Dmitry Marikhin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +01:09.208 1:53.340 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Marikhin 5:20.007 3:43.377 1:00.558 0:36.072
2. Dmitry Marikhin 1:55.695 0:35.577 0:46.152 0:33.966
3. Dmitry Marikhin 1:53.889 0:34.875 0:45.480 0:33.534
4. Dmitry Marikhin 1:53.463 0:34.782 0:45.273 0:33.408
5. Dmitry Marikhin 1:53.442 0:34.512 0:45.588 0:33.342
6. Dmitry Marikhin 1:54.252 0:34.998 0:45.777 0:33.477
7. Dmitry Marikhin 1:53.964 0:34.587 0:45.807 0:33.570
8. Dmitry Marikhin 1:53.760 0:34.674 0:45.696 0:33.390
9. Dmitry Marikhin 1:53.928 0:35.457 0:45.249 0:33.222
10. Dmitry Marikhin 1:53.691 0:34.731 0:45.450 0:33.510
11. Dmitry Marikhin 1:53.340 0:34.479 0:45.423 0:33.438
12. Dmitry Marikhin 1:54.858 0:34.779 0:45.630 0:34.449
13. Dmitry Marikhin 1:55.236 0:34.893 0:46.326 0:34.017
14. Dmitry Marikhin 1:54.066 0:34.977 0:45.453 0:33.636
24 Stanislav Samoshin / BMW M4 GT4 GT4 +01:15.657 1:53.436 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Samoshin 5:04.650 3:39.759 0:50.700 0:34.191
2. Stanislav Samoshin 1:55.665 0:35.139 0:45.441 0:35.085
3. Stanislav Samoshin 1:58.494 0:35.733 0:49.023 0:33.738
4. Stanislav Samoshin 1:54.699 0:35.328 0:45.663 0:33.708
5. Stanislav Samoshin 1:56.628 0:35.103 0:46.788 0:34.737
6. Stanislav Samoshin 1:53.886 0:34.758 0:44.847 0:34.281
7. Stanislav Samoshin 1:58.167 0:34.608 0:49.587 0:33.972
8. Stanislav Samoshin 1:55.542 0:35.253 0:46.203 0:34.086
9. Stanislav Samoshin 1:55.080 0:34.788 0:46.479 0:33.813
10. Stanislav Samoshin 1:54.003 0:34.380 0:45.567 0:34.056
11. Stanislav Samoshin 1:55.476 0:34.566 0:45.681 0:35.229
12. Stanislav Samoshin 1:54.915 0:34.500 0:45.903 0:34.512
13. Stanislav Samoshin 1:53.436 0:34.110 0:45.570 0:33.756
14. Stanislav Samoshin 1:54.408 0:34.488 0:45.222 0:34.698
25 mikhail polonskiy / Mercedes AMG GT4 GT4 +01:22.668 1:53.262 14
# name lap time s1 s2 s3
1. mikhail polonskiy 5:05.022 3:40.875 0:50.262 0:33.885
2. mikhail polonskiy 1:55.476 0:34.677 0:44.946 0:35.853
3. mikhail polonskiy 2:07.896 0:48.360 0:45.390 0:34.146
4. mikhail polonskiy 1:53.262 0:34.347 0:45.345 0:33.570
5. mikhail polonskiy 1:55.539 0:34.944 0:46.749 0:33.846
6. mikhail polonskiy 1:55.227 0:34.773 0:45.921 0:34.533
7. mikhail polonskiy 1:55.248 0:34.809 0:46.383 0:34.056
8. mikhail polonskiy 1:54.735 0:34.605 0:46.341 0:33.789
9. mikhail polonskiy 1:55.293 0:35.085 0:46.056 0:34.152
10. mikhail polonskiy 1:54.222 0:34.578 0:45.657 0:33.987
11. mikhail polonskiy 1:54.903 0:34.674 0:45.669 0:34.560
12. mikhail polonskiy 1:55.659 0:34.710 0:46.248 0:34.701
13. mikhail polonskiy 1:55.191 0:35.001 0:46.266 0:33.924
14. mikhail polonskiy 1:56.094 0:34.656 0:46.665 0:34.773
26 Alexander Krouk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +01:23.279 1:50.673 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Krouk 5:29.188 3:22.690 0:45.240 1:21.258
2. Alexander Krouk 1:57.177 0:39.492 0:44.724 0:32.961
3. Alexander Krouk 1:51.369 0:34.113 0:44.286 0:32.970
4. Alexander Krouk 1:51.054 0:33.942 0:44.052 0:33.060
5. Alexander Krouk 1:50.673 0:33.948 0:43.983 0:32.742
6. Alexander Krouk 1:51.147 0:33.747 0:44.538 0:32.862
7. Alexander Krouk 1:51.921 0:33.723 0:44.802 0:33.396
8. Alexander Krouk 1:51.762 0:34.344 0:44.457 0:32.961
9. Alexander Krouk 1:51.273 0:33.939 0:44.604 0:32.730
10. Alexander Krouk 1:51.357 0:33.921 0:44.499 0:32.937
11. Alexander Krouk 1:50.745 0:33.819 0:43.935 0:32.991
12. Alexander Krouk 1:51.177 0:33.876 0:44.541 0:32.760
13. Alexander Krouk 1:51.531 0:34.041 0:44.610 0:32.880
14. Alexander Krouk 1:52.035 0:34.014 0:44.346 0:33.675
27 Dmitry Sichev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +01:24.203 1:53.826 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Sichev 5:06.258 3:39.330 0:52.341 0:34.587
2. Dmitry Sichev 1:56.595 0:36.201 0:46.314 0:34.080
3. Dmitry Sichev 2:07.563 0:34.893 0:58.773 0:33.897
4. Dmitry Sichev 1:54.387 0:34.488 0:46.251 0:33.648
5. Dmitry Sichev 1:54.630 0:35.397 0:45.405 0:33.828
6. Dmitry Sichev 1:53.895 0:34.536 0:45.495 0:33.864
7. Dmitry Sichev 1:55.527 0:34.968 0:45.621 0:34.938
8. Dmitry Sichev 1:57.759 0:34.539 0:48.837 0:34.383
9. Dmitry Sichev 1:53.946 0:34.428 0:45.435 0:34.083
10. Dmitry Sichev 1:54.696 0:35.043 0:46.011 0:33.642
11. Dmitry Sichev 1:54.009 0:34.680 0:45.537 0:33.792
12. Dmitry Sichev 1:54.234 0:34.458 0:45.726 0:34.050
13. Dmitry Sichev 1:53.826 0:34.809 0:45.750 0:33.267
14. Dmitry Sichev 1:55.698 0:34.422 0:45.837 0:35.439
28 Anvar Osmanov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +01:49.038 1:53.289 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 5:07.179 3:41.256 0:50.517 0:35.406
2. Anvar Osmanov 1:56.553 0:36.273 0:45.690 0:34.590
3. Anvar Osmanov 1:55.212 0:35.580 0:45.906 0:33.726
4. Anvar Osmanov 2:11.397 0:51.552 0:46.164 0:33.681
5. Anvar Osmanov 1:53.784 0:34.899 0:45.102 0:33.783
6. Anvar Osmanov 1:53.898 0:34.629 0:45.207 0:34.062
7. Anvar Osmanov 1:53.289 0:35.028 0:44.856 0:33.405
8. Anvar Osmanov 1:58.689 0:35.064 0:45.390 0:38.235
9. Anvar Osmanov 1:54.159 0:35.190 0:44.694 0:34.275
10. Anvar Osmanov 1:55.959 0:36.924 0:45.384 0:33.651
11. Anvar Osmanov 1:53.424 0:34.605 0:45.279 0:33.540
12. Anvar Osmanov 1:54.057 0:35.421 0:45.090 0:33.546
13. Anvar Osmanov 2:09.738 0:34.884 0:56.301 0:38.553
14. Anvar Osmanov 2:02.103 0:41.544 0:46.227 0:34.332
29 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +3 laps 1:50.976 11
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 5:09.210 3:48.615 0:46.812 0:33.783
2. Denis Yefimov 1:53.895 0:35.346 0:44.991 0:33.558
3. Denis Yefimov 1:51.930 0:34.494 0:44.610 0:32.826
4. Denis Yefimov 1:52.401 0:34.296 0:44.877 0:33.228
5. Denis Yefimov 1:50.976 0:34.011 0:44.256 0:32.709
6. Denis Yefimov 1:53.502 0:33.861 0:46.662 0:32.979
7. Denis Yefimov 1:51.927 0:34.242 0:44.559 0:33.126
8. Denis Yefimov 1:51.657 0:34.287 0:44.331 0:33.039
9. Denis Yefimov 1:52.812 0:34.302 0:45.318 0:33.192
10. Denis Yefimov 4:13.039 2:54.313 0:45.252 0:33.474
11. Denis Yefimov 1:54.855 0:37.206 0:44.817 0:32.832
30 Alexey Luzin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +8 laps 1:52.467 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Luzin 5:10.029 3:48.567 0:46.794 0:34.668
2. Alexey Luzin 1:54.618 0:35.718 0:45.531 0:33.369
3. Alexey Luzin 1:53.490 0:34.830 0:45.393 0:33.267
4. Alexey Luzin 1:53.970 0:34.269 0:45.102 0:34.599
5. Alexey Luzin 1:52.467 0:34.293 0:44.691 0:33.483
6. Alexey Luzin 2:04.878 0:34.128 0:44.517 0:46.233
31 Igor Lysenko / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +10 laps 1:53.133 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Lysenko 5:04.200 3:43.659 0:46.500 0:34.041
2. Igor Lysenko 1:54.555 0:35.613 0:45.099 0:33.843
3. Igor Lysenko 1:53.133 0:35.070 0:44.991 0:33.072
4. Igor Lysenko 1:53.373 0:34.605 0:45.276 0:33.492
# name car class gap best lap laps
1 Alexander Fedotov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 00:25:50.574 1:50.094 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotov 1:56.787 0:39.891 0:43.989 0:32.907
2. Alexander Fedotov 1:50.490 0:33.624 0:44.067 0:32.799
3. Alexander Fedotov 1:50.094 0:33.633 0:43.950 0:32.511
4. Alexander Fedotov 1:50.208 0:33.723 0:43.950 0:32.535
5. Alexander Fedotov 1:50.274 0:33.663 0:43.695 0:32.916
6. Alexander Fedotov 1:50.460 0:33.867 0:43.764 0:32.829
7. Alexander Fedotov 1:50.760 0:34.050 0:43.932 0:32.778
8. Alexander Fedotov 1:50.862 0:34.221 0:44.043 0:32.598
9. Alexander Fedotov 1:50.994 0:33.813 0:44.163 0:33.018
10. Alexander Fedotov 1:50.403 0:33.711 0:44.019 0:32.673
11. Alexander Fedotov 1:50.679 0:33.804 0:44.016 0:32.859
12. Alexander Fedotov 1:50.559 0:33.771 0:44.124 0:32.664
13. Alexander Fedotov 1:50.664 0:33.951 0:44.100 0:32.613
14. Alexander Fedotov 1:50.970 0:34.020 0:44.277 0:32.673
2 Colman Corkery / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:12.233 1:50.436 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Colman Corkery 1:58.992 0:41.136 0:44.511 0:33.345
2. Colman Corkery 1:52.506 0:33.885 0:45.603 0:33.018
3. Colman Corkery 1:51.213 0:34.416 0:43.860 0:32.937
4. Colman Corkery 1:50.436 0:33.912 0:43.857 0:32.667
5. Colman Corkery 1:50.859 0:33.816 0:44.289 0:32.754
6. Colman Corkery 1:51.399 0:33.909 0:44.136 0:33.354
7. Colman Corkery 1:51.450 0:33.927 0:44.127 0:33.396
8. Colman Corkery 1:50.571 0:33.846 0:43.938 0:32.787
9. Colman Corkery 1:50.820 0:33.753 0:44.076 0:32.991
10. Colman Corkery 1:51.519 0:34.191 0:44.574 0:32.754
11. Colman Corkery 1:50.922 0:33.936 0:44.187 0:32.799
12. Colman Corkery 1:51.048 0:34.338 0:43.881 0:32.829
13. Colman Corkery 1:50.784 0:33.744 0:44.109 0:32.931
14. Colman Corkery 1:52.443 0:35.052 0:44.256 0:33.135
3 Maksim Morozov / BMW M4 GT4 GT4 +00:14.515 1:50.451 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Maksim Morozov 5:10.440 3:51.642 0:45.462 0:33.336
2. Maksim Morozov 1:51.573 0:33.978 0:44.514 0:33.081
3. Maksim Morozov 1:51.090 0:33.741 0:44.451 0:32.898
4. Maksim Morozov 1:51.561 0:33.822 0:44.673 0:33.066
5. Maksim Morozov 1:51.483 0:33.705 0:44.367 0:33.411
6. Maksim Morozov 1:50.538 0:33.594 0:44.232 0:32.712
7. Maksim Morozov 1:50.451 0:33.525 0:44.121 0:32.805
8. Maksim Morozov 1:50.454 0:33.516 0:44.229 0:32.709
9. Maksim Morozov 1:50.523 0:33.624 0:44.022 0:32.877
10. Maksim Morozov 1:51.996 0:34.254 0:44.667 0:33.075
11. Maksim Morozov 1:52.149 0:33.834 0:44.763 0:33.552
12. Maksim Morozov 1:51.216 0:33.714 0:44.334 0:33.168
13. Maksim Morozov 1:51.843 0:34.260 0:44.235 0:33.348
14. Maksim Morozov 1:51.618 0:33.897 0:44.553 0:33.168
4 Vladimir Rybkin / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:16.525 1:50.562 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Rybkin 1:57.891 0:40.062 0:44.286 0:33.543
2. Vladimir Rybkin 1:51.498 0:33.972 0:44.457 0:33.069
3. Vladimir Rybkin 1:51.036 0:33.924 0:44.037 0:33.075
4. Vladimir Rybkin 1:50.676 0:33.885 0:43.905 0:32.886
5. Vladimir Rybkin 1:51.084 0:33.729 0:44.157 0:33.198
6. Vladimir Rybkin 1:51.165 0:34.005 0:44.349 0:32.811
7. Vladimir Rybkin 1:50.562 0:33.846 0:43.965 0:32.751
8. Vladimir Rybkin 1:50.976 0:33.801 0:44.040 0:33.135
9. Vladimir Rybkin 1:53.628 0:33.906 0:44.790 0:34.932
10. Vladimir Rybkin 1:52.254 0:34.242 0:45.114 0:32.898
11. Vladimir Rybkin 1:52.722 0:34.059 0:44.988 0:33.675
12. Vladimir Rybkin 1:51.375 0:33.831 0:44.577 0:32.967
13. Vladimir Rybkin 1:51.963 0:34.371 0:44.391 0:33.201
14. Vladimir Rybkin 1:53.163 0:33.840 0:45.813 0:33.510
5 Alexey Sirotkin / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:20.310 1:50.364 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Sirotkin 1:57.657 0:40.332 0:44.391 0:32.934
2. Alexey Sirotkin 1:51.207 0:33.798 0:44.337 0:33.072
3. Alexey Sirotkin 1:51.108 0:34.107 0:44.271 0:32.730
4. Alexey Sirotkin 1:51.693 0:33.915 0:44.268 0:33.510
5. Alexey Sirotkin 1:50.661 0:33.909 0:44.058 0:32.694
6. Alexey Sirotkin 1:50.664 0:33.741 0:44.127 0:32.796
7. Alexey Sirotkin 1:50.733 0:33.780 0:44.214 0:32.739
8. Alexey Sirotkin 1:50.364 0:33.861 0:43.839 0:32.664
9. Alexey Sirotkin 1:52.041 0:33.861 0:44.337 0:33.843
10. Alexey Sirotkin 1:51.669 0:34.242 0:44.241 0:33.186
11. Alexey Sirotkin 1:51.051 0:33.789 0:44.385 0:32.877
12. Alexey Sirotkin 1:50.862 0:33.693 0:44.259 0:32.910
13. Alexey Sirotkin 1:51.294 0:33.999 0:44.307 0:32.988
14. Alexey Sirotkin 2:01.554 0:43.923 0:44.403 0:33.228
6 Andrey Vorona / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:20.882 1:50.181 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Vorona 1:59.745 0:41.334 0:45.132 0:33.279
2. Andrey Vorona 1:51.720 0:34.068 0:44.088 0:33.564
3. Andrey Vorona 1:50.805 0:34.113 0:43.968 0:32.724
4. Andrey Vorona 1:51.621 0:33.684 0:44.013 0:33.924
5. Andrey Vorona 1:50.751 0:33.651 0:44.340 0:32.760
6. Andrey Vorona 1:51.489 0:33.948 0:44.388 0:33.153
7. Andrey Vorona 1:50.181 0:33.675 0:43.869 0:32.637
8. Andrey Vorona 1:50.919 0:33.774 0:44.187 0:32.958
9. Andrey Vorona 1:51.456 0:33.864 0:44.085 0:33.507
10. Andrey Vorona 1:51.075 0:34.023 0:44.232 0:32.820
11. Andrey Vorona 1:51.399 0:34.263 0:44.292 0:32.844
12. Andrey Vorona 1:51.186 0:33.675 0:44.193 0:33.318
13. Andrey Vorona 1:50.805 0:33.906 0:44.052 0:32.847
14. Andrey Vorona 2:01.638 0:37.830 0:44.724 0:39.084
7 Max Khomazyuk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:22.575 1:50.640 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Max Khomazyuk 5:00.471 3:41.298 0:44.463 0:34.710
2. Max Khomazyuk 1:51.738 0:33.945 0:44.691 0:33.102
3. Max Khomazyuk 1:50.919 0:33.765 0:44.403 0:32.751
4. Max Khomazyuk 1:50.712 0:33.660 0:44.121 0:32.931
5. Max Khomazyuk 1:52.332 0:33.882 0:44.817 0:33.633
6. Max Khomazyuk 1:50.640 0:33.981 0:43.713 0:32.946
7. Max Khomazyuk 1:53.055 0:34.842 0:44.919 0:33.294
8. Max Khomazyuk 1:51.666 0:33.813 0:44.010 0:33.843
9. Max Khomazyuk 1:51.207 0:34.302 0:44.064 0:32.841
10. Max Khomazyuk 1:50.997 0:33.768 0:44.172 0:33.057
11. Max Khomazyuk 1:51.555 0:33.951 0:44.598 0:33.006
12. Max Khomazyuk 1:53.139 0:34.128 0:45.093 0:33.918
13. Max Khomazyuk 1:50.910 0:34.077 0:44.025 0:32.808
14. Max Khomazyuk 1:51.423 0:34.116 0:44.283 0:33.024
8 Alexey Panchenko / Mercedes AMG GT4 GT4 +00:23.616 1:51.018 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Panchenko 2:01.302 0:40.104 0:47.541 0:33.657
2. Alexey Panchenko 1:51.195 0:34.272 0:44.127 0:32.796
3. Alexey Panchenko 1:51.054 0:33.939 0:44.256 0:32.859
4. Alexey Panchenko 1:51.531 0:33.831 0:44.547 0:33.153
5. Alexey Panchenko 1:51.498 0:34.395 0:44.229 0:32.874
6. Alexey Panchenko 1:51.369 0:34.002 0:44.466 0:32.901
7. Alexey Panchenko 1:51.294 0:34.107 0:44.169 0:33.018
8. Alexey Panchenko 1:51.174 0:33.876 0:44.511 0:32.787
9. Alexey Panchenko 1:51.768 0:34.119 0:44.631 0:33.018
10. Alexey Panchenko 1:52.443 0:34.401 0:44.997 0:33.045
11. Alexey Panchenko 1:51.840 0:34.290 0:44.520 0:33.030
12. Alexey Panchenko 1:54.822 0:35.286 0:45.996 0:33.540
13. Alexey Panchenko 1:52.269 0:34.833 0:44.379 0:33.057
14. Alexey Panchenko 1:51.018 0:34.044 0:44.136 0:32.838
9 Nikita Burov / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:25.341 1:50.775 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Burov 2:00.459 0:41.250 0:46.035 0:33.174
2. Nikita Burov 1:51.495 0:33.948 0:44.586 0:32.961
3. Nikita Burov 1:51.288 0:33.744 0:44.604 0:32.940
4. Nikita Burov 1:52.611 0:33.705 0:45.084 0:33.822
5. Nikita Burov 1:53.880 0:34.716 0:44.769 0:34.395
6. Nikita Burov 1:50.775 0:33.780 0:44.070 0:32.925
7. Nikita Burov 1:52.713 0:34.563 0:45.069 0:33.081
8. Nikita Burov 1:52.599 0:34.140 0:45.441 0:33.018
9. Nikita Burov 1:52.002 0:34.020 0:43.992 0:33.990
10. Nikita Burov 1:51.219 0:33.966 0:44.031 0:33.222
11. Nikita Burov 1:51.846 0:33.951 0:45.069 0:32.826
12. Nikita Burov 1:51.963 0:33.774 0:44.670 0:33.519
13. Nikita Burov 1:51.666 0:34.230 0:44.370 0:33.066
14. Nikita Burov 1:52.161 0:33.984 0:44.883 0:33.294
10 Aleksandr Zaytsev / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:28.876 1:50.991 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 5:11.991 3:51.261 0:46.815 0:33.915
2. Aleksandr Zaytsev 1:52.038 0:34.188 0:44.493 0:33.357
3. Aleksandr Zaytsev 1:50.991 0:34.041 0:43.971 0:32.979
4. Aleksandr Zaytsev 1:53.568 0:36.255 0:44.133 0:33.180
5. Aleksandr Zaytsev 1:51.834 0:34.242 0:44.403 0:33.189
6. Aleksandr Zaytsev 1:51.897 0:34.158 0:44.376 0:33.363
7. Aleksandr Zaytsev 1:51.285 0:34.287 0:44.064 0:32.934
8. Aleksandr Zaytsev 1:52.644 0:34.194 0:44.892 0:33.558
9. Aleksandr Zaytsev 1:51.648 0:34.068 0:44.127 0:33.453
10. Aleksandr Zaytsev 1:52.191 0:34.179 0:44.487 0:33.525
11. Aleksandr Zaytsev 1:51.678 0:34.110 0:44.520 0:33.048
12. Aleksandr Zaytsev 1:52.671 0:34.191 0:44.979 0:33.501
13. Aleksandr Zaytsev 1:52.398 0:34.590 0:44.466 0:33.342
14. Aleksandr Zaytsev 1:53.127 0:34.872 0:44.769 0:33.486
11 Alexander Dudarev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:29.034 1:50.727 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Dudarev 5:08.220 3:46.473 0:46.335 0:35.412
2. Alexander Dudarev 1:51.843 0:34.014 0:44.643 0:33.186
3. Alexander Dudarev 1:50.751 0:33.765 0:44.202 0:32.784
4. Alexander Dudarev 1:50.727 0:33.645 0:44.217 0:32.865
5. Alexander Dudarev 1:51.294 0:34.077 0:44.568 0:32.649
6. Alexander Dudarev 1:51.516 0:33.774 0:44.589 0:33.153
7. Alexander Dudarev 1:52.863 0:35.205 0:44.709 0:32.949
8. Alexander Dudarev 1:50.886 0:33.783 0:44.268 0:32.835
9. Alexander Dudarev 1:50.898 0:33.756 0:44.442 0:32.700
10. Alexander Dudarev 1:52.182 0:33.822 0:44.580 0:33.780
11. Alexander Dudarev 1:51.117 0:34.032 0:44.343 0:32.742
12. Alexander Dudarev 2:00.150 0:34.596 0:45.120 0:40.434
13. Alexander Dudarev 1:51.714 0:34.326 0:44.502 0:32.886
14. Alexander Dudarev 1:51.396 0:33.972 0:44.448 0:32.976
12 Alexander Krouk / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +00:30.154 1:50.544 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Krouk 5:06.321 3:47.889 0:45.198 0:33.234
2. Alexander Krouk 1:51.894 0:34.029 0:44.727 0:33.138
3. Alexander Krouk 1:51.612 0:34.209 0:44.556 0:32.847
4. Alexander Krouk 1:52.512 0:33.897 0:44.859 0:33.756
5. Alexander Krouk 1:51.588 0:33.966 0:44.421 0:33.201
6. Alexander Krouk 1:50.544 0:33.678 0:43.977 0:32.889
7. Alexander Krouk 1:53.064 0:33.918 0:45.651 0:33.495
8. Alexander Krouk 1:51.039 0:33.966 0:43.971 0:33.102
9. Alexander Krouk 1:51.045 0:33.843 0:44.205 0:32.997
10. Alexander Krouk 1:50.568 0:33.741 0:43.956 0:32.871
11. Alexander Krouk 1:51.144 0:33.885 0:44.211 0:33.048
12. Alexander Krouk 1:51.021 0:33.864 0:44.199 0:32.958
13. Alexander Krouk 1:51.213 0:34.452 0:43.992 0:32.769
14. Alexander Krouk 1:54.108 0:34.707 0:45.000 0:34.401
13 Vitaliy Uvarov / BMW M4 GT4 GT4 +00:31.373 1:50.886 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vitaliy Uvarov 2:00.051 0:40.995 0:45.204 0:33.852
2. Vitaliy Uvarov 1:51.918 0:34.227 0:44.811 0:32.880
3. Vitaliy Uvarov 1:51.657 0:33.759 0:44.976 0:32.922
4. Vitaliy Uvarov 1:52.362 0:33.561 0:44.427 0:34.374
5. Vitaliy Uvarov 1:51.333 0:34.041 0:44.412 0:32.880
6. Vitaliy Uvarov 1:52.587 0:34.200 0:44.922 0:33.465
7. Vitaliy Uvarov 1:51.336 0:33.780 0:44.391 0:33.165
8. Vitaliy Uvarov 1:50.886 0:33.729 0:44.340 0:32.817
9. Vitaliy Uvarov 1:51.621 0:33.672 0:44.766 0:33.183
10. Vitaliy Uvarov 1:53.286 0:34.152 0:44.460 0:34.674
11. Vitaliy Uvarov 1:51.288 0:34.005 0:44.544 0:32.739
12. Vitaliy Uvarov 1:59.364 0:34.224 0:45.531 0:39.609
13. Vitaliy Uvarov 1:53.475 0:35.010 0:44.730 0:33.735
14. Vitaliy Uvarov 1:52.236 0:34.266 0:44.937 0:33.033
14 Andrei Rudey / Audi R8 LMS GT4 GT4 +00:38.529 1:51.639 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 5:00.702 3:41.931 0:45.387 0:33.384
2. Andrei Rudey 1:51.987 0:34.140 0:44.580 0:33.267
3. Andrei Rudey 1:51.831 0:34.125 0:44.415 0:33.291
4. Andrei Rudey 1:52.515 0:34.971 0:44.460 0:33.084
5. Andrei Rudey 1:51.639 0:33.954 0:44.349 0:33.336
6. Andrei Rudey 1:52.209 0:34.344 0:44.805 0:33.060
7. Andrei Rudey 1:55.770 0:33.954 0:47.940 0:33.876
8. Andrei Rudey 1:52.968 0:34.773 0:44.670 0:33.525
9. Andrei Rudey 1:51.972 0:34.011 0:44.601 0:33.360
10. Andrei Rudey 1:52.338 0:34.071 0:45.048 0:33.219
11. Andrei Rudey 1:51.915 0:34.038 0:44.778 0:33.099
12. Andrei Rudey 1:52.071 0:34.254 0:44.619 0:33.198
13. Andrei Rudey 1:52.146 0:34.035 0:44.505 0:33.606
14. Andrei Rudey 1:52.902 0:34.164 0:44.790 0:33.948
15 Denis Yefimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +00:39.033 1:51.255 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 5:01.197 3:41.943 0:45.165 0:34.089
2. Denis Yefimov 1:51.798 0:34.005 0:44.571 0:33.222
3. Denis Yefimov 1:52.932 0:34.509 0:44.427 0:33.996
4. Denis Yefimov 1:52.251 0:34.545 0:44.631 0:33.075
5. Denis Yefimov 1:51.819 0:33.894 0:44.292 0:33.633
6. Denis Yefimov 1:52.014 0:34.149 0:44.604 0:33.261
7. Denis Yefimov 1:55.704 0:34.080 0:47.931 0:33.693
8. Denis Yefimov 1:51.699 0:34.038 0:44.529 0:33.132
9. Denis Yefimov 1:51.327 0:33.870 0:44.433 0:33.024
10. Denis Yefimov 1:51.255 0:33.936 0:44.376 0:32.943
11. Denis Yefimov 1:51.762 0:34.233 0:44.466 0:33.063
12. Denis Yefimov 1:51.864 0:33.777 0:44.526 0:33.561
13. Denis Yefimov 1:55.362 0:34.254 0:46.104 0:35.004
14. Denis Yefimov 1:53.961 0:34.272 0:45.000 0:34.689
16 Alexander Ilyin / BMW M4 GT4 GT4 +00:55.549 1:51.789 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Ilyin 5:06.936 3:47.709 0:45.306 0:33.921
2. Alexander Ilyin 1:52.545 0:34.377 0:44.994 0:33.174
3. Alexander Ilyin 1:54.015 0:34.113 0:45.951 0:33.951
4. Alexander Ilyin 1:55.479 0:35.724 0:45.360 0:34.395
5. Alexander Ilyin 1:53.688 0:35.004 0:45.255 0:33.429
6. Alexander Ilyin 1:53.334 0:34.335 0:44.985 0:34.014
7. Alexander Ilyin 1:52.350 0:34.275 0:44.778 0:33.297
8. Alexander Ilyin 1:52.590 0:34.302 0:44.658 0:33.630
9. Alexander Ilyin 1:51.789 0:34.230 0:44.553 0:33.006
10. Alexander Ilyin 1:52.287 0:34.191 0:44.490 0:33.606
11. Alexander Ilyin 1:59.961 0:40.200 0:45.327 0:34.434
12. Alexander Ilyin 1:54.651 0:35.031 0:45.543 0:34.077
13. Alexander Ilyin 1:54.228 0:35.274 0:45.387 0:33.567
14. Alexander Ilyin 1:55.479 0:34.752 0:45.930 0:34.797
17 Vyacheslav Velichko / Ginetta G55 GT4 GT4 +00:57.348 1:51.387 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 5:31.767 4:13.365 0:45.165 0:33.237
2. Vyacheslav Velichko 1:52.692 0:34.293 0:44.889 0:33.510
3. Vyacheslav Velichko 1:52.419 0:34.083 0:44.805 0:33.531
4. Vyacheslav Velichko 1:53.340 0:34.542 0:45.588 0:33.210
5. Vyacheslav Velichko 1:52.053 0:34.446 0:44.427 0:33.180
6. Vyacheslav Velichko 1:52.980 0:34.329 0:44.661 0:33.990
7. Vyacheslav Velichko 1:53.568 0:34.611 0:45.585 0:33.372
8. Vyacheslav Velichko 1:52.353 0:34.662 0:44.400 0:33.291
9. Vyacheslav Velichko 1:51.738 0:34.293 0:44.256 0:33.189
10. Vyacheslav Velichko 1:52.428 0:34.026 0:45.159 0:33.243
11. Vyacheslav Velichko 1:52.938 0:34.635 0:44.619 0:33.684
12. Vyacheslav Velichko 1:51.387 0:33.951 0:44.493 0:32.943
13. Vyacheslav Velichko 1:52.269 0:34.305 0:44.634 0:33.330
14. Vyacheslav Velichko 1:52.923 0:33.933 0:45.054 0:33.936
18 Vlad Samsonenko / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +01:10.752 1:52.671 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Samsonenko 5:20.640 3:57.774 0:49.101 0:33.765
2. Vlad Samsonenko 1:53.808 0:34.998 0:45.231 0:33.579
3. Vlad Samsonenko 1:56.922 0:34.497 0:45.594 0:36.831
4. Vlad Samsonenko 1:52.671 0:34.305 0:44.745 0:33.621
5. Vlad Samsonenko 1:53.430 0:34.458 0:45.510 0:33.462
6. Vlad Samsonenko 1:54.168 0:34.350 0:45.552 0:34.266
7. Vlad Samsonenko 1:55.041 0:35.184 0:46.494 0:33.363
8. Vlad Samsonenko 1:55.407 0:34.932 0:46.932 0:33.543
9. Vlad Samsonenko 1:53.220 0:34.086 0:45.459 0:33.675
10. Vlad Samsonenko 1:53.742 0:34.656 0:44.913 0:34.173
11. Vlad Samsonenko 1:53.712 0:34.437 0:45.750 0:33.525
12. Vlad Samsonenko 1:54.417 0:34.950 0:45.735 0:33.732
13. Vlad Samsonenko 1:54.126 0:34.443 0:45.957 0:33.726
14. Vlad Samsonenko 1:53.823 0:34.434 0:44.970 0:34.419
19 Anton Sergienko / Mercedes AMG GT4 GT4 +01:13.294 1:51.117 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Sergienko 5:29.448 3:50.259 0:46.041 0:53.148
2. Anton Sergienko 1:51.603 0:33.948 0:44.937 0:32.718
3. Anton Sergienko 1:55.992 0:34.293 0:47.427 0:34.272
4. Anton Sergienko 1:51.495 0:34.128 0:44.571 0:32.796
5. Anton Sergienko 1:51.456 0:33.825 0:44.556 0:33.075
6. Anton Sergienko 1:51.516 0:34.215 0:44.367 0:32.934
7. Anton Sergienko 1:51.117 0:33.984 0:44.223 0:32.910
8. Anton Sergienko 1:52.482 0:34.440 0:44.574 0:33.468
9. Anton Sergienko 1:52.566 0:34.194 0:44.925 0:33.447
10. Anton Sergienko 2:08.892 0:34.902 0:58.275 0:35.715
11. Anton Sergienko 1:54.027 0:34.350 0:45.429 0:34.248
12. Anton Sergienko 1:53.106 0:34.299 0:45.219 0:33.588
13. Anton Sergienko 1:53.940 0:34.449 0:45.972 0:33.519
14. Anton Sergienko 1:56.244 0:34.563 0:45.132 0:36.549
20 Pavel Morev / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +01:15.337 1:52.536 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Morev 5:29.052 4:09.009 0:46.233 0:33.810
2. Pavel Morev 1:55.809 0:35.613 0:46.425 0:33.771
3. Pavel Morev 1:53.706 0:34.584 0:45.621 0:33.501
4. Pavel Morev 1:54.006 0:34.830 0:45.195 0:33.981
5. Pavel Morev 1:52.746 0:34.383 0:45.003 0:33.360
6. Pavel Morev 1:53.355 0:34.257 0:45.660 0:33.438
7. Pavel Morev 1:54.681 0:34.899 0:46.221 0:33.561
8. Pavel Morev 1:52.536 0:34.587 0:44.844 0:33.105
9. Pavel Morev 1:53.064 0:34.443 0:44.772 0:33.849
10. Pavel Morev 1:54.762 0:35.253 0:45.651 0:33.858
11. Pavel Morev 1:53.409 0:34.176 0:45.717 0:33.516
12. Pavel Morev 1:53.352 0:34.611 0:45.048 0:33.693
13. Pavel Morev 1:52.935 0:34.452 0:45.081 0:33.402
14. Pavel Morev 1:53.301 0:34.554 0:45.006 0:33.741
21 Dmitry Sichev / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +01:26.395 1:53.937 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Sichev 5:07.167 3:47.142 0:46.365 0:33.660
2. Dmitry Sichev 1:53.937 0:34.479 0:45.822 0:33.636
3. Dmitry Sichev 1:56.652 0:35.181 0:45.489 0:35.982
4. Dmitry Sichev 1:56.295 0:35.403 0:46.077 0:34.815
5. Dmitry Sichev 1:56.772 0:35.316 0:46.074 0:35.382
6. Dmitry Sichev 1:57.867 0:34.821 0:46.467 0:36.579
7. Dmitry Sichev 1:55.590 0:34.617 0:47.055 0:33.918
8. Dmitry Sichev 1:55.740 0:34.851 0:46.845 0:34.044
9. Dmitry Sichev 1:54.036 0:34.560 0:45.126 0:34.350
10. Dmitry Sichev 1:54.471 0:34.635 0:45.456 0:34.380
11. Dmitry Sichev 1:56.241 0:34.548 0:45.666 0:36.027
12. Dmitry Sichev 1:55.533 0:35.271 0:45.780 0:34.482
13. Dmitry Sichev 1:58.578 0:35.202 0:48.852 0:34.524
14. Dmitry Sichev 1:56.781 0:36.111 0:46.422 0:34.248
22 Dmitry Marikhin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +01:38.802 1:52.173 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Marikhin 5:05.568 3:45.774 0:46.356 0:33.438
2. Dmitry Marikhin 1:52.902 0:34.275 0:45.231 0:33.396
3. Dmitry Marikhin 1:53.139 0:34.089 0:45.735 0:33.315
4. Dmitry Marikhin 1:52.173 0:34.230 0:44.796 0:33.147
5. Dmitry Marikhin 1:57.309 0:34.551 0:48.627 0:34.131
6. Dmitry Marikhin 1:52.314 0:34.110 0:45.081 0:33.123
7. Dmitry Marikhin 1:52.548 0:34.281 0:45.303 0:32.964
8. Dmitry Marikhin 1:52.710 0:34.029 0:44.709 0:33.972
9. Dmitry Marikhin 1:53.055 0:34.656 0:45.138 0:33.261
10. Dmitry Marikhin 2:22.587 0:35.241 1:13.137 0:34.209
11. Dmitry Marikhin 2:02.319 0:43.017 0:46.005 0:33.297
12. Dmitry Marikhin 1:55.359 0:34.563 0:45.723 0:35.073
13. Dmitry Marikhin 1:56.652 0:34.629 0:47.136 0:34.887
14. Dmitry Marikhin 1:55.293 0:34.575 0:46.827 0:33.891
23 mikhail polonskiy / Mercedes AMG GT4 GT4 +01:40.387 1:52.887 14
# name lap time s1 s2 s3
1. mikhail polonskiy 12:47.217 11:25.485 0:47.952 0:33.780
2. mikhail polonskiy 1:57.933 0:35.172 0:45.960 0:36.801
3. mikhail polonskiy 1:53.838 0:33.945 0:45.939 0:33.954
4. mikhail polonskiy 1:55.065 0:34.602 0:46.350 0:34.113
5. mikhail polonskiy 1:52.887 0:34.200 0:45.075 0:33.612
6. mikhail polonskiy 1:53.625 0:34.428 0:45.963 0:33.234
7. mikhail polonskiy 2:03.189 0:34.305 0:55.455 0:33.429
8. mikhail polonskiy 1:54.360 0:34.398 0:45.729 0:34.233
9. mikhail polonskiy 1:55.785 0:35.319 0:45.975 0:34.491
10. mikhail polonskiy 1:57.456 0:34.932 0:47.973 0:34.551
11. mikhail polonskiy 1:57.771 0:35.571 0:47.370 0:34.830
12. mikhail polonskiy 1:57.462 0:36.270 0:46.485 0:34.707
13. mikhail polonskiy 1:56.787 0:35.172 0:46.977 0:34.638
14. mikhail polonskiy 1:57.327 0:35.022 0:46.722 0:35.583
24 Stanislav Samoshin / BMW M4 GT4 GT4 +01:47.591 1:54.771 14
# name lap time s1 s2 s3
1. Stanislav Samoshin 5:22.503 3:47.085 0:46.818 0:48.600
2. Stanislav Samoshin 2:04.611 0:40.440 0:46.395 0:37.776
3. Stanislav Samoshin 1:57.138 0:34.335 0:48.162 0:34.641
4. Stanislav Samoshin 1:55.761 0:34.980 0:45.906 0:34.875
5. Stanislav Samoshin 1:54.771 0:34.947 0:45.657 0:34.167
6. Stanislav Samoshin 1:55.041 0:34.752 0:46.182 0:34.107
7. Stanislav Samoshin 1:54.951 0:34.590 0:46.251 0:34.110
8. Stanislav Samoshin 1:55.158 0:34.593 0:46.218 0:34.347
9. Stanislav Samoshin 1:55.860 0:35.100 0:46.047 0:34.713
10. Stanislav Samoshin 1:57.198 0:35.043 0:46.659 0:35.496
11. Stanislav Samoshin 1:55.875 0:35.739 0:46.086 0:34.050
12. Stanislav Samoshin 1:55.488 0:34.977 0:45.783 0:34.728
13. Stanislav Samoshin 1:54.945 0:34.794 0:45.915 0:34.236
14. Stanislav Samoshin 1:57.270 0:35.046 0:46.650 0:35.574
25 Daniil Seregin / Mercedes AMG GT4 GT4 +1 laps 1:50.271 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Daniil Seregin 2:00.507 0:42.228 0:44.745 0:33.534
2. Daniil Seregin 1:51.933 0:33.657 0:44.880 0:33.396
3. Daniil Seregin 1:51.843 0:34.344 0:44.787 0:32.712
4. Daniil Seregin 1:51.915 0:33.891 0:44.511 0:33.513
5. Daniil Seregin 1:51.069 0:33.654 0:44.046 0:33.369
6. Daniil Seregin 1:50.844 0:33.858 0:44.337 0:32.649
7. Daniil Seregin 1:50.628 0:33.666 0:44.340 0:32.622
8. Daniil Seregin 1:50.271 0:33.654 0:43.944 0:32.673
9. Daniil Seregin 1:50.427 0:33.582 0:44.268 0:32.577
10. Daniil Seregin 1:52.065 0:34.518 0:44.793 0:32.754
11. Daniil Seregin 1:52.215 0:33.702 0:44.625 0:33.888
12. Daniil Seregin 1:51.330 0:33.927 0:44.676 0:32.727
13. Daniil Seregin 3:55.344 0:48.318 0:49.029 2:17.997
26 Leonid Kaplansky / Aston Martin Vantage GT4 GT4 +4 laps 1:52.044 10
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Kaplansky 5:36.456 4:03.279 0:59.334 0:33.843
2. Leonid Kaplansky 1:52.200 0:34.122 0:44.871 0:33.207
3. Leonid Kaplansky 1:54.354 0:34.713 0:45.891 0:33.750
4. Leonid Kaplansky 1:52.044 0:33.837 0:44.928 0:33.279
5. Leonid Kaplansky 1:52.893 0:34.308 0:44.775 0:33.810
6. Leonid Kaplansky 1:52.737 0:34.170 0:45.249 0:33.318
7. Leonid Kaplansky 1:54.324 0:34.338 0:46.059 0:33.927
8. Leonid Kaplansky 1:53.112 0:34.569 0:45.372 0:33.171
9. Leonid Kaplansky 1:53.586 0:34.026 0:44.913 0:34.647
10. Leonid Kaplansky 1:53.517 0:34.050 0:44.889 0:34.578
27 Anvar Osmanov / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +6 laps 1:52.680 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Anvar Osmanov 23:55.149 22:32.970 0:47.217 0:34.962
2. Anvar Osmanov 1:58.050 0:38.217 0:45.525 0:34.308
3. Anvar Osmanov 1:53.433 0:34.500 0:44.940 0:33.993
4. Anvar Osmanov 1:53.688 0:34.497 0:45.000 0:34.191
5. Anvar Osmanov 1:54.027 0:34.836 0:44.550 0:34.641
6. Anvar Osmanov 1:52.680 0:34.581 0:44.598 0:33.501
7. Anvar Osmanov 1:53.952 0:34.320 0:45.237 0:34.395
8. Anvar Osmanov 1:57.675 0:35.667 0:48.003 0:34.005
28 Albert Kerimov / Chevrolet Camaro GT4 GT4 +11 laps 1:51.171 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Albert Kerimov 1:58.155 0:40.278 0:44.343 0:33.534
2. Albert Kerimov 1:51.171 0:33.843 0:44.493 0:32.835
3. Albert Kerimov 1:51.228 0:34.113 0:44.211 0:32.904
29 Rodion Sorokin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +13 laps 5:20.970 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Rodion Sorokin 5:20.970 3:59.427 0:48.057 0:33.486
30 Alexey Luzin / Porsche 718 Cayman GT4 GT4 +14 laps 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3

Penalties

name time
Alexey Luzin +35 sec

Disciplinary penalties

name safety points blocked till
Alexey Luzin 10

Streams