GT3 Silverstone Shortie - 11.1.2023

# name car class gap best lap laps
1 Viktor Romanchuk / Audi R8 LMS GT3 evo II gt3 1:56.997 1:56.997 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Viktor Romanchuk 3:21.428 1:54.511 0:50.087 0:36.830
2. Viktor Romanchuk 1:57.590 0:34.670 0:49.542 0:33.377
3. Viktor Romanchuk 2:30.312 1:07.522 0:49.422 0:33.367
4. Viktor Romanchuk 1:57.525 0:34.620 0:49.470 0:33.435
5. Viktor Romanchuk 1:57.155 0:34.562 0:49.310 0:33.282
6. Viktor Romanchuk 1:56.997 0:34.460 0:49.075 0:33.462
2 Denis Yefimov / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:00.710 1:57.707 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 2:27.903 0:59.803 0:52.667 0:35.432
2. Denis Yefimov 1:58.175 0:35.060 0:49.620 0:33.495
3. Denis Yefimov 1:57.722 0:34.955 0:49.427 0:33.340
4. Denis Yefimov 1:57.707 0:35.100 0:49.197 0:33.410
3 Vladimir Trotsenko / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:00.738 1:57.735 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Trotsenko 3:39.011 2:13.641 0:50.942 0:34.427
2. Vladimir Trotsenko 1:59.817 0:35.672 0:50.467 0:33.677
3. Vladimir Trotsenko 1:58.975 0:35.200 0:50.100 0:33.675
4. Vladimir Trotsenko 1:57.870 0:34.720 0:49.697 0:33.452
5. Vladimir Trotsenko 1:58.872 0:35.180 0:49.662 0:34.030
6. Vladimir Trotsenko 1:57.735 0:34.617 0:49.702 0:33.415
4 Aleksandr Zaytsev / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:00.913 1:57.910 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 2:53.778 1:30.073 0:49.940 0:33.765
2. Aleksandr Zaytsev 1:58.225 0:35.165 0:49.615 0:33.445
3. Aleksandr Zaytsev 1:57.910 0:35.077 0:49.465 0:33.367
5 Sergey Ershov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:01.228 1:58.225 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Ershov 2:54.458 1:29.483 0:51.237 0:33.737
2. Sergey Ershov 1:58.992 0:35.330 0:49.870 0:33.792
3. Sergey Ershov 1:58.472 0:35.105 0:49.917 0:33.450
4. Sergey Ershov 1:58.225 0:35.015 0:49.732 0:33.477
6 Denis Vorobyov / BMW M4 GT3 gt3 +00:01.310 1:58.307 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Vorobyov 4:30.513 2:50.158 0:53.797 0:46.557
2. Denis Vorobyov 1:58.935 0:35.395 0:49.827 0:33.712
3. Denis Vorobyov 1:58.647 0:35.282 0:49.770 0:33.595
4. Denis Vorobyov 3:32.705 2:03.520 0:52.250 0:36.935
5. Denis Vorobyov 1:58.307 0:34.880 0:49.630 0:33.797
7 Igor Tchoursinov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:01.903 1:58.900 7
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 2:54.393 1:24.453 0:50.655 0:39.285
2. Igor Tchoursinov 2:08.135 0:35.580 0:55.032 0:37.522
3. Igor Tchoursinov 1:59.522 0:35.345 0:50.267 0:33.910
4. Igor Tchoursinov 2:24.245 0:55.252 0:50.165 0:38.827
5. Igor Tchoursinov 1:58.900 0:35.092 0:49.957 0:33.850
6. Igor Tchoursinov 1:59.182 0:35.605 0:49.845 0:33.732
7. Igor Tchoursinov 1:58.917 0:35.330 0:49.775 0:33.812
8 Vlad Aziamov / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:02.095 1:59.092 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Aziamov 3:04.951 1:38.918 0:52.027 0:34.005
2. Vlad Aziamov 1:58.542 0:35.115 0:49.757 0:33.670
3. Vlad Aziamov 1:59.137 0:35.387 0:49.892 0:33.857
4. Vlad Aziamov 1:59.092 0:35.270 0:50.085 0:33.737
5. Vlad Aziamov 2:50.302 1:26.005 0:50.325 0:33.972
6. Vlad Aziamov 1:59.562 0:35.215 0:50.485 0:33.862
9 Aleksandr Baikov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:02.598 1:59.595 6
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 3:10.173 1:45.148 0:51.075 0:33.950
2. Aleksandr Baikov 2:00.987 0:35.532 0:51.875 0:33.580
3. Aleksandr Baikov 1:59.897 0:35.625 0:50.605 0:33.667
4. Aleksandr Baikov 2:59.767 1:35.187 0:50.955 0:33.625
5. Aleksandr Baikov 2:05.040 0:35.417 0:55.807 0:33.815
6. Aleksandr Baikov 1:59.595 0:35.385 0:50.565 0:33.645
10 Evgeniy Kolodiazhniy / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:05.035 2:02.032 5
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Kolodiazhniy 4:50.873 3:21.796 0:53.252 0:35.825
2. Evgeniy Kolodiazhniy 4:07.127 2:41.385 0:51.027 0:34.715
3. Evgeniy Kolodiazhniy 2:44.540 1:18.912 0:51.335 0:34.292
4. Evgeniy Kolodiazhniy 2:03.047 0:36.255 0:52.157 0:34.635
5. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.032 0:35.827 0:51.545 0:34.660
11 Vyacheslav Velichko / Porsche 991 II GT3 R gt3 +00:05.880 2:02.877 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 2:58.933 1:30.368 0:53.730 0:34.835
2. Vyacheslav Velichko 2:15.565 0:45.972 0:54.420 0:35.172
3. Vyacheslav Velichko 2:03.390 0:36.582 0:51.937 0:34.870
4. Vyacheslav Velichko 2:02.877 0:36.300 0:52.120 0:34.457
12 Maxim Doronin / McLaren 720S GT3 gt3 +00:11.148 2:08.145 3
# name lap time s1 s2 s3
1. Maxim Doronin 8:57.866 7:23.638 0:56.672 0:37.555
2. Maxim Doronin 2:11.580 0:38.032 0:57.915 0:35.632
3. Maxim Doronin 2:08.145 0:37.462 0:55.235 0:35.447
13 Ivan Babliuk / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:18.318 2:15.315 4
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Babliuk 3:16.301 1:28.571 1:09.747 0:37.982
2. Ivan Babliuk 4:39.970 3:06.077 0:57.217 0:36.675
3. Ivan Babliuk 2:13.107 0:38.362 0:56.740 0:38.005
4. Ivan Babliuk 2:15.315 0:41.097 0:56.985 0:37.232
# name car class gap best lap laps
1 Viktor Romanchuk / Audi R8 LMS GT3 evo II gt3 00:25:33.576 1:57.450 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Viktor Romanchuk 2:04.900 0:41.910 0:49.457 0:33.532
2. Viktor Romanchuk 1:57.617 0:34.717 0:49.347 0:33.552
3. Viktor Romanchuk 1:57.877 0:34.780 0:49.522 0:33.575
4. Viktor Romanchuk 1:57.727 0:34.747 0:49.497 0:33.482
5. Viktor Romanchuk 1:57.450 0:34.600 0:49.375 0:33.475
6. Viktor Romanchuk 1:57.775 0:34.947 0:49.382 0:33.445
7. Viktor Romanchuk 1:58.285 0:34.845 0:49.772 0:33.667
8. Viktor Romanchuk 1:57.895 0:34.582 0:49.747 0:33.565
9. Viktor Romanchuk 1:58.322 0:34.972 0:49.775 0:33.575
10. Viktor Romanchuk 1:57.840 0:34.735 0:49.472 0:33.632
11. Viktor Romanchuk 1:58.015 0:34.915 0:49.622 0:33.477
12. Viktor Romanchuk 1:58.155 0:34.847 0:49.637 0:33.670
13. Viktor Romanchuk 1:58.375 0:34.882 0:49.912 0:33.580
2 Denis Yefimov / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:04.925 1:57.687 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Yefimov 2:06.920 0:42.477 0:50.840 0:33.602
2. Denis Yefimov 1:58.142 0:35.090 0:49.497 0:33.555
3. Denis Yefimov 1:58.125 0:35.157 0:49.527 0:33.440
4. Denis Yefimov 1:57.687 0:35.010 0:49.280 0:33.397
5. Denis Yefimov 1:58.297 0:35.270 0:49.550 0:33.477
6. Denis Yefimov 1:57.912 0:35.105 0:49.455 0:33.352
7. Denis Yefimov 1:58.172 0:35.112 0:49.575 0:33.485
8. Denis Yefimov 1:58.107 0:35.125 0:49.555 0:33.427
9. Denis Yefimov 1:58.125 0:35.085 0:49.605 0:33.435
10. Denis Yefimov 1:58.162 0:35.197 0:49.500 0:33.465
11. Denis Yefimov 1:58.020 0:35.072 0:49.555 0:33.392
12. Denis Yefimov 1:58.712 0:35.192 0:49.945 0:33.575
13. Denis Yefimov 1:58.430 0:35.310 0:49.710 0:33.410
3 Vladimir Trotsenko / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:11.037 1:58.192 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Vladimir Trotsenko 2:07.005 0:42.587 0:50.735 0:33.682
2. Vladimir Trotsenko 1:58.192 0:34.940 0:49.822 0:33.430
3. Vladimir Trotsenko 1:58.507 0:35.230 0:49.815 0:33.462
4. Vladimir Trotsenko 1:58.302 0:35.030 0:49.865 0:33.407
5. Vladimir Trotsenko 1:58.475 0:34.925 0:50.145 0:33.405
6. Vladimir Trotsenko 1:58.300 0:35.105 0:49.665 0:33.530
7. Vladimir Trotsenko 1:58.542 0:35.155 0:49.905 0:33.482
8. Vladimir Trotsenko 1:58.280 0:35.172 0:49.712 0:33.395
9. Vladimir Trotsenko 1:58.487 0:34.900 0:50.047 0:33.540
10. Vladimir Trotsenko 1:58.397 0:35.230 0:49.767 0:33.400
11. Vladimir Trotsenko 1:59.150 0:35.390 0:50.120 0:33.640
12. Vladimir Trotsenko 1:59.087 0:35.352 0:50.165 0:33.570
13. Vladimir Trotsenko 1:59.197 0:35.100 0:50.375 0:33.722
4 Aleksandr Zaytsev / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:11.349 1:58.210 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Zaytsev 2:06.502 0:41.802 0:51.140 0:33.560
2. Aleksandr Zaytsev 1:58.405 0:35.082 0:49.750 0:33.572
3. Aleksandr Zaytsev 1:58.210 0:35.112 0:49.615 0:33.482
4. Aleksandr Zaytsev 1:58.407 0:34.957 0:49.755 0:33.695
5. Aleksandr Zaytsev 1:58.250 0:35.147 0:49.560 0:33.542
6. Aleksandr Zaytsev 1:58.315 0:35.045 0:49.722 0:33.547
7. Aleksandr Zaytsev 1:58.555 0:35.130 0:49.842 0:33.582
8. Aleksandr Zaytsev 1:58.395 0:35.245 0:49.602 0:33.547
9. Aleksandr Zaytsev 1:58.800 0:35.367 0:49.930 0:33.502
10. Aleksandr Zaytsev 1:58.770 0:35.310 0:49.605 0:33.855
11. Aleksandr Zaytsev 1:58.975 0:35.295 0:49.925 0:33.755
12. Aleksandr Zaytsev 1:59.115 0:35.500 0:49.955 0:33.660
13. Aleksandr Zaytsev 1:59.857 0:35.392 0:50.897 0:33.567
5 Denis Vorobyov / BMW M4 GT3 gt3 +00:15.464 1:58.147 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Denis Vorobyov 2:08.065 0:42.795 0:51.040 0:34.230
2. Denis Vorobyov 1:59.537 0:35.202 0:50.360 0:33.975
3. Denis Vorobyov 1:58.865 0:35.075 0:50.002 0:33.787
4. Denis Vorobyov 1:59.305 0:35.445 0:49.900 0:33.960
5. Denis Vorobyov 1:59.030 0:35.235 0:50.005 0:33.790
6. Denis Vorobyov 1:58.637 0:35.250 0:49.700 0:33.687
7. Denis Vorobyov 1:58.602 0:35.162 0:49.655 0:33.785
8. Denis Vorobyov 1:59.155 0:35.177 0:49.997 0:33.980
9. Denis Vorobyov 1:58.560 0:34.960 0:49.755 0:33.845
10. Denis Vorobyov 1:58.467 0:35.140 0:49.727 0:33.600
11. Denis Vorobyov 1:58.147 0:34.805 0:49.747 0:33.595
12. Denis Vorobyov 1:58.330 0:35.005 0:49.595 0:33.730
13. Denis Vorobyov 1:59.255 0:35.052 0:50.325 0:33.877
6 Sergey Ershov / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +00:20.547 1:58.675 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Sergey Ershov 2:09.240 0:44.442 0:50.647 0:34.150
2. Sergey Ershov 1:59.542 0:35.282 0:50.410 0:33.850
3. Sergey Ershov 1:59.052 0:35.120 0:50.090 0:33.842
4. Sergey Ershov 1:59.057 0:35.215 0:50.170 0:33.672
5. Sergey Ershov 1:59.265 0:35.172 0:50.277 0:33.815
6. Sergey Ershov 1:58.675 0:34.967 0:49.897 0:33.810
7. Sergey Ershov 1:59.112 0:35.297 0:50.055 0:33.760
8. Sergey Ershov 1:59.420 0:35.322 0:50.305 0:33.792
9. Sergey Ershov 1:59.052 0:35.077 0:50.237 0:33.737
10. Sergey Ershov 1:59.297 0:35.560 0:50.105 0:33.632
11. Sergey Ershov 1:58.970 0:35.347 0:50.042 0:33.580
12. Sergey Ershov 1:59.020 0:35.220 0:50.180 0:33.620
13. Sergey Ershov 1:59.345 0:35.375 0:50.180 0:33.790
7 Igor Tchoursinov / Ferrari 488 GT3 Evo gt3 +00:24.994 1:58.957 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Igor Tchoursinov 2:07.967 0:42.745 0:51.132 0:34.090
2. Igor Tchoursinov 1:59.267 0:35.400 0:49.937 0:33.930
3. Igor Tchoursinov 1:59.382 0:35.265 0:50.110 0:34.007
4. Igor Tchoursinov 1:59.105 0:35.145 0:50.102 0:33.857
5. Igor Tchoursinov 2:00.005 0:35.242 0:51.135 0:33.627
6. Igor Tchoursinov 1:59.840 0:35.332 0:50.715 0:33.792
7. Igor Tchoursinov 1:59.285 0:35.220 0:50.250 0:33.815
8. Igor Tchoursinov 1:58.957 0:35.312 0:49.925 0:33.720
9. Igor Tchoursinov 1:59.680 0:35.260 0:50.502 0:33.917
10. Igor Tchoursinov 2:00.135 0:35.115 0:50.625 0:34.395
11. Igor Tchoursinov 2:00.127 0:35.382 0:51.045 0:33.700
12. Igor Tchoursinov 1:59.147 0:35.480 0:49.932 0:33.735
13. Igor Tchoursinov 1:59.772 0:35.352 0:50.477 0:33.942
8 Vlad Aziamov / Honda NSX GT3 Evo gt3 +00:25.455 1:58.610 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Vlad Aziamov 2:08.550 0:42.395 0:51.170 0:34.985
2. Vlad Aziamov 2:00.202 0:35.565 0:50.527 0:34.110
3. Vlad Aziamov 1:59.582 0:35.205 0:50.657 0:33.720
4. Vlad Aziamov 1:59.990 0:35.455 0:50.715 0:33.820
5. Vlad Aziamov 1:59.402 0:35.217 0:50.392 0:33.792
6. Vlad Aziamov 1:58.980 0:35.192 0:50.010 0:33.777
7. Vlad Aziamov 1:59.035 0:35.187 0:50.067 0:33.780
8. Vlad Aziamov 1:58.927 0:35.177 0:50.080 0:33.670
9. Vlad Aziamov 1:59.595 0:35.092 0:50.652 0:33.850
10. Vlad Aziamov 1:59.182 0:34.945 0:50.372 0:33.865
11. Vlad Aziamov 2:01.497 0:35.340 0:52.485 0:33.672
12. Vlad Aziamov 1:58.610 0:35.192 0:49.727 0:33.690
13. Vlad Aziamov 1:59.685 0:35.117 0:50.795 0:33.772
9 Aleksandr Baikov / Mercedes AMG GT3 gt3 +00:47.547 1:59.472 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Aleksandr Baikov 6:57.845 5:33.210 0:50.650 0:33.985
2. Aleksandr Baikov 2:00.150 0:35.650 0:50.510 0:33.990
3. Aleksandr Baikov 1:59.472 0:35.497 0:50.210 0:33.765
4. Aleksandr Baikov 2:00.085 0:35.472 0:50.760 0:33.852
5. Aleksandr Baikov 1:59.792 0:35.380 0:50.557 0:33.855
6. Aleksandr Baikov 2:00.142 0:35.505 0:50.835 0:33.802
7. Aleksandr Baikov 2:00.142 0:36.197 0:50.140 0:33.805
8. Aleksandr Baikov 2:00.522 0:35.735 0:50.625 0:34.162
9. Aleksandr Baikov 2:00.255 0:35.717 0:50.622 0:33.915
10. Aleksandr Baikov 1:59.535 0:35.487 0:50.255 0:33.792
11. Aleksandr Baikov 1:59.512 0:35.285 0:50.300 0:33.927
12. Aleksandr Baikov 1:59.690 0:35.432 0:50.397 0:33.860
13. Aleksandr Baikov 1:59.710 0:35.370 0:50.505 0:33.835
10 Evgeniy Kolodiazhniy / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +01:06.970 2:02.170 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Evgeniy Kolodiazhniy 2:08.690 0:41.612 0:52.730 0:34.347
2. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.497 0:36.760 0:51.470 0:34.267
3. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.960 0:36.562 0:51.742 0:34.655
4. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.170 0:36.060 0:51.577 0:34.532
5. Evgeniy Kolodiazhniy 2:03.007 0:35.887 0:52.352 0:34.767
6. Evgeniy Kolodiazhniy 2:03.107 0:37.297 0:51.740 0:34.070
7. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.377 0:36.567 0:51.752 0:34.057
8. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.075 0:36.237 0:51.500 0:34.337
9. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.705 0:36.055 0:51.955 0:34.695
10. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.427 0:36.642 0:51.652 0:34.132
11. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.762 0:35.702 0:52.167 0:34.892
12. Evgeniy Kolodiazhniy 2:04.225 0:37.380 0:52.290 0:34.555
13. Evgeniy Kolodiazhniy 2:02.640 0:36.415 0:51.835 0:34.390
11 Vyacheslav Velichko / Porsche 991 II GT3 R gt3 +01:14.474 2:02.192 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Vyacheslav Velichko 2:11.445 0:42.087 0:54.505 0:34.852
2. Vyacheslav Velichko 2:04.202 0:36.892 0:52.307 0:35.002
3. Vyacheslav Velichko 2:03.500 0:37.065 0:51.965 0:34.470
4. Vyacheslav Velichko 2:03.375 0:36.810 0:52.182 0:34.382
5. Vyacheslav Velichko 2:02.817 0:36.572 0:51.992 0:34.252
6. Vyacheslav Velichko 2:03.282 0:36.417 0:52.575 0:34.290
7. Vyacheslav Velichko 2:03.007 0:36.512 0:52.175 0:34.320
8. Vyacheslav Velichko 2:02.505 0:36.427 0:51.635 0:34.442
9. Vyacheslav Velichko 2:02.865 0:36.287 0:52.247 0:34.330
10. Vyacheslav Velichko 2:04.330 0:37.615 0:52.257 0:34.457
11. Vyacheslav Velichko 2:02.997 0:36.510 0:51.955 0:34.532
12. Vyacheslav Velichko 2:02.192 0:36.277 0:51.567 0:34.347
13. Vyacheslav Velichko 2:03.497 0:36.295 0:52.045 0:35.157
12 Maxim Doronin / McLaren 720S GT3 gt3 +02:25.415 2:03.930 13
# name lap time s1 s2 s3
1. Maxim Doronin 2:22.672 0:44.050 1:03.222 0:35.400
2. Maxim Doronin 2:09.200 0:40.070 0:53.705 0:35.425
3. Maxim Doronin 2:05.410 0:37.137 0:52.787 0:35.485
4. Maxim Doronin 2:05.565 0:36.952 0:52.737 0:35.875
5. Maxim Doronin 2:08.395 0:39.892 0:53.560 0:34.942
6. Maxim Doronin 2:06.502 0:37.757 0:53.817 0:34.927
7. Maxim Doronin 2:05.975 0:37.595 0:53.462 0:34.917
8. Maxim Doronin 2:04.000 0:37.135 0:51.912 0:34.952
9. Maxim Doronin 2:03.817 0:37.317 0:51.705 0:34.795
10. Maxim Doronin 2:04.550 0:37.215 0:52.360 0:34.975
11. Maxim Doronin 2:03.930 0:36.572 0:52.680 0:34.677
12. Maxim Doronin 2:04.680 0:37.425 0:52.325 0:34.930
13. Maxim Doronin 2:06.282 0:37.092 0:53.130 0:36.060
13 Ivan Babliuk / Aston Martin Vantage V8 GT3 gt3 +1 laps 2:12.710 12
# name lap time s1 s2 s3
1. Ivan Babliuk 2:18.362 0:43.600 0:57.635 0:37.127
2. Ivan Babliuk 2:16.282 0:44.240 0:55.872 0:36.170
3. Ivan Babliuk 2:10.920 0:38.085 0:55.655 0:37.180
4. Ivan Babliuk 2:12.882 0:37.735 0:57.077 0:38.070
5. Ivan Babliuk 2:12.710 0:39.095 0:56.120 0:37.495
6. Ivan Babliuk 2:10.580 0:38.187 0:55.742 0:36.650
7. Ivan Babliuk 2:11.217 0:40.495 0:54.905 0:35.817
8. Ivan Babliuk 2:35.887 0:58.217 1:01.675 0:35.995
9. Ivan Babliuk 2:32.527 0:59.572 0:56.682 0:36.272
10. Ivan Babliuk 2:17.622 0:45.442 0:54.802 0:37.377
11. Ivan Babliuk 2:15.020 0:39.652 0:57.270 0:38.097
12. Ivan Babliuk 2:25.475 0:53.062 0:56.215 0:36.197