6h of Bathurst - 20.2.2021

# name car class gap best lap laps
1 Ruslan Kovaliuk / Vadim Kaminskiy / Honda NSX GT3 Evo gt3 2:01.026 2:01.026 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Vadim Kaminskiy 3:52.486 2:27.856 0:57.498 0:27.132
2. Vadim Kaminskiy 2:01.713 0:38.574 0:56.265 0:26.874
3. Vadim Kaminskiy 2:01.026 0:38.343 0:55.677 0:27.006
2 Vladimir Ivanov / Mikhail Bykov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:00.999 2:02.025 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 2:48.145 1:22.042 0:58.686 0:27.417
2. Mikhail Bykov 2:02.025 0:38.538 0:56.349 0:27.138
3 Pavel Daniluk / Dmitriy Poteshkin / Max Kohan / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.493 2:03.519 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Poteshkin 3:35.425 2:09.334 0:57.810 0:28.281
2. Dmitriy Poteshkin 2:04.944 0:39.777 0:57.027 0:28.140
3. Dmitriy Poteshkin 2:03.519 0:39.309 0:56.427 0:27.783
4 Evgeniy Zayarniy / Konstantin Berezhnoy / Dmitry Muhin / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:03.117 2:04.143 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 2:53.929 1:27.022 0:58.821 0:28.086
2. Evgeniy Zayarniy 2:04.143 0:39.204 0:57.417 0:27.522
5 Dmytro Skok / Timofei Istomin / Bentley Continental GT3 gt3 +00:03.687 2:04.713 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 3:55.573 2:29.320 0:58.089 0:28.164
2. Dmytro Skok 2:05.001 0:39.324 0:57.501 0:28.176
3. Dmytro Skok 2:04.713 0:39.117 0:57.747 0:27.849
6 Aleksandr Baikov / Naz Addati / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:04.185 2:05.211 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 2:57.673 1:26.272 1:00.189 0:31.212
2. Aleksandr Baikov 2:08.106 0:39.516 1:00.684 0:27.906
3. Aleksandr Baikov 2:05.211 0:39.123 0:58.140 0:27.948
7 Andrei Rudey / Alexei Ujegov / Konstantin Voronin / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:04.779 2:05.805 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 3:07.168 1:37.609 1:01.419 0:28.140
2. Andrei Rudey 2:09.087 0:39.381 0:58.629 0:31.077
3. Andrei Rudey 2:05.805 0:39.474 0:57.873 0:28.458
8 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +29:22.621 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Yarin 2:36.538 0:52.687 1:07.137 0:36.714
9 Alexey Derjavin / Valeriy Kornilov / Maxim Lunyov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:22.621 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 2:30.376 1:00.253 0:59.991 0:30.132
10 Danil Karimov / Ivan Gagarinov / Pavel Markov / Artem Voskovsky / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:22.621 31:23.647 0
# name lap time s1 s2 s3
11 Maksim Morozov / Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Bentley Continental GT3 gt3 +29:22.621 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Gorodetsky 3:16.921 1:51.352 0:57.876 0:27.693
2. Dmitry Gorodetsky 2:04.176 0:39.312 0:57.372 0:27.492
3. Dmitry Gorodetsky 2:07.539 0:38.721 0:57.288 0:31.530
12 Sergey Orlov / Semen Bezrukov / Oleg Kalenov / BMW M6 GT3 gt3 +29:22.621 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Orlov 3:02.761 1:35.692 0:59.349 0:27.720
2. Sergey Orlov 2:06.573 0:38.907 0:58.509 0:29.157
13 Konstantin Butko / Andrey Shkodnichenko / Lexus RC F GT3 gt3 +29:22.621 31:23.647 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Butko 3:44.029 2:11.602 1:01.062 0:31.365
2. Andrey Shkodnichenko 3:22.548 1:51.552 1:00.708 0:30.288
14 Alexandr Zolotarev / Vova Shek / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:22.621 31:23.647 1
# name lap time s1 s2 s3
1. Vova Shek 3:16.081 1:42.244 1:04.638 0:29.199
# name car class gap best lap laps
1 Nikita Bogoroditskiy / Denis Strelnikov / Audi R8 LMS Evo gt3 2:00.339 2:00.339 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Bogoroditskiy 10:39.253 9:12.163 0:57.321 0:29.769
2. Nikita Bogoroditskiy 2:01.434 0:38.607 0:55.608 0:27.219
3. Nikita Bogoroditskiy 2:00.975 0:38.622 0:55.341 0:27.012
4. Nikita Bogoroditskiy 3:52.014 2:27.618 0:56.448 0:27.948
5. Nikita Bogoroditskiy 2:00.681 0:38.565 0:55.116 0:27.000
6. Nikita Bogoroditskiy 3:19.050 1:52.998 0:58.542 0:27.510
7. Nikita Bogoroditskiy 2:01.227 0:38.505 0:55.458 0:27.264
8. Nikita Bogoroditskiy 2:00.666 0:38.226 0:55.539 0:26.901
9. Nikita Bogoroditskiy 2:00.339 0:38.217 0:55.143 0:26.979
2 Igor Ornst / Maksim Protasov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:00.147 2:00.486 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Ornst 11:23.785 9:42.610 0:58.521 0:42.654
2. Igor Ornst 2:02.334 0:38.508 0:56.601 0:27.225
3. Igor Ornst 2:01.914 0:38.538 0:55.797 0:27.579
4. Igor Ornst 3:53.220 2:29.412 0:56.721 0:27.087
5. Igor Ornst 2:01.068 0:38.493 0:55.668 0:26.907
6. Igor Ornst 2:00.831 0:38.397 0:55.413 0:27.021
7. Igor Ornst 2:00.486 0:38.157 0:55.380 0:26.949
3 Igor Tchoursinov / Igor Murdasov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.618 2:00.957 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Murdasov 8:58.741 7:18.280 0:58.671 0:41.790
2. Igor Murdasov 2:03.777 0:38.787 0:56.217 0:28.773
3. Igor Murdasov 2:03.636 0:38.841 0:56.214 0:28.581
4. Igor Murdasov 2:02.100 0:38.670 0:55.998 0:27.432
5. Igor Murdasov 3:09.291 1:38.937 0:58.743 0:31.611
6. Igor Murdasov 2:01.608 0:38.664 0:55.923 0:27.021
7. Igor Murdasov 2:00.957 0:38.400 0:55.419 0:27.138
4 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.885 2:01.224 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Makovkin 10:22.402 8:55.987 0:58.719 0:27.696
2. Leonid Makovkin 4:15.582 2:51.618 0:56.850 0:27.114
3. Leonid Makovkin 4:46.377 3:20.421 0:58.785 0:27.171
4. Leonid Makovkin 2:02.331 0:38.589 0:56.592 0:27.150
5. Leonid Makovkin 2:01.224 0:38.472 0:55.749 0:27.003
6. Leonid Makovkin 2:01.269 0:38.454 0:55.587 0:27.228
5 Sergey Elyakin / George Sazonov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.924 2:01.263 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Elyakin 10:54.046 9:20.737 0:59.961 0:33.348
2. Sergey Elyakin 2:01.998 0:38.655 0:56.232 0:27.111
3. Sergey Elyakin 2:01.623 0:38.481 0:55.884 0:27.258
4. Sergey Elyakin 2:12.966 0:39.117 1:02.079 0:31.770
5. Sergey Elyakin 2:01.263 0:38.421 0:55.899 0:26.943
6. Sergey Elyakin 3:00.678 1:27.522 0:58.461 0:34.695
7. Sergey Elyakin 2:05.619 0:38.361 0:56.028 0:31.230
8. Sergey Elyakin 2:01.635 0:38.514 0:55.932 0:27.189
6 Evgeny Afanasyev / Pavel Fridland / Denis Gribov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.014 2:01.353 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 11:22.963 9:42.913 0:58.107 0:41.943
2. Pavel Fridland 2:03.660 0:39.438 0:56.565 0:27.657
3. Pavel Fridland 2:03.378 0:38.643 0:56.205 0:28.530
4. Pavel Fridland 3:56.244 2:31.863 0:56.862 0:27.519
5. Pavel Fridland 3:31.854 2:05.010 0:58.356 0:28.488
6. Pavel Fridland 2:02.283 0:38.934 0:56.061 0:27.288
7. Pavel Fridland 2:01.353 0:38.736 0:55.749 0:26.868
8. Pavel Fridland 2:02.154 0:38.475 0:56.313 0:27.366
7 Alexey Kazymov / Roman Krasovskyi / Aleksandr Kvintilyanov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.149 2:01.488 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Krasovskyi 10:46.222 9:04.078 1:02.874 0:39.270
2. Roman Krasovskyi 2:05.436 0:38.754 0:58.587 0:28.095
3. Roman Krasovskyi 2:03.042 0:38.301 0:57.162 0:27.579
4. Roman Krasovskyi 6:28.866 4:56.991 1:02.838 0:29.037
5. Roman Krasovskyi 2:03.825 0:38.457 0:57.249 0:28.119
6. Roman Krasovskyi 2:01.488 0:38.259 0:56.154 0:27.075
8 Vladimir Ivanov / Mikhail Bykov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:01.161 2:01.500 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 6:12.282 4:36.741 0:59.565 0:35.976
2. Mikhail Bykov 2:02.316 0:38.634 0:56.292 0:27.390
3. Mikhail Bykov 2:01.914 0:38.577 0:56.085 0:27.252
4. Mikhail Bykov 2:53.070 1:23.700 1:00.414 0:28.956
5. Mikhail Bykov 3:22.218 1:54.015 0:56.901 0:31.302
6. Mikhail Bykov 2:11.664 0:38.556 1:05.829 0:27.279
7. Mikhail Bykov 2:01.500 0:38.343 0:56.007 0:27.150
8. Mikhail Bykov 2:38.265 1:11.460 0:57.033 0:29.772
9 Andrei Rudey / Alexei Ujegov / Konstantin Voronin / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:01.215 2:01.554 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 15:37.011 14:08.316 0:58.569 0:30.126
2. Andrei Rudey 2:03.726 0:39.036 0:57.411 0:27.279
3. Andrei Rudey 2:02.460 0:38.808 0:56.493 0:27.159
4. Andrei Rudey 2:01.554 0:38.700 0:55.872 0:26.982
10 Danila Cherepenin / Vlad Aziamov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:01.215 2:01.554 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Danila Cherepenin 14:20.521 12:55.501 0:56.883 0:28.137
2. Danila Cherepenin 2:02.895 0:38.679 0:56.304 0:27.912
3. Danila Cherepenin 3:37.944 2:11.487 0:56.739 0:29.718
4. Danila Cherepenin 2:01.599 0:38.442 0:55.980 0:27.177
5. Danila Cherepenin 3:38.820 2:12.087 0:57.048 0:29.685
6. Danila Cherepenin 2:01.788 0:38.475 0:56.058 0:27.255
7. Danila Cherepenin 2:01.554 0:38.391 0:56.079 0:27.084
11 Ruslan Kovaliuk / Vadim Kaminskiy / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:01.281 2:01.620 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vadim Kaminskiy 4:07.749 2:42.414 0:56.832 0:28.503
2. Vadim Kaminskiy 2:01.620 0:38.637 0:55.986 0:26.997
3. Vadim Kaminskiy 3:50.319 2:15.357 0:57.990 0:36.972
4. Vadim Kaminskiy 3:44.670 2:20.271 0:57.504 0:26.895
5. Vadim Kaminskiy 3:42.327 2:16.557 0:56.532 0:29.238
6. Vadim Kaminskiy 2:03.378 0:38.778 0:55.905 0:28.695
12 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.734 2:02.073 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fedyanin 9:40.171 8:02.482 1:00.435 0:37.254
2. Pavel Fedyanin 2:03.723 0:39.171 0:57.261 0:27.291
3. Pavel Fedyanin 5:44.721 4:18.585 0:57.624 0:28.512
4. Pavel Fedyanin 2:02.418 0:38.508 0:56.520 0:27.390
5. Pavel Fedyanin 4:29.100 3:04.056 0:57.381 0:27.663
6. Pavel Fedyanin 2:02.073 0:38.622 0:56.328 0:27.123
13 Konstantin Volkov / Timofey Kozlov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.902 2:02.241 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 11:16.672 9:40.843 0:57.663 0:38.166
2. Konstantin Volkov 2:04.185 0:39.579 0:56.964 0:27.642
3. Konstantin Volkov 2:03.618 0:39.102 0:56.964 0:27.552
4. Konstantin Volkov 2:02.829 0:38.964 0:56.580 0:27.285
5. Konstantin Volkov 2:02.241 0:38.481 0:56.559 0:27.201
6. Konstantin Volkov 3:15.018 1:49.278 0:58.341 0:27.399
7. Konstantin Volkov 2:05.337 0:39.288 0:57.495 0:28.554
8. Konstantin Volkov 3:28.716 1:59.193 0:59.286 0:30.237
9. Konstantin Volkov 2:02.922 0:39.039 0:56.616 0:27.267
14 Alexey Derjavin / Valeriy Kornilov / Maxim Lunyov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.935 2:02.274 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 10:39.592 8:57.799 1:00.180 0:41.613
2. Valeriy Kornilov 2:03.189 0:39.000 0:56.724 0:27.465
3. Valeriy Kornilov 2:04.680 0:38.937 0:58.602 0:27.141
4. Valeriy Kornilov 2:03.411 0:38.613 0:57.498 0:27.300
5. Valeriy Kornilov 3:52.659 2:27.993 0:56.988 0:27.678
6. Valeriy Kornilov 3:17.475 1:51.354 0:58.290 0:27.831
7. Valeriy Kornilov 2:02.466 0:38.658 0:56.301 0:27.507
8. Valeriy Kornilov 2:02.274 0:38.670 0:56.466 0:27.138
15 Nikita Yuzva / Gediminas Jurgutis / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:01.956 2:02.295 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Yuzva 10:52.786 9:15.340 1:00.177 0:37.269
2. Nikita Yuzva 2:06.411 0:39.048 0:59.136 0:28.227
3. Nikita Yuzva 2:03.513 0:39.219 0:57.003 0:27.291
4. Nikita Yuzva 2:52.455 1:19.605 1:00.588 0:32.262
5. Nikita Yuzva 2:03.126 0:38.907 0:56.805 0:27.414
6. Nikita Yuzva 2:02.676 0:38.943 0:56.556 0:27.177
7. Nikita Yuzva 2:02.295 0:38.736 0:56.358 0:27.201
8. Nikita Yuzva 3:08.097 1:41.097 0:59.655 0:27.345
9. Nikita Yuzva 2:02.568 0:38.442 0:56.766 0:27.360
16 Makar Biziakov / Aleksandr Meshalkin / Mark Markov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:02.013 2:02.352 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Makar Biziakov 11:25.471 9:45.871 1:00.219 0:39.381
2. Makar Biziakov 2:02.619 0:38.664 0:56.628 0:27.327
3. Makar Biziakov 3:49.446 2:23.592 0:58.389 0:27.465
4. Makar Biziakov 4:32.391 2:56.970 1:06.894 0:28.527
5. Makar Biziakov 2:06.744 0:38.712 0:59.541 0:28.491
6. Makar Biziakov 2:02.352 0:38.544 0:56.610 0:27.198
17 Danil Karimov / Ivan Gagarinov / Pavel Markov / Artem Voskovsky / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.064 2:02.403 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Gagarinov 11:02.077 9:21.115 0:59.664 0:41.298
2. Ivan Gagarinov 2:04.971 0:39.396 0:57.768 0:27.807
3. Ivan Gagarinov 2:06.876 0:38.757 1:00.165 0:27.954
4. Ivan Gagarinov 2:03.288 0:38.943 0:56.943 0:27.402
5. Ivan Gagarinov 19:00.430 17:29.362 1:03.171 0:27.897
6. Ivan Gagarinov 2:03.006 0:38.676 0:56.784 0:27.546
7. Ivan Gagarinov 2:06.078 0:39.624 0:58.794 0:27.660
8. Ivan Gagarinov 2:29.757 1:05.268 0:56.901 0:27.588
9. Ivan Gagarinov 2:12.381 0:39.681 1:02.913 0:29.787
10. Ivan Gagarinov 2:02.403 0:38.763 0:56.328 0:27.312
11. Ivan Gagarinov 2:04.014 0:39.510 0:56.805 0:27.699
12. Ivan Gagarinov 2:03.000 0:39.177 0:56.535 0:27.288
18 Dmitriy Makeev / Andrey Zolotarev / Seregey Golubev / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:02.178 2:02.517 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Makeev 11:08.539 9:27.793 0:59.958 0:40.788
2. Dmitriy Makeev 2:03.567 0:39.354 0:56.694 0:27.519
3. Dmitriy Makeev 5:34.674 4:07.545 0:59.472 0:27.657
4. Dmitriy Makeev 2:02.517 0:38.931 0:56.247 0:27.339
5. Dmitriy Makeev 2:02.775 0:38.862 0:56.721 0:27.192
6. Dmitriy Makeev 3:38.466 2:14.133 0:56.865 0:27.468
19 Aleksandr Rumiantsev / Andrey Nasedkin / Aleksey Verhovtsev / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.205 2:02.544 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Verhovtsev 13:06.133 11:38.437 0:59.202 0:28.494
2. Aleksey Verhovtsev 2:03.270 0:38.916 0:56.655 0:27.699
3. Aleksey Verhovtsev 2:02.544 0:38.814 0:56.535 0:27.195
4. Aleksey Verhovtsev 3:45.681 2:20.769 0:57.327 0:27.585
5. Aleksey Verhovtsev 2:05.613 0:38.913 0:58.941 0:27.759
6. Aleksey Verhovtsev 2:04.632 0:38.679 0:57.981 0:27.972
7. Aleksey Verhovtsev 2:03.378 0:38.847 0:56.817 0:27.714
20 Dmytro Skok / Timofei Istomin / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.349 2:02.688 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 6:10.992 4:43.626 0:59.118 0:28.248
2. Dmytro Skok 2:04.833 0:39.912 0:57.498 0:27.423
3. Dmytro Skok 2:03.456 0:39.165 0:56.847 0:27.444
4. Dmytro Skok 2:03.468 0:39.618 0:56.253 0:27.597
5. Dmytro Skok 2:02.688 0:38.895 0:56.511 0:27.282
6. Dmytro Skok 2:04.386 0:39.531 0:57.471 0:27.384
7. Dmytro Skok 2:06.135 0:38.913 0:57.516 0:29.706
21 Vasily Pudyakov / Ilya Glushchenko / Andrey Shumarin / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:02.367 2:02.706 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shumarin 10:25.390 8:54.838 0:58.893 0:31.659
2. Andrey Shumarin 2:03.666 0:39.204 0:57.207 0:27.255
3. Andrey Shumarin 2:02.976 0:38.787 0:56.880 0:27.309
4. Andrey Shumarin 2:03.516 0:38.730 0:57.300 0:27.486
5. Andrey Shumarin 3:34.587 1:59.349 1:05.103 0:30.135
6. Andrey Shumarin 2:05.403 0:39.114 0:56.808 0:29.481
7. Andrey Shumarin 2:02.982 0:38.865 0:56.772 0:27.345
8. Andrey Shumarin 2:12.969 0:39.048 0:58.434 0:35.487
9. Andrey Shumarin 2:02.706 0:38.922 0:56.454 0:27.330
22 Anton Khomenok / Valerii Mikhailovskii / Nazar Khrushch / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.385 2:02.724 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Valerii Mikhailovskii 10:34.405 8:50.701 1:06.483 0:37.221
2. Valerii Mikhailovskii 2:04.827 0:39.321 0:57.930 0:27.576
3. Valerii Mikhailovskii 2:04.923 0:38.850 0:56.634 0:29.439
4. Valerii Mikhailovskii 2:02.724 0:38.469 0:56.790 0:27.465
5. Valerii Mikhailovskii 3:22.848 1:57.276 0:58.191 0:27.381
6. Valerii Mikhailovskii 4:05.724 2:28.284 1:06.339 0:31.101
23 Evgeniy Zayarniy / Konstantin Berezhnoy / Dmitry Muhin / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:02.433 2:02.772 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 4:54.873 3:17.196 0:57.687 0:39.990
2. Evgeniy Zayarniy 2:05.460 0:39.723 0:58.044 0:27.693
3. Evgeniy Zayarniy 2:02.772 0:38.814 0:56.730 0:27.228
4. Evgeniy Zayarniy 2:26.877 0:38.802 0:58.674 0:49.401
5. Evgeniy Zayarniy 5:36.294 4:05.982 0:58.965 0:31.347
6. Evgeniy Zayarniy 3:48.828 2:16.161 1:04.443 0:28.224
24 Maksim Morozov / Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.484 2:02.823 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Gorodetsky 6:12.087 4:35.403 1:08.724 0:27.960
2. Dmitry Gorodetsky 2:04.020 0:39.315 0:57.033 0:27.672
3. Dmitry Gorodetsky 2:03.729 0:39.186 0:57.162 0:27.381
4. Dmitry Gorodetsky 2:03.330 0:38.925 0:56.865 0:27.540
5. Dmitry Gorodetsky 2:06.732 0:38.790 0:58.071 0:29.871
6. Dmitry Gorodetsky 2:45.630 1:21.303 0:56.934 0:27.393
7. Dmitry Gorodetsky 2:02.823 0:38.823 0:56.634 0:27.366
8. Dmitry Gorodetsky 2:06.813 0:38.793 0:57.681 0:30.339
25 Arthur Levchenko / Eugene Vinogradov / Lexus RC F GT3 gt3 +00:02.487 2:02.826 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Eugene Vinogradov 10:48.370 9:22.549 0:58.422 0:27.399
2. Eugene Vinogradov 3:30.999 2:05.349 0:58.275 0:27.375
3. Eugene Vinogradov 2:03.675 0:39.099 0:57.330 0:27.246
4. Eugene Vinogradov 2:06.513 0:39.060 0:59.832 0:27.621
5. Eugene Vinogradov 2:03.291 0:39.066 0:56.994 0:27.231
6. Eugene Vinogradov 3:08.967 1:41.106 0:59.172 0:28.689
7. Eugene Vinogradov 2:02.922 0:38.814 0:57.090 0:27.018
8. Eugene Vinogradov 2:13.434 0:38.814 0:59.904 0:34.716
9. Eugene Vinogradov 2:02.826 0:38.898 0:56.952 0:26.976
26 Danil Karimov / Ivan Gagarinov / Pavel Markov / Artem Voskovsky / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.661 2:03.000 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Gagarinov 11:02.077 9:21.115 0:59.664 0:41.298
2. Ivan Gagarinov 2:04.971 0:39.396 0:57.768 0:27.807
3. Ivan Gagarinov 2:06.876 0:38.757 1:00.165 0:27.954
4. Ivan Gagarinov 2:03.288 0:38.943 0:56.943 0:27.402
5. Ivan Gagarinov 19:00.430 17:29.362 1:03.171 0:27.897
6. Ivan Gagarinov 2:03.006 0:38.676 0:56.784 0:27.546
7. Ivan Gagarinov 2:06.078 0:39.624 0:58.794 0:27.660
8. Ivan Gagarinov 2:29.757 1:05.268 0:56.901 0:27.588
9. Ivan Gagarinov 2:12.381 0:39.681 1:02.913 0:29.787
10. Ivan Gagarinov 2:02.403 0:38.763 0:56.328 0:27.312
11. Ivan Gagarinov 2:04.014 0:39.510 0:56.805 0:27.699
12. Ivan Gagarinov 2:03.000 0:39.177 0:56.535 0:27.288
27 Pavel Daniluk / Dmitriy Poteshkin / Max Kohan / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.922 2:03.261 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Poteshkin 6:28.674 5:03.363 0:57.501 0:27.810
2. Dmitriy Poteshkin 2:05.490 0:40.512 0:56.991 0:27.987
3. Dmitriy Poteshkin 2:03.858 0:39.390 0:56.871 0:27.597
4. Dmitriy Poteshkin 2:03.261 0:39.081 0:56.466 0:27.714
28 Sergey Orlov / Semen Bezrukov / Oleg Kalenov / BMW M6 GT3 gt3 +00:03.024 2:03.363 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Orlov 6:00.792 4:23.250 0:58.965 0:38.577
2. Sergey Orlov 2:04.209 0:39.084 0:57.597 0:27.528
3. Sergey Orlov 2:03.702 0:38.916 0:57.327 0:27.459
4. Sergey Orlov 4:41.433 3:16.221 0:57.537 0:27.675
5. Sergey Orlov 2:04.911 0:39.165 0:57.867 0:27.879
6. Sergey Orlov 2:05.643 0:38.817 0:58.719 0:28.107
7. Sergey Orlov 2:03.363 0:38.931 0:57.063 0:27.369
29 Nikita Nemcevs / IVAN HINCU / Alexander Omelyan / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:04.668 2:05.007 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Nemcevs 6:29.641 4:57.022 1:01.449 0:31.170
2. Nikita Nemcevs 2:13.926 0:39.981 1:02.667 0:31.278
3. Nikita Nemcevs 2:05.211 0:39.561 0:58.080 0:27.570
4. Nikita Nemcevs 2:06.612 0:39.522 0:59.391 0:27.699
5. Nikita Nemcevs 2:05.007 0:39.645 0:57.792 0:27.570
30 Sergey Globa / Igor Prilepskiy / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:05.457 2:05.796 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Prilepskiy 5:52.513 4:16.795 1:01.290 0:34.428
2. Igor Prilepskiy 2:06.072 0:39.513 0:58.929 0:27.630
3. Igor Prilepskiy 2:06.324 0:39.702 0:58.509 0:28.113
4. Igor Prilepskiy 2:05.796 0:39.252 0:58.908 0:27.636
5. Igor Prilepskiy 2:11.736 0:40.644 1:02.448 0:28.644
6. Igor Prilepskiy 2:10.575 0:39.957 0:58.344 0:32.274
31 Alexandr Zolotarev / Vova Shek / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:05.535 2:05.874 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Zolotarev 7:50.326 6:11.044 0:59.340 0:39.942
2. Alexandr Zolotarev 2:06.804 0:39.420 0:58.839 0:28.545
3. Alexandr Zolotarev 5:10.635 3:43.038 0:58.716 0:28.881
4. Alexandr Zolotarev 2:05.874 0:39.738 0:57.972 0:28.164
5. Alexandr Zolotarev 7:06.021 5:39.408 0:58.536 0:28.077
6. Alexandr Zolotarev 2:05.985 0:39.249 0:58.761 0:27.975
32 Konstantin Butko / Andrey Shkodnichenko / Lexus RC F GT3 gt3 +00:05.850 2:06.189 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shkodnichenko 4:10.329 2:28.197 0:58.734 0:43.398
2. Andrey Shkodnichenko 7:19.842 5:53.283 0:59.031 0:27.528
3. Andrey Shkodnichenko 5:12.660 3:34.239 1:10.440 0:27.981
4. Andrey Shkodnichenko 2:10.557 0:40.125 1:02.523 0:27.909
5. Andrey Shkodnichenko 2:06.189 0:39.228 0:59.214 0:27.747
33 Aleksandr Baikov / Naz Addati / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:06.168 2:06.507 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 6:39.306 5:12.429 0:58.992 0:27.885
2. Aleksandr Baikov 2:09.003 0:39.153 0:58.704 0:31.146
3. Aleksandr Baikov 2:12.681 0:40.566 1:01.446 0:30.669
4. Aleksandr Baikov 2:06.507 0:39.465 0:59.469 0:27.573
5. Aleksandr Baikov 2:37.314 1:11.124 0:58.440 0:27.750
6. Aleksandr Baikov 2:13.461 0:39.486 1:02.613 0:31.362
# name car class gap best lap laps
1 Sergey Elyakin / George Sazonov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 06:00:39.174 2:02.004 173
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Elyakin 2:11.166 0:45.417 0:57.849 0:27.900
2. Sergey Elyakin 2:02.871 0:38.862 0:56.664 0:27.345
3. Sergey Elyakin 2:02.478 0:38.634 0:56.580 0:27.264
4. Sergey Elyakin 2:03.012 0:38.910 0:56.709 0:27.393
5. Sergey Elyakin 2:02.706 0:38.769 0:56.541 0:27.396
6. Sergey Elyakin 2:03.051 0:38.985 0:56.607 0:27.459
7. Sergey Elyakin 2:03.237 0:39.225 0:56.553 0:27.459
8. Sergey Elyakin 2:02.859 0:39.099 0:56.490 0:27.270
9. Sergey Elyakin 2:02.646 0:38.976 0:56.397 0:27.273
10. Sergey Elyakin 2:02.478 0:38.625 0:56.544 0:27.309
11. Sergey Elyakin 2:02.643 0:38.658 0:56.655 0:27.330
12. Sergey Elyakin 2:02.253 0:38.637 0:56.322 0:27.294
13. Sergey Elyakin 2:02.004 0:38.568 0:56.289 0:27.147
14. Sergey Elyakin 2:02.223 0:38.796 0:56.301 0:27.126
15. Sergey Elyakin 2:02.124 0:38.607 0:56.361 0:27.156
16. Sergey Elyakin 2:04.821 0:38.484 0:58.830 0:27.507
17. Sergey Elyakin 2:02.556 0:38.553 0:56.931 0:27.072
18. Sergey Elyakin 2:03.324 0:38.733 0:57.399 0:27.192
19. Sergey Elyakin 2:03.222 0:38.547 0:57.288 0:27.387
20. Sergey Elyakin 2:02.148 0:38.562 0:56.415 0:27.171
21. Sergey Elyakin 2:02.484 0:38.664 0:56.640 0:27.180
22. Sergey Elyakin 2:02.172 0:38.751 0:56.208 0:27.213
23. Sergey Elyakin 2:02.124 0:38.739 0:56.325 0:27.060
24. Sergey Elyakin 2:02.502 0:38.976 0:56.262 0:27.264
25. Sergey Elyakin 2:02.013 0:38.730 0:56.103 0:27.180
26. Sergey Elyakin 2:02.361 0:38.601 0:56.565 0:27.195
27. Sergey Elyakin 2:02.568 0:38.628 0:56.739 0:27.201
28. Sergey Elyakin 2:02.466 0:38.706 0:56.559 0:27.201
29. Sergey Elyakin 2:02.724 0:38.730 0:56.634 0:27.360
30. Sergey Elyakin 2:04.716 0:38.655 0:56.721 0:29.340
31. George Sazonov 3:03.606 1:36.792 0:57.171 0:29.643
32. George Sazonov 2:04.275 0:39.429 0:57.516 0:27.330
33. George Sazonov 2:03.270 0:38.916 0:56.862 0:27.492
34. George Sazonov 2:02.808 0:38.925 0:56.166 0:27.717
35. George Sazonov 2:02.370 0:38.718 0:56.412 0:27.240
36. George Sazonov 2:03.822 0:39.363 0:56.925 0:27.534
37. George Sazonov 2:03.852 0:38.904 0:57.390 0:27.558
38. George Sazonov 2:03.771 0:39.153 0:57.153 0:27.465
39. George Sazonov 2:02.829 0:38.766 0:56.514 0:27.549
40. George Sazonov 2:02.694 0:39.009 0:56.460 0:27.225
41. George Sazonov 2:03.159 0:39.015 0:56.676 0:27.468
42. George Sazonov 2:03.675 0:38.898 0:57.339 0:27.438
43. George Sazonov 2:03.741 0:39.042 0:57.222 0:27.477
44. George Sazonov 2:03.669 0:38.919 0:57.141 0:27.609
45. George Sazonov 2:02.847 0:38.862 0:56.652 0:27.333
46. George Sazonov 2:03.009 0:39.153 0:56.592 0:27.264
47. George Sazonov 2:02.697 0:38.787 0:56.697 0:27.213
48. George Sazonov 2:03.093 0:38.841 0:56.952 0:27.300
49. George Sazonov 2:02.787 0:38.745 0:56.805 0:27.237
50. George Sazonov 2:02.715 0:38.739 0:56.688 0:27.288
51. George Sazonov 2:02.895 0:38.748 0:56.589 0:27.558
52. George Sazonov 2:02.928 0:38.940 0:56.496 0:27.492
53. George Sazonov 2:03.354 0:38.868 0:56.892 0:27.594
54. George Sazonov 2:03.420 0:38.823 0:56.952 0:27.645
55. George Sazonov 2:03.147 0:38.952 0:56.460 0:27.735
56. George Sazonov 2:04.665 0:38.883 0:56.610 0:29.172
57. George Sazonov 2:03.126 0:38.859 0:56.694 0:27.573
58. George Sazonov 2:04.605 0:38.577 0:56.934 0:29.094
59. Sergey Elyakin 3:01.269 1:35.631 0:58.530 0:27.108
60. Sergey Elyakin 2:03.000 0:38.685 0:56.757 0:27.558
61. Sergey Elyakin 2:03.735 0:39.039 0:57.327 0:27.369
62. Sergey Elyakin 2:03.249 0:38.913 0:56.943 0:27.393
63. Sergey Elyakin 2:02.394 0:38.868 0:56.277 0:27.249
64. Sergey Elyakin 2:02.229 0:38.676 0:56.346 0:27.207
65. Sergey Elyakin 2:02.646 0:38.781 0:56.469 0:27.396
66. Sergey Elyakin 2:02.685 0:38.772 0:56.403 0:27.510
67. Sergey Elyakin 2:02.751 0:38.832 0:56.493 0:27.426
68. Sergey Elyakin 2:04.269 0:38.772 0:58.173 0:27.324
69. Sergey Elyakin 2:02.295 0:38.745 0:56.418 0:27.132
70. Sergey Elyakin 2:03.570 0:38.718 0:57.492 0:27.360
71. Sergey Elyakin 2:02.556 0:38.760 0:56.271 0:27.525
72. Sergey Elyakin 2:04.377 0:38.841 0:58.359 0:27.177
73. Sergey Elyakin 2:02.496 0:38.826 0:56.427 0:27.243
74. Sergey Elyakin 2:02.430 0:38.718 0:56.454 0:27.258
75. Sergey Elyakin 2:02.127 0:38.727 0:56.067 0:27.333
76. Sergey Elyakin 2:02.724 0:38.691 0:56.706 0:27.327
77. Sergey Elyakin 2:02.325 0:38.688 0:56.271 0:27.366
78. Sergey Elyakin 2:02.334 0:38.667 0:56.409 0:27.258
79. Sergey Elyakin 2:02.406 0:38.889 0:56.331 0:27.186
80. Sergey Elyakin 2:02.544 0:39.225 0:56.121 0:27.198
81. Sergey Elyakin 2:02.454 0:38.850 0:56.301 0:27.303
82. Sergey Elyakin 2:02.682 0:38.832 0:56.640 0:27.210
83. Sergey Elyakin 2:03.375 0:38.760 0:57.318 0:27.297
84. Sergey Elyakin 2:03.483 0:38.844 0:57.414 0:27.225
85. Sergey Elyakin 2:02.724 0:38.754 0:56.799 0:27.171
86. Sergey Elyakin 2:02.529 0:38.691 0:56.619 0:27.219
87. Sergey Elyakin 2:02.565 0:38.826 0:56.409 0:27.330
88. Sergey Elyakin 2:08.169 0:38.988 0:57.615 0:31.566
89. George Sazonov 3:03.744 1:37.290 0:58.566 0:27.888
90. George Sazonov 2:03.588 0:39.225 0:56.670 0:27.693
91. George Sazonov 2:03.396 0:39.237 0:56.466 0:27.693
92. George Sazonov 2:03.723 0:39.006 0:56.913 0:27.804
93. George Sazonov 2:03.819 0:38.967 0:57.171 0:27.681
94. George Sazonov 2:02.943 0:38.910 0:56.601 0:27.432
95. George Sazonov 2:03.318 0:39.069 0:56.598 0:27.651
96. George Sazonov 2:03.477 0:39.042 0:56.697 0:27.738
97. George Sazonov 2:03.351 0:38.919 0:56.796 0:27.636
98. George Sazonov 2:03.039 0:38.796 0:56.532 0:27.711
99. George Sazonov 2:04.359 0:39.177 0:57.408 0:27.774
100. George Sazonov 2:03.594 0:39.306 0:56.481 0:27.807
101. George Sazonov 2:03.168 0:38.952 0:56.583 0:27.633
102. George Sazonov 2:03.093 0:38.895 0:56.610 0:27.588
103. George Sazonov 2:03.426 0:39.051 0:56.925 0:27.450
104. George Sazonov 2:03.234 0:38.901 0:56.730 0:27.603
105. George Sazonov 2:03.438 0:38.976 0:57.057 0:27.405
106. George Sazonov 2:03.951 0:39.024 0:57.165 0:27.762
107. George Sazonov 2:03.507 0:39.144 0:56.757 0:27.606
108. George Sazonov 2:03.369 0:38.838 0:57.057 0:27.474
109. George Sazonov 2:02.754 0:38.985 0:56.340 0:27.429
110. George Sazonov 2:03.192 0:39.120 0:56.478 0:27.594
111. George Sazonov 2:03.084 0:39.105 0:56.667 0:27.312
112. George Sazonov 2:03.297 0:38.754 0:57.054 0:27.489
113. George Sazonov 2:02.781 0:38.979 0:56.457 0:27.345
114. George Sazonov 2:02.685 0:38.943 0:56.331 0:27.411
115. George Sazonov 2:03.876 0:39.054 0:57.537 0:27.285
116. George Sazonov 2:02.346 0:38.994 0:55.998 0:27.354
117. George Sazonov 2:05.229 0:39.024 0:56.448 0:29.757
118. Sergey Elyakin 3:01.608 1:36.492 0:57.078 0:28.038
119. Sergey Elyakin 2:03.591 0:39.069 0:56.826 0:27.696
120. Sergey Elyakin 2:03.108 0:39.177 0:56.862 0:27.069
121. Sergey Elyakin 2:04.134 0:39.204 0:57.606 0:27.324
122. Sergey Elyakin 2:04.044 0:38.853 0:58.008 0:27.183
123. Sergey Elyakin 2:04.929 0:38.976 0:58.458 0:27.495
124. Sergey Elyakin 2:03.111 0:39.129 0:56.493 0:27.489
125. Sergey Elyakin 2:02.466 0:38.817 0:56.493 0:27.156
126. Sergey Elyakin 2:02.607 0:38.856 0:56.580 0:27.171
127. Sergey Elyakin 2:02.940 0:38.955 0:56.757 0:27.228
128. Sergey Elyakin 2:03.387 0:39.087 0:56.670 0:27.630
129. Sergey Elyakin 2:02.826 0:38.874 0:56.820 0:27.132
130. Sergey Elyakin 2:03.114 0:38.823 0:57.147 0:27.144
131. Sergey Elyakin 2:05.628 0:38.955 0:59.202 0:27.471
132. Sergey Elyakin 2:03.588 0:39.033 0:57.006 0:27.549
133. Sergey Elyakin 2:04.818 0:39.012 0:57.708 0:28.098
134. Sergey Elyakin 2:06.648 0:40.035 0:59.163 0:27.450
135. Sergey Elyakin 2:03.429 0:39.069 0:57.039 0:27.321
136. Sergey Elyakin 2:02.700 0:38.955 0:56.424 0:27.321
137. Sergey Elyakin 2:03.117 0:38.967 0:56.592 0:27.558
138. Sergey Elyakin 2:03.411 0:39.132 0:56.985 0:27.294
139. Sergey Elyakin 2:02.961 0:38.883 0:56.688 0:27.390
140. Sergey Elyakin 2:03.525 0:38.883 0:57.156 0:27.486
141. Sergey Elyakin 2:03.285 0:39.063 0:56.850 0:27.372
142. Sergey Elyakin 2:02.682 0:38.862 0:56.433 0:27.387
143. Sergey Elyakin 2:03.270 0:38.964 0:56.856 0:27.450
144. Sergey Elyakin 2:05.607 0:38.802 0:57.483 0:29.322
145. George Sazonov 3:25.688 2:01.031 0:57.162 0:27.495
146. George Sazonov 2:03.696 0:39.276 0:57.042 0:27.378
147. George Sazonov 2:02.613 0:39.054 0:56.430 0:27.129
148. George Sazonov 2:02.679 0:39.147 0:56.007 0:27.525
149. George Sazonov 2:02.349 0:38.934 0:55.995 0:27.420
150. George Sazonov 2:03.150 0:39.207 0:56.454 0:27.489
151. George Sazonov 2:03.543 0:39.204 0:56.853 0:27.486
152. George Sazonov 2:03.189 0:39.546 0:56.196 0:27.447
153. George Sazonov 2:02.727 0:39.003 0:56.274 0:27.450
154. George Sazonov 2:03.339 0:39.144 0:56.658 0:27.537
155. George Sazonov 2:02.994 0:38.970 0:56.490 0:27.534
156. George Sazonov 2:02.925 0:39.018 0:56.328 0:27.579
157. George Sazonov 2:04.248 0:39.213 0:57.156 0:27.879
158. George Sazonov 2:04.680 0:38.994 0:57.006 0:28.680
159. George Sazonov 2:03.366 0:39.030 0:56.544 0:27.792
160. George Sazonov 2:03.684 0:39.051 0:56.922 0:27.711
161. George Sazonov 2:03.447 0:39.141 0:56.727 0:27.579
162. George Sazonov 2:03.045 0:38.913 0:56.556 0:27.576
163. George Sazonov 2:03.054 0:38.886 0:56.487 0:27.681
164. George Sazonov 2:02.787 0:38.889 0:56.487 0:27.411
165. George Sazonov 2:02.739 0:38.958 0:56.379 0:27.402
166. George Sazonov 2:03.708 0:38.946 0:57.402 0:27.360
167. George Sazonov 2:02.838 0:38.997 0:56.475 0:27.366
168. George Sazonov 2:03.315 0:38.961 0:56.793 0:27.561
169. George Sazonov 2:04.767 0:38.997 0:57.006 0:28.764
170. George Sazonov 2:02.655 0:38.934 0:56.325 0:27.396
171. George Sazonov 2:02.391 0:38.808 0:56.364 0:27.219
172. George Sazonov 2:03.996 0:39.291 0:57.228 0:27.477
173. George Sazonov 2:03.318 0:39.165 0:56.868 0:27.285
2 Igor Ornst / Maksim Protasov / Audi R8 LMS Evo gt3 +01:04.755 2:01.968 173
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Ornst 2:10.386 0:45.420 0:57.189 0:27.777
2. Igor Ornst 2:03.468 0:38.934 0:56.664 0:27.870
3. Igor Ornst 2:03.117 0:38.919 0:56.538 0:27.660
4. Igor Ornst 2:03.033 0:39.033 0:56.229 0:27.771
5. Igor Ornst 2:03.063 0:38.763 0:56.721 0:27.579
6. Igor Ornst 2:02.835 0:38.964 0:56.406 0:27.465
7. Igor Ornst 2:02.964 0:39.441 0:56.199 0:27.324
8. Igor Ornst 2:02.652 0:38.907 0:56.424 0:27.321
9. Igor Ornst 2:02.367 0:38.739 0:56.244 0:27.384
10. Igor Ornst 2:02.181 0:38.667 0:56.286 0:27.228
11. Igor Ornst 2:03.087 0:38.880 0:56.916 0:27.291
12. Igor Ornst 2:02.523 0:38.994 0:56.277 0:27.252
13. Igor Ornst 2:01.968 0:38.607 0:56.121 0:27.240
14. Igor Ornst 2:02.361 0:38.811 0:56.274 0:27.276
15. Igor Ornst 2:02.445 0:38.889 0:56.259 0:27.297
16. Igor Ornst 2:07.356 0:38.748 1:01.356 0:27.252
17. Igor Ornst 2:02.820 0:38.751 0:56.820 0:27.249
18. Igor Ornst 2:02.445 0:38.892 0:56.358 0:27.195
19. Igor Ornst 2:02.805 0:38.802 0:56.592 0:27.411
20. Igor Ornst 2:02.451 0:38.865 0:56.379 0:27.207
21. Igor Ornst 2:05.034 0:39.813 0:57.597 0:27.624
22. Igor Ornst 2:03.039 0:38.904 0:56.820 0:27.315
23. Igor Ornst 2:02.025 0:38.733 0:56.088 0:27.204
24. Igor Ornst 2:02.292 0:38.682 0:56.226 0:27.384
25. Igor Ornst 2:02.112 0:38.691 0:56.079 0:27.342
26. Igor Ornst 2:02.610 0:38.838 0:56.400 0:27.372
27. Igor Ornst 2:03.156 0:39.144 0:56.517 0:27.495
28. Igor Ornst 2:02.946 0:38.883 0:56.589 0:27.474
29. Igor Ornst 2:02.607 0:38.904 0:56.328 0:27.375
30. Igor Ornst 2:03.921 0:38.808 0:56.367 0:28.746
31. Maksim Protasov 3:00.516 1:35.304 0:57.048 0:28.164
32. Maksim Protasov 2:04.422 0:38.928 0:57.957 0:27.537
33. Maksim Protasov 2:02.970 0:38.862 0:56.661 0:27.447
34. Maksim Protasov 2:02.523 0:38.835 0:56.307 0:27.381
35. Maksim Protasov 2:03.144 0:39.096 0:56.589 0:27.459
36. Maksim Protasov 2:03.948 0:38.811 0:57.717 0:27.420
37. Maksim Protasov 2:04.410 0:39.777 0:57.210 0:27.423
38. Maksim Protasov 2:03.957 0:38.976 0:57.585 0:27.396
39. Maksim Protasov 2:04.356 0:39.270 0:57.654 0:27.432
40. Maksim Protasov 2:03.570 0:38.874 0:57.228 0:27.468
41. Maksim Protasov 2:03.156 0:38.910 0:56.448 0:27.798
42. Maksim Protasov 2:03.045 0:38.919 0:56.571 0:27.555
43. Maksim Protasov 2:11.019 0:38.844 1:04.518 0:27.657
44. Maksim Protasov 2:02.811 0:38.844 0:56.556 0:27.411
45. Maksim Protasov 2:04.338 0:38.874 0:57.804 0:27.660
46. Maksim Protasov 2:03.030 0:38.958 0:56.658 0:27.414
47. Maksim Protasov 2:03.294 0:39.312 0:56.490 0:27.492
48. Maksim Protasov 2:03.081 0:39.099 0:56.586 0:27.396
49. Maksim Protasov 2:02.823 0:38.793 0:56.517 0:27.513
50. Maksim Protasov 2:03.231 0:39.303 0:56.562 0:27.366
51. Maksim Protasov 2:03.390 0:38.748 0:57.030 0:27.612
52. Maksim Protasov 2:03.195 0:38.814 0:56.610 0:27.771
53. Maksim Protasov 2:03.591 0:39.054 0:57.171 0:27.366
54. Maksim Protasov 2:02.850 0:38.841 0:56.649 0:27.360
55. Maksim Protasov 2:03.258 0:38.877 0:56.592 0:27.789
56. Maksim Protasov 2:03.057 0:39.126 0:56.607 0:27.324
57. Maksim Protasov 2:02.865 0:38.832 0:56.721 0:27.312
58. Maksim Protasov 2:05.439 0:38.787 0:59.235 0:27.417
59. Maksim Protasov 2:05.256 0:39.045 0:57.093 0:29.118
60. Igor Ornst 2:57.771 1:33.240 0:57.000 0:27.531
61. Igor Ornst 2:02.781 0:39.024 0:56.529 0:27.228
62. Igor Ornst 2:02.766 0:38.838 0:56.433 0:27.495
63. Igor Ornst 2:05.517 0:38.856 0:59.169 0:27.492
64. Igor Ornst 2:03.129 0:39.039 0:56.838 0:27.252
65. Igor Ornst 2:02.490 0:38.820 0:56.415 0:27.255
66. Igor Ornst 2:03.141 0:38.772 0:57.036 0:27.333
67. Igor Ornst 2:02.940 0:38.937 0:56.484 0:27.519
68. Igor Ornst 2:02.724 0:38.874 0:56.544 0:27.306
69. Igor Ornst 2:03.627 0:38.889 0:57.363 0:27.375
70. Igor Ornst 2:03.216 0:38.853 0:56.892 0:27.471
71. Igor Ornst 2:03.135 0:39.321 0:56.484 0:27.330
72. Igor Ornst 2:04.299 0:38.832 0:57.909 0:27.558
73. Igor Ornst 2:03.105 0:39.030 0:56.700 0:27.375
74. Igor Ornst 2:02.622 0:38.922 0:56.463 0:27.237
75. Igor Ornst 2:03.141 0:39.063 0:56.649 0:27.429
76. Igor Ornst 2:02.769 0:38.832 0:56.493 0:27.444
77. Igor Ornst 2:03.306 0:38.877 0:56.934 0:27.495
78. Igor Ornst 2:02.850 0:38.775 0:56.625 0:27.450
79. Igor Ornst 2:04.164 0:39.126 0:57.612 0:27.426
80. Igor Ornst 2:09.933 0:39.192 0:58.260 0:32.481
81. Igor Ornst 2:06.906 0:39.924 0:58.791 0:28.191
82. Igor Ornst 2:04.188 0:39.294 0:57.240 0:27.654
83. Igor Ornst 2:03.720 0:39.285 0:56.700 0:27.735
84. Igor Ornst 2:08.985 0:39.186 1:00.582 0:29.217
85. Maksim Protasov 3:15.009 1:50.112 0:57.390 0:27.507
86. Maksim Protasov 2:03.744 0:39.825 0:56.427 0:27.492
87. Maksim Protasov 2:02.724 0:38.973 0:56.466 0:27.285
88. Maksim Protasov 2:02.646 0:38.826 0:56.361 0:27.459
89. Maksim Protasov 2:03.651 0:39.009 0:57.252 0:27.390
90. Maksim Protasov 2:03.492 0:39.108 0:57.006 0:27.378
91. Maksim Protasov 2:02.985 0:39.015 0:56.544 0:27.426
92. Maksim Protasov 2:03.828 0:38.973 0:57.567 0:27.288
93. Maksim Protasov 2:03.195 0:38.949 0:56.712 0:27.534
94. Maksim Protasov 2:03.261 0:39.009 0:56.775 0:27.477
95. Maksim Protasov 2:03.672 0:39.090 0:56.946 0:27.636
96. Maksim Protasov 2:04.725 0:38.982 0:58.056 0:27.687
97. Maksim Protasov 2:03.879 0:39.003 0:57.306 0:27.570
98. Maksim Protasov 2:02.934 0:38.901 0:56.571 0:27.462
99. Maksim Protasov 2:04.041 0:39.102 0:57.045 0:27.894
100. Maksim Protasov 2:03.552 0:38.964 0:56.799 0:27.789
101. Maksim Protasov 2:04.368 0:39.303 0:57.318 0:27.747
102. Maksim Protasov 2:03.603 0:38.919 0:57.099 0:27.585
103. Maksim Protasov 2:03.630 0:38.916 0:57.132 0:27.582
104. Maksim Protasov 2:03.390 0:39.144 0:56.778 0:27.468
105. Maksim Protasov 2:05.787 0:39.015 0:59.169 0:27.603
106. Maksim Protasov 2:03.255 0:38.931 0:56.856 0:27.468
107. Maksim Protasov 2:03.147 0:38.997 0:56.619 0:27.531
108. Maksim Protasov 2:03.243 0:38.829 0:56.649 0:27.765
109. Maksim Protasov 2:03.468 0:38.922 0:57.087 0:27.459
110. Maksim Protasov 2:03.579 0:38.982 0:57.147 0:27.450
111. Maksim Protasov 2:03.297 0:39.090 0:56.811 0:27.396
112. Maksim Protasov 2:02.955 0:38.925 0:56.709 0:27.321
113. Maksim Protasov 2:03.102 0:38.910 0:56.676 0:27.516
114. Maksim Protasov 2:02.937 0:39.120 0:56.349 0:27.468
115. Maksim Protasov 2:04.956 0:39.111 0:57.117 0:28.728
116. Igor Ornst 2:59.733 1:32.985 0:57.321 0:29.427
117. Igor Ornst 2:03.687 0:39.039 0:57.126 0:27.522
118. Igor Ornst 2:03.900 0:39.129 0:56.973 0:27.798
119. Igor Ornst 2:02.727 0:39.192 0:56.379 0:27.156
120. Igor Ornst 2:06.390 0:39.099 0:59.856 0:27.435
121. Igor Ornst 2:07.419 0:39.243 1:00.399 0:27.777
122. Igor Ornst 2:03.765 0:39.105 0:57.015 0:27.645
123. Igor Ornst 2:04.155 0:39.237 0:57.489 0:27.429
124. Igor Ornst 2:03.375 0:39.252 0:56.679 0:27.444
125. Igor Ornst 2:03.552 0:39.123 0:56.709 0:27.720
126. Igor Ornst 2:03.033 0:38.955 0:56.757 0:27.321
127. Igor Ornst 2:03.483 0:39.105 0:56.937 0:27.441
128. Igor Ornst 2:04.296 0:39.288 0:57.726 0:27.282
129. Igor Ornst 2:05.013 0:39.099 0:58.557 0:27.357
130. Igor Ornst 2:03.726 0:39.141 0:57.117 0:27.468
131. Igor Ornst 2:04.326 0:39.588 0:57.066 0:27.672
132. Igor Ornst 2:03.909 0:39.030 0:57.621 0:27.258
133. Igor Ornst 2:03.021 0:39.183 0:56.535 0:27.303
134. Igor Ornst 2:02.892 0:39.009 0:56.613 0:27.270
135. Igor Ornst 2:09.345 0:39.078 1:02.583 0:27.684
136. Igor Ornst 2:03.783 0:39.219 0:57.174 0:27.390
137. Igor Ornst 2:03.468 0:39.132 0:56.748 0:27.588
138. Igor Ornst 2:04.014 0:39.192 0:57.294 0:27.528
139. Igor Ornst 2:04.233 0:39.231 0:57.507 0:27.495
140. Igor Ornst 2:03.468 0:39.174 0:56.835 0:27.459
141. Igor Ornst 2:04.245 0:39.228 0:57.114 0:27.903
142. Igor Ornst 2:03.786 0:39.306 0:57.084 0:27.396
143. Igor Ornst 2:03.639 0:39.075 0:57.123 0:27.441
144. Igor Ornst 2:03.141 0:39.063 0:56.724 0:27.354
145. Igor Ornst 2:05.466 0:39.105 0:57.336 0:29.025
146. Maksim Protasov 3:10.423 1:45.673 0:57.174 0:27.576
147. Maksim Protasov 2:03.165 0:39.423 0:56.421 0:27.321
148. Maksim Protasov 2:02.919 0:38.886 0:56.481 0:27.552
149. Maksim Protasov 2:03.087 0:38.865 0:56.913 0:27.309
150. Maksim Protasov 2:03.027 0:38.997 0:56.412 0:27.618
151. Maksim Protasov 2:03.135 0:39.147 0:56.610 0:27.378
152. Maksim Protasov 2:04.479 0:39.063 0:57.975 0:27.441
153. Maksim Protasov 2:04.050 0:38.997 0:57.102 0:27.951
154. Maksim Protasov 2:03.672 0:39.012 0:56.925 0:27.735
155. Maksim Protasov 2:05.757 0:38.931 0:59.280 0:27.546
156. Maksim Protasov 2:03.333 0:38.922 0:56.718 0:27.693
157. Maksim Protasov 2:03.273 0:39.012 0:56.601 0:27.660
158. Maksim Protasov 2:03.525 0:39.228 0:56.862 0:27.435
159. Maksim Protasov 2:03.234 0:38.931 0:56.778 0:27.525
160. Maksim Protasov 2:03.318 0:39.051 0:56.691 0:27.576
161. Maksim Protasov 2:05.130 0:39.057 0:58.545 0:27.528
162. Maksim Protasov 2:03.255 0:38.805 0:56.973 0:27.477
163. Maksim Protasov 2:04.044 0:39.450 0:57.045 0:27.549
164. Maksim Protasov 2:03.339 0:38.940 0:56.874 0:27.525
165. Maksim Protasov 2:04.944 0:38.919 0:58.356 0:27.669
166. Maksim Protasov 2:03.585 0:39.033 0:56.955 0:27.597
167. Maksim Protasov 2:03.522 0:39.144 0:56.664 0:27.714
168. Maksim Protasov 2:04.092 0:38.946 0:57.702 0:27.444
169. Maksim Protasov 2:03.282 0:38.970 0:56.820 0:27.492
170. Maksim Protasov 2:03.678 0:38.997 0:57.354 0:27.327
171. Maksim Protasov 2:04.185 0:38.964 0:57.732 0:27.489
172. Maksim Protasov 2:03.063 0:38.943 0:56.649 0:27.471
173. Maksim Protasov 2:03.159 0:38.823 0:56.868 0:27.468
3 Arthur Levchenko / Eugene Vinogradov / Lexus RC F GT3 gt3 +1 laps 2:02.919 172
# name lap time s1 s2 s3
1. Eugene Vinogradov 12:18.504 10:49.587 1:00.924 0:27.993
2. Eugene Vinogradov 2:07.734 0:42.579 0:57.459 0:27.696
3. Eugene Vinogradov 2:04.755 0:39.336 0:57.807 0:27.612
4. Eugene Vinogradov 2:04.707 0:39.609 0:57.660 0:27.438
5. Eugene Vinogradov 2:05.754 0:39.561 0:58.365 0:27.828
6. Eugene Vinogradov 2:03.627 0:39.186 0:57.075 0:27.366
7. Eugene Vinogradov 2:03.795 0:39.063 0:57.198 0:27.534
8. Eugene Vinogradov 2:05.439 0:39.537 0:58.368 0:27.534
9. Eugene Vinogradov 2:04.299 0:39.369 0:57.513 0:27.417
10. Eugene Vinogradov 2:05.520 0:39.000 0:58.107 0:28.413
11. Eugene Vinogradov 2:05.721 0:39.438 0:58.056 0:28.227
12. Eugene Vinogradov 2:03.948 0:39.012 0:57.573 0:27.363
13. Eugene Vinogradov 2:04.224 0:39.159 0:57.603 0:27.462
14. Eugene Vinogradov 2:03.807 0:39.024 0:57.366 0:27.417
15. Eugene Vinogradov 2:04.185 0:39.297 0:57.462 0:27.426
16. Eugene Vinogradov 2:03.936 0:39.024 0:57.489 0:27.423
17. Eugene Vinogradov 2:04.113 0:39.006 0:57.651 0:27.456
18. Eugene Vinogradov 2:04.551 0:39.156 0:57.843 0:27.552
19. Eugene Vinogradov 2:05.871 0:39.390 0:58.209 0:28.272
20. Eugene Vinogradov 2:04.734 0:39.300 0:57.993 0:27.441
21. Eugene Vinogradov 2:04.185 0:39.240 0:57.585 0:27.360
22. Eugene Vinogradov 2:03.876 0:39.273 0:57.207 0:27.396
23. Eugene Vinogradov 2:04.371 0:39.255 0:57.684 0:27.432
24. Eugene Vinogradov 2:06.033 0:39.333 0:59.223 0:27.477
25. Eugene Vinogradov 2:04.254 0:39.186 0:57.561 0:27.507
26. Eugene Vinogradov 2:05.547 0:39.219 0:58.908 0:27.420
27. Eugene Vinogradov 2:04.944 0:39.264 0:57.936 0:27.744
28. Eugene Vinogradov 2:08.820 0:39.474 0:59.775 0:29.571
29. Arthur Levchenko 3:24.195 1:56.817 0:59.574 0:27.804
30. Arthur Levchenko 2:04.773 0:39.477 0:57.849 0:27.447
31. Arthur Levchenko 2:04.221 0:39.288 0:57.552 0:27.381
32. Arthur Levchenko 2:03.615 0:39.024 0:57.057 0:27.534
33. Arthur Levchenko 2:04.224 0:39.084 0:57.387 0:27.753
34. Arthur Levchenko 2:03.810 0:39.231 0:57.213 0:27.366
35. Arthur Levchenko 2:03.447 0:38.817 0:57.228 0:27.402
36. Arthur Levchenko 2:06.030 0:38.961 0:59.700 0:27.369
37. Arthur Levchenko 2:05.451 0:39.066 0:58.908 0:27.477
38. Arthur Levchenko 2:04.083 0:39.177 0:57.579 0:27.327
39. Arthur Levchenko 2:03.723 0:39.333 0:57.102 0:27.288
40. Arthur Levchenko 2:03.720 0:38.985 0:57.327 0:27.408
41. Arthur Levchenko 2:03.417 0:38.922 0:57.270 0:27.225
42. Arthur Levchenko 2:02.919 0:38.886 0:56.931 0:27.102
43. Arthur Levchenko 2:03.285 0:38.865 0:57.030 0:27.390
44. Arthur Levchenko 2:05.091 0:38.901 0:57.576 0:28.614
45. Arthur Levchenko 2:04.875 0:39.444 0:57.813 0:27.618
46. Arthur Levchenko 2:04.464 0:39.360 0:57.495 0:27.609
47. Arthur Levchenko 2:05.055 0:39.312 0:57.720 0:28.023
48. Arthur Levchenko 2:04.851 0:39.945 0:57.162 0:27.744
49. Arthur Levchenko 2:03.879 0:39.015 0:57.645 0:27.219
50. Arthur Levchenko 2:04.770 0:39.327 0:57.672 0:27.771
51. Arthur Levchenko 2:03.993 0:39.225 0:57.210 0:27.558
52. Arthur Levchenko 2:04.440 0:39.048 0:57.933 0:27.459
53. Arthur Levchenko 2:03.543 0:38.868 0:57.213 0:27.462
54. Arthur Levchenko 2:03.630 0:38.994 0:57.135 0:27.501
55. Arthur Levchenko 2:03.897 0:39.039 0:57.327 0:27.531
56. Arthur Levchenko 2:03.636 0:38.817 0:57.372 0:27.447
57. Arthur Levchenko 2:05.529 0:38.796 0:57.417 0:29.316
58. Eugene Vinogradov 3:08.334 1:41.307 0:58.830 0:28.197
59. Eugene Vinogradov 2:03.894 0:39.396 0:57.156 0:27.342
60. Eugene Vinogradov 2:04.023 0:39.171 0:57.531 0:27.321
61. Eugene Vinogradov 2:03.852 0:38.883 0:57.684 0:27.285
62. Eugene Vinogradov 2:05.106 0:39.849 0:57.603 0:27.654
63. Eugene Vinogradov 2:04.074 0:39.378 0:57.273 0:27.423
64. Eugene Vinogradov 2:03.801 0:39.015 0:57.360 0:27.426
65. Eugene Vinogradov 2:05.277 0:39.009 0:58.692 0:27.576
66. Eugene Vinogradov 2:04.374 0:39.282 0:57.432 0:27.660
67. Eugene Vinogradov 2:03.717 0:39.165 0:57.240 0:27.312
68. Eugene Vinogradov 2:04.182 0:39.063 0:57.537 0:27.582
69. Eugene Vinogradov 2:03.570 0:39.039 0:57.057 0:27.474
70. Eugene Vinogradov 2:03.558 0:39.114 0:57.054 0:27.390
71. Eugene Vinogradov 2:08.340 0:41.058 0:59.679 0:27.603
72. Eugene Vinogradov 2:04.035 0:39.021 0:57.156 0:27.858
73. Eugene Vinogradov 2:04.278 0:39.168 0:57.663 0:27.447
74. Eugene Vinogradov 2:04.107 0:39.102 0:57.522 0:27.483
75. Eugene Vinogradov 2:04.452 0:39.354 0:57.624 0:27.474
76. Eugene Vinogradov 2:03.735 0:39.225 0:57.030 0:27.480
77. Eugene Vinogradov 2:03.783 0:38.946 0:57.381 0:27.456
78. Eugene Vinogradov 2:03.711 0:39.081 0:57.219 0:27.411
79. Eugene Vinogradov 2:03.603 0:39.099 0:56.967 0:27.537
80. Eugene Vinogradov 2:06.519 0:39.312 0:59.658 0:27.549
81. Eugene Vinogradov 2:04.929 0:39.336 0:58.212 0:27.381
82. Eugene Vinogradov 2:04.026 0:39.081 0:57.453 0:27.492
83. Eugene Vinogradov 2:07.953 0:39.672 1:00.768 0:27.513
84. Eugene Vinogradov 2:04.074 0:39.171 0:57.420 0:27.483
85. Eugene Vinogradov 2:04.437 0:39.474 0:57.348 0:27.615
86. Eugene Vinogradov 2:04.092 0:39.309 0:57.216 0:27.567
87. Eugene Vinogradov 2:06.201 0:39.432 0:57.561 0:29.208
88. Arthur Levchenko 3:06.351 1:39.093 0:58.992 0:28.266
89. Arthur Levchenko 2:04.647 0:39.423 0:57.441 0:27.783
90. Arthur Levchenko 2:03.708 0:39.156 0:57.321 0:27.231
91. Arthur Levchenko 2:04.032 0:39.201 0:57.300 0:27.531
92. Arthur Levchenko 2:05.328 0:39.600 0:58.194 0:27.534
93. Arthur Levchenko 2:04.491 0:39.234 0:57.594 0:27.663
94. Arthur Levchenko 2:04.689 0:39.081 0:57.762 0:27.846
95. Arthur Levchenko 2:05.097 0:39.657 0:57.882 0:27.558
96. Arthur Levchenko 2:04.212 0:39.324 0:57.315 0:27.573
97. Arthur Levchenko 2:04.962 0:39.102 0:58.092 0:27.768
98. Arthur Levchenko 2:04.842 0:39.324 0:57.921 0:27.597
99. Arthur Levchenko 2:04.026 0:39.096 0:57.516 0:27.414
100. Arthur Levchenko 2:04.206 0:39.273 0:57.420 0:27.513
101. Arthur Levchenko 2:04.461 0:39.120 0:57.723 0:27.618
102. Arthur Levchenko 2:03.672 0:39.102 0:57.126 0:27.444
103. Arthur Levchenko 2:03.594 0:38.910 0:57.297 0:27.387
104. Arthur Levchenko 2:05.118 0:39.264 0:58.512 0:27.342
105. Arthur Levchenko 2:04.590 0:39.429 0:57.528 0:27.633
106. Arthur Levchenko 2:03.864 0:39.351 0:57.192 0:27.321
107. Arthur Levchenko 2:04.203 0:39.111 0:57.576 0:27.516
108. Arthur Levchenko 2:04.302 0:39.273 0:57.597 0:27.432
109. Arthur Levchenko 2:05.211 0:39.228 0:58.587 0:27.396
110. Arthur Levchenko 2:04.155 0:39.219 0:57.585 0:27.351
111. Arthur Levchenko 2:03.636 0:39.174 0:57.162 0:27.300
112. Arthur Levchenko 2:03.816 0:39.231 0:57.210 0:27.375
113. Arthur Levchenko 2:03.744 0:39.117 0:57.378 0:27.249
114. Arthur Levchenko 2:04.749 0:39.420 0:57.981 0:27.348
115. Arthur Levchenko 2:04.218 0:39.603 0:57.414 0:27.201
116. Arthur Levchenko 2:05.958 0:39.075 0:57.375 0:29.508
117. Eugene Vinogradov 3:02.865 1:37.191 0:58.089 0:27.585
118. Eugene Vinogradov 2:04.908 0:39.687 0:57.768 0:27.453
119. Eugene Vinogradov 2:04.134 0:39.510 0:57.291 0:27.333
120. Eugene Vinogradov 2:04.668 0:39.711 0:57.642 0:27.315
121. Eugene Vinogradov 2:04.140 0:39.378 0:57.414 0:27.348
122. Eugene Vinogradov 2:04.500 0:39.666 0:57.324 0:27.510
123. Eugene Vinogradov 2:04.746 0:39.390 0:57.828 0:27.528
124. Eugene Vinogradov 2:04.377 0:39.345 0:57.561 0:27.471
125. Eugene Vinogradov 2:04.710 0:39.273 0:57.483 0:27.954
126. Eugene Vinogradov 2:04.299 0:39.345 0:57.531 0:27.423
127. Eugene Vinogradov 2:03.750 0:39.192 0:57.213 0:27.345
128. Eugene Vinogradov 2:07.362 0:39.432 1:00.009 0:27.921
129. Eugene Vinogradov 2:04.941 0:39.465 0:57.987 0:27.489
130. Eugene Vinogradov 2:03.882 0:39.375 0:57.126 0:27.381
131. Eugene Vinogradov 2:04.092 0:39.249 0:57.300 0:27.543
132. Eugene Vinogradov 2:04.020 0:39.276 0:57.207 0:27.537
133. Eugene Vinogradov 2:04.851 0:39.996 0:57.444 0:27.411
134. Eugene Vinogradov 2:03.948 0:39.258 0:57.231 0:27.459
135. Eugene Vinogradov 2:03.681 0:39.204 0:57.060 0:27.417
136. Eugene Vinogradov 2:04.545 0:39.318 0:57.855 0:27.372
137. Eugene Vinogradov 2:04.266 0:39.126 0:57.657 0:27.483
138. Eugene Vinogradov 2:05.196 0:39.249 0:58.581 0:27.366
139. Eugene Vinogradov 2:05.625 0:39.429 0:58.851 0:27.345
140. Eugene Vinogradov 2:04.017 0:39.171 0:57.324 0:27.522
141. Eugene Vinogradov 2:04.689 0:39.078 0:58.215 0:27.396
142. Eugene Vinogradov 2:05.154 0:39.174 0:58.359 0:27.621
143. Eugene Vinogradov 2:03.879 0:39.069 0:57.336 0:27.474
144. Eugene Vinogradov 2:04.308 0:39.195 0:57.738 0:27.375
145. Eugene Vinogradov 2:05.229 0:39.960 0:57.738 0:27.531
146. Eugene Vinogradov 2:06.690 0:39.240 0:58.386 0:29.064
147. Arthur Levchenko 3:05.361 1:39.480 0:58.287 0:27.594
148. Arthur Levchenko 2:06.021 0:39.693 0:58.152 0:28.176
149. Arthur Levchenko 2:04.122 0:39.132 0:57.384 0:27.606
150. Arthur Levchenko 2:04.890 0:39.294 0:58.050 0:27.546
151. Arthur Levchenko 2:03.894 0:39.180 0:56.988 0:27.726
152. Arthur Levchenko 2:04.353 0:39.012 0:57.648 0:27.693
153. Arthur Levchenko 2:04.182 0:39.111 0:57.345 0:27.726
154. Arthur Levchenko 2:04.287 0:39.000 0:57.660 0:27.627
155. Arthur Levchenko 2:04.314 0:39.120 0:57.558 0:27.636
156. Arthur Levchenko 2:04.686 0:39.042 0:57.735 0:27.909
157. Arthur Levchenko 2:04.326 0:39.123 0:57.438 0:27.765
158. Arthur Levchenko 2:04.107 0:39.006 0:57.339 0:27.762
159. Arthur Levchenko 2:04.938 0:38.970 0:58.149 0:27.819
160. Arthur Levchenko 2:04.554 0:39.276 0:57.810 0:27.468
161. Arthur Levchenko 2:04.047 0:39.240 0:57.363 0:27.444
162. Arthur Levchenko 2:03.657 0:38.937 0:57.237 0:27.483
163. Arthur Levchenko 2:03.318 0:38.871 0:56.991 0:27.456
164. Arthur Levchenko 2:03.693 0:39.063 0:57.282 0:27.348
165. Arthur Levchenko 2:04.023 0:38.967 0:57.381 0:27.675
166. Arthur Levchenko 2:04.002 0:39.045 0:57.282 0:27.675
167. Arthur Levchenko 2:04.140 0:38.850 0:57.609 0:27.681
168. Arthur Levchenko 2:04.059 0:39.027 0:57.279 0:27.753
169. Arthur Levchenko 2:04.719 0:39.249 0:57.900 0:27.570
170. Arthur Levchenko 2:04.329 0:39.351 0:57.516 0:27.462
171. Arthur Levchenko 2:04.350 0:39.048 0:57.666 0:27.636
172. Arthur Levchenko 2:04.335 0:39.069 0:57.627 0:27.639
4 Nikita Bogoroditskiy / Denis Strelnikov / Audi R8 LMS Evo gt3 +2 laps 2:02.184 171
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Bogoroditskiy 2:10.239 0:45.246 0:57.405 0:27.588
2. Nikita Bogoroditskiy 2:03.510 0:38.853 0:56.874 0:27.783
3. Nikita Bogoroditskiy 2:03.054 0:38.841 0:56.622 0:27.591
4. Nikita Bogoroditskiy 2:02.967 0:38.790 0:56.652 0:27.525
5. Nikita Bogoroditskiy 2:03.180 0:38.796 0:56.751 0:27.633
6. Nikita Bogoroditskiy 2:03.603 0:39.582 0:56.304 0:27.717
7. Nikita Bogoroditskiy 2:03.330 0:39.267 0:56.418 0:27.645
8. Nikita Bogoroditskiy 2:03.921 0:39.585 0:56.493 0:27.843
9. Nikita Bogoroditskiy 2:02.562 0:38.697 0:56.436 0:27.429
10. Nikita Bogoroditskiy 2:02.439 0:38.685 0:56.241 0:27.513
11. Nikita Bogoroditskiy 2:02.625 0:38.601 0:56.676 0:27.348
12. Nikita Bogoroditskiy 2:02.289 0:38.673 0:56.301 0:27.315
13. Nikita Bogoroditskiy 2:02.589 0:38.643 0:56.343 0:27.603
14. Nikita Bogoroditskiy 2:02.442 0:38.691 0:56.316 0:27.435
15. Nikita Bogoroditskiy 2:02.457 0:38.700 0:56.361 0:27.396
16. Nikita Bogoroditskiy 2:03.579 0:38.751 0:57.429 0:27.399
17. Nikita Bogoroditskiy 2:03.501 0:38.799 0:57.285 0:27.417
18. Nikita Bogoroditskiy 2:02.307 0:38.709 0:56.445 0:27.153
19. Nikita Bogoroditskiy 2:03.129 0:38.688 0:57.090 0:27.351
20. Nikita Bogoroditskiy 2:02.442 0:38.577 0:56.574 0:27.291
21. Nikita Bogoroditskiy 2:02.184 0:38.568 0:56.334 0:27.282
22. Nikita Bogoroditskiy 2:02.613 0:38.889 0:56.250 0:27.474
23. Nikita Bogoroditskiy 2:02.646 0:38.952 0:56.310 0:27.384
24. Nikita Bogoroditskiy 2:02.664 0:38.763 0:56.412 0:27.489
25. Nikita Bogoroditskiy 2:02.577 0:38.679 0:56.484 0:27.414
26. Nikita Bogoroditskiy 2:02.667 0:38.691 0:56.352 0:27.624
27. Nikita Bogoroditskiy 2:03.399 0:38.730 0:57.003 0:27.666
28. Nikita Bogoroditskiy 2:02.394 0:38.673 0:56.274 0:27.447
29. Nikita Bogoroditskiy 2:02.934 0:38.547 0:56.604 0:27.783
30. Nikita Bogoroditskiy 2:02.994 0:38.724 0:56.868 0:27.402
31. Nikita Bogoroditskiy 2:02.778 0:38.721 0:56.457 0:27.600
32. Nikita Bogoroditskiy 2:03.744 0:38.571 0:56.529 0:28.644
33. Denis Strelnikov 4:28.500 1:33.042 1:54.099 1:01.359
34. Denis Strelnikov 4:45.039 3:17.889 0:59.475 0:27.675
35. Denis Strelnikov 2:09.954 0:41.316 0:58.479 0:30.159
36. Denis Strelnikov 2:04.707 0:39.048 0:58.065 0:27.594
37. Denis Strelnikov 2:03.624 0:39.321 0:56.970 0:27.333
38. Denis Strelnikov 2:05.205 0:39.210 0:58.437 0:27.558
39. Denis Strelnikov 2:03.855 0:39.057 0:57.201 0:27.597
40. Denis Strelnikov 2:08.376 0:39.489 1:00.747 0:28.140
41. Denis Strelnikov 2:08.208 0:40.080 0:58.452 0:29.676
42. Denis Strelnikov 3:25.113 1:59.895 0:57.717 0:27.501
43. Denis Strelnikov 2:05.382 0:39.348 0:57.867 0:28.167
44. Denis Strelnikov 2:03.411 0:39.120 0:56.859 0:27.432
45. Denis Strelnikov 2:04.791 0:39.396 0:57.609 0:27.786
46. Denis Strelnikov 2:03.561 0:39.375 0:56.808 0:27.378
47. Denis Strelnikov 2:03.531 0:39.054 0:56.967 0:27.510
48. Denis Strelnikov 2:03.336 0:39.252 0:56.667 0:27.417
49. Denis Strelnikov 2:04.293 0:39.069 0:57.699 0:27.525
50. Denis Strelnikov 2:04.197 0:39.753 0:56.901 0:27.543
51. Denis Strelnikov 2:03.243 0:39.081 0:56.640 0:27.522
52. Denis Strelnikov 2:04.365 0:39.192 0:57.573 0:27.600
53. Denis Strelnikov 2:04.026 0:39.162 0:57.408 0:27.456
54. Denis Strelnikov 2:03.444 0:39.144 0:56.811 0:27.489
55. Denis Strelnikov 2:05.901 0:39.237 0:59.064 0:27.600
56. Denis Strelnikov 2:05.289 0:38.955 0:58.623 0:27.711
57. Denis Strelnikov 2:03.453 0:39.441 0:56.634 0:27.378
58. Denis Strelnikov 2:04.197 0:38.991 0:57.561 0:27.645
59. Denis Strelnikov 2:04.566 0:38.967 0:57.942 0:27.657
60. Denis Strelnikov 2:07.011 0:39.330 1:00.183 0:27.498
61. Denis Strelnikov 2:03.051 0:39.027 0:56.700 0:27.324
62. Denis Strelnikov 2:04.254 0:39.108 0:57.006 0:28.140
63. Denis Strelnikov 2:03.549 0:39.105 0:56.934 0:27.510
64. Denis Strelnikov 2:03.768 0:39.063 0:57.123 0:27.582
65. Denis Strelnikov 2:04.131 0:39.216 0:57.051 0:27.864
66. Denis Strelnikov 2:03.474 0:38.991 0:56.994 0:27.489
67. Denis Strelnikov 2:03.444 0:39.117 0:56.916 0:27.411
68. Denis Strelnikov 2:03.489 0:39.051 0:56.721 0:27.717
69. Denis Strelnikov 2:04.251 0:38.985 0:57.720 0:27.546
70. Denis Strelnikov 2:03.072 0:38.898 0:56.742 0:27.432
71. Denis Strelnikov 2:03.111 0:38.889 0:56.826 0:27.396
72. Denis Strelnikov 2:03.156 0:38.853 0:56.901 0:27.402
73. Denis Strelnikov 2:03.411 0:39.027 0:56.889 0:27.495
74. Denis Strelnikov 2:05.079 0:38.958 0:56.904 0:29.217
75. Denis Strelnikov 2:57.831 1:33.069 0:57.258 0:27.504
76. Denis Strelnikov 2:04.836 0:39.156 0:58.284 0:27.396
77. Denis Strelnikov 2:03.027 0:38.964 0:56.634 0:27.429
78. Denis Strelnikov 2:02.826 0:38.853 0:56.562 0:27.411
79. Denis Strelnikov 2:03.024 0:38.955 0:56.652 0:27.417
80. Denis Strelnikov 2:03.084 0:39.348 0:56.397 0:27.339
81. Denis Strelnikov 2:04.941 0:38.997 0:58.485 0:27.459
82. Denis Strelnikov 2:02.895 0:39.069 0:56.490 0:27.336
83. Denis Strelnikov 2:02.649 0:38.988 0:56.337 0:27.324
84. Denis Strelnikov 2:03.765 0:38.985 0:57.369 0:27.411
85. Denis Strelnikov 2:03.531 0:39.123 0:56.517 0:27.891
86. Denis Strelnikov 2:13.086 0:39.204 0:56.355 0:37.527
87. Denis Strelnikov 2:04.200 0:39.921 0:56.907 0:27.372
88. Denis Strelnikov 2:03.066 0:38.997 0:56.562 0:27.507
89. Denis Strelnikov 2:04.773 0:39.261 0:57.777 0:27.735
90. Denis Strelnikov 2:06.912 0:40.059 0:59.178 0:27.675
91. Denis Strelnikov 2:05.940 0:39.324 0:57.699 0:28.917
92. Denis Strelnikov 2:06.987 0:39.501 0:59.961 0:27.525
93. Denis Strelnikov 2:03.972 0:39.027 0:56.826 0:28.119
94. Denis Strelnikov 2:03.183 0:38.955 0:56.784 0:27.444
95. Denis Strelnikov 2:03.060 0:38.748 0:56.655 0:27.657
96. Denis Strelnikov 2:03.987 0:39.009 0:57.231 0:27.747
97. Denis Strelnikov 2:03.945 0:39.087 0:57.201 0:27.657
98. Denis Strelnikov 2:03.447 0:39.354 0:56.559 0:27.534
99. Denis Strelnikov 2:03.834 0:39.012 0:57.228 0:27.594
100. Denis Strelnikov 2:03.285 0:39.000 0:56.766 0:27.519
101. Denis Strelnikov 2:04.299 0:39.360 0:56.886 0:28.053
102. Denis Strelnikov 2:03.597 0:39.072 0:56.817 0:27.708
103. Denis Strelnikov 2:04.365 0:39.603 0:56.967 0:27.795
104. Denis Strelnikov 2:03.249 0:38.952 0:56.793 0:27.504
105. Denis Strelnikov 2:03.411 0:39.066 0:56.691 0:27.654
106. Denis Strelnikov 2:03.585 0:38.877 0:57.042 0:27.666
107. Denis Strelnikov 2:05.670 0:39.309 0:56.868 0:29.493
108. Nikita Bogoroditskiy 3:06.441 1:42.003 0:56.877 0:27.561
109. Nikita Bogoroditskiy 2:05.331 0:39.477 0:58.485 0:27.369
110. Nikita Bogoroditskiy 2:03.027 0:39.429 0:56.307 0:27.291
111. Nikita Bogoroditskiy 2:02.907 0:39.156 0:56.226 0:27.525
112. Nikita Bogoroditskiy 2:02.937 0:39.228 0:56.475 0:27.234
113. Nikita Bogoroditskiy 2:04.419 0:39.129 0:57.816 0:27.474
114. Nikita Bogoroditskiy 2:03.372 0:39.327 0:56.763 0:27.282
115. Nikita Bogoroditskiy 2:03.471 0:39.342 0:56.592 0:27.537
116. Nikita Bogoroditskiy 2:03.666 0:39.222 0:57.078 0:27.366
117. Nikita Bogoroditskiy 2:03.153 0:39.132 0:56.565 0:27.456
118. Nikita Bogoroditskiy 2:03.426 0:39.075 0:56.868 0:27.483
119. Nikita Bogoroditskiy 2:03.183 0:39.063 0:56.610 0:27.510
120. Nikita Bogoroditskiy 2:05.568 0:39.021 0:59.007 0:27.540
121. Nikita Bogoroditskiy 2:02.961 0:39.003 0:56.406 0:27.552
122. Nikita Bogoroditskiy 2:03.678 0:39.207 0:56.988 0:27.483
123. Nikita Bogoroditskiy 2:02.946 0:38.928 0:56.559 0:27.459
124. Nikita Bogoroditskiy 2:02.991 0:38.844 0:56.679 0:27.468
125. Nikita Bogoroditskiy 2:03.351 0:39.111 0:56.676 0:27.564
126. Nikita Bogoroditskiy 2:05.028 0:39.150 0:58.437 0:27.441
127. Nikita Bogoroditskiy 2:03.717 0:39.237 0:56.979 0:27.501
128. Nikita Bogoroditskiy 2:04.080 0:39.009 0:57.579 0:27.492
129. Nikita Bogoroditskiy 2:02.691 0:38.868 0:56.307 0:27.516
130. Nikita Bogoroditskiy 2:05.049 0:40.338 0:57.315 0:27.396
131. Nikita Bogoroditskiy 2:02.931 0:38.973 0:56.523 0:27.435
132. Nikita Bogoroditskiy 2:02.688 0:39.015 0:56.349 0:27.324
133. Nikita Bogoroditskiy 2:04.494 0:39.318 0:57.591 0:27.585
134. Nikita Bogoroditskiy 2:02.430 0:38.874 0:56.352 0:27.204
135. Nikita Bogoroditskiy 2:03.228 0:38.886 0:56.526 0:27.816
136. Nikita Bogoroditskiy 2:03.510 0:39.138 0:57.036 0:27.336
137. Nikita Bogoroditskiy 2:02.457 0:38.823 0:56.268 0:27.366
138. Nikita Bogoroditskiy 2:05.700 0:39.084 0:59.262 0:27.354
139. Nikita Bogoroditskiy 2:06.294 0:39.027 0:58.563 0:28.704
140. Nikita Bogoroditskiy 3:07.296 1:43.179 0:56.784 0:27.333
141. Nikita Bogoroditskiy 2:03.507 0:39.300 0:56.751 0:27.456
142. Nikita Bogoroditskiy 2:02.532 0:39.018 0:56.115 0:27.399
143. Nikita Bogoroditskiy 2:02.820 0:38.985 0:56.361 0:27.474
144. Nikita Bogoroditskiy 2:02.934 0:38.874 0:56.736 0:27.324
145. Nikita Bogoroditskiy 2:03.039 0:38.991 0:56.487 0:27.561
146. Nikita Bogoroditskiy 2:04.440 0:39.021 0:57.657 0:27.762
147. Nikita Bogoroditskiy 2:03.504 0:39.099 0:56.850 0:27.555
148. Nikita Bogoroditskiy 2:03.129 0:39.000 0:56.799 0:27.330
149. Nikita Bogoroditskiy 2:03.498 0:39.132 0:56.739 0:27.627
150. Nikita Bogoroditskiy 2:02.964 0:38.895 0:56.538 0:27.531
151. Nikita Bogoroditskiy 2:03.510 0:38.901 0:56.991 0:27.618
152. Nikita Bogoroditskiy 2:03.504 0:38.961 0:56.589 0:27.954
153. Nikita Bogoroditskiy 2:03.297 0:39.027 0:56.643 0:27.627
154. Nikita Bogoroditskiy 2:03.069 0:38.844 0:56.541 0:27.684
155. Nikita Bogoroditskiy 2:05.055 0:38.865 0:58.467 0:27.723
156. Nikita Bogoroditskiy 2:02.898 0:38.847 0:56.457 0:27.594
157. Nikita Bogoroditskiy 2:02.946 0:38.829 0:56.301 0:27.816
158. Nikita Bogoroditskiy 2:03.288 0:38.901 0:56.742 0:27.645
159. Nikita Bogoroditskiy 2:02.991 0:38.781 0:56.424 0:27.786
160. Nikita Bogoroditskiy 2:04.038 0:38.838 0:57.525 0:27.675
161. Nikita Bogoroditskiy 2:03.042 0:38.802 0:56.538 0:27.702
162. Nikita Bogoroditskiy 2:03.702 0:38.817 0:57.210 0:27.675
163. Nikita Bogoroditskiy 2:02.994 0:38.826 0:56.433 0:27.735
164. Nikita Bogoroditskiy 2:02.886 0:38.838 0:56.328 0:27.720
165. Nikita Bogoroditskiy 2:03.489 0:39.186 0:56.829 0:27.474
166. Nikita Bogoroditskiy 2:03.060 0:38.850 0:56.469 0:27.741
167. Nikita Bogoroditskiy 2:02.748 0:38.892 0:56.268 0:27.588
168. Nikita Bogoroditskiy 2:03.081 0:39.144 0:56.553 0:27.384
169. Nikita Bogoroditskiy 2:02.400 0:38.838 0:56.169 0:27.393
170. Nikita Bogoroditskiy 2:02.286 0:38.823 0:56.049 0:27.414
171. Nikita Bogoroditskiy 2:03.468 0:38.787 0:57.024 0:27.657
5 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +2 laps 2:02.784 171
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fedyanin 2:14.151 0:44.940 0:59.577 0:29.634
2. Pavel Fedyanin 2:04.776 0:39.609 0:57.546 0:27.621
3. Pavel Fedyanin 2:03.465 0:38.814 0:57.252 0:27.399
4. Pavel Fedyanin 2:03.591 0:38.940 0:57.459 0:27.192
5. Pavel Fedyanin 2:03.396 0:38.985 0:57.192 0:27.219
6. Pavel Fedyanin 2:04.386 0:39.717 0:57.432 0:27.237
7. Pavel Fedyanin 2:04.278 0:38.859 0:57.996 0:27.423
8. Pavel Fedyanin 2:03.786 0:39.168 0:57.270 0:27.348
9. Pavel Fedyanin 2:03.531 0:38.928 0:57.066 0:27.537
10. Pavel Fedyanin 2:04.146 0:39.102 0:57.528 0:27.516
11. Pavel Fedyanin 2:04.131 0:39.255 0:57.576 0:27.300
12. Pavel Fedyanin 2:03.621 0:38.883 0:56.892 0:27.846
13. Pavel Fedyanin 2:03.705 0:38.919 0:57.405 0:27.381
14. Pavel Fedyanin 2:03.561 0:39.006 0:57.159 0:27.396
15. Pavel Fedyanin 2:03.942 0:39.078 0:57.444 0:27.420
16. Pavel Fedyanin 2:03.795 0:38.829 0:57.477 0:27.489
17. Pavel Fedyanin 2:03.876 0:39.147 0:57.006 0:27.723
18. Pavel Fedyanin 2:10.362 0:39.717 0:58.692 0:31.953
19. Azat Shaihin 3:29.742 2:02.934 0:58.920 0:27.888
20. Azat Shaihin 2:10.188 0:39.153 1:02.097 0:28.938
21. Azat Shaihin 2:05.592 0:39.363 0:58.758 0:27.471
22. Azat Shaihin 2:03.819 0:39.189 0:57.243 0:27.387
23. Azat Shaihin 2:03.462 0:39.156 0:56.808 0:27.498
24. Azat Shaihin 2:03.792 0:38.949 0:56.898 0:27.945
25. Azat Shaihin 2:03.957 0:39.105 0:57.261 0:27.591
26. Azat Shaihin 2:03.777 0:39.162 0:57.123 0:27.492
27. Azat Shaihin 2:04.350 0:39.186 0:57.738 0:27.426
28. Azat Shaihin 2:03.615 0:39.105 0:57.069 0:27.441
29. Azat Shaihin 2:03.606 0:39.024 0:57.144 0:27.438
30. Azat Shaihin 2:03.948 0:38.952 0:57.282 0:27.714
31. Azat Shaihin 2:03.450 0:39.102 0:56.874 0:27.474
32. Azat Shaihin 2:03.972 0:39.207 0:57.309 0:27.456
33. Azat Shaihin 2:03.813 0:39.045 0:57.099 0:27.669
34. Azat Shaihin 2:04.416 0:39.021 0:57.264 0:28.131
35. Azat Shaihin 2:05.091 0:38.925 0:58.047 0:28.119
36. Azat Shaihin 2:04.584 0:39.555 0:57.351 0:27.678
37. Azat Shaihin 2:04.053 0:39.012 0:57.444 0:27.597
38. Azat Shaihin 2:03.795 0:39.036 0:57.234 0:27.525
39. Azat Shaihin 2:04.158 0:39.138 0:57.417 0:27.603
40. Azat Shaihin 2:03.480 0:39.021 0:56.877 0:27.582
41. Azat Shaihin 2:03.999 0:39.219 0:57.153 0:27.627
42. Azat Shaihin 2:03.876 0:39.030 0:56.985 0:27.861
43. Azat Shaihin 2:04.011 0:39.069 0:57.108 0:27.834
44. Azat Shaihin 2:04.236 0:39.801 0:56.916 0:27.519
45. Azat Shaihin 2:03.195 0:39.060 0:56.625 0:27.510
46. Azat Shaihin 2:03.573 0:38.997 0:57.036 0:27.540
47. Azat Shaihin 2:04.305 0:39.111 0:57.252 0:27.942
48. Azat Shaihin 2:03.252 0:39.045 0:56.826 0:27.381
49. Azat Shaihin 2:03.498 0:38.946 0:57.060 0:27.492
50. Azat Shaihin 2:02.784 0:38.787 0:56.577 0:27.420
51. Azat Shaihin 2:05.349 0:38.844 0:57.234 0:29.271
52. Pavel Fedyanin 3:15.459 1:50.169 0:57.801 0:27.489
53. Pavel Fedyanin 2:11.679 0:45.552 0:58.407 0:27.720
54. Pavel Fedyanin 2:05.931 0:39.966 0:58.353 0:27.612
55. Pavel Fedyanin 2:14.079 0:39.843 0:58.587 0:35.649
56. Pavel Fedyanin 2:52.779 1:24.282 0:58.836 0:29.661
57. Pavel Fedyanin 2:05.565 0:39.813 0:58.209 0:27.543
58. Pavel Fedyanin 2:05.109 0:39.339 0:57.858 0:27.912
59. Pavel Fedyanin 2:05.613 0:39.258 0:57.963 0:28.392
60. Pavel Fedyanin 2:05.895 0:39.747 0:58.020 0:28.128
61. Pavel Fedyanin 2:10.350 0:39.282 1:03.195 0:27.873
62. Pavel Fedyanin 2:04.953 0:39.021 0:58.203 0:27.729
63. Pavel Fedyanin 2:04.065 0:39.030 0:57.270 0:27.765
64. Pavel Fedyanin 2:05.250 0:39.594 0:57.552 0:28.104
65. Pavel Fedyanin 2:04.782 0:39.441 0:57.879 0:27.462
66. Pavel Fedyanin 2:04.440 0:39.396 0:57.288 0:27.756
67. Pavel Fedyanin 2:03.810 0:39.249 0:57.024 0:27.537
68. Pavel Fedyanin 2:05.850 0:39.138 0:58.203 0:28.509
69. Pavel Fedyanin 2:03.852 0:39.150 0:57.093 0:27.609
70. Pavel Fedyanin 2:05.214 0:39.174 0:57.384 0:28.656
71. Pavel Fedyanin 2:04.167 0:39.111 0:57.573 0:27.483
72. Pavel Fedyanin 2:04.242 0:39.126 0:57.267 0:27.849
73. Pavel Fedyanin 2:04.122 0:38.994 0:57.405 0:27.723
74. Pavel Fedyanin 2:04.725 0:39.408 0:57.624 0:27.693
75. Pavel Fedyanin 2:06.330 0:39.036 0:59.526 0:27.768
76. Pavel Fedyanin 2:04.731 0:39.420 0:57.690 0:27.621
77. Pavel Fedyanin 2:03.489 0:38.829 0:57.018 0:27.642
78. Pavel Fedyanin 2:04.875 0:39.444 0:57.780 0:27.651
79. Pavel Fedyanin 2:04.332 0:39.639 0:57.354 0:27.339
80. Pavel Fedyanin 2:03.543 0:39.024 0:57.009 0:27.510
81. Pavel Fedyanin 2:04.704 0:39.099 0:57.336 0:28.269
82. Pavel Fedyanin 2:03.648 0:39.042 0:57.189 0:27.417
83. Pavel Fedyanin 2:11.304 0:39.831 0:58.377 0:33.096
84. Azat Shaihin 3:13.869 1:47.922 0:58.170 0:27.777
85. Azat Shaihin 2:03.672 0:39.273 0:57.102 0:27.297
86. Azat Shaihin 2:03.270 0:38.922 0:57.081 0:27.267
87. Azat Shaihin 2:04.017 0:39.048 0:57.336 0:27.633
88. Azat Shaihin 2:03.588 0:39.468 0:56.802 0:27.318
89. Azat Shaihin 2:04.200 0:39.348 0:57.174 0:27.678
90. Azat Shaihin 2:03.504 0:39.042 0:57.084 0:27.378
91. Azat Shaihin 2:05.097 0:38.991 0:57.054 0:29.052
92. Azat Shaihin 2:04.437 0:39.840 0:57.090 0:27.507
93. Azat Shaihin 2:02.793 0:38.829 0:56.613 0:27.351
94. Azat Shaihin 2:03.399 0:38.937 0:56.667 0:27.795
95. Azat Shaihin 2:03.738 0:38.925 0:57.426 0:27.387
96. Azat Shaihin 2:03.261 0:38.802 0:56.979 0:27.480
97. Azat Shaihin 2:04.269 0:39.171 0:57.630 0:27.468
98. Azat Shaihin 2:06.189 0:39.120 0:58.665 0:28.404
99. Azat Shaihin 2:03.597 0:39.075 0:56.946 0:27.576
100. Azat Shaihin 2:03.486 0:39.108 0:56.928 0:27.450
101. Azat Shaihin 2:03.195 0:38.958 0:56.751 0:27.486
102. Azat Shaihin 2:03.933 0:38.994 0:57.369 0:27.570
103. Azat Shaihin 2:03.228 0:38.871 0:56.973 0:27.384
104. Azat Shaihin 2:03.990 0:39.114 0:57.156 0:27.720
105. Azat Shaihin 2:03.639 0:39.177 0:57.054 0:27.408
106. Azat Shaihin 2:04.206 0:39.033 0:57.606 0:27.567
107. Azat Shaihin 2:03.972 0:39.201 0:57.366 0:27.405
108. Azat Shaihin 2:06.054 0:39.432 0:58.983 0:27.639
109. Azat Shaihin 2:03.588 0:39.180 0:56.919 0:27.489
110. Azat Shaihin 2:03.477 0:39.048 0:57.102 0:27.327
111. Azat Shaihin 2:03.888 0:39.141 0:57.165 0:27.582
112. Azat Shaihin 2:06.036 0:39.120 0:57.639 0:29.277
113. Pavel Fedyanin 3:03.519 1:35.250 0:59.550 0:28.719
114. Pavel Fedyanin 2:08.049 0:40.614 0:58.920 0:28.515
115. Pavel Fedyanin 2:05.676 0:39.720 0:58.140 0:27.816
116. Pavel Fedyanin 2:04.596 0:39.378 0:57.678 0:27.540
117. Pavel Fedyanin 2:03.951 0:39.351 0:57.045 0:27.555
118. Pavel Fedyanin 2:04.584 0:39.522 0:57.294 0:27.768
119. Pavel Fedyanin 2:05.433 0:39.381 0:57.735 0:28.317
120. Pavel Fedyanin 2:05.070 0:39.891 0:57.672 0:27.507
121. Pavel Fedyanin 2:04.227 0:39.273 0:57.609 0:27.345
122. Pavel Fedyanin 2:04.101 0:39.372 0:57.219 0:27.510
123. Pavel Fedyanin 2:04.620 0:39.171 0:57.717 0:27.732
124. Pavel Fedyanin 2:04.755 0:39.330 0:57.798 0:27.627
125. Pavel Fedyanin 2:06.825 0:39.078 0:59.901 0:27.846
126. Pavel Fedyanin 2:04.620 0:39.654 0:57.477 0:27.489
127. Pavel Fedyanin 2:04.521 0:39.141 0:57.825 0:27.555
128. Pavel Fedyanin 2:05.190 0:39.537 0:58.146 0:27.507
129. Pavel Fedyanin 2:06.168 0:39.984 0:58.662 0:27.522
130. Pavel Fedyanin 2:04.029 0:39.165 0:57.471 0:27.393
131. Pavel Fedyanin 2:05.358 0:39.606 0:58.182 0:27.570
132. Pavel Fedyanin 2:05.367 0:39.183 0:58.464 0:27.720
133. Pavel Fedyanin 2:05.826 0:39.561 0:58.752 0:27.513
134. Pavel Fedyanin 2:04.242 0:39.207 0:57.543 0:27.492
135. Pavel Fedyanin 2:04.710 0:39.357 0:57.807 0:27.546
136. Pavel Fedyanin 2:04.101 0:39.114 0:57.540 0:27.447
137. Pavel Fedyanin 2:04.167 0:39.309 0:57.303 0:27.555
138. Pavel Fedyanin 2:04.533 0:39.489 0:57.756 0:27.288
139. Pavel Fedyanin 2:07.263 0:39.360 0:57.744 0:30.159
140. Azat Shaihin 3:07.131 1:39.960 0:58.878 0:28.293
141. Azat Shaihin 2:04.851 0:39.792 0:57.570 0:27.489
142. Azat Shaihin 2:05.970 0:39.450 0:58.701 0:27.819
143. Azat Shaihin 2:05.790 0:40.803 0:57.480 0:27.507
144. Azat Shaihin 2:04.323 0:39.204 0:57.654 0:27.465
145. Azat Shaihin 2:04.614 0:39.207 0:57.594 0:27.813
146. Azat Shaihin 2:04.755 0:39.375 0:57.555 0:27.825
147. Azat Shaihin 2:04.641 0:39.177 0:57.933 0:27.531
148. Azat Shaihin 2:04.980 0:39.297 0:58.299 0:27.384
149. Azat Shaihin 2:04.974 0:39.207 0:58.032 0:27.735
150. Azat Shaihin 2:06.714 0:40.776 0:58.188 0:27.750
151. Azat Shaihin 2:04.929 0:39.366 0:58.041 0:27.522
152. Azat Shaihin 2:04.053 0:39.264 0:57.036 0:27.753
153. Azat Shaihin 2:05.097 0:39.186 0:57.777 0:28.134
154. Azat Shaihin 2:06.864 0:39.603 0:59.382 0:27.879
155. Azat Shaihin 2:03.663 0:39.150 0:56.934 0:27.579
156. Azat Shaihin 2:03.681 0:39.057 0:56.952 0:27.672
157. Azat Shaihin 2:03.570 0:38.982 0:56.898 0:27.690
158. Azat Shaihin 2:03.486 0:38.940 0:57.039 0:27.507
159. Azat Shaihin 2:03.381 0:39.063 0:56.859 0:27.459
160. Azat Shaihin 2:05.052 0:39.108 0:58.374 0:27.570
161. Azat Shaihin 2:04.344 0:39.096 0:57.144 0:28.104
162. Azat Shaihin 2:03.462 0:39.150 0:56.931 0:27.381
163. Azat Shaihin 2:03.408 0:39.015 0:56.904 0:27.489
164. Azat Shaihin 2:03.711 0:39.006 0:57.270 0:27.435
165. Azat Shaihin 2:03.603 0:38.940 0:57.024 0:27.639
166. Azat Shaihin 2:03.444 0:39.213 0:56.685 0:27.546
167. Azat Shaihin 2:03.333 0:39.129 0:56.742 0:27.462
168. Azat Shaihin 2:03.870 0:39.312 0:57.168 0:27.390
169. Azat Shaihin 2:09.006 0:39.045 0:56.667 0:33.294
170. Azat Shaihin 2:14.670 0:41.760 1:00.783 0:32.127
171. Azat Shaihin 2:14.406 0:42.600 1:02.028 0:29.778
6 Danila Cherepenin / Vlad Aziamov / Bentley Continental GT3 gt3 +2 laps 2:02.739 171
# name lap time s1 s2 s3
1. Danila Cherepenin 2:11.613 0:44.748 0:58.938 0:27.927
2. Danila Cherepenin 2:04.239 0:38.829 0:57.444 0:27.966
3. Danila Cherepenin 2:04.077 0:38.973 0:57.504 0:27.600
4. Danila Cherepenin 2:03.507 0:39.345 0:56.787 0:27.375
5. Danila Cherepenin 2:04.707 0:38.808 0:58.041 0:27.858
6. Danila Cherepenin 2:04.659 0:39.582 0:57.387 0:27.690
7. Danila Cherepenin 2:03.924 0:39.420 0:56.958 0:27.546
8. Danila Cherepenin 2:03.063 0:38.829 0:56.733 0:27.501
9. Danila Cherepenin 2:03.273 0:39.042 0:56.772 0:27.459
10. Danila Cherepenin 2:03.279 0:38.934 0:56.796 0:27.549
11. Danila Cherepenin 2:03.165 0:38.790 0:56.874 0:27.501
12. Danila Cherepenin 2:02.739 0:38.832 0:56.514 0:27.393
13. Danila Cherepenin 2:03.150 0:38.952 0:56.715 0:27.483
14. Danila Cherepenin 2:04.398 0:38.715 0:56.859 0:28.824
15. Danila Cherepenin 2:04.590 0:38.943 0:57.660 0:27.987
16. Danila Cherepenin 2:03.213 0:38.862 0:57.003 0:27.348
17. Danila Cherepenin 2:03.579 0:39.375 0:56.703 0:27.501
18. Danila Cherepenin 2:03.408 0:38.826 0:57.189 0:27.393
19. Danila Cherepenin 2:04.251 0:39.219 0:57.639 0:27.393
20. Danila Cherepenin 2:03.201 0:39.216 0:56.511 0:27.474
21. Danila Cherepenin 2:03.153 0:38.868 0:56.766 0:27.519
22. Danila Cherepenin 2:03.378 0:38.880 0:56.994 0:27.504
23. Danila Cherepenin 2:03.519 0:38.802 0:57.417 0:27.300
24. Danila Cherepenin 2:07.539 0:39.600 1:00.291 0:27.648
25. Danila Cherepenin 2:03.675 0:39.003 0:56.847 0:27.825
26. Danila Cherepenin 2:03.198 0:38.916 0:56.946 0:27.336
27. Danila Cherepenin 2:02.757 0:38.652 0:56.685 0:27.420
28. Danila Cherepenin 2:06.252 0:38.928 0:56.865 0:30.459
29. Vlad Aziamov 2:59.925 1:33.522 0:58.593 0:27.810
30. Vlad Aziamov 2:04.779 0:39.684 0:57.438 0:27.657
31. Vlad Aziamov 2:05.613 0:38.964 0:57.204 0:29.445
32. Vlad Aziamov 2:04.998 0:39.195 0:57.354 0:28.449
33. Vlad Aziamov 2:06.411 0:39.174 0:59.571 0:27.666
34. Vlad Aziamov 2:04.626 0:39.726 0:57.327 0:27.573
35. Vlad Aziamov 2:03.687 0:39.096 0:57.117 0:27.474
36. Vlad Aziamov 2:05.529 0:40.335 0:57.372 0:27.822
37. Vlad Aziamov 2:05.295 0:40.041 0:57.726 0:27.528
38. Vlad Aziamov 2:04.929 0:39.519 0:58.002 0:27.408
39. Vlad Aziamov 2:03.354 0:38.874 0:56.967 0:27.513
40. Vlad Aziamov 2:03.366 0:39.003 0:56.706 0:27.657
41. Vlad Aziamov 2:03.471 0:38.955 0:56.820 0:27.696
42. Vlad Aziamov 2:04.014 0:39.030 0:57.228 0:27.756
43. Vlad Aziamov 2:04.737 0:39.363 0:58.002 0:27.372
44. Vlad Aziamov 2:03.711 0:39.027 0:57.216 0:27.468
45. Vlad Aziamov 2:04.380 0:39.471 0:57.381 0:27.528
46. Vlad Aziamov 2:03.348 0:39.018 0:56.958 0:27.372
47. Vlad Aziamov 2:03.534 0:38.841 0:57.177 0:27.516
48. Vlad Aziamov 2:02.811 0:38.814 0:56.649 0:27.348
49. Vlad Aziamov 2:02.835 0:38.760 0:56.625 0:27.450
50. Vlad Aziamov 2:06.606 0:39.327 0:59.544 0:27.735
51. Vlad Aziamov 2:04.272 0:38.970 0:57.585 0:27.717
52. Vlad Aziamov 2:04.752 0:39.783 0:57.159 0:27.810
53. Vlad Aziamov 2:04.383 0:38.883 0:57.303 0:28.197
54. Vlad Aziamov 2:03.243 0:38.817 0:56.919 0:27.507
55. Vlad Aziamov 2:03.885 0:39.093 0:56.730 0:28.062
56. Vlad Aziamov 2:03.432 0:39.111 0:56.724 0:27.597
57. Vlad Aziamov 2:04.482 0:39.549 0:57.399 0:27.534
58. Vlad Aziamov 2:04.875 0:38.949 0:58.257 0:27.669
59. Vlad Aziamov 2:05.487 0:38.850 0:58.833 0:27.804
60. Vlad Aziamov 2:06.261 0:38.958 0:57.522 0:29.781
61. Danila Cherepenin 2:58.389 1:32.682 0:57.861 0:27.846
62. Danila Cherepenin 2:10.128 0:39.066 1:02.952 0:28.110
63. Danila Cherepenin 2:05.208 0:39.429 0:57.651 0:28.128
64. Danila Cherepenin 2:04.329 0:39.072 0:57.333 0:27.924
65. Danila Cherepenin 2:05.229 0:39.582 0:57.654 0:27.993
66. Danila Cherepenin 2:06.342 0:39.555 0:58.281 0:28.506
67. Danila Cherepenin 2:04.467 0:39.408 0:57.189 0:27.870
68. Danila Cherepenin 2:04.911 0:39.483 0:57.201 0:28.227
69. Danila Cherepenin 2:05.172 0:39.285 0:58.008 0:27.879
70. Danila Cherepenin 2:05.277 0:39.540 0:58.044 0:27.693
71. Danila Cherepenin 2:05.169 0:39.288 0:58.044 0:27.837
72. Danila Cherepenin 2:04.881 0:39.273 0:57.372 0:28.236
73. Danila Cherepenin 2:04.581 0:39.174 0:57.558 0:27.849
74. Danila Cherepenin 2:05.550 0:39.309 0:57.759 0:28.482
75. Danila Cherepenin 2:04.572 0:39.162 0:57.267 0:28.143
76. Danila Cherepenin 2:05.187 0:39.789 0:57.552 0:27.846
77. Danila Cherepenin 2:04.740 0:39.480 0:57.309 0:27.951
78. Danila Cherepenin 2:05.487 0:39.732 0:57.255 0:28.500
79. Danila Cherepenin 2:05.157 0:39.690 0:57.540 0:27.927
80. Danila Cherepenin 2:05.493 0:39.465 0:58.146 0:27.882
81. Danila Cherepenin 2:04.974 0:39.534 0:57.672 0:27.768
82. Danila Cherepenin 2:04.404 0:39.282 0:57.384 0:27.738
83. Danila Cherepenin 2:06.216 0:39.456 0:58.869 0:27.891
84. Danila Cherepenin 2:04.044 0:39.183 0:57.141 0:27.720
85. Danila Cherepenin 2:06.990 0:39.141 0:57.711 0:30.138
86. Vlad Aziamov 3:14.808 1:49.146 0:58.017 0:27.645
87. Vlad Aziamov 2:04.884 0:39.765 0:57.306 0:27.813
88. Vlad Aziamov 2:03.228 0:38.946 0:56.871 0:27.411
89. Vlad Aziamov 2:03.933 0:39.075 0:57.261 0:27.597
90. Vlad Aziamov 2:03.450 0:38.799 0:57.276 0:27.375
91. Vlad Aziamov 2:04.272 0:39.156 0:57.372 0:27.744
92. Vlad Aziamov 2:06.342 0:39.507 0:58.668 0:28.167
93. Vlad Aziamov 2:07.029 0:39.753 0:58.299 0:28.977
94. Vlad Aziamov 2:03.732 0:39.054 0:57.192 0:27.486
95. Vlad Aziamov 2:03.921 0:38.931 0:57.372 0:27.618
96. Vlad Aziamov 2:04.581 0:39.078 0:57.891 0:27.612
97. Vlad Aziamov 2:03.630 0:38.979 0:57.024 0:27.627
98. Vlad Aziamov 2:05.709 0:39.057 0:57.006 0:29.646
99. Vlad Aziamov 2:03.825 0:38.952 0:57.408 0:27.465
100. Vlad Aziamov 2:05.157 0:39.138 0:58.260 0:27.759
101. Vlad Aziamov 2:03.537 0:38.943 0:56.811 0:27.783
102. Vlad Aziamov 2:06.741 0:39.312 0:59.577 0:27.852
103. Vlad Aziamov 2:05.121 0:39.081 0:58.302 0:27.738
104. Vlad Aziamov 2:03.954 0:38.967 0:57.300 0:27.687
105. Vlad Aziamov 2:03.393 0:38.727 0:57.099 0:27.567
106. Vlad Aziamov 2:04.125 0:39.006 0:57.084 0:28.035
107. Vlad Aziamov 2:03.804 0:38.919 0:57.375 0:27.510
108. Vlad Aziamov 2:03.543 0:39.225 0:56.751 0:27.567
109. Vlad Aziamov 2:03.675 0:39.084 0:56.973 0:27.618
110. Vlad Aziamov 2:05.124 0:39.537 0:57.693 0:27.894
111. Vlad Aziamov 2:03.552 0:39.057 0:56.934 0:27.561
112. Vlad Aziamov 2:03.489 0:39.351 0:56.685 0:27.453
113. Vlad Aziamov 2:03.771 0:39.288 0:57.183 0:27.300
114. Vlad Aziamov 2:03.879 0:39.144 0:57.027 0:27.708
115. Vlad Aziamov 2:04.986 0:39.120 0:58.185 0:27.681
116. Vlad Aziamov 2:04.899 0:39.477 0:57.339 0:28.083
117. Vlad Aziamov 2:07.287 0:39.306 0:57.990 0:29.991
118. Danila Cherepenin 3:06.261 1:38.835 0:58.368 0:29.058
119. Danila Cherepenin 2:05.409 0:39.327 0:57.285 0:28.797
120. Danila Cherepenin 2:06.630 0:39.297 0:59.037 0:28.296
121. Danila Cherepenin 2:10.926 0:40.575 0:58.599 0:31.752
122. Danila Cherepenin 3:35.457 2:09.534 0:57.498 0:28.425
123. Danila Cherepenin 2:05.160 0:38.859 0:58.377 0:27.924
124. Danila Cherepenin 2:06.552 0:41.538 0:56.814 0:28.200
125. Danila Cherepenin 2:03.924 0:39.093 0:57.093 0:27.738
126. Danila Cherepenin 2:04.122 0:39.273 0:56.595 0:28.254
127. Danila Cherepenin 2:03.717 0:39.231 0:56.910 0:27.576
128. Danila Cherepenin 2:05.433 0:38.937 0:58.764 0:27.732
129. Danila Cherepenin 2:04.164 0:39.072 0:57.486 0:27.606
130. Danila Cherepenin 2:03.825 0:39.183 0:57.072 0:27.570
131. Danila Cherepenin 2:03.798 0:39.252 0:56.973 0:27.573
132. Danila Cherepenin 2:03.873 0:39.201 0:57.093 0:27.579
133. Danila Cherepenin 2:03.495 0:38.925 0:56.955 0:27.615
134. Danila Cherepenin 2:03.516 0:39.033 0:56.841 0:27.642
135. Danila Cherepenin 2:03.603 0:39.000 0:57.060 0:27.543
136. Danila Cherepenin 2:06.111 0:39.477 0:58.980 0:27.654
137. Danila Cherepenin 2:03.492 0:39.078 0:56.922 0:27.492
138. Danila Cherepenin 2:03.909 0:39.003 0:57.240 0:27.666
139. Danila Cherepenin 2:06.720 0:39.006 0:57.954 0:29.760
140. Danila Cherepenin 2:05.307 0:39.630 0:58.026 0:27.651
141. Danila Cherepenin 2:05.754 0:39.189 0:58.527 0:28.038
142. Danila Cherepenin 2:04.095 0:39.345 0:57.258 0:27.492
143. Danila Cherepenin 2:04.128 0:39.474 0:56.880 0:27.774
144. Danila Cherepenin 2:03.543 0:39.240 0:56.799 0:27.504
145. Danila Cherepenin 2:03.870 0:39.042 0:57.237 0:27.591
146. Danila Cherepenin 2:04.500 0:39.213 0:56.901 0:28.386
147. Danila Cherepenin 2:06.762 0:40.146 0:58.032 0:28.584
148. Danila Cherepenin 2:07.926 0:38.925 0:57.042 0:31.959
149. Danila Cherepenin 3:02.112 1:34.032 0:59.862 0:28.218
150. Danila Cherepenin 2:04.233 0:39.699 0:56.919 0:27.615
151. Danila Cherepenin 2:04.044 0:38.925 0:57.123 0:27.996
152. Danila Cherepenin 2:04.695 0:39.069 0:57.777 0:27.849
153. Danila Cherepenin 2:04.791 0:39.276 0:57.495 0:28.020
154. Danila Cherepenin 2:05.676 0:39.252 0:58.446 0:27.978
155. Danila Cherepenin 2:05.502 0:39.321 0:58.200 0:27.981
156. Danila Cherepenin 2:04.953 0:39.504 0:57.273 0:28.176
157. Danila Cherepenin 2:06.309 0:39.594 0:57.420 0:29.295
158. Danila Cherepenin 2:06.093 0:39.594 0:58.413 0:28.086
159. Danila Cherepenin 2:05.622 0:39.246 0:58.638 0:27.738
160. Danila Cherepenin 2:05.400 0:39.474 0:57.321 0:28.605
161. Danila Cherepenin 2:04.953 0:39.240 0:57.516 0:28.197
162. Danila Cherepenin 2:06.222 0:39.525 0:58.227 0:28.470
163. Danila Cherepenin 2:05.760 0:39.129 0:58.332 0:28.299
164. Danila Cherepenin 2:04.914 0:39.459 0:57.555 0:27.900
165. Danila Cherepenin 2:04.308 0:39.243 0:57.123 0:27.942
166. Danila Cherepenin 2:06.615 0:40.470 0:57.501 0:28.644
167. Danila Cherepenin 2:04.572 0:39.360 0:57.354 0:27.858
168. Danila Cherepenin 2:04.293 0:39.294 0:57.300 0:27.699
169. Danila Cherepenin 2:12.459 0:39.348 0:57.222 0:35.889
170. Danila Cherepenin 2:13.494 0:40.014 1:00.228 0:33.252
171. Danila Cherepenin 2:22.185 0:42.681 1:06.642 0:32.862
7 Andrei Rudey / Alexei Ujegov / Konstantin Voronin / Honda NSX GT3 Evo gt3 +2 laps 2:02.853 171
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 2:15.993 0:46.509 0:59.748 0:29.736
2. Andrei Rudey 2:09.108 0:42.540 0:58.743 0:27.825
3. Andrei Rudey 2:04.446 0:39.525 0:57.603 0:27.318
4. Andrei Rudey 2:04.548 0:39.339 0:57.690 0:27.519
5. Andrei Rudey 2:04.509 0:39.273 0:57.936 0:27.300
6. Andrei Rudey 2:06.576 0:41.082 0:58.176 0:27.318
7. Andrei Rudey 2:03.714 0:38.886 0:57.282 0:27.546
8. Andrei Rudey 2:06.381 0:39.024 0:58.584 0:28.773
9. Andrei Rudey 2:05.331 0:39.723 0:57.972 0:27.636
10. Andrei Rudey 2:04.782 0:39.003 0:58.110 0:27.669
11. Andrei Rudey 2:06.486 0:39.864 0:58.596 0:28.026
12. Andrei Rudey 2:04.536 0:39.312 0:57.837 0:27.387
13. Andrei Rudey 2:03.672 0:39.066 0:57.288 0:27.318
14. Andrei Rudey 2:03.453 0:38.871 0:57.237 0:27.345
15. Andrei Rudey 2:03.873 0:38.925 0:57.591 0:27.357
16. Andrei Rudey 2:04.050 0:39.078 0:57.636 0:27.336
17. Andrei Rudey 2:04.272 0:38.787 0:57.789 0:27.696
18. Andrei Rudey 2:04.113 0:38.982 0:57.912 0:27.219
19. Andrei Rudey 2:05.289 0:39.558 0:57.882 0:27.849
20. Andrei Rudey 2:04.314 0:39.162 0:57.927 0:27.225
21. Andrei Rudey 2:03.906 0:39.012 0:57.573 0:27.321
22. Andrei Rudey 2:04.413 0:39.288 0:57.861 0:27.264
23. Andrei Rudey 2:03.873 0:39.381 0:57.273 0:27.219
24. Andrei Rudey 2:05.646 0:38.781 0:59.613 0:27.252
25. Andrei Rudey 2:05.034 0:38.862 0:58.848 0:27.324
26. Andrei Rudey 2:04.044 0:39.084 0:57.576 0:27.384
27. Andrei Rudey 2:04.716 0:38.946 0:58.152 0:27.618
28. Andrei Rudey 2:04.575 0:39.369 0:57.897 0:27.309
29. Andrei Rudey 2:04.629 0:39.069 0:57.771 0:27.789
30. Andrei Rudey 2:06.711 0:40.380 0:59.022 0:27.309
31. Andrei Rudey 2:06.537 0:39.243 0:58.512 0:28.782
32. Konstantin Voronin 3:01.080 1:33.933 0:59.484 0:27.663
33. Konstantin Voronin 2:04.791 0:39.111 0:57.519 0:28.161
34. Konstantin Voronin 2:05.538 0:39.459 0:58.053 0:28.026
35. Konstantin Voronin 2:04.200 0:39.075 0:57.675 0:27.450
36. Konstantin Voronin 2:04.854 0:39.423 0:57.963 0:27.468
37. Konstantin Voronin 2:04.809 0:39.072 0:58.386 0:27.351
38. Konstantin Voronin 2:03.918 0:38.811 0:57.576 0:27.531
39. Konstantin Voronin 2:04.296 0:38.877 0:57.822 0:27.597
40. Konstantin Voronin 2:04.992 0:39.102 0:58.176 0:27.714
41. Konstantin Voronin 2:04.476 0:38.967 0:58.242 0:27.267
42. Konstantin Voronin 2:06.120 0:38.802 0:57.861 0:29.457
43. Konstantin Voronin 2:05.454 0:39.021 0:58.581 0:27.852
44. Konstantin Voronin 2:05.124 0:40.305 0:57.414 0:27.405
45. Konstantin Voronin 2:03.990 0:39.030 0:57.651 0:27.309
46. Konstantin Voronin 2:04.065 0:39.108 0:57.495 0:27.462
47. Konstantin Voronin 2:04.563 0:38.856 0:57.822 0:27.885
48. Konstantin Voronin 2:04.917 0:38.973 0:58.203 0:27.741
49. Konstantin Voronin 2:03.960 0:38.883 0:57.591 0:27.486
50. Konstantin Voronin 2:04.860 0:38.931 0:58.560 0:27.369
51. Konstantin Voronin 2:06.240 0:39.111 0:59.253 0:27.876
52. Konstantin Voronin 2:05.550 0:39.153 0:58.524 0:27.873
53. Konstantin Voronin 2:05.385 0:38.826 0:58.809 0:27.750
54. Konstantin Voronin 2:04.983 0:39.078 0:58.440 0:27.465
55. Konstantin Voronin 2:05.937 0:38.946 0:59.349 0:27.642
56. Konstantin Voronin 2:04.374 0:38.856 0:58.107 0:27.411
57. Konstantin Voronin 2:05.325 0:38.799 0:58.626 0:27.900
58. Konstantin Voronin 2:06.165 0:39.057 0:59.466 0:27.642
59. Konstantin Voronin 2:05.034 0:39.027 0:58.047 0:27.960
60. Konstantin Voronin 2:04.719 0:39.123 0:57.882 0:27.714
61. Konstantin Voronin 2:04.848 0:38.814 0:58.563 0:27.471
62. Konstantin Voronin 2:16.182 0:42.123 1:03.282 0:30.777
63. Alexei Ujegov 3:03.075 1:35.694 0:59.016 0:28.365
64. Alexei Ujegov 2:15.336 0:46.893 1:00.438 0:28.005
65. Alexei Ujegov 2:09.621 0:40.665 1:00.321 0:28.635
66. Alexei Ujegov 2:09.177 0:40.503 1:00.747 0:27.927
67. Alexei Ujegov 2:07.815 0:39.552 1:00.285 0:27.978
68. Alexei Ujegov 2:05.541 0:39.411 0:58.371 0:27.759
69. Alexei Ujegov 2:07.101 0:39.336 0:59.037 0:28.728
70. Alexei Ujegov 2:06.639 0:39.336 0:59.415 0:27.888
71. Alexei Ujegov 2:05.034 0:39.249 0:58.101 0:27.684
72. Alexei Ujegov 2:05.421 0:39.396 0:58.293 0:27.732
73. Alexei Ujegov 2:05.448 0:39.357 0:58.302 0:27.789
74. Alexei Ujegov 2:07.317 0:40.728 0:58.917 0:27.672
75. Alexei Ujegov 2:05.934 0:39.288 0:58.935 0:27.711
76. Alexei Ujegov 2:05.472 0:39.174 0:58.728 0:27.570
77. Alexei Ujegov 2:06.081 0:39.321 0:58.899 0:27.861
78. Alexei Ujegov 2:05.955 0:39.468 0:58.626 0:27.861
79. Alexei Ujegov 2:06.123 0:39.906 0:58.440 0:27.777
80. Alexei Ujegov 2:07.326 0:39.747 0:58.962 0:28.617
81. Alexei Ujegov 2:05.844 0:39.402 0:58.326 0:28.116
82. Alexei Ujegov 2:05.034 0:39.330 0:57.942 0:27.762
83. Alexei Ujegov 2:06.546 0:39.441 0:58.968 0:28.137
84. Alexei Ujegov 2:04.899 0:39.525 0:57.843 0:27.531
85. Alexei Ujegov 2:05.766 0:39.780 0:58.281 0:27.705
86. Alexei Ujegov 2:05.562 0:39.348 0:58.413 0:27.801
87. Alexei Ujegov 2:05.100 0:39.462 0:58.152 0:27.486
88. Alexei Ujegov 2:05.445 0:39.336 0:58.485 0:27.624
89. Alexei Ujegov 2:05.574 0:39.246 0:58.581 0:27.747
90. Alexei Ujegov 2:05.175 0:39.060 0:58.335 0:27.780
91. Alexei Ujegov 2:08.544 0:40.065 0:58.977 0:29.502
92. Alexei Ujegov 2:07.026 0:39.720 0:58.503 0:28.803
93. Alexei Ujegov 2:05.802 0:39.126 0:58.485 0:28.191
94. Alexei Ujegov 2:09.579 0:39.441 0:59.517 0:30.621
95. Konstantin Voronin 3:19.605 1:52.011 0:59.634 0:27.960
96. Konstantin Voronin 2:04.656 0:39.492 0:57.624 0:27.540
97. Konstantin Voronin 2:05.028 0:39.312 0:57.804 0:27.912
98. Konstantin Voronin 2:05.064 0:39.345 0:58.317 0:27.402
99. Konstantin Voronin 2:05.343 0:39.144 0:58.872 0:27.327
100. Konstantin Voronin 2:04.653 0:39.282 0:57.921 0:27.450
101. Konstantin Voronin 2:04.773 0:39.261 0:57.807 0:27.705
102. Konstantin Voronin 2:17.370 0:42.729 0:59.487 0:35.154
103. Konstantin Voronin 2:06.282 0:39.222 0:58.365 0:28.695
104. Konstantin Voronin 2:04.584 0:39.051 0:58.179 0:27.354
105. Konstantin Voronin 2:03.960 0:39.069 0:57.660 0:27.231
106. Konstantin Voronin 2:05.055 0:39.363 0:57.645 0:28.047
107. Konstantin Voronin 2:04.788 0:39.249 0:58.119 0:27.420
108. Konstantin Voronin 2:03.510 0:38.919 0:57.342 0:27.249
109. Konstantin Voronin 2:03.333 0:38.859 0:57.279 0:27.195
110. Konstantin Voronin 2:05.322 0:39.198 0:58.716 0:27.408
111. Konstantin Voronin 2:03.957 0:39.111 0:57.480 0:27.366
112. Konstantin Voronin 2:04.116 0:38.904 0:57.717 0:27.495
113. Konstantin Voronin 2:04.230 0:38.889 0:57.861 0:27.480
114. Konstantin Voronin 2:05.046 0:39.015 0:58.443 0:27.588
115. Konstantin Voronin 2:05.010 0:39.432 0:57.969 0:27.609
116. Konstantin Voronin 2:05.223 0:39.240 0:58.416 0:27.567
117. Konstantin Voronin 2:04.038 0:38.928 0:57.666 0:27.444
118. Konstantin Voronin 2:04.410 0:39.030 0:57.717 0:27.663
119. Konstantin Voronin 2:05.991 0:39.213 0:58.746 0:28.032
120. Konstantin Voronin 2:05.556 0:39.057 0:57.657 0:28.842
121. Konstantin Voronin 2:05.151 0:39.243 0:58.254 0:27.654
122. Konstantin Voronin 2:08.787 0:39.078 1:01.752 0:27.957
123. Konstantin Voronin 2:05.382 0:39.240 0:58.065 0:28.077
124. Konstantin Voronin 2:05.604 0:39.351 0:58.323 0:27.930
125. Konstantin Voronin 2:04.968 0:38.940 0:58.302 0:27.726
126. Konstantin Voronin 2:08.319 0:39.276 0:58.422 0:30.621
127. Andrei Rudey 3:25.350 1:34.449 1:23.265 0:27.636
128. Andrei Rudey 2:05.448 0:39.330 0:58.230 0:27.888
129. Andrei Rudey 2:04.413 0:39.330 0:57.513 0:27.570
130. Andrei Rudey 2:04.932 0:39.297 0:58.209 0:27.426
131. Andrei Rudey 2:05.340 0:39.474 0:57.903 0:27.963
132. Andrei Rudey 2:04.161 0:39.375 0:57.465 0:27.321
133. Andrei Rudey 2:06.063 0:39.792 0:57.804 0:28.467
134. Andrei Rudey 2:04.770 0:39.441 0:57.612 0:27.717
135. Andrei Rudey 2:04.773 0:39.474 0:57.804 0:27.495
136. Andrei Rudey 2:04.677 0:39.360 0:57.846 0:27.471
137. Andrei Rudey 2:06.225 0:39.696 0:58.893 0:27.636
138. Andrei Rudey 2:05.856 0:39.513 0:58.659 0:27.684
139. Andrei Rudey 2:05.763 0:39.756 0:58.044 0:27.963
140. Andrei Rudey 2:04.902 0:39.672 0:57.645 0:27.585
141. Andrei Rudey 2:04.800 0:39.243 0:58.020 0:27.537
142. Andrei Rudey 2:05.550 0:39.576 0:58.155 0:27.819
143. Andrei Rudey 2:04.584 0:39.429 0:57.765 0:27.390
144. Andrei Rudey 2:04.266 0:39.294 0:57.573 0:27.399
145. Andrei Rudey 2:04.278 0:39.249 0:57.699 0:27.330
146. Andrei Rudey 2:03.957 0:39.171 0:57.285 0:27.501
147. Andrei Rudey 2:04.842 0:39.318 0:57.498 0:28.026
148. Andrei Rudey 2:05.943 0:39.396 0:59.112 0:27.435
149. Andrei Rudey 2:05.010 0:39.330 0:58.134 0:27.546
150. Andrei Rudey 2:05.556 0:39.438 0:58.632 0:27.486
151. Andrei Rudey 2:07.935 0:40.410 0:58.296 0:29.229
152. Andrei Rudey 2:59.241 1:33.450 0:58.089 0:27.702
153. Andrei Rudey 2:05.109 0:39.051 0:58.548 0:27.510
154. Andrei Rudey 2:02.853 0:38.847 0:56.814 0:27.192
155. Andrei Rudey 2:04.095 0:38.793 0:57.444 0:27.858
156. Andrei Rudey 2:03.723 0:39.000 0:57.135 0:27.588
157. Andrei Rudey 2:03.291 0:38.733 0:57.147 0:27.411
158. Andrei Rudey 2:02.883 0:38.727 0:56.958 0:27.198
159. Andrei Rudey 2:03.708 0:38.943 0:57.351 0:27.414
160. Andrei Rudey 2:03.918 0:39.123 0:57.405 0:27.390
161. Andrei Rudey 2:03.234 0:38.880 0:57.129 0:27.225
162. Andrei Rudey 2:03.873 0:38.868 0:57.180 0:27.825
163. Andrei Rudey 2:03.369 0:38.913 0:57.321 0:27.135
164. Andrei Rudey 2:03.222 0:38.916 0:57.159 0:27.147
165. Andrei Rudey 2:04.359 0:39.564 0:57.648 0:27.147
166. Andrei Rudey 2:04.494 0:38.928 0:57.945 0:27.621
167. Andrei Rudey 2:04.065 0:39.024 0:57.609 0:27.432
168. Andrei Rudey 2:03.486 0:39.195 0:57.177 0:27.114
169. Andrei Rudey 2:04.614 0:38.808 0:58.359 0:27.447
170. Andrei Rudey 2:03.171 0:38.859 0:57.153 0:27.159
171. Andrei Rudey 2:02.970 0:38.868 0:56.835 0:27.267
8 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +4 laps 2:02.679 169
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Makovkin 2:12.474 0:45.813 0:58.020 0:28.641
2. Leonid Makovkin 2:03.453 0:38.910 0:57.075 0:27.468
3. Leonid Makovkin 2:02.961 0:39.105 0:56.517 0:27.339
4. Leonid Makovkin 2:03.030 0:38.925 0:56.538 0:27.567
5. Leonid Makovkin 2:03.624 0:39.015 0:56.964 0:27.645
6. Leonid Makovkin 2:03.174 0:38.880 0:56.565 0:27.729
7. Leonid Makovkin 2:05.694 0:38.670 0:59.391 0:27.633
8. Leonid Makovkin 2:03.345 0:38.790 0:56.892 0:27.663
9. Leonid Makovkin 2:03.288 0:38.961 0:56.802 0:27.525
10. Leonid Makovkin 2:03.006 0:38.811 0:56.739 0:27.456
11. Leonid Makovkin 2:03.282 0:39.117 0:56.679 0:27.486
12. Leonid Makovkin 2:04.101 0:39.099 0:57.438 0:27.564
13. Leonid Makovkin 2:03.066 0:39.000 0:56.706 0:27.360
14. Leonid Makovkin 2:03.327 0:39.018 0:56.940 0:27.369
15. Leonid Makovkin 2:03.129 0:38.964 0:56.823 0:27.342
16. Leonid Makovkin 2:03.954 0:39.141 0:57.492 0:27.321
17. Leonid Makovkin 2:02.679 0:38.874 0:56.406 0:27.399
18. Leonid Makovkin 2:04.200 0:39.063 0:56.484 0:28.653
19. Leonid Makovkin 2:04.011 0:39.618 0:56.946 0:27.447
20. Leonid Makovkin 2:02.931 0:38.982 0:56.574 0:27.375
21. Leonid Makovkin 2:04.923 0:39.213 0:58.239 0:27.471
22. Leonid Makovkin 2:03.930 0:38.997 0:57.756 0:27.177
23. Leonid Makovkin 2:03.501 0:39.084 0:56.973 0:27.444
24. Leonid Makovkin 2:03.612 0:39.285 0:56.916 0:27.411
25. Leonid Makovkin 2:03.006 0:38.928 0:56.733 0:27.345
26. Leonid Makovkin 2:02.814 0:38.862 0:56.643 0:27.309
27. Leonid Makovkin 2:03.036 0:38.850 0:56.484 0:27.702
28. Leonid Makovkin 2:03.684 0:39.093 0:57.258 0:27.333
29. Leonid Makovkin 2:02.850 0:39.000 0:56.568 0:27.282
30. Leonid Makovkin 2:04.068 0:38.832 0:57.645 0:27.591
31. Leonid Makovkin 2:05.556 0:38.982 0:56.937 0:29.637
32. Alexandr Yarin 3:03.942 1:35.760 0:59.985 0:28.197
33. Alexandr Yarin 2:09.780 0:40.626 1:01.317 0:27.837
34. Alexandr Yarin 2:07.146 0:40.128 0:59.052 0:27.966
35. Alexandr Yarin 2:06.186 0:39.513 0:58.488 0:28.185
36. Alexandr Yarin 2:06.162 0:40.317 0:57.606 0:28.239
37. Alexandr Yarin 2:07.695 0:39.744 0:59.574 0:28.377
38. Alexandr Yarin 2:06.243 0:39.537 0:58.557 0:28.149
39. Alexandr Yarin 2:06.777 0:39.816 0:58.908 0:28.053
40. Alexandr Yarin 2:07.230 0:40.176 0:58.431 0:28.623
41. Alexandr Yarin 2:06.627 0:39.873 0:58.059 0:28.695
42. Alexandr Yarin 2:06.483 0:39.747 0:58.746 0:27.990
43. Alexandr Yarin 2:05.664 0:39.327 0:58.185 0:28.152
44. Alexandr Yarin 2:07.293 0:41.691 0:57.918 0:27.684
45. Alexandr Yarin 2:04.857 0:39.378 0:57.738 0:27.741
46. Alexandr Yarin 2:05.211 0:39.645 0:57.657 0:27.909
47. Alexandr Yarin 2:05.880 0:40.254 0:58.026 0:27.600
48. Alexandr Yarin 2:04.377 0:39.429 0:57.459 0:27.489
49. Alexandr Yarin 2:04.800 0:39.270 0:57.939 0:27.591
50. Alexandr Yarin 2:05.115 0:39.498 0:57.987 0:27.630
51. Alexandr Yarin 2:05.541 0:39.735 0:58.131 0:27.675
52. Alexandr Yarin 2:06.240 0:39.348 0:59.118 0:27.774
53. Alexandr Yarin 2:09.411 0:39.717 1:00.003 0:29.691
54. Alexandr Yarin 2:09.207 0:40.083 1:01.080 0:28.044
55. Alexandr Yarin 2:07.458 0:39.555 0:58.407 0:29.496
56. Alexandr Yarin 2:06.147 0:40.176 0:58.176 0:27.795
57. Alexandr Yarin 2:08.748 0:40.059 0:59.061 0:29.628
58. Leonid Makovkin 3:25.623 1:58.515 0:59.493 0:27.615
59. Leonid Makovkin 2:04.851 0:39.180 0:57.150 0:28.521
60. Leonid Makovkin 2:03.984 0:39.084 0:57.450 0:27.450
61. Leonid Makovkin 2:03.555 0:39.114 0:56.871 0:27.570
62. Leonid Makovkin 2:04.947 0:39.072 0:57.867 0:28.008
63. Leonid Makovkin 2:03.384 0:39.072 0:56.796 0:27.516
64. Leonid Makovkin 2:05.064 0:40.404 0:57.066 0:27.594
65. Leonid Makovkin 2:03.957 0:39.345 0:56.919 0:27.693
66. Leonid Makovkin 2:03.306 0:39.204 0:56.652 0:27.450
67. Leonid Makovkin 2:03.261 0:39.015 0:56.685 0:27.561
68. Leonid Makovkin 2:05.178 0:39.228 0:58.287 0:27.663
69. Leonid Makovkin 2:03.504 0:39.162 0:56.796 0:27.546
70. Leonid Makovkin 2:04.275 0:39.114 0:57.690 0:27.471
71. Leonid Makovkin 2:03.909 0:38.982 0:57.264 0:27.663
72. Leonid Makovkin 2:05.610 0:39.123 0:58.821 0:27.666
73. Leonid Makovkin 2:04.167 0:39.246 0:57.123 0:27.798
74. Leonid Makovkin 2:03.273 0:38.958 0:56.646 0:27.669
75. Leonid Makovkin 2:03.468 0:39.174 0:56.883 0:27.411
76. Leonid Makovkin 2:04.641 0:39.039 0:58.101 0:27.501
77. Leonid Makovkin 2:03.924 0:39.114 0:57.222 0:27.588
78. Leonid Makovkin 2:03.546 0:38.919 0:56.745 0:27.882
79. Leonid Makovkin 2:03.333 0:38.964 0:56.622 0:27.747
80. Leonid Makovkin 2:03.534 0:39.201 0:56.718 0:27.615
81. Leonid Makovkin 2:05.652 0:39.204 0:58.971 0:27.477
82. Leonid Makovkin 2:03.900 0:39.171 0:57.309 0:27.420
83. Leonid Makovkin 2:08.931 0:39.159 1:01.800 0:27.972
84. Leonid Makovkin 2:05.616 0:39.654 0:58.254 0:27.708
85. Leonid Makovkin 2:04.614 0:39.522 0:57.480 0:27.612
86. Leonid Makovkin 2:07.932 0:39.864 0:57.969 0:30.099
87. Alexandr Yarin 3:22.347 1:55.377 0:58.746 0:28.224
88. Alexandr Yarin 2:07.578 0:39.771 0:59.493 0:28.314
89. Alexandr Yarin 2:05.367 0:39.609 0:57.846 0:27.912
90. Alexandr Yarin 2:05.928 0:39.462 0:58.221 0:28.245
91. Alexandr Yarin 2:04.419 0:39.066 0:57.615 0:27.738
92. Alexandr Yarin 2:04.536 0:39.303 0:57.642 0:27.591
93. Alexandr Yarin 2:05.259 0:39.957 0:57.684 0:27.618
94. Alexandr Yarin 2:07.095 0:39.354 0:59.736 0:28.005
95. Alexandr Yarin 2:05.652 0:39.669 0:57.990 0:27.993
96. Alexandr Yarin 2:05.994 0:39.693 0:58.467 0:27.834
97. Alexandr Yarin 2:06.468 0:40.035 0:58.386 0:28.047
98. Alexandr Yarin 2:06.801 0:40.173 0:58.587 0:28.041
99. Alexandr Yarin 2:06.618 0:40.137 0:58.374 0:28.107
100. Alexandr Yarin 2:06.480 0:40.125 0:58.335 0:28.020
101. Alexandr Yarin 2:05.502 0:39.447 0:58.245 0:27.810
102. Alexandr Yarin 2:09.774 0:40.386 1:01.278 0:28.110
103. Alexandr Yarin 2:05.994 0:39.879 0:58.167 0:27.948
104. Alexandr Yarin 2:07.164 0:41.100 0:58.080 0:27.984
105. Alexandr Yarin 2:06.279 0:39.990 0:58.095 0:28.194
106. Alexandr Yarin 2:05.436 0:39.420 0:58.077 0:27.939
107. Alexandr Yarin 2:05.802 0:39.843 0:58.017 0:27.942
108. Alexandr Yarin 2:06.000 0:39.495 0:58.593 0:27.912
109. Alexandr Yarin 2:05.352 0:39.711 0:57.813 0:27.828
110. Alexandr Yarin 2:05.550 0:39.537 0:58.326 0:27.687
111. Alexandr Yarin 2:05.439 0:39.678 0:57.972 0:27.789
112. Alexandr Yarin 2:06.312 0:39.879 0:58.509 0:27.924
113. Alexandr Yarin 2:08.661 0:39.810 0:59.406 0:29.445
114. Leonid Makovkin 3:38.342 2:13.298 0:56.748 0:28.296
115. Leonid Makovkin 2:06.519 0:39.489 0:58.194 0:28.836
116. Leonid Makovkin 2:05.004 0:39.621 0:57.111 0:28.272
117. Leonid Makovkin 2:04.251 0:39.690 0:56.997 0:27.564
118. Leonid Makovkin 2:05.391 0:39.666 0:57.933 0:27.792
119. Leonid Makovkin 2:05.169 0:39.813 0:57.774 0:27.582
120. Leonid Makovkin 2:04.791 0:39.468 0:57.720 0:27.603
121. Leonid Makovkin 2:05.910 0:40.542 0:57.360 0:28.008
122. Leonid Makovkin 2:04.125 0:39.498 0:57.126 0:27.501
123. Leonid Makovkin 2:05.103 0:40.044 0:57.375 0:27.684
124. Leonid Makovkin 2:03.573 0:39.315 0:56.787 0:27.471
125. Leonid Makovkin 2:04.548 0:39.438 0:57.150 0:27.960
126. Leonid Makovkin 2:04.269 0:39.372 0:56.991 0:27.906
127. Leonid Makovkin 2:16.335 0:40.296 1:08.190 0:27.849
128. Leonid Makovkin 2:24.204 0:46.731 1:09.798 0:27.675
129. Leonid Makovkin 2:04.530 0:39.279 0:57.069 0:28.182
130. Leonid Makovkin 2:18.390 0:41.079 1:08.700 0:28.611
131. Leonid Makovkin 2:11.004 0:41.394 0:59.580 0:30.030
132. Leonid Makovkin 2:08.445 0:40.215 0:59.907 0:28.323
133. Leonid Makovkin 2:08.415 0:40.353 0:59.715 0:28.347
134. Leonid Makovkin 2:08.607 0:40.950 0:59.538 0:28.119
135. Leonid Makovkin 2:07.491 0:40.086 0:59.151 0:28.254
136. Leonid Makovkin 2:07.635 0:40.260 0:58.935 0:28.440
137. Leonid Makovkin 2:07.386 0:40.161 0:58.929 0:28.296
138. Leonid Makovkin 2:09.909 0:40.434 0:59.271 0:30.204
139. Alexandr Yarin 3:48.532 2:20.962 0:58.857 0:28.713
140. Alexandr Yarin 2:06.909 0:39.516 0:59.256 0:28.137
141. Alexandr Yarin 2:05.616 0:40.458 0:57.501 0:27.657
142. Alexandr Yarin 2:05.079 0:39.159 0:58.281 0:27.639
143. Alexandr Yarin 2:04.935 0:39.588 0:57.618 0:27.729
144. Alexandr Yarin 2:04.581 0:39.303 0:57.780 0:27.498
145. Alexandr Yarin 2:05.580 0:39.315 0:58.611 0:27.654
146. Alexandr Yarin 2:04.953 0:39.897 0:57.564 0:27.492
147. Alexandr Yarin 2:04.734 0:39.786 0:57.339 0:27.609
148. Alexandr Yarin 2:05.118 0:39.702 0:57.648 0:27.768
149. Alexandr Yarin 2:05.493 0:39.465 0:58.158 0:27.870
150. Alexandr Yarin 2:05.370 0:39.606 0:58.008 0:27.756
151. Alexandr Yarin 2:04.989 0:39.567 0:57.624 0:27.798
152. Alexandr Yarin 2:05.637 0:39.885 0:57.651 0:28.101
153. Alexandr Yarin 2:04.950 0:39.681 0:57.555 0:27.714
154. Alexandr Yarin 2:08.190 0:39.663 0:59.979 0:28.548
155. Alexandr Yarin 2:05.847 0:39.672 0:58.155 0:28.020
156. Alexandr Yarin 2:06.627 0:39.828 0:58.422 0:28.377
157. Alexandr Yarin 2:06.144 0:39.723 0:58.413 0:28.008
158. Alexandr Yarin 2:07.485 0:39.525 1:00.093 0:27.867
159. Alexandr Yarin 2:05.322 0:39.408 0:57.765 0:28.149
160. Alexandr Yarin 2:06.483 0:39.471 0:58.842 0:28.170
161. Alexandr Yarin 2:05.439 0:39.474 0:58.284 0:27.681
162. Alexandr Yarin 2:05.994 0:39.675 0:58.404 0:27.915
163. Alexandr Yarin 2:05.871 0:39.453 0:58.272 0:28.146
164. Alexandr Yarin 2:06.432 0:39.735 0:57.921 0:28.776
165. Alexandr Yarin 2:06.402 0:40.290 0:58.224 0:27.888
166. Alexandr Yarin 2:05.073 0:39.474 0:57.786 0:27.813
167. Alexandr Yarin 2:05.064 0:39.573 0:57.717 0:27.774
168. Alexandr Yarin 2:06.615 0:40.308 0:58.326 0:27.981
169. Alexandr Yarin 2:06.441 0:39.969 0:58.476 0:27.996
9 Alexey Derjavin / Valeriy Kornilov / Maxim Lunyov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +4 laps 2:03.450 169
# name lap time s1 s2 s3
1. Valeriy Kornilov 2:14.541 0:45.594 0:59.952 0:28.995
2. Valeriy Kornilov 2:06.261 0:41.406 0:57.309 0:27.546
3. Valeriy Kornilov 2:03.501 0:39.108 0:56.880 0:27.513
4. Valeriy Kornilov 2:06.516 0:40.287 0:58.308 0:27.921
5. Valeriy Kornilov 2:05.316 0:39.108 0:57.915 0:28.293
6. Valeriy Kornilov 2:04.290 0:39.411 0:57.138 0:27.741
7. Valeriy Kornilov 2:03.909 0:38.961 0:57.282 0:27.666
8. Valeriy Kornilov 2:03.879 0:38.883 0:57.051 0:27.945
9. Valeriy Kornilov 2:03.696 0:38.895 0:57.177 0:27.624
10. Valeriy Kornilov 2:03.669 0:38.967 0:57.048 0:27.654
11. Valeriy Kornilov 2:03.957 0:39.153 0:57.123 0:27.681
12. Valeriy Kornilov 2:03.450 0:39.099 0:56.697 0:27.654
13. Valeriy Kornilov 2:03.891 0:39.126 0:57.216 0:27.549
14. Valeriy Kornilov 2:04.737 0:39.744 0:57.462 0:27.531
15. Valeriy Kornilov 2:03.654 0:39.273 0:56.883 0:27.498
16. Valeriy Kornilov 2:04.992 0:38.937 0:58.197 0:27.858
17. Valeriy Kornilov 2:03.936 0:39.213 0:57.255 0:27.468
18. Valeriy Kornilov 2:04.143 0:39.081 0:57.348 0:27.714
19. Valeriy Kornilov 2:05.214 0:38.991 0:57.924 0:28.299
20. Valeriy Kornilov 2:04.980 0:39.516 0:57.888 0:27.576
21. Valeriy Kornilov 2:04.431 0:39.189 0:57.549 0:27.693
22. Valeriy Kornilov 2:04.314 0:39.288 0:57.345 0:27.681
23. Valeriy Kornilov 2:05.130 0:39.717 0:57.723 0:27.690
24. Valeriy Kornilov 2:51.774 0:39.081 1:33.087 0:39.606
25. Alexey Derjavin 3:44.871 2:14.217 1:01.140 0:29.514
26. Alexey Derjavin 2:09.939 0:41.439 0:58.851 0:29.649
27. Alexey Derjavin 2:05.997 0:40.083 0:57.888 0:28.026
28. Alexey Derjavin 2:06.486 0:40.821 0:58.032 0:27.633
29. Alexey Derjavin 2:05.382 0:39.471 0:58.104 0:27.807
30. Alexey Derjavin 2:15.780 0:40.047 0:57.969 0:37.764
31. Alexey Derjavin 2:06.030 0:40.056 0:58.341 0:27.633
32. Alexey Derjavin 2:07.656 0:39.885 0:59.583 0:28.188
33. Alexey Derjavin 2:04.755 0:39.453 0:57.474 0:27.828
34. Alexey Derjavin 2:05.268 0:39.336 0:58.164 0:27.768
35. Alexey Derjavin 2:05.133 0:40.155 0:57.291 0:27.687
36. Alexey Derjavin 2:04.695 0:39.510 0:57.492 0:27.693
37. Alexey Derjavin 2:04.053 0:39.219 0:57.393 0:27.441
38. Alexey Derjavin 2:04.401 0:39.168 0:57.540 0:27.693
39. Alexey Derjavin 2:05.649 0:39.060 0:58.761 0:27.828
40. Alexey Derjavin 2:04.737 0:39.111 0:58.059 0:27.567
41. Alexey Derjavin 2:06.006 0:39.306 0:59.055 0:27.645
42. Alexey Derjavin 2:05.397 0:39.720 0:57.936 0:27.741
43. Alexey Derjavin 2:06.306 0:40.917 0:57.759 0:27.630
44. Alexey Derjavin 2:04.074 0:39.003 0:57.555 0:27.516
45. Alexey Derjavin 2:04.869 0:39.057 0:57.867 0:27.945
46. Alexey Derjavin 2:06.714 0:39.567 0:59.130 0:28.017
47. Alexey Derjavin 2:04.476 0:39.147 0:57.480 0:27.849
48. Alexey Derjavin 2:05.352 0:39.246 0:58.530 0:27.576
49. Alexey Derjavin 2:07.479 0:41.907 0:57.957 0:27.615
50. Alexey Derjavin 2:05.163 0:39.114 0:58.086 0:27.963
51. Alexey Derjavin 2:05.370 0:39.654 0:57.687 0:28.029
52. Alexey Derjavin 2:08.850 0:39.612 0:59.406 0:29.832
53. Alexey Derjavin 2:09.546 0:40.563 1:00.888 0:28.095
54. Alexey Derjavin 2:07.488 0:39.606 0:58.053 0:29.829
55. Alexey Derjavin 2:08.484 0:40.137 0:58.071 0:30.276
56. Maxim Lunyov 3:20.247 1:50.922 1:00.423 0:28.902
57. Maxim Lunyov 2:17.991 0:39.507 1:10.023 0:28.461
58. Maxim Lunyov 2:07.317 0:40.467 0:58.818 0:28.032
59. Maxim Lunyov 2:06.117 0:39.642 0:58.689 0:27.786
60. Maxim Lunyov 2:04.776 0:39.396 0:57.783 0:27.597
61. Maxim Lunyov 2:05.130 0:39.348 0:58.053 0:27.729
62. Maxim Lunyov 2:04.653 0:39.105 0:57.981 0:27.567
63. Maxim Lunyov 2:06.549 0:40.662 0:57.993 0:27.894
64. Maxim Lunyov 2:05.775 0:39.237 0:58.812 0:27.726
65. Maxim Lunyov 2:05.163 0:39.228 0:58.029 0:27.906
66. Maxim Lunyov 2:06.003 0:39.207 0:58.560 0:28.236
67. Maxim Lunyov 2:05.403 0:39.261 0:58.668 0:27.474
68. Maxim Lunyov 2:10.512 0:39.162 0:59.091 0:32.259
69. Maxim Lunyov 2:05.742 0:39.846 0:57.945 0:27.951
70. Maxim Lunyov 2:04.062 0:39.189 0:57.489 0:27.384
71. Maxim Lunyov 2:04.788 0:39.033 0:57.960 0:27.795
72. Maxim Lunyov 2:04.491 0:38.946 0:57.861 0:27.684
73. Maxim Lunyov 2:04.575 0:39.075 0:57.978 0:27.522
74. Maxim Lunyov 2:06.222 0:39.114 0:59.526 0:27.582
75. Maxim Lunyov 2:04.137 0:38.970 0:57.633 0:27.534
76. Maxim Lunyov 2:04.872 0:39.648 0:57.588 0:27.636
77. Maxim Lunyov 2:08.667 0:39.126 1:01.482 0:28.059
78. Maxim Lunyov 2:05.907 0:39.819 0:58.215 0:27.873
79. Maxim Lunyov 2:05.403 0:39.459 0:57.891 0:28.053
80. Maxim Lunyov 2:05.391 0:40.131 0:57.699 0:27.561
81. Maxim Lunyov 2:04.431 0:39.387 0:57.408 0:27.636
82. Maxim Lunyov 2:04.170 0:38.946 0:57.912 0:27.312
83. Maxim Lunyov 2:04.083 0:38.964 0:57.726 0:27.393
84. Maxim Lunyov 2:08.268 0:38.922 0:58.665 0:30.681
85. Alexey Derjavin 3:21.909 1:52.389 1:00.219 0:29.301
86. Alexey Derjavin 2:07.524 0:40.473 0:58.209 0:28.842
87. Alexey Derjavin 2:06.408 0:39.726 0:57.972 0:28.710
88. Alexey Derjavin 2:06.450 0:39.861 0:57.720 0:28.869
89. Alexey Derjavin 2:06.114 0:39.285 0:58.890 0:27.939
90. Alexey Derjavin 2:05.085 0:39.408 0:58.053 0:27.624
91. Alexey Derjavin 2:05.574 0:39.258 0:57.762 0:28.554
92. Alexey Derjavin 2:06.024 0:39.876 0:57.870 0:28.278
93. Alexey Derjavin 2:06.105 0:39.744 0:58.332 0:28.029
94. Alexey Derjavin 2:06.756 0:39.120 0:59.739 0:27.897
95. Alexey Derjavin 2:05.844 0:39.792 0:58.341 0:27.711
96. Alexey Derjavin 2:04.983 0:39.036 0:58.116 0:27.831
97. Alexey Derjavin 2:05.019 0:39.192 0:57.960 0:27.867
98. Alexey Derjavin 2:05.658 0:39.195 0:58.671 0:27.792
99. Alexey Derjavin 2:05.922 0:38.979 0:58.797 0:28.146
100. Alexey Derjavin 2:05.190 0:39.183 0:57.807 0:28.200
101. Alexey Derjavin 2:04.455 0:39.192 0:57.540 0:27.723
102. Alexey Derjavin 2:05.229 0:39.900 0:57.648 0:27.681
103. Alexey Derjavin 2:06.162 0:39.225 0:57.111 0:29.826
104. Alexey Derjavin 2:07.014 0:39.612 0:57.888 0:29.514
105. Alexey Derjavin 2:04.833 0:39.489 0:57.729 0:27.615
106. Alexey Derjavin 2:06.165 0:39.291 0:58.653 0:28.221
107. Alexey Derjavin 2:04.677 0:39.183 0:57.717 0:27.777
108. Alexey Derjavin 2:05.769 0:39.423 0:57.900 0:28.446
109. Alexey Derjavin 2:06.588 0:40.047 0:58.500 0:28.041
110. Alexey Derjavin 2:08.679 0:40.332 0:58.434 0:29.913
111. Maxim Lunyov 3:06.237 1:39.054 0:58.845 0:28.338
112. Maxim Lunyov 2:07.533 0:40.104 0:59.550 0:27.879
113. Maxim Lunyov 2:05.847 0:39.810 0:58.251 0:27.786
114. Maxim Lunyov 2:07.110 0:39.570 0:58.437 0:29.103
115. Maxim Lunyov 2:05.370 0:39.324 0:57.606 0:28.440
116. Maxim Lunyov 2:05.337 0:39.432 0:58.293 0:27.612
117. Maxim Lunyov 2:06.567 0:39.432 0:59.187 0:27.948
118. Maxim Lunyov 2:07.080 0:39.912 0:59.622 0:27.546
119. Maxim Lunyov 2:06.237 0:39.747 0:58.803 0:27.687
120. Maxim Lunyov 2:05.637 0:39.039 0:58.953 0:27.645
121. Maxim Lunyov 2:04.827 0:39.300 0:58.008 0:27.519
122. Maxim Lunyov 2:05.061 0:39.207 0:58.188 0:27.666
123. Maxim Lunyov 2:06.267 0:39.615 0:58.746 0:27.906
124. Maxim Lunyov 2:06.600 0:39.924 0:58.566 0:28.110
125. Maxim Lunyov 2:06.612 0:39.894 0:58.644 0:28.074
126. Maxim Lunyov 2:10.287 0:39.606 0:59.478 0:31.203
127. Maxim Lunyov 2:06.558 0:40.731 0:58.035 0:27.792
128. Maxim Lunyov 2:04.881 0:39.171 0:58.074 0:27.636
129. Maxim Lunyov 2:05.691 0:39.708 0:58.122 0:27.861
130. Maxim Lunyov 2:05.391 0:39.759 0:57.738 0:27.894
131. Maxim Lunyov 2:05.451 0:39.483 0:58.341 0:27.627
132. Maxim Lunyov 2:04.539 0:39.189 0:57.705 0:27.645
133. Maxim Lunyov 2:09.714 0:39.462 0:57.759 0:32.493
134. Maxim Lunyov 2:04.524 0:39.264 0:57.837 0:27.423
135. Maxim Lunyov 2:05.649 0:39.261 0:58.677 0:27.711
136. Maxim Lunyov 2:08.016 0:39.768 0:58.395 0:29.853
137. Valeriy Kornilov 3:00.261 1:34.539 0:57.987 0:27.735
138. Valeriy Kornilov 2:07.035 0:40.137 0:58.944 0:27.954
139. Valeriy Kornilov 2:04.662 0:39.498 0:57.261 0:27.903
140. Valeriy Kornilov 2:05.586 0:40.092 0:57.453 0:28.041
141. Valeriy Kornilov 2:04.476 0:39.429 0:57.369 0:27.678
142. Valeriy Kornilov 2:04.881 0:39.741 0:57.402 0:27.738
143. Valeriy Kornilov 2:04.170 0:39.315 0:57.213 0:27.642
144. Valeriy Kornilov 2:04.689 0:39.531 0:57.399 0:27.759
145. Valeriy Kornilov 2:04.437 0:39.585 0:57.147 0:27.705
146. Valeriy Kornilov 2:06.423 0:39.591 0:58.734 0:28.098
147. Valeriy Kornilov 2:05.853 0:39.261 0:58.905 0:27.687
148. Valeriy Kornilov 2:04.947 0:39.621 0:57.318 0:28.008
149. Valeriy Kornilov 2:04.620 0:39.420 0:57.336 0:27.864
150. Valeriy Kornilov 2:04.338 0:39.261 0:57.015 0:28.062
151. Valeriy Kornilov 2:04.344 0:39.195 0:57.258 0:27.891
152. Valeriy Kornilov 2:04.098 0:39.267 0:57.060 0:27.771
153. Valeriy Kornilov 2:05.247 0:40.251 0:57.246 0:27.750
154. Valeriy Kornilov 2:04.554 0:39.240 0:57.258 0:28.056
155. Valeriy Kornilov 2:05.448 0:39.666 0:57.345 0:28.437
156. Valeriy Kornilov 2:06.018 0:40.413 0:57.399 0:28.206
157. Valeriy Kornilov 2:05.859 0:40.311 0:57.735 0:27.813
158. Valeriy Kornilov 2:04.689 0:38.988 0:57.771 0:27.930
159. Valeriy Kornilov 2:05.613 0:39.762 0:57.927 0:27.924
160. Valeriy Kornilov 2:04.920 0:39.345 0:57.456 0:28.119
161. Valeriy Kornilov 2:04.065 0:39.021 0:57.237 0:27.807
162. Valeriy Kornilov 2:04.116 0:39.261 0:57.108 0:27.747
163. Valeriy Kornilov 2:05.064 0:39.282 0:57.453 0:28.329
164. Valeriy Kornilov 2:04.500 0:39.243 0:57.567 0:27.690
165. Valeriy Kornilov 2:04.986 0:39.402 0:57.528 0:28.056
166. Valeriy Kornilov 2:05.682 0:39.738 0:57.819 0:28.125
167. Valeriy Kornilov 2:04.419 0:39.279 0:57.522 0:27.618
168. Valeriy Kornilov 2:06.327 0:39.177 0:58.761 0:28.389
169. Valeriy Kornilov 2:04.779 0:39.372 0:57.504 0:27.903
10 Konstantin Volkov / Timofey Kozlov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +4 laps 2:04.113 169
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 2:15.801 0:46.617 1:00.645 0:28.539
2. Konstantin Volkov 2:28.194 0:58.884 1:01.047 0:28.263
3. Konstantin Volkov 2:06.423 0:39.825 0:58.527 0:28.071
4. Konstantin Volkov 2:05.937 0:39.294 0:58.725 0:27.918
5. Konstantin Volkov 2:04.737 0:39.192 0:57.729 0:27.816
6. Konstantin Volkov 2:04.395 0:39.171 0:57.480 0:27.744
7. Konstantin Volkov 2:05.208 0:39.615 0:57.771 0:27.822
8. Konstantin Volkov 2:04.743 0:39.129 0:57.651 0:27.963
9. Konstantin Volkov 2:04.770 0:39.375 0:57.540 0:27.855
10. Konstantin Volkov 2:04.917 0:39.300 0:57.861 0:27.756
11. Konstantin Volkov 2:04.701 0:39.108 0:57.417 0:28.176
12. Konstantin Volkov 2:05.412 0:39.240 0:58.278 0:27.894
13. Konstantin Volkov 2:04.947 0:39.321 0:57.768 0:27.858
14. Konstantin Volkov 2:04.710 0:39.219 0:57.789 0:27.702
15. Konstantin Volkov 2:04.515 0:39.288 0:57.396 0:27.831
16. Konstantin Volkov 2:04.536 0:39.006 0:57.846 0:27.684
17. Konstantin Volkov 2:04.206 0:39.030 0:57.576 0:27.600
18. Konstantin Volkov 2:04.518 0:39.129 0:57.846 0:27.543
19. Konstantin Volkov 2:04.722 0:39.111 0:57.723 0:27.888
20. Konstantin Volkov 2:06.672 0:39.579 0:58.905 0:28.188
21. Konstantin Volkov 2:04.758 0:39.303 0:57.579 0:27.876
22. Konstantin Volkov 2:04.293 0:39.063 0:57.342 0:27.888
23. Konstantin Volkov 2:04.449 0:39.126 0:57.558 0:27.765
24. Konstantin Volkov 2:06.891 0:39.183 0:58.998 0:28.710
25. Konstantin Volkov 2:04.929 0:39.351 0:57.567 0:28.011
26. Konstantin Volkov 2:04.950 0:39.291 0:57.849 0:27.810
27. Konstantin Volkov 2:07.596 0:39.480 0:58.104 0:30.012
28. Timofey Kozlov 3:03.987 1:35.859 0:59.679 0:28.449
29. Timofey Kozlov 2:04.320 0:39.369 0:57.357 0:27.594
30. Timofey Kozlov 2:04.926 0:39.486 0:57.969 0:27.471
31. Timofey Kozlov 2:04.557 0:39.900 0:56.925 0:27.732
32. Timofey Kozlov 2:04.365 0:39.126 0:57.477 0:27.762
33. Timofey Kozlov 2:05.496 0:39.348 0:58.197 0:27.951
34. Timofey Kozlov 2:06.612 0:40.713 0:58.059 0:27.840
35. Timofey Kozlov 2:04.473 0:39.423 0:57.297 0:27.753
36. Timofey Kozlov 2:04.497 0:39.561 0:57.345 0:27.591
37. Timofey Kozlov 2:07.476 0:39.258 1:00.081 0:28.137
38. Timofey Kozlov 2:06.603 0:39.591 0:59.085 0:27.927
39. Timofey Kozlov 2:05.250 0:39.402 0:58.017 0:27.831
40. Timofey Kozlov 2:05.163 0:39.678 0:57.528 0:27.957
41. Timofey Kozlov 2:05.817 0:39.600 0:58.044 0:28.173
42. Timofey Kozlov 2:13.707 0:39.711 1:02.532 0:31.464
43. Timofey Kozlov 3:37.599 2:08.817 0:59.106 0:29.676
44. Timofey Kozlov 2:06.600 0:39.711 0:58.239 0:28.650
45. Timofey Kozlov 2:06.552 0:39.204 0:58.077 0:29.271
46. Timofey Kozlov 2:05.901 0:39.684 0:57.855 0:28.362
47. Timofey Kozlov 2:07.254 0:40.731 0:58.233 0:28.290
48. Timofey Kozlov 2:05.343 0:39.804 0:57.885 0:27.654
49. Timofey Kozlov 2:05.334 0:39.498 0:57.975 0:27.861
50. Timofey Kozlov 2:05.853 0:40.155 0:57.729 0:27.969
51. Timofey Kozlov 2:07.812 0:39.585 1:00.645 0:27.582
52. Timofey Kozlov 2:05.493 0:39.597 0:57.519 0:28.377
53. Timofey Kozlov 2:05.775 0:39.846 0:58.062 0:27.867
54. Timofey Kozlov 2:06.558 0:39.672 0:58.671 0:28.215
55. Timofey Kozlov 2:04.971 0:39.222 0:57.792 0:27.957
56. Timofey Kozlov 2:05.511 0:39.507 0:58.020 0:27.984
57. Timofey Kozlov 2:04.929 0:39.393 0:57.630 0:27.906
58. Timofey Kozlov 2:05.916 0:39.408 0:57.723 0:28.785
59. Timofey Kozlov 2:05.181 0:39.528 0:57.648 0:28.005
60. Timofey Kozlov 2:04.938 0:39.384 0:57.522 0:28.032
61. Timofey Kozlov 2:05.709 0:39.462 0:57.783 0:28.464
62. Timofey Kozlov 2:08.184 0:40.011 1:00.264 0:27.909
63. Timofey Kozlov 2:05.196 0:39.522 0:57.723 0:27.951
64. Timofey Kozlov 2:05.292 0:39.324 0:58.113 0:27.855
65. Timofey Kozlov 2:06.894 0:39.735 0:59.040 0:28.119
66. Timofey Kozlov 2:06.648 0:39.417 0:59.193 0:28.038
67. Timofey Kozlov 2:05.310 0:39.159 0:58.164 0:27.987
68. Timofey Kozlov 2:06.204 0:39.708 0:58.314 0:28.182
69. Timofey Kozlov 2:06.804 0:39.585 0:58.902 0:28.317
70. Timofey Kozlov 2:09.570 0:39.705 1:01.485 0:28.380
71. Timofey Kozlov 2:05.556 0:39.411 0:58.395 0:27.750
72. Timofey Kozlov 2:05.148 0:39.609 0:57.690 0:27.849
73. Timofey Kozlov 2:04.476 0:39.492 0:57.264 0:27.720
74. Timofey Kozlov 2:06.927 0:39.444 0:59.385 0:28.098
75. Timofey Kozlov 2:09.201 0:40.161 0:58.545 0:30.495
76. Dmitry Polyakov 3:17.751 1:47.136 1:01.845 0:28.770
77. Dmitry Polyakov 2:08.493 0:40.248 0:59.820 0:28.425
78. Dmitry Polyakov 2:07.173 0:39.903 0:58.749 0:28.521
79. Dmitry Polyakov 2:06.075 0:39.561 0:58.560 0:27.954
80. Dmitry Polyakov 2:13.014 0:39.828 0:58.578 0:34.608
81. Dmitry Polyakov 2:09.906 0:39.615 1:02.028 0:28.263
82. Dmitry Polyakov 2:06.753 0:39.612 0:58.572 0:28.569
83. Dmitry Polyakov 2:06.564 0:40.077 0:58.536 0:27.951
84. Dmitry Polyakov 2:07.086 0:39.810 0:58.668 0:28.608
85. Dmitry Polyakov 2:06.444 0:39.891 0:58.710 0:27.843
86. Dmitry Polyakov 2:07.179 0:39.777 0:59.163 0:28.239
87. Dmitry Polyakov 2:06.819 0:40.005 0:58.632 0:28.182
88. Dmitry Polyakov 2:08.583 0:40.965 0:59.646 0:27.972
89. Dmitry Polyakov 2:07.182 0:39.603 0:59.829 0:27.750
90. Dmitry Polyakov 2:07.557 0:40.122 0:59.151 0:28.284
91. Dmitry Polyakov 2:06.669 0:39.756 0:58.665 0:28.248
92. Dmitry Polyakov 2:06.066 0:39.633 0:58.389 0:28.044
93. Dmitry Polyakov 2:07.233 0:39.543 0:59.511 0:28.179
94. Dmitry Polyakov 2:07.155 0:39.849 0:58.998 0:28.308
95. Dmitry Polyakov 2:08.271 0:39.699 0:59.667 0:28.905
96. Dmitry Polyakov 2:10.422 0:39.708 1:01.731 0:28.983
97. Dmitry Polyakov 2:11.292 0:41.421 1:01.920 0:27.951
98. Dmitry Polyakov 2:09.060 0:40.437 1:00.108 0:28.515
99. Dmitry Polyakov 2:12.204 0:41.904 0:59.283 0:31.017
100. Dmitry Polyakov 2:09.657 0:41.172 0:59.712 0:28.773
101. Dmitry Polyakov 2:07.251 0:39.495 0:59.415 0:28.341
102. Dmitry Polyakov 2:06.441 0:39.561 0:58.359 0:28.521
103. Dmitry Polyakov 2:07.215 0:39.690 0:59.586 0:27.939
104. Dmitry Polyakov 2:06.057 0:39.642 0:58.695 0:27.720
105. Dmitry Polyakov 2:07.824 0:41.097 0:58.509 0:28.218
106. Dmitry Polyakov 2:08.430 0:39.636 1:00.771 0:28.023
107. Dmitry Polyakov 2:09.930 0:39.573 0:59.748 0:30.609
108. Timofey Kozlov 3:27.495 2:01.899 0:57.771 0:27.825
109. Timofey Kozlov 2:04.557 0:39.456 0:57.417 0:27.684
110. Timofey Kozlov 2:05.787 0:39.675 0:57.525 0:28.587
111. Timofey Kozlov 2:04.809 0:39.693 0:57.750 0:27.366
112. Timofey Kozlov 2:07.344 0:39.507 0:58.629 0:29.208
113. Timofey Kozlov 2:05.160 0:39.810 0:57.657 0:27.693
114. Timofey Kozlov 2:04.188 0:39.567 0:57.090 0:27.531
115. Timofey Kozlov 2:04.722 0:39.666 0:57.480 0:27.576
116. Timofey Kozlov 2:04.251 0:39.534 0:56.913 0:27.804
117. Timofey Kozlov 2:06.918 0:39.780 0:59.205 0:27.933
118. Timofey Kozlov 2:05.496 0:39.987 0:57.738 0:27.771
119. Timofey Kozlov 2:05.649 0:39.999 0:58.017 0:27.633
120. Timofey Kozlov 2:04.482 0:39.486 0:57.132 0:27.864
121. Timofey Kozlov 2:06.807 0:40.095 0:58.215 0:28.497
122. Timofey Kozlov 2:04.257 0:39.375 0:57.213 0:27.669
123. Timofey Kozlov 2:05.115 0:39.666 0:57.600 0:27.849
124. Timofey Kozlov 2:04.563 0:39.819 0:57.090 0:27.654
125. Timofey Kozlov 2:06.048 0:39.492 0:58.422 0:28.134
126. Timofey Kozlov 2:05.088 0:39.489 0:57.756 0:27.843
127. Timofey Kozlov 2:05.883 0:39.408 0:58.473 0:28.002
128. Timofey Kozlov 2:05.010 0:39.630 0:57.861 0:27.519
129. Timofey Kozlov 2:05.466 0:39.597 0:58.047 0:27.822
130. Timofey Kozlov 2:09.555 0:39.393 1:01.902 0:28.260
131. Timofey Kozlov 2:06.744 0:40.149 0:58.122 0:28.473
132. Timofey Kozlov 2:08.142 0:40.446 0:59.682 0:28.014
133. Timofey Kozlov 2:06.573 0:39.825 0:57.840 0:28.908
134. Timofey Kozlov 2:06.645 0:40.716 0:57.909 0:28.020
135. Timofey Kozlov 2:05.718 0:39.738 0:58.077 0:27.903
136. Timofey Kozlov 2:08.496 0:40.281 0:58.221 0:29.994
137. Konstantin Volkov 3:29.640 2:01.926 0:58.827 0:28.887
138. Konstantin Volkov 2:06.786 0:40.098 0:58.488 0:28.200
139. Konstantin Volkov 2:05.085 0:39.594 0:57.561 0:27.930
140. Konstantin Volkov 2:06.555 0:39.786 0:58.917 0:27.852
141. Konstantin Volkov 2:06.234 0:39.630 0:58.821 0:27.783
142. Konstantin Volkov 2:04.521 0:39.513 0:57.297 0:27.711
143. Konstantin Volkov 2:05.535 0:39.120 0:58.620 0:27.795
144. Konstantin Volkov 2:05.061 0:39.471 0:57.393 0:28.197
145. Konstantin Volkov 2:04.971 0:39.639 0:57.423 0:27.909
146. Konstantin Volkov 2:04.554 0:39.264 0:57.312 0:27.978
147. Konstantin Volkov 2:04.860 0:39.357 0:57.417 0:28.086
148. Konstantin Volkov 2:05.655 0:39.471 0:58.053 0:28.131
149. Konstantin Volkov 2:04.725 0:39.168 0:57.390 0:28.167
150. Konstantin Volkov 2:05.673 0:39.906 0:57.900 0:27.867
151. Konstantin Volkov 2:07.965 0:40.275 0:59.130 0:28.560
152. Konstantin Volkov 2:08.106 0:40.443 0:59.268 0:28.395
153. Konstantin Volkov 2:05.226 0:39.342 0:57.810 0:28.074
154. Konstantin Volkov 2:05.877 0:39.540 0:57.801 0:28.536
155. Konstantin Volkov 2:05.346 0:39.435 0:57.528 0:28.383
156. Konstantin Volkov 2:05.388 0:39.630 0:57.618 0:28.140
157. Konstantin Volkov 2:05.391 0:39.309 0:57.804 0:28.278
158. Konstantin Volkov 2:05.682 0:39.294 0:57.744 0:28.644
159. Konstantin Volkov 2:05.379 0:39.300 0:57.906 0:28.173
160. Konstantin Volkov 2:04.974 0:39.135 0:57.648 0:28.191
161. Konstantin Volkov 2:05.430 0:39.375 0:57.969 0:28.086
162. Konstantin Volkov 2:07.677 0:39.924 0:59.598 0:28.155
163. Konstantin Volkov 2:05.817 0:39.630 0:58.032 0:28.155
164. Konstantin Volkov 2:05.883 0:39.450 0:57.729 0:28.704
165. Konstantin Volkov 2:06.126 0:40.080 0:57.876 0:28.170
166. Konstantin Volkov 2:05.589 0:39.663 0:58.008 0:27.918
167. Konstantin Volkov 2:04.113 0:38.988 0:57.147 0:27.978
168. Konstantin Volkov 2:07.296 0:39.240 1:00.228 0:27.828
169. Konstantin Volkov 2:07.392 0:39.168 0:59.196 0:29.028
11 Dmytro Skok / Timofei Istomin / Bentley Continental GT3 gt3 +5 laps 2:03.360 168
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 15:08.430 13:39.087 1:00.627 0:28.716
2. Dmytro Skok 2:08.679 0:43.197 0:57.714 0:27.768
3. Dmytro Skok 2:04.500 0:39.396 0:57.231 0:27.873
4. Dmytro Skok 2:07.224 0:40.890 0:58.545 0:27.789
5. Dmytro Skok 2:05.754 0:39.963 0:57.765 0:28.026
6. Dmytro Skok 2:04.701 0:39.237 0:57.672 0:27.792
7. Dmytro Skok 2:05.049 0:39.708 0:57.543 0:27.798
8. Dmytro Skok 2:04.575 0:39.261 0:57.492 0:27.822
9. Dmytro Skok 2:04.983 0:39.459 0:57.690 0:27.834
10. Dmytro Skok 2:04.794 0:39.591 0:57.639 0:27.564
11. Dmytro Skok 2:07.101 0:40.089 0:57.867 0:29.145
12. Dmytro Skok 2:04.734 0:39.744 0:57.228 0:27.762
13. Dmytro Skok 2:04.032 0:39.204 0:57.120 0:27.708
14. Dmytro Skok 2:04.608 0:39.594 0:57.381 0:27.633
15. Dmytro Skok 2:04.695 0:39.678 0:57.234 0:27.783
16. Dmytro Skok 2:04.395 0:39.447 0:57.273 0:27.675
17. Dmytro Skok 2:04.485 0:39.240 0:57.645 0:27.600
18. Dmytro Skok 2:05.067 0:39.441 0:57.387 0:28.239
19. Dmytro Skok 2:04.959 0:39.945 0:57.318 0:27.696
20. Dmytro Skok 2:04.770 0:39.747 0:57.360 0:27.663
21. Dmytro Skok 2:03.948 0:39.468 0:57.003 0:27.477
22. Dmytro Skok 2:04.776 0:39.378 0:57.237 0:28.161
23. Dmytro Skok 2:04.926 0:39.801 0:57.297 0:27.828
24. Dmytro Skok 2:05.928 0:39.372 0:58.911 0:27.645
25. Dmytro Skok 2:08.565 0:40.662 0:58.899 0:29.004
26. Dmytro Skok 2:05.259 0:39.738 0:57.462 0:28.059
27. Dmytro Skok 2:05.532 0:39.885 0:57.897 0:27.750
28. Dmytro Skok 2:04.632 0:39.348 0:57.225 0:28.059
29. Dmytro Skok 2:04.812 0:39.639 0:57.216 0:27.957
30. Dmytro Skok 2:06.108 0:39.525 0:58.281 0:28.302
31. Dmytro Skok 2:04.716 0:39.366 0:57.426 0:27.924
32. Dmytro Skok 2:07.521 0:39.447 0:57.786 0:30.288
33. Dmytro Skok 3:09.945 1:44.034 0:57.531 0:28.380
34. Dmytro Skok 2:04.833 0:39.267 0:58.032 0:27.534
35. Dmytro Skok 2:03.507 0:39.018 0:57.171 0:27.318
36. Dmytro Skok 2:05.079 0:39.159 0:58.248 0:27.672
37. Dmytro Skok 2:05.940 0:39.036 0:58.977 0:27.927
38. Dmytro Skok 2:04.515 0:39.423 0:57.081 0:28.011
39. Dmytro Skok 2:04.311 0:39.267 0:57.405 0:27.639
40. Dmytro Skok 2:04.005 0:39.234 0:57.207 0:27.564
41. Dmytro Skok 2:03.729 0:39.240 0:56.934 0:27.555
42. Dmytro Skok 2:04.746 0:39.276 0:57.996 0:27.474
43. Dmytro Skok 2:03.570 0:39.051 0:57.069 0:27.450
44. Dmytro Skok 2:04.557 0:39.189 0:57.852 0:27.516
45. Dmytro Skok 2:03.804 0:39.183 0:56.877 0:27.744
46. Dmytro Skok 2:04.620 0:39.204 0:57.438 0:27.978
47. Dmytro Skok 2:05.262 0:40.107 0:57.351 0:27.804
48. Dmytro Skok 2:04.596 0:39.399 0:57.246 0:27.951
49. Dmytro Skok 2:03.360 0:39.030 0:56.766 0:27.564
50. Dmytro Skok 2:04.395 0:39.744 0:57.213 0:27.438
51. Dmytro Skok 2:04.320 0:39.468 0:57.258 0:27.594
52. Dmytro Skok 2:04.893 0:39.606 0:57.795 0:27.492
53. Dmytro Skok 2:04.236 0:39.237 0:57.072 0:27.927
54. Dmytro Skok 2:04.575 0:39.228 0:57.768 0:27.579
55. Dmytro Skok 2:07.398 0:39.072 0:57.960 0:30.366
56. Dmytro Skok 2:05.793 0:39.285 0:57.288 0:29.220
57. Dmytro Skok 2:05.343 0:39.807 0:57.792 0:27.744
58. Dmytro Skok 2:04.248 0:39.591 0:56.970 0:27.687
59. Dmytro Skok 2:03.882 0:39.027 0:57.216 0:27.639
60. Dmytro Skok 2:03.978 0:39.228 0:57.126 0:27.624
61. Dmytro Skok 2:05.244 0:39.372 0:58.116 0:27.756
62. Dmytro Skok 2:04.767 0:39.315 0:57.486 0:27.966
63. Dmytro Skok 2:07.509 0:41.157 0:58.653 0:27.699
64. Dmytro Skok 2:09.021 0:40.185 0:57.477 0:31.359
65. Dmytro Skok 3:15.222 1:49.524 0:57.900 0:27.798
66. Dmytro Skok 2:04.557 0:39.954 0:57.132 0:27.471
67. Dmytro Skok 2:05.022 0:39.477 0:57.774 0:27.771
68. Dmytro Skok 2:05.178 0:39.312 0:57.984 0:27.882
69. Dmytro Skok 2:04.287 0:39.288 0:57.399 0:27.600
70. Dmytro Skok 2:04.071 0:39.297 0:57.087 0:27.687
71. Dmytro Skok 2:05.760 0:39.297 0:58.614 0:27.849
72. Dmytro Skok 2:04.680 0:39.711 0:57.438 0:27.531
73. Dmytro Skok 2:06.468 0:39.354 0:56.625 0:30.489
74. Dmytro Skok 2:06.462 0:39.351 0:59.148 0:27.963
75. Dmytro Skok 2:04.638 0:39.369 0:57.381 0:27.888
76. Dmytro Skok 2:05.340 0:39.327 0:58.425 0:27.588
77. Dmytro Skok 2:03.849 0:39.309 0:56.952 0:27.588
78. Dmytro Skok 2:04.365 0:39.180 0:57.393 0:27.792
79. Dmytro Skok 2:04.443 0:39.234 0:57.531 0:27.678
80. Dmytro Skok 2:03.726 0:39.273 0:56.835 0:27.618
81. Dmytro Skok 2:04.161 0:39.519 0:56.916 0:27.726
82. Dmytro Skok 2:04.440 0:39.573 0:56.952 0:27.915
83. Dmytro Skok 2:08.034 0:39.966 0:59.685 0:28.383
84. Dmytro Skok 2:04.533 0:39.777 0:57.009 0:27.747
85. Dmytro Skok 2:05.745 0:39.612 0:58.467 0:27.666
86. Dmytro Skok 2:03.672 0:39.201 0:56.703 0:27.768
87. Dmytro Skok 2:05.187 0:39.579 0:57.972 0:27.636
88. Dmytro Skok 2:05.109 0:39.399 0:57.573 0:28.137
89. Dmytro Skok 2:05.049 0:39.966 0:56.922 0:28.161
90. Dmytro Skok 2:06.228 0:39.291 0:59.007 0:27.930
91. Dmytro Skok 2:05.979 0:39.306 0:58.596 0:28.077
92. Dmytro Skok 2:06.216 0:39.408 0:58.746 0:28.062
93. Dmytro Skok 2:05.073 0:39.861 0:57.261 0:27.951
94. Dmytro Skok 2:05.415 0:39.300 0:58.341 0:27.774
95. Dmytro Skok 2:05.790 0:39.591 0:58.269 0:27.930
96. Dmytro Skok 2:08.064 0:39.681 0:58.152 0:30.231
97. Timofei Istomin 3:26.871 1:56.193 1:01.833 0:28.845
98. Timofei Istomin 2:11.169 0:41.028 1:00.741 0:29.400
99. Timofei Istomin 2:10.671 0:40.683 1:00.159 0:29.829
100. Timofei Istomin 2:10.926 0:42.654 0:59.733 0:28.539
101. Timofei Istomin 2:13.383 0:40.347 1:00.105 0:32.931
102. Dmytro Skok 3:27.582 2:02.262 0:57.660 0:27.660
103. Dmytro Skok 2:05.367 0:40.080 0:57.414 0:27.873
104. Dmytro Skok 2:04.656 0:39.933 0:57.159 0:27.564
105. Dmytro Skok 2:03.942 0:39.348 0:56.913 0:27.681
106. Dmytro Skok 2:04.908 0:39.999 0:57.540 0:27.369
107. Dmytro Skok 2:03.714 0:39.372 0:56.985 0:27.357
108. Dmytro Skok 2:04.758 0:39.447 0:57.549 0:27.762
109. Dmytro Skok 2:04.392 0:39.453 0:57.348 0:27.591
110. Dmytro Skok 2:04.884 0:39.558 0:57.519 0:27.807
111. Dmytro Skok 2:05.250 0:39.504 0:58.089 0:27.657
112. Dmytro Skok 2:05.976 0:39.804 0:58.413 0:27.759
113. Dmytro Skok 2:08.718 0:39.732 1:00.687 0:28.299
114. Dmytro Skok 2:05.079 0:39.756 0:57.846 0:27.477
115. Dmytro Skok 2:05.169 0:39.813 0:57.465 0:27.891
116. Dmytro Skok 2:06.117 0:39.564 0:57.684 0:28.869
117. Dmytro Skok 2:06.327 0:39.498 0:59.106 0:27.723
118. Dmytro Skok 2:05.124 0:39.693 0:57.507 0:27.924
119. Dmytro Skok 2:03.954 0:39.360 0:56.877 0:27.717
120. Dmytro Skok 2:03.972 0:39.588 0:56.811 0:27.573
121. Dmytro Skok 2:04.698 0:39.621 0:57.249 0:27.828
122. Dmytro Skok 2:08.130 0:42.192 0:57.927 0:28.011
123. Dmytro Skok 2:07.326 0:39.741 0:59.052 0:28.533
124. Dmytro Skok 2:06.534 0:39.981 0:58.383 0:28.170
125. Dmytro Skok 2:08.745 0:39.276 0:59.241 0:30.228
126. Timofei Istomin 3:09.179 1:39.722 1:00.087 0:29.370
127. Timofei Istomin 2:09.744 0:40.569 1:00.351 0:28.824
128. Timofei Istomin 2:10.989 0:40.650 0:59.022 0:31.317
129. Timofei Istomin 2:08.808 0:40.590 0:59.886 0:28.332
130. Timofei Istomin 2:08.097 0:40.206 0:59.790 0:28.101
131. Timofei Istomin 2:06.927 0:40.188 0:58.539 0:28.200
132. Timofei Istomin 2:07.908 0:40.437 0:58.818 0:28.653
133. Timofei Istomin 2:07.515 0:39.999 0:58.983 0:28.533
134. Timofei Istomin 2:07.077 0:40.401 0:58.677 0:27.999
135. Timofei Istomin 2:09.396 0:40.107 0:59.688 0:29.601
136. Timofei Istomin 2:07.602 0:40.254 0:59.073 0:28.275
137. Timofei Istomin 2:08.175 0:40.224 0:59.226 0:28.725
138. Timofei Istomin 2:08.397 0:40.215 0:59.655 0:28.527
139. Timofei Istomin 2:13.092 0:41.733 0:59.829 0:31.530
140. Timofei Istomin 2:08.205 0:40.323 0:59.526 0:28.356
141. Timofei Istomin 2:08.988 0:40.080 0:59.394 0:29.514
142. Timofei Istomin 2:08.703 0:40.404 0:59.469 0:28.830
143. Timofei Istomin 2:08.349 0:40.860 0:59.277 0:28.212
144. Timofei Istomin 2:10.119 0:41.781 0:59.781 0:28.557
145. Timofei Istomin 2:11.121 0:40.917 0:59.397 0:30.807
146. Timofei Istomin 3:07.980 1:40.152 0:58.437 0:29.391
147. Timofei Istomin 2:07.692 0:39.714 1:00.060 0:27.918
148. Timofei Istomin 2:07.836 0:40.011 0:59.646 0:28.179
149. Timofei Istomin 2:07.497 0:39.726 0:59.631 0:28.140
150. Timofei Istomin 2:09.405 0:41.652 0:59.634 0:28.119
151. Timofei Istomin 2:08.301 0:40.854 0:58.482 0:28.965
152. Timofei Istomin 2:09.528 0:41.022 0:59.535 0:28.971
153. Timofei Istomin 2:09.183 0:41.196 0:59.535 0:28.452
154. Timofei Istomin 2:06.747 0:39.813 0:58.836 0:28.098
155. Timofei Istomin 2:07.356 0:40.626 0:58.281 0:28.449
156. Timofei Istomin 2:05.826 0:39.726 0:57.993 0:28.107
157. Timofei Istomin 2:10.362 0:40.542 1:01.518 0:28.302
158. Timofei Istomin 2:07.608 0:39.606 0:59.760 0:28.242
159. Timofei Istomin 2:08.142 0:39.735 1:00.093 0:28.314
160. Timofei Istomin 2:07.884 0:40.137 0:59.736 0:28.011
161. Timofei Istomin 2:08.817 0:41.301 0:59.094 0:28.422
162. Timofei Istomin 2:11.733 0:39.900 1:00.903 0:30.930
163. Timofei Istomin 2:09.939 0:40.152 1:01.089 0:28.698
164. Timofei Istomin 2:09.339 0:40.554 1:00.180 0:28.605
165. Timofei Istomin 2:14.052 0:40.482 1:00.099 0:33.471
166. Timofei Istomin 2:07.686 0:40.167 0:59.115 0:28.404
167. Timofei Istomin 2:09.273 0:40.344 1:00.402 0:28.527
168. Timofei Istomin 2:08.808 0:39.972 0:59.502 0:29.334
12 Igor Tchoursinov / Igor Murdasov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +5 laps 2:01.890 168
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Murdasov 2:10.365 0:45.132 0:57.654 0:27.579
2. Igor Murdasov 2:03.816 0:38.742 0:57.729 0:27.345
3. Igor Murdasov 2:03.645 0:38.988 0:56.709 0:27.948
4. Igor Murdasov 2:03.075 0:38.964 0:56.772 0:27.339
5. Igor Murdasov 2:03.267 0:38.970 0:56.670 0:27.627
6. Igor Murdasov 2:03.612 0:38.958 0:56.868 0:27.786
7. Igor Murdasov 2:03.828 0:39.201 0:57.093 0:27.534
8. Igor Murdasov 2:03.285 0:38.991 0:56.706 0:27.588
9. Igor Murdasov 2:03.981 0:39.261 0:57.084 0:27.636
10. Igor Murdasov 2:03.285 0:39.051 0:56.742 0:27.492
11. Igor Murdasov 2:03.822 0:38.793 0:56.751 0:28.278
12. Igor Murdasov 2:03.102 0:38.988 0:56.763 0:27.351
13. Igor Murdasov 2:03.198 0:39.198 0:56.739 0:27.261
14. Igor Murdasov 2:03.393 0:39.048 0:56.943 0:27.402
15. Igor Murdasov 2:03.480 0:39.024 0:57.171 0:27.285
16. Igor Murdasov 2:03.720 0:39.222 0:57.165 0:27.333
17. Igor Murdasov 2:03.294 0:38.949 0:57.090 0:27.255
18. Igor Murdasov 2:04.536 0:38.988 0:57.237 0:28.311
19. Igor Murdasov 2:03.525 0:39.138 0:56.754 0:27.633
20. Igor Murdasov 2:03.369 0:39.198 0:56.805 0:27.366
21. Igor Murdasov 2:03.966 0:39.126 0:57.678 0:27.162
22. Igor Murdasov 2:04.254 0:39.015 0:58.056 0:27.183
23. Igor Murdasov 2:04.362 0:39.189 0:57.558 0:27.615
24. Igor Murdasov 2:03.117 0:38.970 0:56.880 0:27.267
25. Igor Murdasov 2:03.465 0:38.856 0:57.210 0:27.399
26. Igor Murdasov 2:02.943 0:38.916 0:56.688 0:27.339
27. Igor Murdasov 2:03.474 0:38.940 0:57.135 0:27.399
28. Igor Murdasov 2:03.399 0:39.291 0:56.811 0:27.297
29. Igor Murdasov 2:03.045 0:38.868 0:56.874 0:27.303
30. Igor Murdasov 2:05.364 0:38.745 0:57.726 0:28.893
31. Alexander Samoylov 3:06.330 1:40.467 0:58.029 0:27.834
32. Alexander Samoylov 2:04.743 0:39.075 0:58.329 0:27.339
33. Alexander Samoylov 2:07.953 0:39.255 1:01.248 0:27.450
34. Alexander Samoylov 2:07.569 0:40.083 0:59.061 0:28.425
35. Alexander Samoylov 2:05.883 0:39.354 0:58.665 0:27.864
36. Alexander Samoylov 2:05.910 0:40.425 0:57.306 0:28.179
37. Alexander Samoylov 2:05.007 0:39.756 0:57.633 0:27.618
38. Alexander Samoylov 2:04.680 0:39.564 0:57.495 0:27.621
39. Alexander Samoylov 2:03.405 0:39.117 0:56.781 0:27.507
40. Alexander Samoylov 2:03.453 0:39.234 0:56.754 0:27.465
41. Alexander Samoylov 2:03.492 0:38.997 0:56.832 0:27.663
42. Alexander Samoylov 2:04.059 0:39.084 0:57.546 0:27.429
43. Alexander Samoylov 2:04.731 0:39.555 0:57.657 0:27.519
44. Alexander Samoylov 2:03.894 0:38.994 0:57.312 0:27.588
45. Alexander Samoylov 2:04.194 0:39.468 0:57.258 0:27.468
46. Alexander Samoylov 2:04.542 0:39.984 0:57.240 0:27.318
47. Alexander Samoylov 2:04.815 0:39.036 0:58.332 0:27.447
48. Alexander Samoylov 2:04.101 0:39.027 0:57.444 0:27.630
49. Alexander Samoylov 2:04.437 0:39.561 0:57.219 0:27.657
50. Alexander Samoylov 2:04.989 0:39.300 0:58.002 0:27.687
51. Alexander Samoylov 2:05.037 0:39.381 0:57.735 0:27.921
52. Alexander Samoylov 2:04.476 0:39.297 0:57.417 0:27.762
53. Alexander Samoylov 2:15.291 0:42.696 1:00.636 0:31.959
54. Igor Tchoursinov 3:37.143 2:11.073 0:58.392 0:27.678
55. Igor Tchoursinov 2:05.247 0:39.369 0:58.053 0:27.825
56. Igor Tchoursinov 2:04.944 0:39.507 0:57.720 0:27.717
57. Igor Tchoursinov 2:04.110 0:39.213 0:57.228 0:27.669
58. Igor Tchoursinov 2:05.934 0:39.345 0:58.194 0:28.395
59. Igor Tchoursinov 2:05.115 0:39.444 0:57.525 0:28.146
60. Igor Tchoursinov 2:05.451 0:39.171 0:58.596 0:27.684
61. Igor Tchoursinov 2:09.438 0:39.216 0:57.423 0:32.799
62. Igor Tchoursinov 2:07.065 0:39.960 0:58.746 0:28.359
63. Igor Tchoursinov 2:08.286 0:40.992 0:58.911 0:28.383
64. Igor Tchoursinov 6:57.369 5:29.760 0:59.589 0:28.020
65. Igor Tchoursinov 2:05.181 0:39.816 0:57.462 0:27.903
66. Igor Tchoursinov 2:04.788 0:39.288 0:57.792 0:27.708
67. Igor Tchoursinov 2:03.792 0:39.261 0:57.048 0:27.483
68. Igor Tchoursinov 2:04.968 0:39.381 0:57.786 0:27.801
69. Igor Tchoursinov 2:04.278 0:39.213 0:57.309 0:27.756
70. Igor Tchoursinov 2:04.605 0:39.255 0:57.642 0:27.708
71. Igor Tchoursinov 2:04.338 0:39.258 0:57.498 0:27.582
72. Igor Tchoursinov 2:03.948 0:39.036 0:57.180 0:27.732
73. Igor Tchoursinov 2:05.847 0:39.123 0:58.257 0:28.467
74. Igor Tchoursinov 2:05.373 0:39.237 0:58.461 0:27.675
75. Igor Tchoursinov 2:04.299 0:39.426 0:57.333 0:27.540
76. Igor Tchoursinov 2:04.293 0:39.204 0:57.552 0:27.537
77. Igor Tchoursinov 2:04.035 0:39.189 0:57.132 0:27.714
78. Igor Tchoursinov 2:03.945 0:39.015 0:57.315 0:27.615
79. Igor Tchoursinov 2:03.849 0:39.114 0:57.237 0:27.498
80. Igor Tchoursinov 2:04.167 0:39.252 0:57.549 0:27.366
81. Igor Tchoursinov 2:04.602 0:39.051 0:57.498 0:28.053
82. Igor Tchoursinov 2:04.068 0:39.324 0:57.168 0:27.576
83. Igor Tchoursinov 2:04.053 0:39.207 0:57.258 0:27.588
84. Igor Tchoursinov 2:05.070 0:39.225 0:57.093 0:28.752
85. Igor Murdasov 3:02.082 1:37.311 0:57.288 0:27.483
86. Igor Murdasov 2:02.463 0:38.853 0:56.427 0:27.183
87. Igor Murdasov 2:01.890 0:38.529 0:56.190 0:27.171
88. Igor Murdasov 2:04.797 0:38.976 0:58.650 0:27.171
89. Igor Murdasov 2:05.454 0:39.195 0:58.881 0:27.378
90. Igor Murdasov 2:09.903 0:38.826 0:59.217 0:31.860
91. Igor Murdasov 4:06.426 2:40.632 0:57.744 0:28.050
92. Igor Murdasov 2:03.720 0:39.105 0:57.117 0:27.498
93. Igor Murdasov 2:05.925 0:39.174 0:59.289 0:27.462
94. Igor Murdasov 2:03.690 0:39.249 0:56.994 0:27.447
95. Igor Murdasov 2:05.109 0:39.300 0:57.780 0:28.029
96. Igor Murdasov 2:04.308 0:39.513 0:57.222 0:27.573
97. Igor Murdasov 2:03.777 0:39.123 0:57.045 0:27.609
98. Igor Murdasov 2:04.728 0:39.390 0:57.675 0:27.663
99. Igor Murdasov 2:03.894 0:39.282 0:57.054 0:27.558
100. Igor Murdasov 2:06.456 0:39.288 0:59.739 0:27.429
101. Igor Murdasov 2:04.287 0:39.108 0:57.417 0:27.762
102. Igor Murdasov 2:03.573 0:39.348 0:56.724 0:27.501
103. Igor Murdasov 2:03.573 0:39.072 0:56.922 0:27.579
104. Igor Murdasov 2:03.498 0:39.219 0:56.712 0:27.567
105. Igor Murdasov 2:03.660 0:39.414 0:56.769 0:27.477
106. Igor Murdasov 2:05.019 0:39.171 0:58.098 0:27.750
107. Igor Murdasov 2:05.133 0:39.465 0:58.107 0:27.561
108. Igor Murdasov 2:03.765 0:39.348 0:56.937 0:27.480
109. Igor Murdasov 2:05.910 0:39.696 0:58.020 0:28.194
110. Igor Murdasov 2:04.026 0:39.375 0:57.231 0:27.420
111. Igor Murdasov 2:03.702 0:39.240 0:57.105 0:27.357
112. Igor Murdasov 2:04.602 0:39.231 0:57.090 0:28.281
113. Igor Murdasov 2:04.245 0:39.309 0:57.396 0:27.540
114. Igor Murdasov 2:04.848 0:39.318 0:56.811 0:28.719
115. Alexander Samoylov 3:23.070 1:56.040 0:59.064 0:27.966
116. Alexander Samoylov 2:05.091 0:39.861 0:57.678 0:27.552
117. Alexander Samoylov 2:04.185 0:39.633 0:56.877 0:27.675
118. Alexander Samoylov 2:07.602 0:39.513 1:00.375 0:27.714
119. Alexander Samoylov 2:05.448 0:39.612 0:58.137 0:27.699
120. Alexander Samoylov 2:06.060 0:39.594 0:58.773 0:27.693
121. Alexander Samoylov 2:08.493 0:40.200 0:59.628 0:28.665
122. Alexander Samoylov 2:04.644 0:39.723 0:57.249 0:27.672
123. Alexander Samoylov 2:04.296 0:39.447 0:57.210 0:27.639
124. Alexander Samoylov 2:04.269 0:39.402 0:57.144 0:27.723
125. Alexander Samoylov 2:05.121 0:39.360 0:57.753 0:28.008
126. Alexander Samoylov 2:04.875 0:39.804 0:57.624 0:27.447
127. Alexander Samoylov 2:03.606 0:39.195 0:56.838 0:27.573
128. Alexander Samoylov 2:04.098 0:39.330 0:57.237 0:27.531
129. Alexander Samoylov 2:04.242 0:39.381 0:57.126 0:27.735
130. Alexander Samoylov 2:03.699 0:39.201 0:57.090 0:27.408
131. Alexander Samoylov 2:03.771 0:39.237 0:56.946 0:27.588
132. Alexander Samoylov 2:03.858 0:39.192 0:57.132 0:27.534
133. Alexander Samoylov 2:04.425 0:39.204 0:57.939 0:27.282
134. Alexander Samoylov 2:04.200 0:39.465 0:57.183 0:27.552
135. Alexander Samoylov 2:05.337 0:39.381 0:58.452 0:27.504
136. Alexander Samoylov 2:04.422 0:39.522 0:57.078 0:27.822
137. Alexander Samoylov 2:04.776 0:39.444 0:57.624 0:27.708
138. Alexander Samoylov 2:03.891 0:39.279 0:56.991 0:27.621
139. Alexander Samoylov 2:03.912 0:39.363 0:56.868 0:27.681
140. Alexander Samoylov 2:03.531 0:39.168 0:56.919 0:27.444
141. Alexander Samoylov 2:06.702 0:39.189 0:57.468 0:30.045
142. Igor Tchoursinov 3:05.736 1:38.955 0:58.857 0:27.924
143. Igor Tchoursinov 2:04.611 0:39.570 0:57.360 0:27.681
144. Igor Tchoursinov 2:05.667 0:39.408 0:57.684 0:28.575
145. Igor Tchoursinov 2:04.635 0:39.396 0:57.654 0:27.585
146. Igor Tchoursinov 2:04.413 0:39.540 0:57.366 0:27.507
147. Igor Tchoursinov 2:04.581 0:39.279 0:57.651 0:27.651
148. Igor Tchoursinov 2:04.332 0:39.426 0:57.357 0:27.549
149. Igor Tchoursinov 2:04.146 0:39.351 0:57.021 0:27.774
150. Igor Tchoursinov 2:04.590 0:39.408 0:57.138 0:28.044
151. Igor Tchoursinov 2:05.733 0:39.456 0:57.855 0:28.422
152. Igor Tchoursinov 2:05.688 0:40.314 0:57.261 0:28.113
153. Igor Tchoursinov 2:04.254 0:39.261 0:57.276 0:27.717
154. Igor Tchoursinov 2:05.148 0:39.468 0:57.186 0:28.494
155. Igor Tchoursinov 2:05.349 0:39.663 0:57.885 0:27.801
156. Igor Tchoursinov 2:05.775 0:39.246 0:58.818 0:27.711
157. Igor Tchoursinov 2:05.136 0:39.408 0:57.609 0:28.119
158. Igor Tchoursinov 2:04.938 0:39.414 0:57.537 0:27.987
159. Igor Tchoursinov 2:05.109 0:39.339 0:57.852 0:27.918
160. Igor Tchoursinov 2:04.422 0:39.318 0:57.180 0:27.924
161. Igor Tchoursinov 2:04.671 0:39.225 0:57.714 0:27.732
162. Igor Tchoursinov 2:04.713 0:39.243 0:57.717 0:27.753
163. Igor Tchoursinov 2:05.301 0:39.522 0:58.137 0:27.642
164. Igor Tchoursinov 2:04.956 0:39.516 0:57.621 0:27.819
165. Igor Tchoursinov 2:06.816 0:40.527 0:58.413 0:27.876
166. Igor Tchoursinov 2:04.131 0:39.315 0:57.090 0:27.726
167. Igor Tchoursinov 2:04.131 0:39.342 0:57.162 0:27.627
168. Igor Tchoursinov 2:04.212 0:39.546 0:57.108 0:27.558
13 Nikita Yuzva / Gediminas Jurgutis / Audi R8 LMS Evo gt3 +6 laps 2:03.138 167
# name lap time s1 s2 s3
1. Nikita Yuzva 2:14.043 0:45.168 0:59.901 0:28.974
2. Nikita Yuzva 2:06.135 0:41.469 0:57.069 0:27.597
3. Nikita Yuzva 2:03.447 0:39.195 0:56.841 0:27.411
4. Nikita Yuzva 2:05.766 0:39.048 0:58.869 0:27.849
5. Nikita Yuzva 2:04.833 0:39.105 0:57.675 0:28.053
6. Nikita Yuzva 2:06.216 0:40.764 0:57.465 0:27.987
7. Nikita Yuzva 2:05.082 0:39.270 0:57.831 0:27.981
8. Nikita Yuzva 2:05.262 0:39.330 0:58.158 0:27.774
9. Nikita Yuzva 2:05.187 0:39.183 0:57.795 0:28.209
10. Nikita Yuzva 2:06.234 0:39.666 0:58.389 0:28.179
11. Nikita Yuzva 2:06.858 0:39.705 0:57.993 0:29.160
12. Nikita Yuzva 2:08.325 0:39.306 0:58.428 0:30.591
13. Nikita Yuzva 3:31.173 2:04.245 0:58.872 0:28.056
14. Nikita Yuzva 2:07.131 0:39.990 0:58.947 0:28.194
15. Nikita Yuzva 2:05.766 0:39.165 0:59.082 0:27.519
16. Nikita Yuzva 2:04.902 0:39.174 0:57.684 0:28.044
17. Nikita Yuzva 2:05.559 0:39.465 0:58.437 0:27.657
18. Nikita Yuzva 2:19.845 0:41.391 1:01.782 0:36.672
19. Nikita Yuzva 2:06.936 0:40.530 0:58.833 0:27.573
20. Nikita Yuzva 2:05.394 0:39.864 0:57.762 0:27.768
21. Nikita Yuzva 2:06.873 0:39.444 0:58.602 0:28.827
22. Nikita Yuzva 2:05.991 0:39.630 0:58.038 0:28.323
23. Nikita Yuzva 2:10.191 0:39.723 1:02.031 0:28.437
24. Nikita Yuzva 2:06.966 0:40.155 0:59.232 0:27.579
25. Nikita Yuzva 2:06.783 0:40.200 0:58.860 0:27.723
26. Nikita Yuzva 2:07.455 0:39.846 0:59.535 0:28.074
27. Nikita Yuzva 2:05.841 0:39.579 0:58.479 0:27.783
28. Nikita Yuzva 2:22.812 0:51.453 1:00.852 0:30.507
29. Gediminas Jurgutis 3:19.659 1:47.916 1:03.516 0:28.227
30. Gediminas Jurgutis 2:07.290 0:40.119 0:59.160 0:28.011
31. Gediminas Jurgutis 2:05.715 0:39.543 0:57.984 0:28.188
32. Gediminas Jurgutis 2:06.552 0:40.284 0:58.194 0:28.074
33. Gediminas Jurgutis 2:05.055 0:39.564 0:57.627 0:27.864
34. Gediminas Jurgutis 2:08.199 0:41.085 0:59.208 0:27.906
35. Gediminas Jurgutis 2:08.634 0:40.530 0:58.791 0:29.313
36. Gediminas Jurgutis 2:05.253 0:39.642 0:57.822 0:27.789
37. Gediminas Jurgutis 2:08.484 0:40.620 0:58.557 0:29.307
38. Gediminas Jurgutis 2:05.250 0:39.633 0:57.900 0:27.717
39. Gediminas Jurgutis 2:06.087 0:39.936 0:58.128 0:28.023
40. Gediminas Jurgutis 2:06.174 0:39.717 0:58.668 0:27.789
41. Gediminas Jurgutis 2:06.819 0:39.432 0:58.182 0:29.205
42. Gediminas Jurgutis 2:07.026 0:40.428 0:58.563 0:28.035
43. Gediminas Jurgutis 2:05.724 0:39.537 0:58.578 0:27.609
44. Gediminas Jurgutis 2:07.551 0:39.543 1:00.123 0:27.885
45. Gediminas Jurgutis 2:05.766 0:39.984 0:58.029 0:27.753
46. Gediminas Jurgutis 2:06.057 0:40.698 0:57.843 0:27.516
47. Gediminas Jurgutis 2:06.678 0:39.468 0:59.502 0:27.708
48. Gediminas Jurgutis 2:08.409 0:40.323 1:00.186 0:27.900
49. Gediminas Jurgutis 2:07.041 0:39.489 0:58.452 0:29.100
50. Gediminas Jurgutis 2:06.819 0:39.999 0:58.602 0:28.218
51. Gediminas Jurgutis 2:13.329 0:43.716 1:01.512 0:28.101
52. Gediminas Jurgutis 2:08.232 0:39.987 0:59.970 0:28.275
53. Gediminas Jurgutis 2:05.676 0:39.504 0:58.332 0:27.840
54. Gediminas Jurgutis 2:06.798 0:39.405 0:59.151 0:28.242
55. Gediminas Jurgutis 2:08.256 0:40.545 0:59.904 0:27.807
56. Gediminas Jurgutis 2:05.760 0:39.492 0:58.398 0:27.870
57. Gediminas Jurgutis 2:06.264 0:39.753 0:58.554 0:27.957
58. Gediminas Jurgutis 2:05.160 0:39.453 0:57.960 0:27.747
59. Gediminas Jurgutis 2:09.033 0:40.215 0:58.422 0:30.396
60. Nikita Yuzva 3:14.787 1:48.099 0:59.103 0:27.585
61. Nikita Yuzva 2:04.524 0:39.327 0:57.765 0:27.432
62. Nikita Yuzva 2:04.701 0:39.321 0:57.987 0:27.393
63. Nikita Yuzva 2:05.169 0:39.123 0:57.450 0:28.596
64. Nikita Yuzva 2:04.476 0:39.222 0:57.789 0:27.465
65. Nikita Yuzva 2:05.346 0:39.294 0:58.740 0:27.312
66. Nikita Yuzva 2:05.745 0:39.231 0:57.885 0:28.629
67. Nikita Yuzva 2:04.461 0:38.988 0:57.930 0:27.543
68. Nikita Yuzva 2:04.347 0:39.066 0:57.645 0:27.636
69. Nikita Yuzva 2:04.941 0:39.156 0:58.257 0:27.528
70. Nikita Yuzva 2:23.394 0:39.129 0:57.663 0:46.602
71. Nikita Yuzva 2:04.407 0:39.357 0:57.342 0:27.708
72. Nikita Yuzva 2:05.778 0:39.024 0:57.645 0:29.109
73. Nikita Yuzva 2:04.929 0:39.156 0:58.122 0:27.651
74. Nikita Yuzva 2:06.396 0:39.957 0:57.855 0:28.584
75. Nikita Yuzva 2:05.334 0:39.252 0:58.389 0:27.693
76. Nikita Yuzva 2:04.473 0:39.162 0:57.480 0:27.831
77. Nikita Yuzva 2:04.395 0:39.006 0:57.714 0:27.675
78. Nikita Yuzva 2:04.863 0:38.946 0:58.242 0:27.675
79. Nikita Yuzva 2:04.059 0:39.294 0:57.174 0:27.591
80. Nikita Yuzva 2:04.713 0:39.222 0:57.276 0:28.215
81. Nikita Yuzva 2:06.084 0:39.534 0:58.809 0:27.741
82. Nikita Yuzva 2:04.107 0:39.429 0:57.216 0:27.462
83. Nikita Yuzva 2:03.882 0:39.054 0:57.102 0:27.726
84. Nikita Yuzva 2:03.138 0:38.952 0:56.847 0:27.339
85. Nikita Yuzva 2:03.636 0:39.072 0:56.829 0:27.735
86. Nikita Yuzva 2:04.515 0:39.195 0:57.714 0:27.606
87. Nikita Yuzva 2:06.279 0:39.228 0:57.435 0:29.616
88. Nikita Yuzva 2:05.385 0:38.931 0:57.381 0:29.073
89. Nikita Yuzva 2:07.914 0:39.414 0:57.993 0:30.507
90. Gediminas Jurgutis 3:06.939 1:38.895 1:00.159 0:27.885
91. Gediminas Jurgutis 2:05.796 0:39.798 0:58.077 0:27.921
92. Gediminas Jurgutis 2:07.917 0:39.975 1:00.045 0:27.897
93. Gediminas Jurgutis 2:06.417 0:40.200 0:58.422 0:27.795
94. Gediminas Jurgutis 2:05.817 0:39.852 0:58.089 0:27.876
95. Gediminas Jurgutis 2:05.898 0:39.591 0:58.182 0:28.125
96. Gediminas Jurgutis 2:06.213 0:39.951 0:58.242 0:28.020
97. Gediminas Jurgutis 2:05.964 0:39.822 0:58.170 0:27.972
98. Gediminas Jurgutis 2:09.396 0:40.197 0:58.836 0:30.363
99. Gediminas Jurgutis 2:06.378 0:40.437 0:58.062 0:27.879
100. Gediminas Jurgutis 2:10.392 0:39.846 0:58.524 0:32.022
101. Gediminas Jurgutis 2:06.225 0:39.840 0:58.518 0:27.867
102. Gediminas Jurgutis 2:05.952 0:39.462 0:58.611 0:27.879
103. Gediminas Jurgutis 2:06.609 0:40.419 0:58.038 0:28.152
104. Gediminas Jurgutis 2:05.646 0:39.486 0:58.116 0:28.044
105. Gediminas Jurgutis 2:04.944 0:39.591 0:57.669 0:27.684
106. Gediminas Jurgutis 2:06.279 0:39.732 0:58.077 0:28.470
107. Gediminas Jurgutis 2:06.609 0:40.473 0:58.026 0:28.110
108. Gediminas Jurgutis 2:07.272 0:39.804 0:59.091 0:28.377
109. Gediminas Jurgutis 2:08.253 0:40.716 0:59.673 0:27.864
110. Gediminas Jurgutis 2:08.178 0:40.176 0:58.128 0:29.874
111. Gediminas Jurgutis 3:25.197 1:59.337 0:58.200 0:27.660
112. Gediminas Jurgutis 2:24.360 0:39.669 0:58.194 0:46.497
113. Gediminas Jurgutis 2:05.232 0:39.999 0:57.468 0:27.765
114. Gediminas Jurgutis 2:05.214 0:40.158 0:57.570 0:27.486
115. Gediminas Jurgutis 2:05.091 0:39.699 0:57.609 0:27.783
116. Gediminas Jurgutis 2:08.265 0:39.771 1:00.825 0:27.669
117. Gediminas Jurgutis 2:09.456 0:40.086 0:59.619 0:29.751
118. Gediminas Jurgutis 2:04.908 0:39.714 0:57.552 0:27.642
119. Gediminas Jurgutis 2:06.378 0:40.014 0:58.479 0:27.885
120. Gediminas Jurgutis 2:05.676 0:40.098 0:57.744 0:27.834
121. Gediminas Jurgutis 2:05.544 0:39.558 0:58.299 0:27.687
122. Gediminas Jurgutis 2:19.809 0:39.750 1:12.258 0:27.801
123. Gediminas Jurgutis 2:05.817 0:39.585 0:58.677 0:27.555
124. Gediminas Jurgutis 2:06.402 0:39.480 0:59.133 0:27.789
125. Gediminas Jurgutis 2:06.339 0:39.753 0:58.473 0:28.113
126. Gediminas Jurgutis 2:05.583 0:39.558 0:58.275 0:27.750
127. Gediminas Jurgutis 2:05.832 0:39.690 0:58.185 0:27.957
128. Gediminas Jurgutis 2:11.559 0:39.693 1:03.354 0:28.512
129. Gediminas Jurgutis 2:24.975 0:40.449 1:09.312 0:35.214
130. Nikita Yuzva 3:44.778 2:17.478 0:59.181 0:28.119
131. Nikita Yuzva 2:06.792 0:40.068 0:58.875 0:27.849
132. Nikita Yuzva 2:05.352 0:39.636 0:57.801 0:27.915
133. Nikita Yuzva 2:05.877 0:39.945 0:58.131 0:27.801
134. Nikita Yuzva 2:10.701 0:39.591 1:00.237 0:30.873
135. Nikita Yuzva 2:06.240 0:39.978 0:58.392 0:27.870
136. Nikita Yuzva 2:06.837 0:39.780 0:58.854 0:28.203
137. Nikita Yuzva 2:08.682 0:40.107 0:58.335 0:30.240
138. Nikita Yuzva 3:25.764 1:59.001 0:58.998 0:27.765
139. Nikita Yuzva 2:04.656 0:39.552 0:57.492 0:27.612
140. Nikita Yuzva 2:05.244 0:39.690 0:57.855 0:27.699
141. Nikita Yuzva 2:04.569 0:39.438 0:57.576 0:27.555
142. Nikita Yuzva 2:05.247 0:39.879 0:57.660 0:27.708
143. Nikita Yuzva 2:05.544 0:39.903 0:57.837 0:27.804
144. Nikita Yuzva 2:04.950 0:39.426 0:57.741 0:27.783
145. Nikita Yuzva 2:04.749 0:39.390 0:57.723 0:27.636
146. Nikita Yuzva 2:05.091 0:39.990 0:57.390 0:27.711
147. Nikita Yuzva 2:04.707 0:39.369 0:57.471 0:27.867
148. Nikita Yuzva 2:05.427 0:39.789 0:57.723 0:27.915
149. Nikita Yuzva 2:05.868 0:39.495 0:58.011 0:28.362
150. Nikita Yuzva 2:05.757 0:40.017 0:57.939 0:27.801
151. Nikita Yuzva 2:04.638 0:39.177 0:57.387 0:28.074
152. Nikita Yuzva 2:04.356 0:39.135 0:57.408 0:27.813
153. Nikita Yuzva 2:04.881 0:39.342 0:57.792 0:27.747
154. Nikita Yuzva 2:04.674 0:39.024 0:57.846 0:27.804
155. Nikita Yuzva 2:04.701 0:38.958 0:57.402 0:28.341
156. Nikita Yuzva 2:04.323 0:38.916 0:57.714 0:27.693
157. Nikita Yuzva 2:04.080 0:39.015 0:57.504 0:27.561
158. Nikita Yuzva 2:04.299 0:39.114 0:57.381 0:27.804
159. Nikita Yuzva 2:04.107 0:39.237 0:57.243 0:27.627
160. Nikita Yuzva 2:03.507 0:39.003 0:57.108 0:27.396
161. Nikita Yuzva 2:03.951 0:39.279 0:57.051 0:27.621
162. Nikita Yuzva 2:05.418 0:39.105 0:57.174 0:29.139
163. Nikita Yuzva 2:04.224 0:39.270 0:57.357 0:27.597
164. Nikita Yuzva 2:04.200 0:39.165 0:57.429 0:27.606
165. Nikita Yuzva 2:04.575 0:39.150 0:57.624 0:27.801
166. Nikita Yuzva 2:04.293 0:39.231 0:57.342 0:27.720
167. Nikita Yuzva 2:04.377 0:39.588 0:57.153 0:27.636
14 Maksim Morozov / Stanislav Repakov / Dmitry Gorodetsky / Bentley Continental GT3 gt3 +7 laps 2:03.090 166
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Gorodetsky 13:19.200 11:49.425 1:01.494 0:28.281
2. Dmitry Gorodetsky 2:08.784 0:43.308 0:57.855 0:27.621
3. Dmitry Gorodetsky 2:05.202 0:39.183 0:58.095 0:27.924
4. Dmitry Gorodetsky 2:06.852 0:39.234 0:59.724 0:27.894
5. Dmitry Gorodetsky 2:05.403 0:39.606 0:57.990 0:27.807
6. Dmitry Gorodetsky 2:05.247 0:38.970 0:57.387 0:28.890
7. Dmitry Gorodetsky 2:04.371 0:39.393 0:57.222 0:27.756
8. Dmitry Gorodetsky 2:04.353 0:39.399 0:57.381 0:27.573
9. Dmitry Gorodetsky 2:05.946 0:40.311 0:57.723 0:27.912
10. Dmitry Gorodetsky 2:03.759 0:39.138 0:57.048 0:27.573
11. Dmitry Gorodetsky 2:05.784 0:39.345 0:57.750 0:28.689
12. Dmitry Gorodetsky 2:05.670 0:39.867 0:57.837 0:27.966
13. Dmitry Gorodetsky 2:04.503 0:39.423 0:57.279 0:27.801
14. Dmitry Gorodetsky 2:05.196 0:39.381 0:57.198 0:28.617
15. Dmitry Gorodetsky 2:04.722 0:39.666 0:57.291 0:27.765
16. Dmitry Gorodetsky 2:03.693 0:39.210 0:56.955 0:27.528
17. Dmitry Gorodetsky 2:04.953 0:39.660 0:57.684 0:27.609
18. Dmitry Gorodetsky 2:06.048 0:39.255 0:57.843 0:28.950
19. Dmitry Gorodetsky 2:15.066 0:39.480 1:05.097 0:30.489
20. Dmitry Gorodetsky 2:16.176 0:42.084 1:01.929 0:32.163
21. Stanislav Repakov 3:50.160 2:24.738 0:57.249 0:28.173
22. Stanislav Repakov 2:03.090 0:39.288 0:56.406 0:27.396
23. Stanislav Repakov 2:04.302 0:39.003 0:57.924 0:27.375
24. Stanislav Repakov 2:05.277 0:39.111 0:58.077 0:28.089
25. Stanislav Repakov 2:04.737 0:39.297 0:57.648 0:27.792
26. Stanislav Repakov 2:03.696 0:39.060 0:56.838 0:27.798
27. Stanislav Repakov 2:03.594 0:39.348 0:56.652 0:27.594
28. Stanislav Repakov 2:22.548 0:57.831 0:57.156 0:27.561
29. Stanislav Repakov 2:03.522 0:39.180 0:56.937 0:27.405
30. Stanislav Repakov 2:03.498 0:38.931 0:56.601 0:27.966
31. Stanislav Repakov 2:03.837 0:39.099 0:57.234 0:27.504
32. Stanislav Repakov 2:05.229 0:38.910 0:58.803 0:27.516
33. Stanislav Repakov 2:04.608 0:39.120 0:57.480 0:28.008
34. Stanislav Repakov 2:04.773 0:39.036 0:57.993 0:27.744
35. Stanislav Repakov 2:04.464 0:39.471 0:56.817 0:28.176
36. Stanislav Repakov 2:04.227 0:39.801 0:56.769 0:27.657
37. Stanislav Repakov 2:03.141 0:38.916 0:56.721 0:27.504
38. Stanislav Repakov 2:03.456 0:39.240 0:56.685 0:27.531
39. Stanislav Repakov 2:03.369 0:38.985 0:56.577 0:27.807
40. Stanislav Repakov 2:03.558 0:39.099 0:56.850 0:27.609
41. Stanislav Repakov 2:04.233 0:38.925 0:57.651 0:27.657
42. Stanislav Repakov 2:05.232 0:39.204 0:57.951 0:28.077
43. Stanislav Repakov 2:04.152 0:39.066 0:56.976 0:28.110
44. Stanislav Repakov 2:04.092 0:39.303 0:57.249 0:27.540
45. Stanislav Repakov 2:03.717 0:39.069 0:57.075 0:27.573
46. Stanislav Repakov 2:05.952 0:39.066 0:59.304 0:27.582
47. Stanislav Repakov 2:03.216 0:39.195 0:56.583 0:27.438
48. Stanislav Repakov 2:03.879 0:38.805 0:56.916 0:28.158
49. Stanislav Repakov 2:13.701 0:44.124 0:58.641 0:30.936
50. Stanislav Repakov 2:04.146 0:39.315 0:57.210 0:27.621
51. Stanislav Repakov 2:03.207 0:39.033 0:56.670 0:27.504
52. Stanislav Repakov 2:08.544 0:41.253 0:59.802 0:27.489
53. Stanislav Repakov 2:05.796 0:39.000 0:56.877 0:29.919
54. Maksim Morozov 3:04.587 1:38.391 0:58.101 0:28.095
55. Maksim Morozov 2:04.647 0:39.291 0:57.576 0:27.780
56. Maksim Morozov 2:05.859 0:39.036 0:58.920 0:27.903
57. Maksim Morozov 2:04.674 0:38.973 0:58.002 0:27.699
58. Maksim Morozov 2:08.100 0:39.081 1:00.816 0:28.203
59. Maksim Morozov 2:03.771 0:39.093 0:57.078 0:27.600
60. Maksim Morozov 2:03.783 0:39.009 0:57.027 0:27.747
61. Maksim Morozov 2:05.223 0:39.393 0:58.095 0:27.735
62. Maksim Morozov 2:05.169 0:39.054 0:57.846 0:28.269
63. Maksim Morozov 2:04.599 0:39.225 0:57.336 0:28.038
64. Maksim Morozov 2:05.253 0:39.258 0:58.041 0:27.954
65. Maksim Morozov 2:05.157 0:39.147 0:57.900 0:28.110
66. Maksim Morozov 2:04.236 0:38.964 0:57.156 0:28.116
67. Maksim Morozov 2:04.611 0:39.744 0:57.078 0:27.789
68. Maksim Morozov 2:03.777 0:39.177 0:56.880 0:27.720
69. Maksim Morozov 2:03.873 0:38.880 0:57.252 0:27.741
70. Maksim Morozov 2:04.194 0:39.264 0:57.045 0:27.885
71. Maksim Morozov 2:05.535 0:39.033 0:58.218 0:28.284
72. Maksim Morozov 2:03.444 0:38.844 0:57.009 0:27.591
73. Maksim Morozov 2:05.394 0:38.964 0:58.131 0:28.299
74. Maksim Morozov 2:03.846 0:38.994 0:57.108 0:27.744
75. Maksim Morozov 2:03.933 0:39.414 0:56.748 0:27.771
76. Maksim Morozov 2:04.485 0:39.258 0:57.219 0:28.008
77. Maksim Morozov 2:03.537 0:39.015 0:56.847 0:27.675
78. Maksim Morozov 2:03.624 0:38.859 0:56.925 0:27.840
79. Maksim Morozov 2:03.723 0:39.111 0:56.988 0:27.624
80. Maksim Morozov 2:05.316 0:39.738 0:57.771 0:27.807
81. Maksim Morozov 2:03.459 0:38.886 0:56.709 0:27.864
82. Maksim Morozov 2:04.998 0:38.955 0:58.284 0:27.759
83. Maksim Morozov 2:03.507 0:38.913 0:56.760 0:27.834
84. Maksim Morozov 2:04.173 0:38.958 0:57.516 0:27.699
85. Maksim Morozov 2:03.672 0:39.129 0:56.760 0:27.783
86. Maksim Morozov 2:08.115 0:39.057 0:57.906 0:31.152
87. Dmitry Gorodetsky 4:16.798 2:48.787 0:59.511 0:28.500
88. Dmitry Gorodetsky 2:05.847 0:39.687 0:57.963 0:28.197
89. Dmitry Gorodetsky 2:05.844 0:39.441 0:58.068 0:28.335
90. Dmitry Gorodetsky 2:05.163 0:39.363 0:57.945 0:27.855
91. Dmitry Gorodetsky 2:05.850 0:40.071 0:57.615 0:28.164
92. Dmitry Gorodetsky 2:05.337 0:39.627 0:57.564 0:28.146
93. Dmitry Gorodetsky 2:05.310 0:39.381 0:57.762 0:28.167
94. Dmitry Gorodetsky 2:06.654 0:39.582 0:58.881 0:28.191
95. Dmitry Gorodetsky 2:04.683 0:39.369 0:57.486 0:27.828
96. Dmitry Gorodetsky 2:05.061 0:39.642 0:57.432 0:27.987
97. Dmitry Gorodetsky 2:05.232 0:39.540 0:57.459 0:28.233
98. Dmitry Gorodetsky 2:04.788 0:39.468 0:57.540 0:27.780
99. Dmitry Gorodetsky 2:05.271 0:39.357 0:57.843 0:28.071
100. Dmitry Gorodetsky 2:04.614 0:39.273 0:57.312 0:28.029
101. Dmitry Gorodetsky 2:04.743 0:39.369 0:57.567 0:27.807
102. Dmitry Gorodetsky 2:05.439 0:39.834 0:57.579 0:28.026
103. Dmitry Gorodetsky 2:05.181 0:39.456 0:57.417 0:28.308
104. Dmitry Gorodetsky 2:04.824 0:39.258 0:57.846 0:27.720
105. Dmitry Gorodetsky 2:05.127 0:39.864 0:57.489 0:27.774
106. Dmitry Gorodetsky 2:05.043 0:39.645 0:57.585 0:27.813
107. Dmitry Gorodetsky 2:04.413 0:39.375 0:57.144 0:27.894
108. Dmitry Gorodetsky 2:05.616 0:40.341 0:57.498 0:27.777
109. Dmitry Gorodetsky 2:06.207 0:39.645 0:58.326 0:28.236
110. Dmitry Gorodetsky 2:04.311 0:39.357 0:57.207 0:27.747
111. Dmitry Gorodetsky 2:04.701 0:39.501 0:57.432 0:27.768
112. Dmitry Gorodetsky 2:05.040 0:39.576 0:57.534 0:27.930
113. Dmitry Gorodetsky 2:05.124 0:39.702 0:57.495 0:27.927
114. Dmitry Gorodetsky 2:08.946 0:39.975 1:00.693 0:28.278
115. Dmitry Gorodetsky 2:05.589 0:39.975 0:57.543 0:28.071
116. Dmitry Gorodetsky 2:05.721 0:39.612 0:57.792 0:28.317
117. Dmitry Gorodetsky 2:06.120 0:39.768 0:58.218 0:28.134
118. Dmitry Gorodetsky 2:08.424 0:40.575 0:57.681 0:30.168
119. Stanislav Repakov 3:14.967 1:49.302 0:58.035 0:27.630
120. Stanislav Repakov 2:04.662 0:39.669 0:57.063 0:27.930
121. Stanislav Repakov 2:04.185 0:39.480 0:57.090 0:27.615
122. Stanislav Repakov 2:03.417 0:39.216 0:56.694 0:27.507
123. Stanislav Repakov 2:03.627 0:39.198 0:56.754 0:27.675
124. Stanislav Repakov 2:03.765 0:39.429 0:56.907 0:27.429
125. Stanislav Repakov 2:04.731 0:39.174 0:58.065 0:27.492
126. Stanislav Repakov 2:04.320 0:39.522 0:57.165 0:27.633
127. Stanislav Repakov 2:04.851 0:39.270 0:58.053 0:27.528
128. Stanislav Repakov 2:03.555 0:39.204 0:56.841 0:27.510
129. Stanislav Repakov 2:04.158 0:39.252 0:57.048 0:27.858
130. Stanislav Repakov 2:04.350 0:39.867 0:56.544 0:27.939
131. Stanislav Repakov 2:04.428 0:39.225 0:57.456 0:27.747
132. Stanislav Repakov 2:05.736 0:39.849 0:58.122 0:27.765
133. Stanislav Repakov 2:04.791 0:39.435 0:57.786 0:27.570
134. Stanislav Repakov 2:04.440 0:39.198 0:57.177 0:28.065
135. Stanislav Repakov 2:03.684 0:39.405 0:56.793 0:27.486
136. Stanislav Repakov 2:03.456 0:39.180 0:56.685 0:27.591
137. Stanislav Repakov 2:05.754 0:39.189 0:58.230 0:28.335
138. Stanislav Repakov 2:03.303 0:39.423 0:56.493 0:27.387
139. Stanislav Repakov 2:03.861 0:39.087 0:57.276 0:27.498
140. Stanislav Repakov 2:03.195 0:39.252 0:56.391 0:27.552
141. Stanislav Repakov 2:04.023 0:39.204 0:57.183 0:27.636
142. Stanislav Repakov 2:03.444 0:39.090 0:56.724 0:27.630
143. Stanislav Repakov 2:03.495 0:39.405 0:56.526 0:27.564
144. Stanislav Repakov 2:03.897 0:39.258 0:57.198 0:27.441
145. Stanislav Repakov 2:03.660 0:39.594 0:56.658 0:27.408
146. Stanislav Repakov 2:03.456 0:39.261 0:56.619 0:27.576
147. Stanislav Repakov 2:03.111 0:39.051 0:56.352 0:27.708
148. Stanislav Repakov 2:04.284 0:39.036 0:57.666 0:27.582
149. Stanislav Repakov 2:03.591 0:39.108 0:56.646 0:27.837
150. Stanislav Repakov 2:03.339 0:39.069 0:56.628 0:27.642
151. Stanislav Repakov 2:06.168 0:39.030 0:57.798 0:29.340
152. Dmitry Gorodetsky 3:04.032 1:37.632 0:58.344 0:28.056
153. Dmitry Gorodetsky 2:04.239 0:38.958 0:57.087 0:28.194
154. Dmitry Gorodetsky 2:03.723 0:39.189 0:56.724 0:27.810
155. Dmitry Gorodetsky 2:04.317 0:39.033 0:57.147 0:28.137
156. Dmitry Gorodetsky 2:03.582 0:38.991 0:56.877 0:27.714
157. Dmitry Gorodetsky 2:04.389 0:38.964 0:57.522 0:27.903
158. Dmitry Gorodetsky 2:04.539 0:39.138 0:57.009 0:28.392
159. Dmitry Gorodetsky 2:04.737 0:39.654 0:57.360 0:27.723
160. Dmitry Gorodetsky 2:04.842 0:39.309 0:57.375 0:28.158
161. Dmitry Gorodetsky 2:04.902 0:39.180 0:57.612 0:28.110
162. Dmitry Gorodetsky 2:04.902 0:39.423 0:57.279 0:28.200
163. Dmitry Gorodetsky 2:06.078 0:39.186 0:58.650 0:28.242
164. Dmitry Gorodetsky 2:04.698 0:39.426 0:57.393 0:27.879
165. Dmitry Gorodetsky 2:06.636 0:39.618 0:58.239 0:28.779
166. Dmitry Gorodetsky 2:08.484 0:40.152 0:59.184 0:29.148
15 Vladimir Ivanov / Mikhail Bykov / Audi R8 LMS Evo gt3 +7 laps 2:02.439 166
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 2:11.979 0:45.303 0:58.674 0:28.002
2. Mikhail Bykov 2:03.903 0:38.958 0:57.348 0:27.597
3. Mikhail Bykov 2:03.612 0:38.793 0:57.237 0:27.582
4. Mikhail Bykov 2:02.925 0:38.883 0:56.568 0:27.474
5. Mikhail Bykov 2:03.018 0:38.817 0:56.733 0:27.468
6. Mikhail Bykov 2:03.264 0:38.856 0:56.907 0:27.501
7. Mikhail Bykov 2:04.545 0:38.841 0:57.894 0:27.810
8. Mikhail Bykov 2:03.468 0:39.192 0:56.847 0:27.429
9. Mikhail Bykov 2:03.249 0:38.913 0:56.817 0:27.519
10. Mikhail Bykov 2:02.997 0:38.922 0:56.727 0:27.348
11. Mikhail Bykov 2:03.471 0:39.054 0:56.838 0:27.579
12. Mikhail Bykov 2:03.897 0:39.084 0:57.243 0:27.570
13. Mikhail Bykov 2:04.251 0:39.006 0:57.552 0:27.693
14. Mikhail Bykov 2:04.476 0:38.976 0:57.552 0:27.948
15. Mikhail Bykov 2:08.325 0:39.168 0:58.737 0:30.420
16. Vladimir Ivanov 3:30.726 2:04.254 0:58.671 0:27.801
17. Vladimir Ivanov 2:04.995 0:39.363 0:58.122 0:27.510
18. Vladimir Ivanov 2:04.299 0:39.186 0:57.624 0:27.489
19. Vladimir Ivanov 2:03.831 0:39.339 0:57.204 0:27.288
20. Vladimir Ivanov 2:05.196 0:40.011 0:57.738 0:27.447
21. Vladimir Ivanov 2:04.047 0:39.069 0:57.573 0:27.405
22. Vladimir Ivanov 2:03.921 0:39.351 0:57.009 0:27.561
23. Vladimir Ivanov 2:04.272 0:39.216 0:57.579 0:27.477
24. Vladimir Ivanov 2:04.041 0:39.153 0:57.378 0:27.510
25. Vladimir Ivanov 2:04.566 0:39.063 0:57.771 0:27.732
26. Vladimir Ivanov 2:05.733 0:38.829 0:58.890 0:28.014
27. Vladimir Ivanov 2:04.062 0:38.826 0:57.576 0:27.660
28. Vladimir Ivanov 2:05.388 0:40.146 0:57.648 0:27.594
29. Vladimir Ivanov 2:06.057 0:39.060 0:58.773 0:28.224
30. Vladimir Ivanov 2:05.520 0:40.311 0:57.462 0:27.747
31. Vladimir Ivanov 2:04.461 0:39.006 0:57.852 0:27.603
32. Vladimir Ivanov 2:04.404 0:38.955 0:57.840 0:27.609
33. Vladimir Ivanov 2:04.599 0:39.342 0:57.588 0:27.669
34. Vladimir Ivanov 2:04.011 0:38.910 0:57.414 0:27.687
35. Vladimir Ivanov 2:10.125 0:39.027 1:00.714 0:30.384
36. Vladimir Ivanov 3:34.965 2:09.048 0:57.960 0:27.957
37. Vladimir Ivanov 2:03.720 0:39.012 0:57.198 0:27.510
38. Vladimir Ivanov 2:03.993 0:39.012 0:57.681 0:27.300
39. Vladimir Ivanov 2:04.245 0:39.144 0:57.582 0:27.519
40. Vladimir Ivanov 2:04.218 0:39.084 0:57.846 0:27.288
41. Vladimir Ivanov 2:08.982 0:39.471 1:01.860 0:27.651
42. Vladimir Ivanov 2:04.173 0:39.132 0:57.588 0:27.453
43. Vladimir Ivanov 2:05.286 0:39.018 0:57.369 0:28.899
44. Vladimir Ivanov 2:03.480 0:38.973 0:57.195 0:27.312
45. Vladimir Ivanov 2:04.431 0:38.991 0:57.642 0:27.798
46. Vladimir Ivanov 2:06.639 0:39.285 0:58.467 0:28.887
47. Vladimir Ivanov 2:06.786 0:39.702 0:59.463 0:27.621
48. Vladimir Ivanov 2:04.446 0:39.216 0:57.558 0:27.672
49. Vladimir Ivanov 2:04.332 0:39.081 0:57.771 0:27.480
50. Vladimir Ivanov 2:04.059 0:38.940 0:57.522 0:27.597
51. Vladimir Ivanov 2:05.892 0:39.036 0:58.275 0:28.581
52. Vladimir Ivanov 2:06.636 0:40.497 0:57.840 0:28.299
53. Vladimir Ivanov 2:04.692 0:38.985 0:57.954 0:27.753
54. Vladimir Ivanov 2:04.497 0:38.943 0:57.372 0:28.182
55. Vladimir Ivanov 2:04.230 0:38.799 0:57.498 0:27.933
56. Vladimir Ivanov 2:22.320 0:39.843 1:11.463 0:31.014
57. Mikhail Bykov 3:37.653 2:12.942 0:57.015 0:27.696
58. Mikhail Bykov 2:04.005 0:39.744 0:56.874 0:27.387
59. Mikhail Bykov 2:03.165 0:39.366 0:56.397 0:27.402
60. Mikhail Bykov 2:02.439 0:38.670 0:56.307 0:27.462
61. Mikhail Bykov 2:03.405 0:38.832 0:57.138 0:27.435
62. Mikhail Bykov 2:03.681 0:38.943 0:57.000 0:27.738
63. Mikhail Bykov 2:07.362 0:39.402 0:59.895 0:28.065
64. Mikhail Bykov 2:04.464 0:39.336 0:57.669 0:27.459
65. Mikhail Bykov 2:08.661 0:38.826 1:02.247 0:27.588
66. Mikhail Bykov 2:07.155 0:39.279 1:00.330 0:27.546
67. Mikhail Bykov 2:03.471 0:39.090 0:56.826 0:27.555
68. Mikhail Bykov 2:03.345 0:38.865 0:56.778 0:27.702
69. Mikhail Bykov 2:03.441 0:39.069 0:56.823 0:27.549
70. Mikhail Bykov 2:03.498 0:39.003 0:56.985 0:27.510
71. Mikhail Bykov 2:03.699 0:39.120 0:57.042 0:27.537
72. Mikhail Bykov 2:05.445 0:39.099 0:58.731 0:27.615
73. Mikhail Bykov 2:03.318 0:38.886 0:56.724 0:27.708
74. Mikhail Bykov 2:03.228 0:38.946 0:56.667 0:27.615
75. Mikhail Bykov 2:03.654 0:38.892 0:57.177 0:27.585
76. Mikhail Bykov 2:04.029 0:39.288 0:57.243 0:27.498
77. Mikhail Bykov 2:03.324 0:38.910 0:56.820 0:27.594
78. Mikhail Bykov 2:03.627 0:39.042 0:57.213 0:27.372
79. Mikhail Bykov 2:03.177 0:38.949 0:56.862 0:27.366
80. Mikhail Bykov 2:03.909 0:39.078 0:57.495 0:27.336
81. Mikhail Bykov 2:04.470 0:38.892 0:57.534 0:28.044
82. Mikhail Bykov 2:20.037 0:39.318 1:00.942 0:39.777
83. Vladimir Ivanov 4:07.059 2:39.204 0:59.253 0:28.602
84. Vladimir Ivanov 2:05.400 0:40.044 0:57.786 0:27.570
85. Vladimir Ivanov 2:04.152 0:39.030 0:57.666 0:27.456
86. Vladimir Ivanov 2:03.777 0:38.826 0:57.552 0:27.399
87. Vladimir Ivanov 2:04.791 0:39.444 0:57.735 0:27.612
88. Vladimir Ivanov 2:06.606 0:39.213 0:59.790 0:27.603
89. Vladimir Ivanov 2:04.044 0:38.901 0:57.474 0:27.669
90. Vladimir Ivanov 2:05.289 0:39.114 0:58.131 0:28.044
91. Vladimir Ivanov 2:06.828 0:39.303 0:58.071 0:29.454
92. Vladimir Ivanov 2:04.554 0:39.702 0:57.294 0:27.558
93. Vladimir Ivanov 2:05.220 0:39.732 0:57.687 0:27.801
94. Vladimir Ivanov 2:04.719 0:39.039 0:57.819 0:27.861
95. Vladimir Ivanov 2:05.166 0:39.603 0:57.645 0:27.918
96. Vladimir Ivanov 2:04.347 0:38.898 0:57.687 0:27.762
97. Vladimir Ivanov 2:04.500 0:38.940 0:57.129 0:28.431
98. Vladimir Ivanov 2:06.225 0:39.375 0:58.671 0:28.179
99. Vladimir Ivanov 2:05.736 0:38.811 0:59.115 0:27.810
100. Vladimir Ivanov 2:04.200 0:39.129 0:57.165 0:27.906
101. Vladimir Ivanov 2:05.589 0:38.748 0:58.929 0:27.912
102. Vladimir Ivanov 2:06.531 0:39.369 0:59.481 0:27.681
103. Vladimir Ivanov 2:08.190 0:38.865 1:01.452 0:27.873
104. Vladimir Ivanov 2:04.698 0:39.684 0:57.588 0:27.426
105. Vladimir Ivanov 2:05.028 0:39.489 0:57.942 0:27.597
106. Vladimir Ivanov 2:05.202 0:39.156 0:58.353 0:27.693
107. Vladimir Ivanov 2:06.924 0:39.192 0:58.479 0:29.253
108. Mikhail Bykov 3:04.779 1:39.432 0:57.510 0:27.837
109. Mikhail Bykov 2:03.264 0:39.015 0:56.775 0:27.474
110. Mikhail Bykov 2:04.587 0:39.069 0:56.865 0:28.653
111. Mikhail Bykov 2:20.700 0:39.228 1:13.389 0:28.083
112. Mikhail Bykov 2:34.581 0:39.726 1:10.914 0:43.941
113. Vladimir Ivanov 3:56.142 2:29.787 0:57.927 0:28.428
114. Vladimir Ivanov 2:05.331 0:39.714 0:57.963 0:27.654
115. Vladimir Ivanov 2:05.706 0:39.330 0:58.773 0:27.603
116. Vladimir Ivanov 2:04.602 0:39.639 0:57.531 0:27.432
117. Vladimir Ivanov 2:04.383 0:39.255 0:57.324 0:27.804
118. Vladimir Ivanov 2:03.912 0:39.096 0:56.928 0:27.888
119. Vladimir Ivanov 2:05.076 0:39.408 0:57.948 0:27.720
120. Vladimir Ivanov 2:04.572 0:39.189 0:57.864 0:27.519
121. Vladimir Ivanov 2:05.115 0:39.387 0:57.750 0:27.978
122. Vladimir Ivanov 2:04.647 0:39.273 0:57.648 0:27.726
123. Vladimir Ivanov 2:05.157 0:39.069 0:58.206 0:27.882
124. Vladimir Ivanov 2:06.540 0:39.336 0:59.520 0:27.684
125. Vladimir Ivanov 2:08.316 0:40.326 1:00.372 0:27.618
126. Vladimir Ivanov 2:08.673 0:39.222 1:01.635 0:27.816
127. Vladimir Ivanov 2:07.176 0:39.480 0:59.883 0:27.813
128. Vladimir Ivanov 2:05.232 0:39.390 0:57.738 0:28.104
129. Vladimir Ivanov 2:09.981 0:41.406 0:59.223 0:29.352
130. Vladimir Ivanov 2:05.712 0:39.627 0:58.233 0:27.852
131. Vladimir Ivanov 2:06.465 0:39.882 0:58.698 0:27.885
132. Vladimir Ivanov 2:07.515 0:39.453 0:58.527 0:29.535
133. Vladimir Ivanov 2:06.099 0:40.137 0:57.951 0:28.011
134. Vladimir Ivanov 2:05.562 0:39.696 0:58.092 0:27.774
135. Vladimir Ivanov 2:06.417 0:39.717 0:58.143 0:28.557
136. Vladimir Ivanov 2:07.335 0:39.807 0:57.978 0:29.550
137. Mikhail Bykov 3:21.663 1:54.660 0:59.334 0:27.669
138. Mikhail Bykov 2:07.530 0:39.768 0:59.745 0:28.017
139. Mikhail Bykov 2:04.578 0:39.492 0:57.261 0:27.825
140. Mikhail Bykov 2:04.917 0:39.441 0:57.699 0:27.777
141. Mikhail Bykov 2:04.833 0:39.801 0:57.396 0:27.636
142. Mikhail Bykov 2:04.473 0:39.576 0:57.087 0:27.810
143. Mikhail Bykov 2:04.389 0:39.384 0:57.531 0:27.474
144. Mikhail Bykov 2:05.778 0:39.753 0:58.401 0:27.624
145. Mikhail Bykov 2:31.017 0:48.843 1:08.865 0:33.309
146. Mikhail Bykov 5:21.975 3:54.642 0:59.280 0:28.053
147. Mikhail Bykov 2:05.301 0:39.417 0:58.128 0:27.756
148. Mikhail Bykov 2:04.284 0:39.054 0:57.387 0:27.843
149. Mikhail Bykov 2:04.065 0:39.186 0:57.192 0:27.687
150. Mikhail Bykov 2:04.143 0:39.390 0:57.270 0:27.483
151. Mikhail Bykov 2:13.098 0:39.252 1:05.322 0:28.524
152. Mikhail Bykov 2:05.253 0:39.285 0:57.924 0:28.044
153. Mikhail Bykov 2:05.919 0:40.116 0:57.825 0:27.978
154. Mikhail Bykov 2:05.370 0:39.564 0:57.981 0:27.825
155. Mikhail Bykov 2:05.262 0:39.411 0:57.834 0:28.017
156. Mikhail Bykov 2:05.253 0:39.321 0:57.864 0:28.068
157. Mikhail Bykov 2:05.220 0:39.291 0:57.897 0:28.032
158. Mikhail Bykov 2:05.055 0:39.315 0:57.801 0:27.939
159. Mikhail Bykov 2:04.581 0:39.222 0:57.648 0:27.711
160. Mikhail Bykov 2:04.881 0:39.159 0:57.861 0:27.861
161. Mikhail Bykov 2:05.649 0:39.360 0:57.699 0:28.590
162. Mikhail Bykov 2:05.442 0:39.441 0:58.161 0:27.840
163. Mikhail Bykov 2:07.314 0:40.449 0:58.488 0:28.377
164. Mikhail Bykov 2:04.755 0:39.462 0:57.609 0:27.684
165. Mikhail Bykov 2:04.773 0:39.372 0:57.750 0:27.651
166. Mikhail Bykov 2:04.920 0:39.294 0:57.843 0:27.783
16 Sergey Orlov / Semen Bezrukov / Oleg Kalenov / BMW M6 GT3 gt3 +8 laps 2:04.323 165
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Orlov 15:54.645 14:22.749 1:02.481 0:29.415
2. Sergey Orlov 2:08.838 0:42.360 0:58.542 0:27.936
3. Sergey Orlov 2:05.028 0:39.720 0:57.717 0:27.591
4. Sergey Orlov 2:05.211 0:39.246 0:58.233 0:27.732
5. Sergey Orlov 2:05.013 0:39.426 0:57.930 0:27.657
6. Sergey Orlov 2:04.686 0:39.144 0:57.609 0:27.933
7. Sergey Orlov 2:06.252 0:40.344 0:58.179 0:27.729
8. Sergey Orlov 2:04.395 0:39.222 0:57.687 0:27.486
9. Sergey Orlov 2:04.911 0:39.159 0:57.909 0:27.843
10. Sergey Orlov 2:06.159 0:40.167 0:58.197 0:27.795
11. Sergey Orlov 2:06.111 0:39.843 0:58.182 0:28.086
12. Sergey Orlov 2:05.013 0:39.189 0:58.134 0:27.690
13. Sergey Orlov 2:04.323 0:39.006 0:57.681 0:27.636
14. Sergey Orlov 2:12.129 0:39.222 0:57.777 0:35.130
15. Sergey Orlov 2:04.512 0:39.420 0:57.435 0:27.657
16. Sergey Orlov 2:05.361 0:39.534 0:58.017 0:27.810
17. Sergey Orlov 2:04.812 0:39.120 0:58.020 0:27.672
18. Sergey Orlov 2:06.267 0:39.909 0:58.494 0:27.864
19. Sergey Orlov 2:04.857 0:39.573 0:57.441 0:27.843
20. Sergey Orlov 2:05.319 0:39.870 0:57.729 0:27.720
21. Sergey Orlov 2:05.118 0:39.609 0:57.852 0:27.657
22. Sergey Orlov 2:04.836 0:39.219 0:57.918 0:27.699
23. Sergey Orlov 2:05.787 0:39.924 0:57.714 0:28.149
24. Sergey Orlov 2:06.033 0:39.378 0:59.019 0:27.636
25. Sergey Orlov 2:05.313 0:39.207 0:58.155 0:27.951
26. Sergey Orlov 2:06.087 0:39.639 0:58.134 0:28.314
27. Sergey Orlov 2:05.376 0:39.249 0:58.404 0:27.723
28. Sergey Orlov 2:05.487 0:39.261 0:58.113 0:28.113
29. Sergey Orlov 2:06.837 0:39.783 0:59.235 0:27.819
30. Sergey Orlov 2:06.960 0:39.582 0:58.323 0:29.055
31. Semen Bezrukov 3:33.096 2:01.641 1:02.661 0:28.794
32. Semen Bezrukov 2:09.201 0:39.690 1:01.485 0:28.026
33. Semen Bezrukov 2:06.381 0:39.729 0:58.371 0:28.281
34. Semen Bezrukov 2:07.692 0:39.462 1:00.273 0:27.957
35. Semen Bezrukov 2:05.739 0:39.396 0:58.263 0:28.080
36.