Bathurst Prologue - 19.2.2021

# name car class gap best lap laps
1 Igor Ornst / Maksim Protasov / Audi R8 LMS Evo gt3 2:01.560 2:01.560 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Ornst 3:31.810 2:06.535 0:57.942 0:27.333
2. Igor Ornst 2:01.758 0:38.562 0:56.061 0:27.135
3. Igor Ornst 2:04.707 0:38.496 0:56.496 0:29.715
4. Igor Ornst 2:30.609 1:05.766 0:57.522 0:27.321
5. Igor Ornst 2:01.854 0:38.454 0:56.214 0:27.186
6. Igor Ornst 2:01.560 0:38.400 0:55.884 0:27.276
2 Sergey Elyakin / George Sazonov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.189 2:01.749 3
# name lap time s1 s2 s3
1. George Sazonov 5:08.866 3:39.790 0:59.598 0:29.478
2. George Sazonov 2:02.415 0:38.817 0:56.301 0:27.297
3. George Sazonov 2:01.749 0:38.697 0:55.947 0:27.105
3 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.579 2:02.139 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexandr Yarin 2:49.732 1:15.346 1:02.847 0:31.539
2. Alexandr Yarin 3:04.086 1:29.301 1:00.189 0:34.596
3. Leonid Makovkin 6:03.732 4:39.873 0:56.808 0:27.051
4. Leonid Makovkin 2:02.139 0:38.685 0:56.484 0:26.970
4 Vladimir Ivanov / Mikhail Bykov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:00.753 2:02.313 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 2:51.556 1:20.452 0:57.711 0:33.393
2. Mikhail Bykov 2:05.010 0:38.733 0:56.727 0:29.550
3. Mikhail Bykov 2:02.841 0:38.757 0:56.553 0:27.531
4. Mikhail Bykov 4:18.912 2:48.924 0:57.519 0:32.469
5. Mikhail Bykov 2:02.313 0:38.685 0:56.268 0:27.360
5 Danila Cherepenin / Vlad Aziamov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:00.963 2:02.523 2
# name lap time s1 s2 s3
1. Danila Cherepenin 2:56.389 1:32.038 0:56.922 0:27.429
2. Danila Cherepenin 2:02.523 0:38.571 0:56.526 0:27.426
6 Evgeniy Zayarniy / Konstantin Berezhnoy / Dmitry Muhin / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:01.293 2:02.853 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 2:56.710 1:29.302 0:59.625 0:27.783
2. Evgeniy Zayarniy 2:05.295 0:38.850 0:58.935 0:27.510
3. Evgeniy Zayarniy 2:02.853 0:38.829 0:56.535 0:27.489
7 Pavel Popinako / Alexander Fedotkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.437 2:02.997 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotkin 3:07.021 1:41.854 0:57.618 0:27.549
2. Alexander Fedotkin 2:03.492 0:39.003 0:57.096 0:27.393
3. Alexander Fedotkin 4:20.709 2:55.332 0:57.744 0:27.633
4. Alexander Fedotkin 2:03.117 0:38.760 0:56.877 0:27.480
5. Alexander Fedotkin 2:03.558 0:39.012 0:57.237 0:27.309
6. Alexander Fedotkin 2:02.997 0:39.003 0:56.814 0:27.180
8 Vasily Pudyakov / Andrey Shumarin / Ilya Glushchenko / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:01.620 2:03.180 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shumarin 3:28.615 2:03.283 0:57.756 0:27.576
2. Andrey Shumarin 2:05.322 0:39.228 0:58.524 0:27.570
3. Andrey Shumarin 2:04.752 0:39.090 0:58.074 0:27.588
4. Andrey Shumarin 2:03.399 0:38.802 0:57.342 0:27.255
5. Andrey Shumarin 2:03.405 0:38.700 0:57.129 0:27.576
6. Andrey Shumarin 2:03.180 0:38.838 0:56.883 0:27.459
9 Aleksandr Rumiantsev / Andrey Nasedkin / Aleksey Verhovtsev / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.971 2:03.531 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Verhovtsev 3:57.796 2:30.121 0:59.355 0:28.320
2. Aleksey Verhovtsev 2:04.023 0:39.105 0:57.216 0:27.702
3. Aleksey Verhovtsev 2:03.531 0:38.880 0:56.916 0:27.735
4. Aleksey Verhovtsev 4:35.298 3:07.509 0:59.703 0:28.086
5. Aleksey Verhovtsev 2:04.326 0:39.135 0:57.387 0:27.804
6. Aleksey Verhovtsev 2:03.660 0:39.066 0:56.895 0:27.699
10 Alexey Kazymov / Roman Krasovskyi / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.292 2:03.852 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Kazymov 3:16.714 1:48.223 1:00.534 0:27.957
2. Roman Krasovskyi 6:40.251 5:06.021 1:06.201 0:28.029
3. Roman Krasovskyi 2:06.699 0:38.880 1:00.495 0:27.324
4. Roman Krasovskyi 2:03.852 0:38.790 0:57.480 0:27.582
11 Evgeny Afanasyev / Pavel Fridland / Denis Gribov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:02.406 2:03.966 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 8:14.353 6:46.453 1:00.147 0:27.753
2. Pavel Fridland 2:03.966 0:39.372 0:57.255 0:27.339
3. Pavel Fridland 3:56.070 2:31.536 0:57.264 0:27.270
4. Pavel Fridland 2:06.747 0:38.784 0:57.084 0:30.879
12 Konstantin Volkov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.487 2:04.047 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitry Polyakov 4:53.599 3:22.705 1:02.400 0:28.494
2. Konstantin Volkov 5:08.604 3:37.353 1:00.483 0:30.768
3. Konstantin Volkov 2:04.095 0:39.321 0:57.282 0:27.492
4. Konstantin Volkov 2:04.047 0:38.751 0:57.381 0:27.915
13 Alexey Derjavin / Maxim Lunyov / Andrei Rudey / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:02.844 2:04.404 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Derjavin 3:02.743 1:34.774 0:59.817 0:28.152
2. Alexey Derjavin 2:28.758 0:41.109 0:59.691 0:47.958
3. Andrei Rudey 6:17.952 4:12.018 1:35.979 0:29.955
4. Andrei Rudey 2:05.886 0:39.738 0:58.401 0:27.747
5. Andrei Rudey 2:04.404 0:39.216 0:57.420 0:27.768
14 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:03.120 2:04.680 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fedyanin 3:32.203 2:03.598 1:00.291 0:28.314
2. Pavel Fedyanin 2:07.290 0:40.209 0:59.196 0:27.885
3. Pavel Fedyanin 4:11.856 2:42.867 1:01.071 0:27.918
4. Pavel Fedyanin 2:07.122 0:39.645 0:59.013 0:28.464
5. Pavel Fedyanin 2:06.075 0:39.600 0:58.878 0:27.597
6. Pavel Fedyanin 2:04.680 0:39.396 0:57.105 0:28.179
15 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:03.231 2:04.791 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 10:03.574 8:37.120 0:58.770 0:27.684
2. Igor Tchoursinov 2:16.668 0:39.360 1:05.259 0:32.049
3. Igor Tchoursinov 2:05.469 0:39.489 0:58.110 0:27.870
4. Igor Tchoursinov 2:04.791 0:39.219 0:57.759 0:27.813
16 Makar Biziakov / Aleksandr Meshalkin / Mark Markov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:03.828 2:05.388 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Makar Biziakov 8:51.382 7:24.025 0:59.601 0:27.756
2. Makar Biziakov 3:26.853 0:38.724 2:17.133 0:30.996
3. Makar Biziakov 2:05.388 0:39.381 0:58.257 0:27.750
17 Timofei Istomin / Dmytro Skok / Bentley Continental GT3 gt3 +00:07.851 2:09.411 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Timofei Istomin 3:05.122 1:35.137 1:01.047 0:28.938
2. Timofei Istomin 2:09.699 0:40.380 1:00.030 0:29.289
3. Timofei Istomin 2:27.111 0:40.113 1:07.653 0:39.345
4. Dmytro Skok 3:25.722 1:57.633 0:59.736 0:28.353
5. Dmytro Skok 2:09.411 0:41.262 0:59.511 0:28.638
18 Aleksandr Baikov / Naz Addati / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:22.087 31:23.647 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 2:36.349 1:05.404 1:00.630 0:30.315
2. Naz Addati 5:36.726 3:58.065 1:04.554 0:34.107
3. Aleksandr Baikov 4:00.471 2:26.724 1:03.321 0:30.426
4. Aleksandr Baikov 3:57.060 2:25.491 1:01.977 0:29.592
19 Danil Karimov / Ivan Gagarinov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +29:22.087 31:23.647 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Danil Karimov 2:52.003 1:22.957 1:00.726 0:28.320
2. Danil Karimov 2:11.346 0:40.113 0:59.265 0:31.968
3. Ivan Gagarinov 3:11.655 1:44.235 0:59.223 0:28.197
4. Ivan Gagarinov 2:20.244 0:39.111 0:57.390 0:43.743
20 Anton Khomenok / Nazar Khrushch / Mercedes AMG GT3 gt3 +29:22.087 31:23.647 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Khomenok 3:31.069 2:00.478 1:01.218 0:29.373
2. Nazar Khrushch 7:25.029 5:59.937 0:57.549 0:27.543
3. Nazar Khrushch 2:04.803 0:38.724 0:56.853 0:29.226
# name car class gap best lap laps
1 Igor Ornst / Maksim Protasov / Audi R8 LMS Evo gt3 2:00.795 2:00.795 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Ornst 6:27.750 5:01.701 0:58.521 0:27.528
2. Igor Ornst 2:01.446 0:38.481 0:55.980 0:26.985
3. Igor Ornst 2:03.384 0:38.322 0:57.915 0:27.147
4. Igor Ornst 2:00.864 0:38.238 0:55.566 0:27.060
5. Igor Ornst 4:22.833 2:55.416 0:58.314 0:29.103
6. Igor Ornst 2:06.027 0:38.274 0:57.621 0:30.132
7. Igor Ornst 2:04.176 0:38.889 0:58.008 0:27.279
8. Igor Ornst 2:00.795 0:38.301 0:55.443 0:27.051
2 Danila Cherepenin / Vlad Aziamov / Bentley Continental GT3 gt3 +00:00.162 2:00.957 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Danila Cherepenin 14:04.392 12:34.857 0:56.757 0:32.778
2. Danila Cherepenin 2:02.580 0:39.012 0:56.316 0:27.252
3. Danila Cherepenin 2:02.250 0:38.691 0:56.076 0:27.483
4. Danila Cherepenin 3:48.420 2:24.438 0:56.688 0:27.294
5. Danila Cherepenin 2:46.302 1:22.578 0:56.277 0:27.447
6. Danila Cherepenin 2:01.323 0:38.565 0:55.620 0:27.138
7. Danila Cherepenin 3:03.612 1:36.021 0:57.141 0:30.450
8. Danila Cherepenin 2:00.957 0:38.355 0:55.476 0:27.126
3 Sergey Elyakin / George Sazonov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.165 2:00.960 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Elyakin 4:00.711 2:34.290 0:58.800 0:27.621
2. Sergey Elyakin 2:01.908 0:38.511 0:56.229 0:27.168
3. Sergey Elyakin 2:01.566 0:38.268 0:55.863 0:27.435
4. Sergey Elyakin 4:00.165 2:36.198 0:56.838 0:27.129
5. Sergey Elyakin 2:01.374 0:38.319 0:55.971 0:27.084
6. Sergey Elyakin 2:00.960 0:38.160 0:55.890 0:26.910
7. Sergey Elyakin 3:06.645 1:36.336 0:59.448 0:30.861
4 Vladimir Ivanov / Mikhail Bykov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:00.285 2:01.080 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 7:44.817 6:02.136 0:57.426 0:45.255
2. Mikhail Bykov 3:53.478 2:22.554 1:02.172 0:28.752
3. Mikhail Bykov 2:02.400 0:38.640 0:56.367 0:27.393
4. Mikhail Bykov 2:02.271 0:38.373 0:55.992 0:27.906
5. Mikhail Bykov 3:08.370 1:40.164 0:57.645 0:30.561
6. Mikhail Bykov 2:01.539 0:38.463 0:56.100 0:26.976
7. Mikhail Bykov 2:01.080 0:38.292 0:55.635 0:27.153
5 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:00.468 2:01.263 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Makovkin 4:57.915 3:34.239 0:56.622 0:27.054
2. Leonid Makovkin 2:02.082 0:38.472 0:56.268 0:27.342
3. Leonid Makovkin 2:42.369 1:14.541 0:56.388 0:31.440
4. Leonid Makovkin 2:01.872 0:38.874 0:56.007 0:26.991
5. Leonid Makovkin 3:30.888 2:07.080 0:56.739 0:27.069
6. Leonid Makovkin 4:10.785 2:43.653 0:56.733 0:30.399
7. Leonid Makovkin 2:01.263 0:38.505 0:55.683 0:27.075
8. Leonid Makovkin 2:01.332 0:38.583 0:55.737 0:27.012
6 Makar Biziakov / Aleksandr Meshalkin / Mark Markov / Audi R8 LMS Evo gt3 +00:00.780 2:01.575 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Makar Biziakov 5:22.008 3:54.714 0:59.364 0:27.930
2. Makar Biziakov 3:45.270 2:20.613 0:57.159 0:27.498
3. Makar Biziakov 4:08.469 2:37.068 1:00.555 0:30.846
4. Makar Biziakov 2:04.941 0:38.541 0:58.677 0:27.723
5. Makar Biziakov 3:22.554 1:57.054 0:57.606 0:27.894
6. Makar Biziakov 2:02.532 0:38.541 0:56.457 0:27.534
7. Makar Biziakov 2:01.575 0:38.445 0:55.779 0:27.351
7 Alexey Kazymov / Roman Krasovskyi / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:00.939 2:01.734 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Roman Krasovskyi 4:45.384 3:17.766 0:59.517 0:28.101
2. Roman Krasovskyi 5:03.777 3:36.588 0:59.691 0:27.498
3. Roman Krasovskyi 2:07.341 0:38.853 0:59.013 0:29.475
4. Roman Krasovskyi 2:04.026 0:38.463 0:58.203 0:27.360
5. Roman Krasovskyi 2:02.748 0:38.580 0:56.793 0:27.375
6. Roman Krasovskyi 3:44.613 2:12.489 1:04.584 0:27.540
7. Roman Krasovskyi 2:02.550 0:38.376 0:56.796 0:27.378
8. Roman Krasovskyi 2:01.734 0:38.424 0:56.139 0:27.171
8 Danil Karimov / Ivan Gagarinov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.023 2:01.818 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Gagarinov 14:20.967 12:51.108 0:58.989 0:30.870
2. Ivan Gagarinov 2:03.792 0:38.961 0:57.297 0:27.534
3. Ivan Gagarinov 4:00.270 2:34.776 0:56.934 0:28.560
4. Ivan Gagarinov 2:03.267 0:39.021 0:56.610 0:27.636
5. Ivan Gagarinov 2:02.376 0:38.442 0:56.430 0:27.504
6. Ivan Gagarinov 2:02.328 0:38.535 0:56.574 0:27.219
7. Ivan Gagarinov 3:40.842 2:15.504 0:58.098 0:27.240
8. Ivan Gagarinov 2:01.818 0:38.241 0:56.202 0:27.375
9 Anton Khomenok / Nazar Khrushch / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:01.119 2:01.914 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Nazar Khrushch 4:12.720 2:43.584 0:59.163 0:29.973
2. Nazar Khrushch 2:02.790 0:38.472 0:56.925 0:27.393
3. Nazar Khrushch 5:17.727 3:42.984 0:57.972 0:36.771
4. Nazar Khrushch 2:01.914 0:38.277 0:56.220 0:27.417
5. Nazar Khrushch 2:02.796 0:38.439 0:56.910 0:27.447
6. Nazar Khrushch 2:04.734 0:38.250 0:58.668 0:27.816
7. Nazar Khrushch 2:05.571 0:38.631 0:57.804 0:29.136
10 Dmitriy Makeev / Andrey Zolotarev / Seregey Golubev / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.134 2:01.929 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Makeev 19:19.558 17:47.962 0:58.662 0:32.934
2. Dmitriy Makeev 2:03.993 0:39.117 0:56.889 0:27.987
3. Dmitriy Makeev 2:02.742 0:38.901 0:56.565 0:27.276
4. Dmitriy Makeev 2:03.582 0:38.847 0:56.907 0:27.828
5. Dmitriy Makeev 2:02.310 0:38.751 0:56.433 0:27.126
6. Dmitriy Makeev 3:26.793 1:51.264 1:00.093 0:35.436
7. Dmitriy Makeev 2:05.454 0:38.565 0:59.799 0:27.090
8. Dmitriy Makeev 2:01.929 0:38.631 0:56.241 0:27.057
11 Evgeny Afanasyev / Pavel Fridland / Denis Gribov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.266 2:02.061 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 4:23.808 2:59.295 0:56.745 0:27.768
2. Pavel Fridland 2:02.328 0:38.670 0:56.541 0:27.117
3. Pavel Fridland 2:02.565 0:38.721 0:56.679 0:27.165
4. Pavel Fridland 2:02.163 0:38.619 0:56.445 0:27.099
5. Pavel Fridland 2:02.898 0:38.394 0:57.573 0:26.931
6. Pavel Fridland 4:27.282 3:02.820 0:57.270 0:27.192
7. Pavel Fridland 2:02.310 0:38.772 0:56.310 0:27.228
8. Pavel Fridland 2:02.061 0:38.535 0:56.445 0:27.081
12 Evgeniy Zayarniy / Konstantin Berezhnoy / Dmitry Muhin / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:01.278 2:02.073 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 12:03.105 10:36.990 0:58.158 0:27.957
2. Evgeniy Zayarniy 2:04.359 0:38.910 0:58.098 0:27.351
3. Evgeniy Zayarniy 2:02.235 0:38.583 0:56.454 0:27.198
4. Evgeniy Zayarniy 2:02.682 0:38.496 0:56.451 0:27.735
5. Evgeniy Zayarniy 5:01.992 3:31.584 1:02.235 0:28.173
6. Evgeniy Zayarniy 3:29.967 1:57.300 0:59.766 0:32.901
7. Evgeniy Zayarniy 2:02.568 0:38.691 0:56.334 0:27.543
8. Evgeniy Zayarniy 2:02.073 0:38.496 0:56.232 0:27.345
13 Pavel Popinako / Alexander Fedotkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.341 2:02.136 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotkin 3:20.847 1:56.415 0:57.105 0:27.327
2. Alexander Fedotkin 2:02.979 0:38.655 0:57.108 0:27.216
3. Alexander Fedotkin 2:02.451 0:38.550 0:56.634 0:27.267
4. Alexander Fedotkin 2:02.136 0:38.421 0:56.283 0:27.432
5. Alexander Fedotkin 2:36.786 1:11.511 0:57.975 0:27.300
6. Alexander Fedotkin 2:02.838 0:38.757 0:56.685 0:27.396
7. Alexander Fedotkin 3:27.582 2:03.639 0:56.850 0:27.093
8. Alexander Fedotkin 2:03.006 0:38.781 0:56.961 0:27.264
14 Alexey Derjavin / Maxim Lunyov / Andrei Rudey / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.476 2:02.271 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 3:26.043 1:59.733 0:58.800 0:27.510
2. Andrei Rudey 2:04.464 0:39.255 0:57.627 0:27.582
3. Andrei Rudey 4:01.335 2:30.369 0:58.221 0:32.745
4. Andrei Rudey 2:04.956 0:39.390 0:57.108 0:28.458
5. Andrei Rudey 2:04.803 0:40.041 0:57.024 0:27.738
6. Andrei Rudey 2:03.957 0:38.916 0:57.855 0:27.186
7. Andrei Rudey 2:03.147 0:38.928 0:56.733 0:27.486
8. Andrei Rudey 2:35.178 1:10.302 0:57.210 0:27.666
9. Andrei Rudey 2:02.271 0:38.841 0:56.262 0:27.168
15 Aleksandr Rumiantsev / Andrey Nasedkin / Aleksey Verhovtsev / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.494 2:02.289 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Verhovtsev 2:37.659 1:08.916 0:57.699 0:31.044
2. Aleksey Verhovtsev 2:02.943 0:38.514 0:56.610 0:27.819
3. Aleksey Verhovtsev 2:02.874 0:38.946 0:56.262 0:27.666
4. Aleksey Verhovtsev 4:02.211 2:32.499 0:58.869 0:30.843
5. Aleksey Verhovtsev 2:03.060 0:38.781 0:56.559 0:27.720
6. Aleksey Verhovtsev 2:02.289 0:38.619 0:56.295 0:27.375
7. Aleksey Verhovtsev 3:20.481 1:48.822 1:00.534 0:31.125
8. Aleksey Verhovtsev 2:07.023 0:38.490 0:58.185 0:30.348
16 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.689 2:02.484 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fedyanin 4:30.999 3:04.659 0:58.155 0:28.185
2. Pavel Fedyanin 2:05.460 0:38.994 0:57.363 0:29.103
3. Pavel Fedyanin 2:02.769 0:38.529 0:56.982 0:27.258
4. Pavel Fedyanin 3:04.179 1:36.504 0:59.991 0:27.684
5. Pavel Fedyanin 2:03.102 0:38.718 0:57.060 0:27.324
6. Pavel Fedyanin 3:50.115 2:20.808 1:01.545 0:27.762
7. Pavel Fedyanin 2:03.075 0:38.445 0:57.294 0:27.336
8. Pavel Fedyanin 2:02.484 0:38.403 0:56.598 0:27.483
17 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.887 2:02.682 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 3:29.649 2:04.239 0:57.687 0:27.723
2. Igor Tchoursinov 2:03.198 0:38.802 0:56.832 0:27.564
3. Igor Tchoursinov 2:02.682 0:38.607 0:56.736 0:27.339
4. Alexander Samoylov 4:03.204 2:14.685 1:18.741 0:29.778
5. Alexander Samoylov 2:04.134 0:39.393 0:56.880 0:27.861
6. Alexander Samoylov 4:10.359 2:42.300 1:00.471 0:27.588
7. Alexander Samoylov 2:21.576 0:38.649 1:15.726 0:27.201
18 Konstantin Volkov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.995 2:02.790 9
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 5:12.684 3:44.469 1:00.090 0:28.125
2. Konstantin Volkov 2:03.237 0:38.874 0:57.048 0:27.315
3. Konstantin Volkov 2:03.282 0:38.583 0:57.486 0:27.213
4. Konstantin Volkov 2:02.946 0:38.568 0:57.111 0:27.267
5. Konstantin Volkov 2:55.689 1:23.586 0:58.074 0:34.029
6. Konstantin Volkov 2:03.150 0:38.619 0:57.018 0:27.513
7. Konstantin Volkov 2:02.874 0:38.436 0:56.886 0:27.552
8. Konstantin Volkov 2:04.077 0:38.802 0:57.765 0:27.510
9. Konstantin Volkov 2:02.790 0:38.346 0:57.009 0:27.435
19 Vasily Pudyakov / Andrey Shumarin / Ilya Glushchenko / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +00:02.052 2:02.847 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shumarin 2:54.942 1:26.850 0:59.157 0:28.935
2. Andrey Shumarin 2:04.164 0:39.774 0:57.147 0:27.243
3. Andrey Shumarin 2:04.608 0:39.024 0:57.315 0:28.269
4. Andrey Shumarin 2:03.423 0:38.811 0:57.306 0:27.306
5. Andrey Shumarin 2:44.019 1:18.573 0:57.867 0:27.579
6. Andrey Shumarin 2:02.847 0:38.928 0:56.664 0:27.255
7. Andrey Shumarin 2:03.861 0:38.799 0:57.411 0:27.651
20 Timofei Istomin / Dmytro Skok / Bentley Continental GT3 gt3 +00:02.421 2:03.216 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 4:08.667 2:40.662 0:59.001 0:29.004
2. Dmytro Skok 2:07.737 0:39.960 0:58.380 0:29.397
3. Dmytro Skok 2:08.511 0:39.798 0:58.986 0:29.727
4. Dmytro Skok 3:19.068 1:52.629 0:58.287 0:28.152
5. Dmytro Skok 3:35.865 2:08.703 0:59.202 0:27.960
6. Dmytro Skok 2:04.659 0:39.231 0:57.561 0:27.867
7. Dmytro Skok 2:03.216 0:39.048 0:56.514 0:27.654
8. Dmytro Skok 2:03.636 0:38.880 0:57.003 0:27.753
21 Aleksandr Baikov / Naz Addati / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:03.951 2:04.746 8
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 3:15.948 1:47.091 0:59.886 0:28.971
2. Aleksandr Baikov 2:06.657 0:39.732 0:58.881 0:28.044
3. Aleksandr Baikov 2:06.087 0:39.651 0:58.668 0:27.768
4. Aleksandr Baikov 2:17.241 0:39.207 1:09.762 0:28.272
5. Aleksandr Baikov 2:12.789 0:39.234 0:59.127 0:34.428
6. Naz Addati 3:37.329 2:02.967 1:06.075 0:28.287
7. Naz Addati 2:06.738 0:39.846 0:58.473 0:28.419
8. Naz Addati 2:04.746 0:39.168 0:58.005 0:27.573
# name car class gap best lap laps
1 Igor Ornst / Maksim Protasov / Audi R8 LMS Evo gt3 01:31:52.832 2:01.416 44
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Ornst 2:08.418 0:44.574 0:56.643 0:27.201
2. Igor Ornst 2:01.569 0:38.610 0:55.872 0:27.087
3. Igor Ornst 2:01.563 0:38.484 0:56.061 0:27.018
4. Igor Ornst 2:01.416 0:38.643 0:55.683 0:27.090
5. Igor Ornst 2:01.761 0:38.454 0:56.073 0:27.234
6. Igor Ornst 2:01.902 0:38.679 0:56.094 0:27.129
7. Igor Ornst 2:01.455 0:38.535 0:55.833 0:27.087
8. Igor Ornst 2:02.589 0:38.502 0:56.520 0:27.567
9. Igor Ornst 2:02.187 0:38.679 0:56.310 0:27.198
10. Igor Ornst 2:01.476 0:38.460 0:55.908 0:27.108
11. Igor Ornst 2:01.716 0:38.493 0:56.025 0:27.198
12. Igor Ornst 2:03.000 0:38.814 0:56.997 0:27.189
13. Igor Ornst 2:02.037 0:38.514 0:56.247 0:27.276
14. Igor Ornst 2:02.265 0:38.733 0:56.316 0:27.216
15. Igor Ornst 2:03.903 0:38.661 0:56.379 0:28.863
16. Maksim Protasov 3:03.471 1:37.656 0:58.332 0:27.483
17. Maksim Protasov 2:02.187 0:38.388 0:56.304 0:27.495
18. Maksim Protasov 2:01.941 0:38.514 0:55.788 0:27.639
19. Maksim Protasov 2:02.463 0:38.937 0:55.824 0:27.702
20. Maksim Protasov 2:02.658 0:38.922 0:56.469 0:27.267
21. Maksim Protasov 2:02.559 0:38.880 0:56.169 0:27.510
22. Maksim Protasov 2:02.556 0:38.640 0:56.733 0:27.183
23. Maksim Protasov 2:02.037 0:38.622 0:56.163 0:27.252
24. Maksim Protasov 2:02.037 0:38.655 0:56.151 0:27.231
25. Maksim Protasov 2:02.202 0:38.661 0:56.202 0:27.339
26. Maksim Protasov 2:03.477 0:38.496 0:57.438 0:27.543
27. Maksim Protasov 2:04.008 0:39.264 0:57.438 0:27.306
28. Maksim Protasov 2:02.718 0:38.577 0:56.733 0:27.408
29. Maksim Protasov 2:03.756 0:38.628 0:57.627 0:27.501
30. Maksim Protasov 2:03.873 0:38.679 0:56.559 0:28.635
31. Igor Ornst 3:02.931 1:39.054 0:56.640 0:27.237
32. Igor Ornst 2:02.622 0:38.550 0:56.739 0:27.333
33. Igor Ornst 2:02.406 0:38.790 0:56.295 0:27.321
34. Igor Ornst 2:02.151 0:38.847 0:56.169 0:27.135
35. Igor Ornst 2:03.291 0:38.475 0:57.573 0:27.243
36. Igor Ornst 2:02.805 0:38.469 0:56.394 0:27.942
37. Igor Ornst 2:02.739 0:38.808 0:56.427 0:27.504
38. Igor Ornst 2:02.598 0:39.006 0:56.493 0:27.099
39. Igor Ornst 2:01.563 0:38.517 0:55.779 0:27.267
40. Igor Ornst 2:02.289 0:38.607 0:56.310 0:27.372
41. Igor Ornst 2:02.211 0:38.601 0:56.214 0:27.396
42. Igor Ornst 2:02.883 0:38.853 0:56.844 0:27.186
43. Igor Ornst 2:05.067 0:38.664 0:58.965 0:27.438
44. Igor Ornst 2:02.622 0:38.691 0:56.328 0:27.603
2 Evgeniy Zayarniy / Konstantin Berezhnoy / Dmitry Muhin / Porsche 991 II GT3 R gt3 +01:19.477 2:02.316 44
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Zayarniy 2:09.780 0:45.165 0:57.198 0:27.417
2. Evgeniy Zayarniy 2:05.121 0:39.927 0:57.558 0:27.636
3. Evgeniy Zayarniy 2:03.504 0:39.408 0:56.655 0:27.441
4. Evgeniy Zayarniy 2:02.316 0:38.550 0:56.268 0:27.498
5. Evgeniy Zayarniy 2:03.447 0:38.670 0:56.679 0:28.098
6. Evgeniy Zayarniy 2:04.683 0:39.213 0:58.107 0:27.363
7. Evgeniy Zayarniy 2:02.799 0:38.760 0:56.703 0:27.336
8. Evgeniy Zayarniy 2:02.556 0:38.709 0:56.538 0:27.309
9. Evgeniy Zayarniy 2:02.721 0:38.877 0:56.517 0:27.327
10. Evgeniy Zayarniy 2:02.730 0:38.757 0:56.649 0:27.324
11. Evgeniy Zayarniy 2:02.916 0:38.769 0:56.808 0:27.339
12. Evgeniy Zayarniy 2:03.231 0:38.667 0:57.180 0:27.384
13. Evgeniy Zayarniy 2:04.917 0:39.138 0:56.778 0:29.001
14. Evgeniy Zayarniy 2:03.000 0:38.907 0:56.625 0:27.468
15. Evgeniy Zayarniy 2:04.308 0:38.772 0:56.847 0:28.689
16. Konstantin Berezhnoy 3:00.732 1:32.808 0:59.940 0:27.984
17. Konstantin Berezhnoy 2:06.000 0:39.198 0:58.770 0:28.032
18. Konstantin Berezhnoy 2:04.830 0:39.225 0:57.336 0:28.269
19. Konstantin Berezhnoy 2:04.926 0:39.057 0:57.864 0:28.005
20. Konstantin Berezhnoy 2:04.749 0:38.718 0:57.744 0:28.287
21. Konstantin Berezhnoy 2:05.199 0:38.730 0:58.539 0:27.930
22. Konstantin Berezhnoy 2:04.731 0:39.198 0:57.579 0:27.954
23. Konstantin Berezhnoy 2:04.410 0:39.255 0:57.492 0:27.663
24. Konstantin Berezhnoy 2:05.649 0:39.495 0:58.233 0:27.921
25. Konstantin Berezhnoy 2:07.278 0:39.441 0:57.678 0:30.159
26. Konstantin Berezhnoy 2:07.044 0:39.204 0:58.458 0:29.382
27. Konstantin Berezhnoy 2:05.205 0:39.381 0:57.546 0:28.278
28. Konstantin Berezhnoy 2:04.803 0:39.252 0:57.321 0:28.230
29. Konstantin Berezhnoy 2:08.412 0:39.336 0:58.911 0:30.165
30. Dmitry Muhin 3:01.902 1:34.755 0:57.627 0:29.520
31. Dmitry Muhin 2:05.166 0:39.288 0:58.224 0:27.654
32. Dmitry Muhin 2:03.768 0:39.252 0:56.991 0:27.525
33. Dmitry Muhin 2:04.479 0:39.030 0:57.738 0:27.711
34. Dmitry Muhin 2:03.666 0:39.111 0:56.955 0:27.600
35. Dmitry Muhin 2:03.420 0:39.045 0:56.829 0:27.546
36. Dmitry Muhin 2:04.056 0:38.847 0:57.648 0:27.561
37. Dmitry Muhin 2:04.098 0:38.958 0:57.615 0:27.525
38. Dmitry Muhin 2:04.224 0:39.375 0:57.171 0:27.678
39. Dmitry Muhin 2:04.167 0:39.105 0:57.354 0:27.708
40. Dmitry Muhin 2:04.389 0:39.411 0:57.429 0:27.549
41. Dmitry Muhin 2:04.182 0:39.012 0:57.537 0:27.633
42. Dmitry Muhin 2:04.542 0:39.039 0:57.441 0:28.062
43. Dmitry Muhin 2:04.383 0:39.018 0:57.810 0:27.555
44. Dmitry Muhin 2:04.170 0:39.171 0:57.309 0:27.690
3 Sergey Elyakin / George Sazonov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:01.305 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Elyakin 2:13.704 0:48.687 0:57.645 0:27.372
2. Sergey Elyakin 2:03.888 0:39.351 0:57.531 0:27.006
3. Sergey Elyakin 2:01.935 0:38.457 0:56.379 0:27.099
4. Sergey Elyakin 2:02.493 0:38.457 0:56.229 0:27.807
5. Sergey Elyakin 2:02.790 0:39.165 0:56.313 0:27.312
6. Sergey Elyakin 2:02.187 0:38.625 0:56.277 0:27.285
7. Sergey Elyakin 2:02.139 0:38.715 0:56.181 0:27.243
8. Sergey Elyakin 2:02.034 0:38.571 0:56.271 0:27.192
9. Sergey Elyakin 2:01.656 0:38.568 0:56.010 0:27.078
10. Sergey Elyakin 2:03.096 0:38.433 0:57.474 0:27.189
11. Sergey Elyakin 2:01.686 0:38.499 0:56.037 0:27.150
12. Sergey Elyakin 2:02.184 0:38.703 0:56.286 0:27.195
13. Sergey Elyakin 2:10.797 0:38.565 0:56.064 0:36.168
14. George Sazonov 3:24.372 1:58.932 0:57.774 0:27.666
15. George Sazonov 2:02.883 0:39.144 0:56.490 0:27.249
16. George Sazonov 2:03.072 0:38.817 0:56.532 0:27.723
17. George Sazonov 2:03.117 0:39.099 0:56.358 0:27.660
18. George Sazonov 2:03.375 0:38.958 0:56.772 0:27.645
19. George Sazonov 2:02.277 0:38.886 0:56.238 0:27.153
20. George Sazonov 2:02.508 0:38.865 0:56.346 0:27.297
21. George Sazonov 2:03.345 0:38.751 0:56.970 0:27.624
22. George Sazonov 2:05.016 0:39.114 0:58.605 0:27.297
23. George Sazonov 2:02.871 0:38.940 0:56.481 0:27.450
24. George Sazonov 2:02.760 0:38.835 0:56.589 0:27.336
25. George Sazonov 2:02.925 0:38.907 0:56.355 0:27.663
26. George Sazonov 2:40.305 0:38.895 1:18.324 0:43.086
27. Sergey Elyakin 3:54.774 2:30.390 0:57.282 0:27.102
28. Sergey Elyakin 2:02.025 0:38.583 0:56.184 0:27.258
29. Sergey Elyakin 2:01.788 0:38.442 0:56.274 0:27.072
30. Sergey Elyakin 2:01.305 0:38.391 0:55.941 0:26.973
31. Sergey Elyakin 2:01.422 0:38.403 0:55.986 0:27.033
32. Sergey Elyakin 2:02.559 0:38.481 0:56.430 0:27.648
33. Sergey Elyakin 2:05.085 0:39.348 0:57.078 0:28.659
34. Sergey Elyakin 2:03.138 0:39.369 0:56.541 0:27.228
35. Sergey Elyakin 2:01.365 0:38.463 0:55.881 0:27.021
36. Sergey Elyakin 2:01.608 0:38.439 0:56.082 0:27.087
37. Sergey Elyakin 2:07.785 0:38.520 1:01.377 0:27.888
38. Sergey Elyakin 2:02.880 0:38.988 0:56.535 0:27.357
39. Sergey Elyakin 2:01.872 0:38.556 0:56.238 0:27.078
40. Sergey Elyakin 2:01.392 0:38.427 0:55.962 0:27.003
41. Sergey Elyakin 2:01.851 0:38.523 0:55.947 0:27.381
42. Sergey Elyakin 2:02.907 0:38.727 0:56.958 0:27.222
43. Sergey Elyakin 2:02.400 0:38.490 0:56.490 0:27.420
4 Azat Shaihin / Pavel Fedyanin / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:02.082 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fedyanin 12:42.015 11:14.607 1:00.051 0:27.357
2. Pavel Fedyanin 2:03.753 0:39.429 0:56.973 0:27.351
3. Pavel Fedyanin 2:05.253 0:39.177 0:58.776 0:27.300
4. Pavel Fedyanin 2:03.156 0:39.072 0:56.835 0:27.249
5. Pavel Fedyanin 2:02.673 0:38.544 0:56.517 0:27.612
6. Pavel Fedyanin 2:04.011 0:39.276 0:57.420 0:27.315
7. Pavel Fedyanin 2:03.345 0:38.655 0:57.282 0:27.408
8. Pavel Fedyanin 2:02.574 0:38.721 0:56.766 0:27.087
9. Pavel Fedyanin 2:03.420 0:38.856 0:57.276 0:27.288
10. Pavel Fedyanin 2:05.319 0:39.681 0:56.958 0:28.680
11. Pavel Fedyanin 2:04.059 0:39.495 0:56.925 0:27.639
12. Pavel Fedyanin 2:07.461 0:39.849 0:57.186 0:30.426
13. Pavel Fedyanin 3:01.677 1:36.717 0:57.672 0:27.288
14. Pavel Fedyanin 2:04.041 0:39.063 0:57.792 0:27.186
15. Pavel Fedyanin 2:03.516 0:39.447 0:56.820 0:27.249
16. Pavel Fedyanin 2:02.949 0:39.015 0:56.736 0:27.198
17. Pavel Fedyanin 2:05.238 0:39.309 0:58.245 0:27.684
18. Pavel Fedyanin 2:03.786 0:39.069 0:57.483 0:27.234
19. Pavel Fedyanin 2:03.792 0:38.898 0:57.417 0:27.477
20. Pavel Fedyanin 2:03.510 0:39.009 0:57.048 0:27.453
21. Pavel Fedyanin 2:03.783 0:38.715 0:57.192 0:27.876
22. Pavel Fedyanin 2:04.440 0:39.873 0:57.159 0:27.408
23. Pavel Fedyanin 2:03.264 0:38.898 0:56.757 0:27.609
24. Pavel Fedyanin 2:19.977 0:54.909 0:57.750 0:27.318
25. Pavel Fedyanin 2:04.287 0:39.228 0:57.819 0:27.240
26. Pavel Fedyanin 2:04.527 0:39.027 0:58.125 0:27.375
27. Pavel Fedyanin 2:03.681 0:39.027 0:57.228 0:27.426
28. Pavel Fedyanin 2:02.661 0:38.664 0:56.811 0:27.186
29. Pavel Fedyanin 2:03.456 0:38.835 0:57.231 0:27.390
30. Pavel Fedyanin 2:07.413 0:38.871 0:57.798 0:30.744
31. Azat Shaihin 3:07.554 1:40.764 0:59.178 0:27.612
32. Azat Shaihin 2:02.886 0:38.814 0:56.601 0:27.471
33. Azat Shaihin 2:02.673 0:38.889 0:56.688 0:27.096
34. Azat Shaihin 2:02.697 0:38.763 0:56.760 0:27.174
35. Azat Shaihin 2:02.541 0:38.784 0:56.373 0:27.384
36. Azat Shaihin 2:02.379 0:38.904 0:56.238 0:27.237
37. Azat Shaihin 2:02.148 0:38.616 0:56.268 0:27.264
38. Azat Shaihin 2:02.892 0:38.721 0:56.853 0:27.318
39. Azat Shaihin 2:02.082 0:38.616 0:56.091 0:27.375
40. Azat Shaihin 2:02.454 0:38.628 0:56.304 0:27.522
41. Azat Shaihin 2:04.236 0:38.763 0:57.666 0:27.807
42. Azat Shaihin 2:04.893 0:38.667 0:57.345 0:28.881
43. Pavel Fedyanin 2:59.601 1:35.019 0:56.979 0:27.603
5 Aleksandr Rumiantsev / Andrey Nasedkin / Aleksey Verhovtsev / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:02.523 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksey Verhovtsev 13:28.248 12:00.222 1:00.468 0:27.558
2. Aleksey Verhovtsev 2:04.560 0:39.246 0:57.402 0:27.912
3. Aleksey Verhovtsev 2:03.972 0:38.652 0:57.903 0:27.417
4. Aleksey Verhovtsev 2:13.413 0:38.847 1:00.324 0:34.242
5. Aleksey Verhovtsev 2:06.018 0:39.648 0:58.824 0:27.546
6. Aleksey Verhovtsev 2:03.141 0:39.012 0:56.829 0:27.300
7. Aleksey Verhovtsev 2:03.192 0:39.348 0:56.520 0:27.324
8. Aleksey Verhovtsev 2:04.821 0:38.811 0:57.597 0:28.413
9. Aleksey Verhovtsev 2:04.098 0:38.739 0:57.867 0:27.492
10. Aleksey Verhovtsev 2:12.489 0:38.634 0:56.829 0:37.026
11. Aleksey Verhovtsev 2:03.027 0:38.931 0:56.670 0:27.426
12. Aleksey Verhovtsev 2:03.108 0:38.739 0:57.033 0:27.336
13. Aleksey Verhovtsev 2:04.635 0:38.676 0:58.287 0:27.672
14. Aleksey Verhovtsev 2:24.423 0:38.811 1:14.514 0:31.098
15. Aleksandr Rumiantsev 3:30.351 2:04.770 0:57.828 0:27.753
16. Aleksandr Rumiantsev 2:03.567 0:39.135 0:56.853 0:27.579
17. Aleksandr Rumiantsev 2:04.308 0:39.213 0:57.708 0:27.387
18. Aleksandr Rumiantsev 2:03.432 0:38.880 0:56.940 0:27.612
19. Aleksandr Rumiantsev 2:03.054 0:38.724 0:56.937 0:27.393
20. Aleksandr Rumiantsev 2:03.069 0:38.649 0:56.928 0:27.492
21. Aleksandr Rumiantsev 2:03.783 0:39.030 0:57.156 0:27.597
22. Aleksandr Rumiantsev 2:03.354 0:38.835 0:56.985 0:27.534
23. Aleksandr Rumiantsev 2:03.771 0:39.588 0:56.661 0:27.522
24. Aleksandr Rumiantsev 2:04.845 0:39.480 0:57.864 0:27.501
25. Aleksandr Rumiantsev 2:02.970 0:38.922 0:56.736 0:27.312
26. Aleksandr Rumiantsev 2:02.730 0:38.736 0:56.643 0:27.351
27. Aleksandr Rumiantsev 2:03.906 0:38.652 0:57.741 0:27.513
28. Aleksandr Rumiantsev 2:09.258 0:41.673 0:59.895 0:27.690
29. Aleksandr Rumiantsev 2:05.580 0:39.183 0:58.881 0:27.516
30. Aleksandr Rumiantsev 2:06.777 0:39.222 0:57.117 0:30.438
31. Andrey Nasedkin 3:03.063 1:37.185 0:58.464 0:27.414
32. Andrey Nasedkin 2:03.789 0:38.757 0:57.555 0:27.477
33. Andrey Nasedkin 2:05.274 0:39.213 0:57.360 0:28.701
34. Andrey Nasedkin 2:04.623 0:40.077 0:56.907 0:27.639
35. Andrey Nasedkin 2:02.523 0:38.754 0:56.610 0:27.159
36. Andrey Nasedkin 2:03.879 0:39.642 0:56.904 0:27.333
37. Andrey Nasedkin 2:06.834 0:39.288 1:00.321 0:27.225
38. Andrey Nasedkin 2:06.294 0:38.730 0:58.128 0:29.436
39. Andrey Nasedkin 2:05.628 0:38.745 0:57.996 0:28.887
40. Andrey Nasedkin 2:04.308 0:38.772 0:57.642 0:27.894
41. Andrey Nasedkin 2:07.029 0:40.473 0:58.908 0:27.648
42. Andrey Nasedkin 2:04.527 0:39.318 0:56.877 0:28.332
43. Andrey Nasedkin 2:03.435 0:39.138 0:56.871 0:27.426
6 Evgeny Afanasyev / Pavel Fridland / Denis Gribov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 2:02.328 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Pavel Fridland 2:10.674 0:45.915 0:57.435 0:27.324
2. Pavel Fridland 2:04.338 0:39.393 0:57.579 0:27.366
3. Pavel Fridland 2:02.328 0:38.769 0:56.409 0:27.150
4. Pavel Fridland 2:02.673 0:38.772 0:56.361 0:27.540
5. Pavel Fridland 2:03.447 0:38.718 0:56.469 0:28.260
6. Pavel Fridland 2:07.146 0:39.321 1:00.495 0:27.330
7. Pavel Fridland 2:02.874 0:39.159 0:56.271 0:27.444
8. Pavel Fridland 2:02.898 0:38.910 0:56.583 0:27.405
9. Pavel Fridland 2:03.735 0:39.477 0:56.577 0:27.681
10. Pavel Fridland 2:03.141 0:39.078 0:56.664 0:27.399
11. Pavel Fridland 2:02.586 0:38.811 0:56.400 0:27.375
12. Pavel Fridland 2:02.529 0:38.814 0:56.451 0:27.264
13. Pavel Fridland 2:04.245 0:38.847 0:57.198 0:28.200
14. Pavel Fridland 2:29.703 0:39.159 1:21.072 0:29.472
15. Evgeny Afanasyev 3:27.582 2:01.023 0:58.785 0:27.774
16. Evgeny Afanasyev 2:05.805 0:39.717 0:58.116 0:27.972
17. Evgeny Afanasyev 2:04.422 0:39.390 0:57.600 0:27.432
18. Evgeny Afanasyev 2:05.049 0:39.246 0:58.224 0:27.579
19. Evgeny Afanasyev 2:05.286 0:39.156 0:58.119 0:28.011
20. Evgeny Afanasyev 2:03.573 0:39.258 0:57.111 0:27.204
21. Evgeny Afanasyev 2:04.365 0:39.054 0:57.804 0:27.507
22. Evgeny Afanasyev 2:04.743 0:39.561 0:57.564 0:27.618
23. Evgeny Afanasyev 2:03.942 0:39.090 0:57.489 0:27.363
24. Evgeny Afanasyev 2:03.795 0:39.039 0:57.333 0:27.423
25. Evgeny Afanasyev 2:04.425 0:38.985 0:58.005 0:27.435
26. Evgeny Afanasyev 2:05.211 0:39.402 0:58.209 0:27.600
27. Evgeny Afanasyev 2:06.837 0:39.210 0:59.706 0:27.921
28. Evgeny Afanasyev 2:06.375 0:39.153 0:57.546 0:29.676
29. Denis Gribov 3:02.730 1:33.771 1:00.678 0:28.281
30. Denis Gribov 2:08.457 0:41.052 0:59.313 0:28.092
31. Denis Gribov 2:04.809 0:39.555 0:57.642 0:27.612
32. Denis Gribov 2:03.966 0:39.240 0:57.177 0:27.549
33. Denis Gribov 2:04.671 0:38.691 0:58.227 0:27.753
34. Denis Gribov 2:04.731 0:38.760 0:58.236 0:27.735
35. Denis Gribov 2:06.240 0:39.534 0:58.554 0:28.152
36. Denis Gribov 2:04.611 0:39.039 0:57.726 0:27.846
37. Denis Gribov 2:15.783 0:39.978 1:06.822 0:28.983
38. Denis Gribov 2:07.866 0:39.711 0:59.811 0:28.344
39. Denis Gribov 2:06.144 0:39.498 0:58.344 0:28.302
40. Denis Gribov 2:04.893 0:39.189 0:57.612 0:28.092
41. Denis Gribov 2:08.421 0:39.732 1:00.315 0:28.374
42. Denis Gribov 2:05.058 0:39.420 0:57.765 0:27.873
43. Denis Gribov 2:06.477 0:39.060 0:59.214 0:28.203
7 Igor Tchoursinov / Alexander Samoylov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +1 laps 2:03.624 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 26:33.585 25:05.631 1:00.396 0:27.558
2. Igor Tchoursinov 2:04.332 0:39.312 0:57.468 0:27.552
3. Igor Tchoursinov 2:04.284 0:39.039 0:57.957 0:27.288
4. Igor Tchoursinov 2:12.207 0:39.462 1:00.528 0:32.217
5. Igor Tchoursinov 2:03.843 0:39.165 0:57.243 0:27.435
6. Igor Tchoursinov 2:04.587 0:39.867 0:57.342 0:27.378
7. Igor Tchoursinov 2:03.660 0:39.045 0:57.066 0:27.549
8. Igor Tchoursinov 2:03.828 0:39.045 0:57.348 0:27.435
9. Igor Tchoursinov 2:04.224 0:39.237 0:57.207 0:27.780
10. Igor Tchoursinov 2:04.047 0:39.201 0:57.369 0:27.477
11. Igor Tchoursinov 2:04.506 0:38.904 0:57.678 0:27.924
12. Igor Tchoursinov 2:15.120 0:39.279 1:08.409 0:27.432
13. Igor Tchoursinov 2:05.640 0:39.381 0:57.150 0:29.109
14. Igor Tchoursinov 2:04.134 0:39.306 0:57.396 0:27.432
15. Igor Tchoursinov 2:03.786 0:39.045 0:57.273 0:27.468
16. Igor Tchoursinov 2:04.497 0:38.979 0:58.044 0:27.474
17. Igor Tchoursinov 2:05.892 0:39.450 0:57.303 0:29.139
18. Alexander Samoylov 3:02.889 1:35.976 0:58.497 0:28.416
19. Alexander Samoylov 2:24.906 0:39.669 0:57.756 0:47.481
20. Alexander Samoylov 2:04.890 0:39.579 0:57.630 0:27.681
21. Alexander Samoylov 2:04.524 0:39.408 0:57.381 0:27.735
22. Alexander Samoylov 2:04.434 0:39.192 0:57.576 0:27.666
23. Alexander Samoylov 2:36.888 1:09.198 0:57.984 0:29.706
24. Igor Tchoursinov 3:08.772 1:40.947 1:00.144 0:27.681
25. Igor Tchoursinov 2:05.373 0:39.378 0:57.696 0:28.299
26. Igor Tchoursinov 2:04.734 0:39.102 0:57.726 0:27.906
27. Igor Tchoursinov 2:04.227 0:39.333 0:57.279 0:27.615
28. Igor Tchoursinov 2:04.230 0:39.072 0:57.624 0:27.534
29. Igor Tchoursinov 2:03.750 0:39.129 0:57.075 0:27.546
30. Igor Tchoursinov 2:04.443 0:39.705 0:57.204 0:27.534
31. Igor Tchoursinov 2:04.191 0:39.012 0:57.687 0:27.492
32. Igor Tchoursinov 2:04.377 0:39.180 0:57.465 0:27.732
33. Igor Tchoursinov 2:03.624 0:39.120 0:56.904 0:27.600
34. Igor Tchoursinov 2:04.125 0:39.111 0:57.477 0:27.537
35. Igor Tchoursinov 2:04.182 0:39.009 0:57.408 0:27.765
36. Igor Tchoursinov 2:03.945 0:38.955 0:57.411 0:27.579
37. Igor Tchoursinov 2:05.256 0:39.384 0:57.912 0:27.960
38. Igor Tchoursinov 2:04.269 0:39.192 0:57.507 0:27.570
39. Igor Tchoursinov 2:03.999 0:39.042 0:57.315 0:27.642
40. Igor Tchoursinov 2:04.245 0:39.222 0:57.408 0:27.615
41. Igor Tchoursinov 2:04.968 0:39.531 0:57.756 0:27.681
42. Igor Tchoursinov 2:05.463 0:39.540 0:58.062 0:27.861
43. Igor Tchoursinov 2:03.936 0:39.228 0:56.997 0:27.711
8 Konstantin Volkov / Dmitry Polyakov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:04.758 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Konstantin Volkov 13:43.521 12:13.182 1:02.499 0:27.840
2. Konstantin Volkov 2:05.742 0:39.597 0:57.924 0:28.221
3. Konstantin Volkov 2:07.146 0:41.877 0:57.432 0:27.837
4. Konstantin Volkov 2:04.806 0:38.856 0:57.642 0:28.308
5. Konstantin Volkov 2:08.436 0:39.780 1:00.510 0:28.146
6. Konstantin Volkov 2:06.054 0:39.159 0:59.052 0:27.843
7. Konstantin Volkov 2:05.088 0:39.588 0:57.744 0:27.756
8. Konstantin Volkov 2:06.105 0:39.483 0:57.690 0:28.932
9. Konstantin Volkov 2:05.091 0:39.687 0:57.585 0:27.819
10. Konstantin Volkov 2:05.592 0:39.126 0:58.437 0:28.029
11. Konstantin Volkov 2:08.169 0:40.290 0:59.529 0:28.350
12. Konstantin Volkov 2:04.989 0:39.447 0:57.777 0:27.765
13. Konstantin Volkov 2:06.093 0:39.741 0:58.590 0:27.762
14. Konstantin Volkov 2:07.530 0:39.714 0:59.706 0:28.110
15. Konstantin Volkov 2:07.308 0:39.810 0:59.520 0:27.978
16. Konstantin Volkov 2:06.681 0:39.777 0:58.944 0:27.960
17. Konstantin Volkov 2:06.312 0:40.236 0:58.251 0:27.825
18. Konstantin Volkov 2:06.678 0:39.978 0:58.770 0:27.930
19. Konstantin Volkov 2:05.388 0:39.912 0:57.729 0:27.747
20. Konstantin Volkov 2:06.414 0:40.689 0:57.708 0:28.017
21. Konstantin Volkov 2:07.467 0:38.988 0:58.089 0:30.390
22. Dmitry Polyakov 3:04.491 1:34.947 1:01.278 0:28.266
23. Dmitry Polyakov 2:07.125 0:39.393 0:59.625 0:28.107
24. Dmitry Polyakov 2:05.973 0:39.558 0:58.482 0:27.933
25. Dmitry Polyakov 2:05.451 0:39.345 0:58.434 0:27.672
26. Dmitry Polyakov 2:05.316 0:39.279 0:58.191 0:27.846
27. Dmitry Polyakov 2:08.457 0:40.578 0:59.985 0:27.894
28. Dmitry Polyakov 2:08.043 0:39.534 1:00.600 0:27.909
29. Dmitry Polyakov 2:05.220 0:39.216 0:58.080 0:27.924
30. Dmitry Polyakov 2:06.588 0:39.678 0:58.959 0:27.951
31. Dmitry Polyakov 2:05.799 0:39.447 0:58.410 0:27.942
32. Dmitry Polyakov 2:04.758 0:39.048 0:57.858 0:27.852
33. Dmitry Polyakov 2:05.739 0:39.063 0:58.179 0:28.497
34. Dmitry Polyakov 2:05.112 0:39.072 0:58.110 0:27.930
35. Dmitry Polyakov 2:05.394 0:39.390 0:58.137 0:27.867
36. Dmitry Polyakov 2:04.977 0:39.471 0:57.807 0:27.699
37. Dmitry Polyakov 2:04.950 0:39.405 0:57.798 0:27.747
38. Dmitry Polyakov 2:04.788 0:39.207 0:57.876 0:27.705
39. Dmitry Polyakov 2:05.133 0:39.555 0:57.789 0:27.789
40. Dmitry Polyakov 2:08.178 0:39.408 0:58.737 0:30.033
41. Dmitry Polyakov 2:10.368 0:39.390 0:58.182 0:32.796
42. Konstantin Volkov 3:22.926 1:55.602 0:59.388 0:27.936
43. Konstantin Volkov 2:05.007 0:39.141 0:58.218 0:27.648
9 Aleksandr Baikov / Naz Addati / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:03.909 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Naz Addati 14:20.724 12:39.699 1:13.464 0:27.561
2. Naz Addati 2:05.187 0:39.129 0:58.242 0:27.816
3. Naz Addati 2:05.445 0:39.588 0:58.281 0:27.576
4. Naz Addati 2:04.059 0:39.072 0:57.462 0:27.525
5. Naz Addati 2:05.781 0:39.042 0:58.593 0:28.146
6. Naz Addati 2:07.008 0:39.516 0:59.712 0:27.780
7. Naz Addati 2:04.329 0:39.228 0:57.483 0:27.618
8. Naz Addati 2:05.604 0:39.258 0:58.554 0:27.792
9. Naz Addati 2:05.640 0:39.678 0:58.251 0:27.711
10. Naz Addati 2:06.582 0:39.216 0:59.565 0:27.801
11. Naz Addati 2:06.060 0:39.219 0:58.890 0:27.951
12. Naz Addati 2:05.721 0:39.528 0:58.413 0:27.780
13. Naz Addati 2:05.415 0:39.492 0:58.206 0:27.717
14. Naz Addati 2:09.117 0:39.540 0:59.583 0:29.994
15. Aleksandr Baikov 3:27.987 1:58.737 1:00.756 0:28.494
16. Aleksandr Baikov 2:06.522 0:39.447 0:58.923 0:28.152
17. Aleksandr Baikov 2:06.210 0:39.603 0:58.653 0:27.954
18. Aleksandr Baikov 2:05.682 0:39.600 0:58.212 0:27.870
19. Aleksandr Baikov 2:06.180 0:39.525 0:58.131 0:28.524
20. Aleksandr Baikov 2:07.830 0:40.545 0:59.331 0:27.954
21. Aleksandr Baikov 2:07.992 0:39.186 1:00.192 0:28.614
22. Aleksandr Baikov 2:06.198 0:40.062 0:58.239 0:27.897
23. Aleksandr Baikov 2:06.450 0:39.447 0:58.785 0:28.218
24. Aleksandr Baikov 2:06.750 0:39.486 0:59.130 0:28.134
25. Aleksandr Baikov 2:06.687 0:39.372 0:58.917 0:28.398
26. Aleksandr Baikov 2:07.596 0:39.504 0:59.595 0:28.497
27. Aleksandr Baikov 2:06.588 0:39.441 0:59.220 0:27.927
28. Aleksandr Baikov 2:05.814 0:39.606 0:58.281 0:27.927
29. Aleksandr Baikov 2:09.966 0:39.828 0:59.691 0:30.447
30. Naz Addati 3:04.248 1:38.655 0:57.795 0:27.798
31. Naz Addati 2:04.281 0:39.129 0:57.345 0:27.807
32. Naz Addati 2:04.161 0:39.333 0:57.363 0:27.465
33. Naz Addati 2:03.909 0:39.015 0:57.672 0:27.222
34. Naz Addati 2:06.414 0:39.075 0:59.715 0:27.624
35. Naz Addati 2:04.614 0:39.537 0:57.522 0:27.555
36. Naz Addati 2:03.990 0:39.147 0:57.450 0:27.393
37. Naz Addati 2:05.154 0:39.357 0:57.984 0:27.813
38. Naz Addati 2:05.190 0:40.401 0:57.249 0:27.540
39. Naz Addati 2:04.902 0:39.660 0:57.423 0:27.819
40. Naz Addati 2:09.114 0:39.132 1:02.370 0:27.612
41. Naz Addati 2:05.439 0:39.819 0:58.014 0:27.606
42. Naz Addati 2:05.208 0:39.114 0:58.242 0:27.852
43. Naz Addati 2:08.109 0:39.207 1:01.068 0:27.834
10 Danila Cherepenin / Vlad Aziamov / Bentley Continental GT3 gt3 +1 laps 2:01.659 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Danila Cherepenin 2:17.184 0:50.814 0:58.359 0:28.011
2. Danila Cherepenin 2:02.589 0:38.817 0:56.574 0:27.198
3. Danila Cherepenin 2:16.083 0:41.265 1:03.105 0:31.713
4. Vlad Aziamov 3:50.640 2:23.865 0:58.317 0:28.458
5. Vlad Aziamov 2:39.210 0:39.504 1:30.726 0:28.980
6. Vlad Aziamov 2:10.971 0:40.254 1:00.084 0:30.633
7. Vlad Aziamov 2:56.697 1:30.171 0:58.191 0:28.335
8. Vlad Aziamov 2:06.537 0:39.141 0:57.771 0:29.625
9. Vlad Aziamov 2:04.320 0:39.066 0:57.279 0:27.975
10. Vlad Aziamov 2:05.910 0:39.699 0:57.588 0:28.623
11. Vlad Aziamov 2:04.695 0:39.459 0:57.402 0:27.834
12. Vlad Aziamov 2:03.474 0:38.958 0:56.808 0:27.708
13. Vlad Aziamov 2:04.407 0:39.129 0:57.459 0:27.819
14. Vlad Aziamov 2:03.858 0:39.279 0:57.150 0:27.429
15. Vlad Aziamov 2:04.506 0:39.153 0:57.621 0:27.732
16. Vlad Aziamov 2:03.780 0:39.078 0:57.054 0:27.648
17. Vlad Aziamov 2:04.425 0:38.964 0:57.741 0:27.720
18. Vlad Aziamov 2:03.855 0:39.180 0:56.988 0:27.687
19. Vlad Aziamov 2:03.720 0:38.961 0:57.153 0:27.606
20. Vlad Aziamov 2:03.834 0:39.066 0:57.162 0:27.606
21. Vlad Aziamov 2:04.074 0:39.045 0:57.225 0:27.804
22. Vlad Aziamov 2:03.837 0:39.087 0:57.147 0:27.603
23. Vlad Aziamov 2:03.612 0:39.009 0:57.048 0:27.555
24. Vlad Aziamov 2:04.401 0:38.997 0:57.705 0:27.699
25. Vlad Aziamov 2:04.995 0:39.261 0:58.089 0:27.645
26. Vlad Aziamov 2:03.891 0:39.261 0:57.171 0:27.459
27. Vlad Aziamov 2:04.773 0:39.309 0:57.921 0:27.543
28. Vlad Aziamov 2:06.555 0:39.093 0:57.282 0:30.180
29. Danila Cherepenin 3:04.797 1:36.843 0:58.932 0:29.022
30. Danila Cherepenin 2:04.080 0:39.453 0:57.075 0:27.552
31. Danila Cherepenin 2:01.710 0:38.418 0:56.124 0:27.168
32. Danila Cherepenin 2:05.202 0:39.441 0:58.032 0:27.729
33. Danila Cherepenin 2:02.109 0:38.661 0:56.103 0:27.345
34. Danila Cherepenin 2:01.659 0:38.532 0:55.959 0:27.168
35. Danila Cherepenin 2:02.775 0:38.571 0:56.718 0:27.486
36. Danila Cherepenin 2:02.634 0:38.730 0:56.340 0:27.564
37. Danila Cherepenin 2:01.752 0:38.568 0:55.863 0:27.321
38. Danila Cherepenin 2:04.092 0:38.586 0:58.011 0:27.495
39. Danila Cherepenin 2:04.074 0:38.940 0:56.751 0:28.383
40. Danila Cherepenin 2:03.660 0:39.228 0:56.868 0:27.564
41. Danila Cherepenin 2:02.907 0:38.880 0:56.595 0:27.432
42. Danila Cherepenin 2:03.969 0:38.718 0:57.105 0:28.146
43. Danila Cherepenin 2:03.861 0:38.988 0:56.949 0:27.924
11 Timofei Istomin / Dmytro Skok / Bentley Continental GT3 gt3 +1 laps 2:03.069 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmytro Skok 13:24.219 11:54.204 1:01.968 0:28.047
2. Dmytro Skok 2:05.586 0:39.960 0:57.780 0:27.846
3. Dmytro Skok 2:06.315 0:40.860 0:57.732 0:27.723
4. Dmytro Skok 2:04.119 0:38.748 0:57.000 0:28.371
5. Dmytro Skok 2:05.271 0:39.729 0:58.233 0:27.309
6. Dmytro Skok 2:04.635 0:39.438 0:57.819 0:27.378
7. Dmytro Skok 2:03.069 0:38.910 0:56.694 0:27.465
8. Dmytro Skok 2:05.199 0:39.231 0:57.849 0:28.119
9. Dmytro Skok 2:03.675 0:39.084 0:56.814 0:27.777
10. Dmytro Skok 2:09.060 0:39.279 0:56.997 0:32.784
11. Dmytro Skok 2:04.671 0:39.504 0:57.414 0:27.753
12. Dmytro Skok 2:04.419 0:39.315 0:57.492 0:27.612
13. Dmytro Skok 2:10.212 0:39.495 1:00.111 0:30.606
14. Dmytro Skok 2:04.605 0:39.108 0:57.882 0:27.615
15. Dmytro Skok 2:04.848 0:39.444 0:57.579 0:27.825
16. Dmytro Skok 2:06.261 0:40.074 0:58.392 0:27.795
17. Dmytro Skok 2:09.336 0:39.447 0:57.480 0:32.409
18. Timofei Istomin 3:18.630 1:48.123 1:00.300 0:30.207
19. Timofei Istomin 2:08.112 0:40.437 0:58.668 0:29.007
20. Timofei Istomin 2:06.513 0:39.780 0:58.806 0:27.927
21. Timofei Istomin 2:05.529 0:39.729 0:57.951 0:27.849
22. Timofei Istomin 2:07.053 0:39.966 0:58.902 0:28.185
23. Timofei Istomin 2:07.743 0:40.047 0:58.512 0:29.184
24. Timofei Istomin 2:07.890 0:39.657 1:00.417 0:27.816
25. Timofei Istomin 2:08.232 0:39.819 0:59.304 0:29.109
26. Timofei Istomin 2:15.132 0:47.538 0:59.208 0:28.386
27. Timofei Istomin 2:07.743 0:40.635 0:59.103 0:28.005
28. Timofei Istomin 2:06.531 0:40.161 0:58.356 0:28.014
29. Timofei Istomin 2:07.623 0:40.074 0:59.340 0:28.209
30. Timofei Istomin 2:08.955 0:40.050 1:00.105 0:28.800
31. Timofei Istomin 2:07.530 0:40.584 0:58.560 0:28.386
32. Timofei Istomin 2:08.670 0:41.544 0:58.428 0:28.698
33. Timofei Istomin 2:08.946 0:41.034 0:59.652 0:28.260
34. Timofei Istomin 2:08.196 0:39.771 0:59.748 0:28.677
35. Timofei Istomin 2:09.798 0:40.245 0:59.685 0:29.868
36. Timofei Istomin 2:07.449 0:40.755 0:58.557 0:28.137
37. Timofei Istomin 2:10.104 0:40.239 1:01.116 0:28.749
38. Timofei Istomin 2:10.839 0:40.200 0:59.619 0:31.020
39. Dmytro Skok 3:06.714 1:39.927 0:58.671 0:28.116
40. Dmytro Skok 2:07.116 0:39.813 0:58.938 0:28.365
41. Dmytro Skok 2:07.572 0:40.989 0:58.371 0:28.212
42. Dmytro Skok 2:06.372 0:39.834 0:58.329 0:28.209
43. Dmytro Skok 2:09.579 0:40.782 0:59.973 0:28.824
12 Danil Karimov / Ivan Gagarinov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:02.631 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Gagarinov 2:12.738 0:47.508 0:57.987 0:27.243
2. Ivan Gagarinov 2:04.161 0:39.174 0:57.699 0:27.288
3. Ivan Gagarinov 2:04.536 0:39.276 0:57.984 0:27.276
4. Ivan Gagarinov 2:02.910 0:38.910 0:56.559 0:27.441
5. Ivan Gagarinov 2:02.904 0:38.856 0:56.550 0:27.498
6. Ivan Gagarinov 2:05.268 0:39.612 0:58.266 0:27.390
7. Ivan Gagarinov 2:05.133 0:38.925 0:57.561 0:28.647
8. Ivan Gagarinov 2:02.631 0:39.048 0:56.457 0:27.126
9. Ivan Gagarinov 2:03.471 0:38.715 0:57.045 0:27.711
10. Ivan Gagarinov 2:05.712 0:39.012 0:57.339 0:29.361
11. Ivan Gagarinov 2:04.662 0:38.850 0:56.937 0:28.875
12. Ivan Gagarinov 2:04.479 0:39.888 0:57.159 0:27.432
13. Ivan Gagarinov 2:03.963 0:38.913 0:57.366 0:27.684
14. Ivan Gagarinov 2:07.443 0:39.090 1:00.378 0:27.975
15. Ivan Gagarinov 2:04.149 0:38.925 0:57.774 0:27.450
16. Ivan Gagarinov 2:06.396 0:39.264 0:57.807 0:29.325
17. Danil Karimov 3:09.255 1:40.653 0:59.880 0:28.722
18. Danil Karimov 2:06.894 0:40.101 0:59.016 0:27.777
19. Danil Karimov 2:06.072 0:40.005 0:58.236 0:27.831
20. Danil Karimov 2:06.570 0:39.423 0:58.869 0:28.278
21. Danil Karimov 2:06.516 0:39.891 0:58.668 0:27.957
22. Danil Karimov 2:07.572 0:39.834 0:59.451 0:28.287
23. Danil Karimov 2:07.434 0:40.143 0:59.352 0:27.939
24. Danil Karimov 2:11.322 0:39.699 1:01.014 0:30.609
25. Danil Karimov 2:07.014 0:40.182 0:58.833 0:27.999
26. Danil Karimov 2:08.757 0:40.371 0:59.880 0:28.506
27. Danil Karimov 2:12.129 0:40.308 1:00.366 0:31.455
28. Ivan Gagarinov 3:03.051 1:36.786 0:58.656 0:27.609
29. Ivan Gagarinov 2:05.517 0:39.114 0:58.128 0:28.275
30. Ivan Gagarinov 2:08.844 0:40.890 0:59.814 0:28.140
31. Ivan Gagarinov 2:06.327 0:39.459 0:58.722 0:28.146
32. Ivan Gagarinov 2:03.483 0:38.979 0:57.159 0:27.345
33. Ivan Gagarinov 2:03.003 0:38.838 0:56.688 0:27.477
34. Ivan Gagarinov 2:04.515 0:39.024 0:57.945 0:27.546
35. Ivan Gagarinov 2:06.549 0:39.816 0:58.212 0:28.521
36. Ivan Gagarinov 2:05.103 0:38.901 0:57.927 0:28.275
37. Ivan Gagarinov 2:45.093 0:39.237 1:38.205 0:27.651
38. Ivan Gagarinov 2:03.501 0:38.772 0:57.330 0:27.399
39. Ivan Gagarinov 2:26.715 0:38.922 1:18.474 0:29.319
40. Ivan Gagarinov 2:15.006 0:40.809 1:04.743 0:29.454
41. Ivan Gagarinov 2:11.904 0:41.187 1:01.440 0:29.277
42. Ivan Gagarinov 2:12.765 0:40.848 1:01.269 0:30.648
43. Ivan Gagarinov 2:10.833 0:40.989 1:00.831 0:29.013
13 Makar Biziakov / Aleksandr Meshalkin / Mark Markov / Audi R8 LMS Evo gt3 +1 laps 2:02.289 43
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Meshalkin 2:11.688 0:46.962 0:57.249 0:27.477
2. Aleksandr Meshalkin 2:04.029 0:39.999 0:56.790 0:27.240
3. Aleksandr Meshalkin 2:02.289 0:38.739 0:56.484 0:27.066
4. Aleksandr Meshalkin 2:02.814 0:38.496 0:56.553 0:27.765
5. Aleksandr Meshalkin 2:04.683 0:39.891 0:56.403 0:28.389
6. Aleksandr Meshalkin 2:05.982 0:39.174 0:59.661 0:27.147
7. Aleksandr Meshalkin 2:03.048 0:38.739 0:56.916 0:27.393
8. Aleksandr Meshalkin 2:02.628 0:38.790 0:56.469 0:27.369
9. Aleksandr Meshalkin 2:05.259 0:38.745 0:58.521 0:27.993
10. Aleksandr Meshalkin 2:03.825 0:39.765 0:56.589 0:27.471
11. Aleksandr Meshalkin 2:02.871 0:38.697 0:56.664 0:27.510
12. Aleksandr Meshalkin 2:03.666 0:38.580 0:57.348 0:27.738
13. Aleksandr Meshalkin 2:03.549 0:39.252 0:56.559 0:27.738
14. Aleksandr Meshalkin 2:05.241 0:38.973 0:58.524 0:27.744
15. Aleksandr Meshalkin 2:04.743 0:38.733 0:56.832 0:29.178
16. Mark Markov 3:01.212 1:35.559 0:57.834 0:27.819
17. Mark Markov 2:27.693 0:39.168 1:04.938 0:43.587
18. Mark Markov 4:21.903 2:54.786 0:58.119 0:28.998
19. Mark Markov 2:04.755 0:39.147 0:58.035 0:27.573
20. Mark Markov 2:03.738 0:38.838 0:57.210 0:27.690
21. Mark Markov 2:04.200 0:39.738 0:56.997 0:27.465
22. Mark Markov 2:03.396 0:38.691 0:57.009 0:27.696
23. Mark Markov 2:04.065 0:38.928 0:57.867 0:27.270
24. Mark Markov 2:06.195 0:39.024 0:59.865 0:27.306
25. Mark Markov 2:04.140 0:38.871 0:57.297 0:27.972
26. Mark Markov 2:05.304 0:40.065 0:57.627 0:27.612
27. Mark Markov 2:07.002 0:39.498 0:57.621 0:29.883
28. Makar Biziakov 3:02.481 1:37.002 0:57.948 0:27.531
29. Makar Biziakov 2:07.515 0:39.855 0:58.860 0:28.800
30. Makar Biziakov 2:05.589 0:40.395 0:57.318 0:27.876
31. Makar Biziakov 2:03.372 0:38.757 0:56.907 0:27.708
32. Makar Biziakov 2:04.002 0:38.892 0:57.111 0:27.999
33. Makar Biziakov 2:05.691 0:39.915 0:57.309 0:28.467
34. Makar Biziakov 2:06.303 0:38.955 0:59.556 0:27.792
35. Makar Biziakov 2:06.114 0:38.883 0:59.280 0:27.951
36. Makar Biziakov 2:03.840 0:38.907 0:57.336 0:27.597
37. Makar Biziakov 2:04.263 0:39.135 0:57.498 0:27.630
38. Makar Biziakov 2:04.311 0:38.985 0:57.744 0:27.582
39. Makar Biziakov 2:04.911 0:39.531 0:57.606 0:27.774
40. Makar Biziakov 2:04.533 0:39.279 0:57.663 0:27.591
41. Makar Biziakov 2:04.119 0:38.997 0:57.228 0:27.894
42. Makar Biziakov 2:04.116 0:38.763 0:57.390 0:27.963
43. Makar Biziakov 2:04.116 0:39.129 0:57.156 0:27.831
14 Pavel Popinako / Alexander Fedotkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +2 laps 2:02.976 42
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexander Fedotkin 2:15.642 0:47.721 1:00.480 0:27.441
2. Alexander Fedotkin 2:05.562 0:39.114 0:57.933 0:28.515
3. Alexander Fedotkin 2:04.659 0:39.360 0:57.993 0:27.306
4. Alexander Fedotkin 2:09.126 0:38.826 0:59.361 0:30.939
5. Alexander Fedotkin 2:03.576 0:39.006 0:57.183 0:27.387
6. Alexander Fedotkin 2:03.297 0:38.664 0:57.324 0:27.309
7. Alexander Fedotkin 2:05.340 0:38.805 0:59.118 0:27.417
8. Alexander Fedotkin 2:02.985 0:38.853 0:56.898 0:27.234
9. Alexander Fedotkin 2:03.564 0:38.910 0:57.345 0:27.309
10. Alexander Fedotkin 2:02.976 0:38.907 0:56.751 0:27.318
11. Alexander Fedotkin 2:03.276 0:39.063 0:56.940 0:27.273
12. Alexander Fedotkin 2:03.636 0:39.174 0:56.898 0:27.564
13. Alexander Fedotkin 2:04.095 0:39.426 0:57.165 0:27.504
14. Alexander Fedotkin 2:06.087 0:38.679 0:58.185 0:29.223
15. Pavel Popinako 3:14.697 1:48.177 0:58.794 0:27.726
16. Pavel Popinako 2:07.704 0:42.276 0:57.870 0:27.558
17. Pavel Popinako 2:05.445 0:39.231 0:57.456 0:28.758
18. Pavel Popinako 2:04.380 0:39.138 0:57.504 0:27.738
19. Pavel Popinako 2:04.266 0:39.240 0:57.531 0:27.495
20. Pavel Popinako 2:04.806 0:39.144 0:57.615 0:28.047
21. Pavel Popinako 2:06.453 0:39.234 0:58.908 0:28.311
22. Pavel Popinako 2:09.555 0:41.091 0:58.665 0:29.799
23. Pavel Popinako 3:40.848 2:14.481 0:58.392 0:27.975
24. Pavel Popinako 2:04.740 0:39.504 0:57.498 0:27.738
25. Pavel Popinako 2:12.582 0:39.579 1:01.389 0:31.614
26. Alexander Fedotkin 3:21.693 1:55.632 0:58.182 0:27.879
27. Alexander Fedotkin 2:05.784 0:39.159 0:59.169 0:27.456
28. Alexander Fedotkin 2:04.215 0:39.228 0:57.570 0:27.417
29. Alexander Fedotkin 2:07.251 0:39.180 0:58.707 0:29.364
30. Alexander Fedotkin 2:07.845 0:40.254 0:58.644 0:28.947
31. Alexander Fedotkin 2:05.289 0:39.615 0:57.918 0:27.756
32. Alexander Fedotkin 2:07.299 0:39.279 1:00.615 0:27.405
33. Alexander Fedotkin 2:04.182 0:39.069 0:57.486 0:27.627
34. Alexander Fedotkin 2:03.945 0:39.045 0:57.426 0:27.474
35. Alexander Fedotkin 2:04.548 0:39.459 0:57.438 0:27.651
36. Alexander Fedotkin 2:04.329 0:39.138 0:57.660 0:27.531
37. Alexander Fedotkin 2:04.944 0:39.762 0:57.459 0:27.723
38. Alexander Fedotkin 2:04.500 0:39.402 0:57.642 0:27.456
39. Alexander Fedotkin 2:04.377 0:39.762 0:57.288 0:27.327
40. Alexander Fedotkin 2:03.801 0:39.069 0:57.504 0:27.228
41. Alexander Fedotkin 2:05.130 0:39.237 0:58.512 0:27.381
42. Alexander Fedotkin 2:05.508 0:39.210 0:57.405 0:28.893
15 Alexey Derjavin / Maxim Lunyov / Andrei Rudey / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +3 laps 2:02.607 41
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrei Rudey 2:13.161 0:45.834 0:58.461 0:28.866
2. Andrei Rudey 2:04.326 0:39.429 0:57.366 0:27.531
3. Andrei Rudey 2:04.494 0:39.153 0:57.756 0:27.585
4. Andrei Rudey 2:03.252 0:38.997 0:56.928 0:27.327
5. Andrei Rudey 2:02.607 0:38.790 0:56.646 0:27.171
6. Andrei Rudey 2:03.852 0:39.150 0:57.393 0:27.309
7. Andrei Rudey 2:03.291 0:38.901 0:56.631 0:27.759
8. Andrei Rudey 2:02.772 0:39.030 0:56.520 0:27.222
9. Andrei Rudey 2:04.209 0:39.444 0:57.120 0:27.645
10. Andrei Rudey 2:05.589 0:38.949 0:57.144 0:29.496
11. Andrei Rudey 2:03.954 0:39.237 0:56.616 0:28.101
12. Andrei Rudey 2:04.272 0:39.753 0:57.120 0:27.399
13. Andrei Rudey 2:03.858 0:38.943 0:57.438 0:27.477
14. Andrei Rudey 2:07.788 0:39.342 1:00.570 0:27.876
15. Andrei Rudey 2:04.164 0:38.985 0:57.723 0:27.456
16. Andrei Rudey 2:04.887 0:38.856 0:57.318 0:28.713
17. Alexey Derjavin 3:04.341 1:35.064 0:59.721 0:29.556
18. Alexey Derjavin 2:06.255 0:40.407 0:57.930 0:27.918
19. Alexey Derjavin 2:04.992 0:39.600 0:57.477 0:27.915
20. Alexey Derjavin 2:05.598 0:39.708 0:57.540 0:28.350
21. Alexey Derjavin 2:04.899 0:39.387 0:57.660 0:27.852
22. Alexey Derjavin 2:05.181 0:39.471 0:57.885 0:27.825
23. Alexey Derjavin 2:05.133 0:39.570 0:57.690 0:27.873
24. Alexey Derjavin 2:05.943 0:39.537 0:58.296 0:28.110
25. Alexey Derjavin 2:09.738 0:40.410 1:01.572 0:27.756
26. Alexey Derjavin 2:08.577 0:39.153 0:59.187 0:30.237
27. Alexey Derjavin 2:05.829 0:39.246 0:58.398 0:28.185
28. Alexey Derjavin 2:06.177 0:39.882 0:58.290 0:28.005
29. Alexey Derjavin 2:07.482 0:39.381 0:58.104 0:29.997
30. Maxim Lunyov 3:03.768 1:36.573 0:59.418 0:27.777
31. Maxim Lunyov 2:05.448 0:39.414 0:58.644 0:27.390
32. Maxim Lunyov 2:06.723 0:38.901 1:00.213 0:27.609
33. Maxim Lunyov 2:07.275 0:40.515 0:58.269 0:28.491
34. Maxim Lunyov 2:30.330 0:40.377 1:08.601 0:41.352
35. Maxim Lunyov 5:53.913 4:27.573 0:58.689 0:27.651
36. Maxim Lunyov 2:04.860 0:39.156 0:58.038 0:27.666
37. Maxim Lunyov 2:04.494 0:39.009 0:57.969 0:27.516
38. Maxim Lunyov 2:04.962 0:39.066 0:57.897 0:27.999
39. Maxim Lunyov 2:03.504 0:38.610 0:57.375 0:27.519
40. Maxim Lunyov 2:05.727 0:39.534 0:58.695 0:27.498
41. Maxim Lunyov 2:05.670 0:38.898 0:58.047 0:28.725
16 Vasily Pudyakov / Andrey Shumarin / Ilya Glushchenko / Lamborghini Huracan GT3 Evo gt3 +3 laps 2:02.880 41
# name lap time s1 s2 s3
1. Andrey Shumarin 18:01.020 16:30.612 1:02.550 0:27.858
2. Andrey Shumarin 2:04.887 0:39.510 0:57.753 0:27.624
3. Andrey Shumarin 2:04.653 0:39.177 0:57.477 0:27.999
4. Andrey Shumarin 2:04.581 0:39.120 0:57.603 0:27.858
5. Andrey Shumarin 2:03.879 0:39.024 0:57.150 0:27.705
6. Andrey Shumarin 2:04.170 0:39.195 0:57.684 0:27.291
7. Andrey Shumarin 2:03.855 0:38.982 0:57.405 0:27.468
8. Andrey Shumarin 2:03.453 0:39.066 0:57.081 0:27.306
9. Andrey Shumarin 2:03.426 0:38.928 0:56.904 0:27.594
10. Andrey Shumarin 2:06.672 0:38.973 0:57.189 0:30.510
11. Ilya Glushchenko 3:07.968 1:39.729 1:00.177 0:28.062
12. Ilya Glushchenko 2:45.390 0:39.612 0:59.034 1:06.744
13. Ilya Glushchenko 2:11.457 0:41.337 1:01.155 0:28.965
14. Ilya Glushchenko 2:09.258 0:39.708 1:01.269 0:28.281
15. Ilya Glushchenko 2:06.387 0:40.212 0:58.242 0:27.933
16. Ilya Glushchenko 2:07.359 0:39.600 0:58.527 0:29.232
17. Ilya Glushchenko 2:06.042 0:39.504 0:58.596 0:27.942
18. Ilya Glushchenko 2:06.294 0:39.489 0:59.157 0:27.648
19. Ilya Glushchenko 2:06.642 0:39.504 0:59.277 0:27.861
20. Ilya Glushchenko 2:06.309 0:39.657 0:58.557 0:28.095
21. Ilya Glushchenko 2:05.952 0:39.618 0:58.341 0:27.993
22. Ilya Glushchenko 2:06.801 0:39.309 0:59.451 0:28.041
23. Ilya Glushchenko 2:06.300 0:39.597 0:58.188 0:28.515
24. Ilya Glushchenko 2:06.942 0:39.528 0:59.472 0:27.942
25. Ilya Glushchenko 2:06.804 0:40.182 0:58.647 0:27.975
26. Ilya Glushchenko 2:08.802 0:40.857 0:59.901 0:28.044
27. Ilya Glushchenko 2:07.005 0:40.287 0:58.863 0:27.855
28. Ilya Glushchenko 2:05.535 0:39.162 0:58.641 0:27.732
29. Ilya Glushchenko 2:09.648 0:40.743 1:00.708 0:28.197
30. Ilya Glushchenko 2:08.796 0:40.164 1:00.663 0:27.969
31. Ilya Glushchenko 2:09.678 0:39.600 0:58.749 0:31.329
32. Vasily Pudyakov 3:34.782 2:08.943 0:58.311 0:27.528
33. Vasily Pudyakov 2:02.880 0:39.042 0:56.601 0:27.237
34. Vasily Pudyakov 2:04.722 0:38.868 0:58.278 0:27.576
35. Vasily Pudyakov 2:25.935 0:39.129 1:14.991 0:31.815
36. Vasily Pudyakov 3:32.658 1:58.356 1:03.612 0:30.690
37. Vasily Pudyakov 2:40.320 1:15.636 0:57.378 0:27.306
38. Vasily Pudyakov 2:03.747 0:38.949 0:57.309 0:27.489
39. Vasily Pudyakov 2:04.122 0:38.907 0:57.657 0:27.558
40. Vasily Pudyakov 2:07.263 0:39.084 1:00.837 0:27.342
41. Vasily Pudyakov 2:03.477 0:38.979 0:57.102 0:27.396
17 Alexey Kazymov / Roman Krasovskyi / Mercedes AMG GT3 gt3 +4 laps 2:02.805 40
# name lap time s1 s2 s3
1. Alexey Kazymov 2:44.970 0:48.558 1:19.974 0:36.438
2. Alexey Kazymov 3:06.960 1:40.539 0:58.884 0:27.537
3. Alexey Kazymov 2:04.542 0:39.669 0:57.489 0:27.384
4. Alexey Kazymov 2:04.728 0:39.261 0:57.894 0:27.573
5. Alexey Kazymov 2:04.587 0:39.411 0:57.690 0:27.486
6. Alexey Kazymov 2:06.942 0:40.275 0:57.519 0:29.148
7. Alexey Kazymov 2:06.978 0:39.156 0:58.068 0:29.754
8. Alexey Kazymov 2:04.527 0:39.405 0:57.594 0:27.528
9. Alexey Kazymov 2:11.085 0:39.198 1:04.137 0:27.750
10. Alexey Kazymov 2:06.054 0:40.044 0:58.056 0:27.954
11. Alexey Kazymov 2:05.316 0:39.519 0:58.029 0:27.768
12. Alexey Kazymov 2:08.475 0:40.668 0:58.107 0:29.700
13. Alexey Kazymov 2:14.139 0:40.047 1:03.510 0:30.582
14. Roman Krasovskyi 3:20.406 1:49.563 1:02.997 0:27.846
15. Roman Krasovskyi 2:30.957 0:39.039 1:18.873 0:33.045
16. Roman Krasovskyi 3:18.270 1:53.349 0:57.444 0:27.477
17. Roman Krasovskyi 2:03.288 0:38.862 0:57.132 0:27.294
18. Roman Krasovskyi 2:03.933 0:38.877 0:57.159 0:27.897
19. Roman Krasovskyi 2:02.805 0:38.622 0:56.691 0:27.492
20. Roman Krasovskyi 2:03.075 0:38.592 0:57.285 0:27.198
21. Roman Krasovskyi 2:10.200 0:38.637 1:02.535 0:29.028
22. Roman Krasovskyi 2:04.536 0:38.739 0:58.269 0:27.528
23. Roman Krasovskyi 2:03.888 0:39.081 0:57.372 0:27.435
24. Roman Krasovskyi 2:03.783 0:38.787 0:57.021 0:27.975
25. Roman Krasovskyi 2:03.705 0:38.997 0:57.360 0:27.348
26. Roman Krasovskyi 2:04.479 0:39.396 0:57.486 0:27.597
27. Roman Krasovskyi 2:04.587 0:38.655 0:58.530 0:27.402
28. Roman Krasovskyi 2:06.627 0:38.616 0:58.041 0:29.970
29. Alexey Kazymov 3:23.616 1:56.379 0:58.986 0:28.251
30. Alexey Kazymov 2:16.554 0:39.396 1:09.636 0:27.522
31. Alexey Kazymov 2:06.876 0:40.026 0:58.110 0:28.740
32. Alexey Kazymov 2:07.731 0:39.714 0:58.434 0:29.583
33. Alexey Kazymov 2:06.597 0:39.369 0:59.586 0:27.642
34. Alexey Kazymov 2:07.041 0:39.624 0:59.571 0:27.846
35. Alexey Kazymov 2:04.677 0:39.303 0:57.789 0:27.585
36. Alexey Kazymov 2:05.382 0:39.216 0:58.356 0:27.810
37. Alexey Kazymov 2:03.975 0:39.207 0:57.105 0:27.663
38. Alexey Kazymov 2:04.704 0:39.204 0:57.801 0:27.699
39. Alexey Kazymov 2:05.370 0:38.778 0:58.458 0:28.134
40. Alexey Kazymov 2:48.231 0:38.943 1:23.904 0:45.384
18 Alexandr Yarin / Leonid Makovkin / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +4 laps 2:01.905 40
# name lap time s1 s2 s3
1. Leonid Makovkin 2:10.089 0:46.047 0:56.775 0:27.267
2. Leonid Makovkin 2:02.172 0:38.937 0:55.968 0:27.267
3. Leonid Makovkin 2:02.262 0:38.943 0:56.211 0:27.108
4. Leonid Makovkin 2:02.238 0:38.901 0:56.124 0:27.213
5. Leonid Makovkin 2:01.905 0:38.760 0:56.022 0:27.123
6. Leonid Makovkin 2:02.556 0:38.826 0:56.436 0:27.294
7. Leonid Makovkin 2:02.220 0:38.850 0:56.187 0:27.183
8. Leonid Makovkin 2:02.019 0:38.727 0:56.169 0:27.123
9. Leonid Makovkin 2:02.496 0:38.820 0:56.358 0:27.318
10. Leonid Makovkin 2:02.391 0:38.916 0:56.256 0:27.219
11. Leonid Makovkin 2:02.805 0:38.724 0:56.799 0:27.282
12. Leonid Makovkin 2:02.502 0:38.949 0:56.370 0:27.183
13. Leonid Makovkin 2:02.232 0:38.835 0:56.070 0:27.327
14. Leonid Makovkin 2:02.427 0:38.784 0:56.313 0:27.330
15. Leonid Makovkin 2:04.638 0:38.748 0:56.640 0:29.250
16. Alexandr Yarin 3:04.593 1:38.826 0:57.879 0:27.888
17. Alexandr Yarin 2:04.275 0:39.351 0:57.399 0:27.525
18. Alexandr Yarin 2:05.193 0:39.114 0:58.710 0:27.369
19. Alexandr Yarin 2:04.257 0:39.177 0:57.591 0:27.489
20. Alexandr Yarin 2:03.819 0:39.225 0:57.168 0:27.426
21. Alexandr Yarin 2:05.727 0:39.057 0:58.305 0:28.365
22. Alexandr Yarin 2:05.202 0:39.138 0:58.542 0:27.522
23. Alexandr Yarin 2:04.446 0:39.360 0:57.681 0:27.405
24. Alexandr Yarin 2:03.972 0:39.258 0:57.168 0:27.546
25. Alexandr Yarin 2:05.172 0:39.429 0:58.089 0:27.654
26. Alexandr Yarin 2:04.437 0:39.216 0:57.657 0:27.564
27. Alexandr Yarin 2:05.127 0:39.417 0:57.531 0:28.179
28. Alexandr Yarin 2:04.416 0:39.666 0:57.105 0:27.645
29. Alexandr Yarin 2:07.410 0:39.207 0:58.425 0:29.778
30. Leonid Makovkin 3:12.798 1:35.520 0:57.810 0:39.468
31. Leonid Makovkin 3:42.537 0:43.785 1:36.987 1:21.765
32. Leonid Makovkin 7:32.493 5:58.386 1:02.874 0:31.233
33. Leonid Makovkin 2:59.076 1:35.238 0:56.679 0:27.159
34. Leonid Makovkin 2:03.162 0:38.895 0:56.961 0:27.306
35. Leonid Makovkin 2:03.336 0:39.042 0:57.084 0:27.210
36. Leonid Makovkin 2:06.072 0:38.874 0:59.406 0:27.792
37. Leonid Makovkin 2:02.565 0:38.856 0:56.556 0:27.153
38. Leonid Makovkin 2:03.375 0:38.703 0:57.441 0:27.231
39. Leonid Makovkin 2:02.955 0:38.712 0:56.943 0:27.300
40. Leonid Makovkin 2:03.387 0:38.967 0:56.889 0:27.531
19 Anton Khomenok / Nazar Khrushch / Mercedes AMG GT3 gt3 +5 laps 2:03.639 39
# name lap time s1 s2 s3
1. Anton Khomenok 3:43.263 1:05.787 1:38.139 0:59.337
2. Anton Khomenok 4:55.014 3:19.680 1:04.335 0:30.999
3. Anton Khomenok 2:08.097 0:41.607 0:58.767 0:27.723
4. Anton Khomenok 2:07.467 0:39.513 0:59.298 0:28.656
5. Anton Khomenok 2:06.945 0:39.693 0:59.304 0:27.948
6. Anton Khomenok 2:06.918 0:39.441 0:58.212 0:29.265
7. Anton Khomenok 2:05.409 0:39.483 0:57.822 0:28.104
8. Anton Khomenok 2:05.970 0:39.330 0:58.713 0:27.927
9. Anton Khomenok 2:20.553 0:39.777 1:12.951 0:27.825
10. Anton Khomenok 2:06.006 0:39.426 0:58.719 0:27.861
11. Anton Khomenok 2:05.970 0:39.417 0:58.713 0:27.840
12. Anton Khomenok 2:05.409 0:39.387 0:58.332 0:27.690
13. Anton Khomenok 2:05.385 0:39.477 0:58.239 0:27.669
14. Anton Khomenok 2:05.646 0:39.471 0:58.524 0:27.651
15. Anton Khomenok 2:16.809 0:39.387 1:03.822 0:33.600
16. Anton Khomenok 2:07.338 0:39.807 0:59.454 0:28.077
17. Anton Khomenok 2:07.062 0:39.387 0:59.028 0:28.647
18. Anton Khomenok 2:09.885 0:39.693 0:59.064 0:31.128
19. Nazar Khrushch 3:19.035 1:52.929 0:57.918 0:28.188
20. Nazar Khrushch 2:04.512 0:39.024 0:57.747 0:27.741
21. Nazar Khrushch 2:06.054 0:39.267 0:59.121 0:27.666
22. Nazar Khrushch 2:03.807 0:38.757 0:57.549 0:27.501
23. Nazar Khrushch 2:05.001 0:38.793 0:58.542 0:27.666
24. Nazar Khrushch 2:05.631 0:39.747 0:58.203 0:27.681
25. Nazar Khrushch 2:07.404 0:41.334 0:57.660 0:28.410
26. Nazar Khrushch 2:24.912 0:38.667 1:18.297 0:27.948
27. Nazar Khrushch 2:03.951 0:38.655 0:57.591 0:27.705
28. Nazar Khrushch 2:03.759 0:39.021 0:56.925 0:27.813
29. Nazar Khrushch 2:08.166 0:39.153 0:58.761 0:30.252
30. Nazar Khrushch 3:31.836 2:05.928 0:58.323 0:27.585
31. Nazar Khrushch 2:04.197 0:39.057 0:57.255 0:27.885
32. Nazar Khrushch 2:03.699 0:38.940 0:57.180 0:27.579
33. Nazar Khrushch 2:09.810 0:38.628 1:03.396 0:27.786
34. Nazar Khrushch 2:04.179 0:38.958 0:57.492 0:27.729
35. Nazar Khrushch 2:04.572 0:38.775 0:58.188 0:27.609
36. Nazar Khrushch 2:03.639 0:38.664 0:57.135 0:27.840
37. Nazar Khrushch 2:19.560 0:39.216 1:06.459 0:33.885
38. Anton Khomenok 4:12.780 2:39.231 1:05.382 0:28.167
39. Anton Khomenok 2:06.237 0:39.063 0:59.499 0:27.675
20 Dmitriy Makeev / Andrey Zolotarev / Seregey Golubev / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +6 laps 2:02.832 38
# name lap time s1 s2 s3
1. Dmitriy Makeev 2:21.096 0:49.935 1:03.126 0:28.035
2. Dmitriy Makeev 2:06.477 0:39.885 0:57.456 0:29.136
3. Dmitriy Makeev 2:05.694 0:40.698 0:57.258 0:27.738
4. Dmitriy Makeev 2:04.704 0:38.979 0:56.628 0:29.097
5. Dmitriy Makeev 2:04.413 0:39.471 0:57.483 0:27.459
6. Dmitriy Makeev 2:04.389 0:39.321 0:57.744 0:27.324
7. Dmitriy Makeev 2:03.672 0:39.069 0:57.267 0:27.336
8. Dmitriy Makeev 2:04.977 0:39.561 0:57.906 0:27.510
9. Dmitriy Makeev 2:08.931 0:39.240 0:57.633 0:32.058
10. Andrey Zolotarev 3:42.624 2:00.249 1:04.908 0:37.467
11. Seregey Golubev 4:25.437 2:58.182 0:59.013 0:28.242
12. Seregey Golubev 2:10.341 0:40.092 1:02.400 0:27.849
13. Seregey Golubev 2:07.995 0:39.858 0:59.928 0:28.209
14. Seregey Golubev 2:10.026 0:40.047 1:01.698 0:28.281
15. Seregey Golubev 2:09.414 0:39.834 1:00.666 0:28.914
16. Seregey Golubev 2:15.384 0:39.888 1:02.244 0:33.252
17. Andrey Zolotarev 3:52.194 2:20.319 1:03.303 0:28.572
18. Andrey Zolotarev 2:14.877 0:40.566 1:03.900 0:30.411
19. Andrey Zolotarev 2:26.073 0:40.656 1:00.960 0:44.457
20. Andrey Zolotarev 2:11.268 0:41.772 1:00.552 0:28.944
21. Andrey Zolotarev 2:08.928 0:40.131 0:59.946 0:28.851
22. Andrey Zolotarev 2:25.602 0:40.140 1:16.959 0:28.503
23. Andrey Zolotarev 2:12.477 0:41.691 1:02.013 0:28.773
24. Andrey Zolotarev 2:15.351 0:41.661 1:03.933 0:29.757
25. Andrey Zolotarev 2:31.431 0:40.968 1:13.578 0:36.885
26. Seregey Golubev 4:34.479 3:06.963 0:59.391 0:28.125
27. Seregey Golubev 2:07.032 0:39.741 0:58.881 0:28.410
28. Seregey Golubev 2:07.137 0:39.981 0:58.335 0:28.821
29. Seregey Golubev 2:08.922 0:39.816 0:59.169 0:29.937
30. Seregey Golubev 2:57.690 0:39.576 1:24.879 0:53.235
31. Dmitriy Makeev 3:46.620 2:21.102 0:57.852 0:27.666
32. Dmitriy Makeev 2:04.140 0:39.231 0:57.309 0:27.600
33. Dmitriy Makeev 2:04.170 0:39.078 0:57.174 0:27.918
34. Dmitriy Makeev 2:06.990 0:39.171 0:57.165 0:30.654
35. Dmitriy Makeev 2:02.832 0:39.030 0:56.556 0:27.246
36. Dmitriy Makeev 2:09.486 0:39.255 1:02.916 0:27.315
37. Dmitriy Makeev 2:03.810 0:39.165 0:57.036 0:27.609
38. Dmitriy Makeev 2:04.608 0:39.255 0:57.240 0:28.113
21 Vladimir Ivanov / Mikhail Bykov / Audi R8 LMS Evo gt3 +19 laps 2:02.253 25
# name lap time s1 s2 s3
1. Mikhail Bykov 2:23.445 0:53.376 1:01.425 0:28.644
2. Vladimir Ivanov 3:29.496 2:03.123 0:58.869 0:27.504
3. Vladimir Ivanov 2:03.768 0:38.898 0:57.462 0:27.408
4. Vladimir Ivanov 2:03.288 0:38.748 0:57.075 0:27.465
5. Vladimir Ivanov 2:02.796 0:38.589 0:56.880 0:27.327
6. Vladimir Ivanov 2:02.547 0:38.640 0:56.637 0:27.270
7. Vladimir Ivanov 2:02.571 0:38.673 0:56.583 0:27.315
8. Vladimir Ivanov 2:03.942 0:38.793 0:57.726 0:27.423
9. Vladimir Ivanov 2:02.622 0:38.631 0:56.691 0:27.300
10. Vladimir Ivanov 2:03.540 0:38.619 0:57.582 0:27.339
11. Vladimir Ivanov 2:02.910 0:38.856 0:56.694 0:27.360
12. Vladimir Ivanov 2:02.586 0:38.670 0:56.610 0:27.306
13. Vladimir Ivanov 2:02.253 0:38.538 0:56.394 0:27.321
14. Vladimir Ivanov 2:02.892 0:38.826 0:56.700 0:27.366
15. Vladimir Ivanov 2:04.092 0:38.682 0:57.732 0:27.678
16. Vladimir Ivanov 2:04.572 0:39.843 0:57.474 0:27.255
17. Vladimir Ivanov 2:03.018 0:38.772 0:56.871 0:27.375
18. Vladimir Ivanov 2:03.084 0:38.973 0:56.751 0:27.360
19. Vladimir Ivanov 2:03.225 0:38.805 0:57.165 0:27.255
20. Vladimir Ivanov 2:03.303 0:38.931 0:57.138 0:27.234
21. Vladimir Ivanov 2:05.724 0:39.279 0:57.552 0:28.893
22. Mikhail Bykov 2:58.029 1:33.531 0:56.949 0:27.549
23. Mikhail Bykov 2:02.556 0:38.883 0:56.397 0:27.276
24. Mikhail Bykov 2:02.571 0:38.850 0:56.274 0:27.447
25. Mikhail Bykov 2:04.848 0:39.069 0:58.419 0:27.360

Streams